CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2020/5/25

Average load for period: 2020/05/25 00:00:00 - 2020/05/31 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2020/05/25 00:00:00 - 2020/05/31 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2020/5/25
ACONET->Brno  4.925%  Brno->ACONET  10.762%  Brno->Lednice  7.857%  Lednice->Brno  26.812%  Brno->SANET  3.310%  SANET->Brno  1.905%  Brno->Vyškov  4.831%  Vyškov->Brno  0.767%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.961%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.180%  České Budějovice->Plzeň  1.607%  Plzeň->České Budějovice  0.635%  České Budějovice->Tábor  0.448%  Tábor->České Budějovice  0.135%  Brno->Jihlava  2.348%  Jihlava->Brno  1.636%  České Budějovice->Jihlava  1.599e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.035%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.455%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.203%  Jihlava->Telč  0.520%  Telč->Jihlava  0.434%  Hradec Králové->Liberec  2.670%  Liberec->Hradec Králové  0.661%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.259e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.220e-3 %  Děčín->Most  0.325e-3 %  Most->Děčín  0.726e-3 %  Most->Plzeň  0.625e-3 %  Plzeň->Most  0.097e-3 %  Brno->Olomouc  0.353%  Olomouc->Brno  0.180%  Hradec Králové->Olomouc  0.649%  Olomouc->Hradec Králové  0.169%  Olomouc->Ostrava  4.127%  Ostrava->Olomouc  0.071%  Olomouc->Zlín  0.780%  Zlín->Olomouc  1.634e-3 %  Brno->Ostrava  4.612%  Ostrava->Brno  2.363%  Karviná->Ostrava  1.154%  Ostrava->Karviná  7.325%  Opava->Ostrava  1.091%  Ostrava->Opava  0.605%  Ostrava->Pionier  3.041%  Pionier->Ostrava  1.542%  Hradec Králové->Pardubice  0.021%  Pardubice->Hradec Králové  0.067%  Cheb->Plzeň  0.040%  Plzeň->Cheb  1.137%  Plzeň->Praha  0.701%  Praha->Plzeň  1.514%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  23.635%  Praha->AMS-IX  0.822%  Brno->Praha  4.555%  Praha->Brno  6.267%  České Budějovice->Praha  0.883%  Praha->České Budějovice  1.800%  GÉANT2->Praha  7.948%  Praha->GÉANT2  7.058%  Hradec Králové->Praha  1.215%  Praha->Hradec Králové  2.645%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  0.683%  Praha->Pardubice  3.561%  Poděbrady->Praha  1.412%  Praha->Poděbrady  8.044%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.101%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.773%  Most->Ústí nad
Labem  5.252e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.022%  Praha->Ústí nad
Labem  4.120%  Ústí nad
Labem->Praha  1.643%  Brno->Zlín  1.700%  Zlín->Brno  0.732%  NIX.cz->Praha  1.612%  Praha->NIX.cz  0.911%  Praha->Public Internet  6.336%  Public Internet->Praha  8.955% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/05/25 00:00:00 - 2020/05/31 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/05/25 00:00:00 - 2020/05/31 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  4.92502493907316 % 4.925 %   10 bps 10.000 Gbps   492.502493907316 bps 492.502 Mbps 
Brno → ACONET  10.7623038055572 % 10.762 %   10 bps 10.000 Gbps   1.07623038055572 bps 1.076 Gbps 
Lednice → Brno  26.8120460917011 % 26.812 %   1000 bps 1000.000 Mbps   268.120460917011 bps 268.120 Mbps 
Brno → Lednice  7.85672803039372 % 7.857 %   1000 bps 1000.000 Mbps   78.5672803039373 bps 78.567 Mbps 
SANET → Brno  1.90526253000563 % 1.905 %   20 bps 20.000 Gbps   381.052506001127 bps 381.053 Mbps 
Brno → SANET  3.30950512815459 % 3.310 %   20 bps 20.000 Gbps   661.901025630918 bps 661.901 Mbps 
Vyškov → Brno  0.767163578989811 % 0.767 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.67163578989812 bps 7.672 Mbps 
Brno → Vyškov  4.83095453524613 % 4.831 %   1000 bps 1000.000 Mbps   48.3095453524613 bps 48.310 Mbps 
Brno → Jihlava  2.34847506892237 % 2.348 %   100 bps 100.000 Gbps   2.34847506892237 bps 2.348 Gbps 
Jihlava → Brno  1.63637559949915 % 1.636 %   100 bps 100.000 Gbps   1.63637559949915 bps 1.636 Gbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0348365558726956 % 0.035 %   20 bps 20.000 Gbps   6.96731117453913 bps 6.967 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  1.59876628081293 % 1.599 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   319.753256162586 bps 319.753 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.203498799130392 % 0.203 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.03498799130392 bps 2.035 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.454865273287509 % 0.455 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.54865273287509 bps 4.549 Mbps 
Jihlava → Telč  0.520366392493349 % 0.520 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.20366392493349 bps 5.204 Mbps 
Telč → Jihlava  0.434024912939023 % 0.434 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.34024912939023 bps 4.340 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.660711342753859 % 0.661 %   20 bps 20.000 Gbps   132.142268550772 bps 132.142 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.6697843137736 % 2.670 %   20 bps 20.000 Gbps   533.95686275472 bps 533.957 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.220128980583998 % 0.220 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   22.0128980583998 bps 22.013 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.258720959558144 % 0.259 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   25.8720959558144 bps 25.872 Kbps 
Děčín → Most  0.324505504011357 % 0.325 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.24505504011357 bps 3.245 Kbps 
Most → Děčín  0.725774846253808 % 0.726 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.25774846253807 bps 7.258 Kbps 
Most → Plzeň  0.625358018074343 % 0.625 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.25358018074343 bps 6.254 Kbps 
Plzeň → Most  0.0972138035842316 % 0.097 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   972.138035842316 bps 972.138 bps 
Olomouc → Brno  0.180004970480819 % 0.180 %   100 bps 100.000 Gbps   180.004970480819 bps 180.005 Mbps 
Brno → Olomouc  0.352501203985874 % 0.353 %   100 bps 100.000 Gbps   352.501203985874 bps 352.501 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.16886715510524 % 0.169 %   100 bps 100.000 Gbps   168.86715510524 bps 168.867 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.648722384657856 % 0.649 %   100 bps 100.000 Gbps   648.722384657856 bps 648.722 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0708271373479399 % 0.071 %   20 bps 20.000 Gbps   14.165427469588 bps 14.165 Mbps 
Olomouc → Ostrava  4.12685634090818 % 4.127 %   20 bps 20.000 Gbps   803.806076448003 bps 803.806 Mbps 
Zlín → Olomouc  1.63366402195118 % 1.634 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   163.366402195118 bps 163.366 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.780077945937164 % 0.780 %   10 bps 10.000 Gbps   78.0077945937165 bps 78.008 Mbps 
Brno → Ostrava  4.61188791329411 % 4.612 %   100 bps 100.000 Gbps   4.61188791329411 bps 4.612 Gbps 
Ostrava → Brno  2.36302004746195 % 2.363 %   100 bps 100.000 Gbps   2.36302004746195 bps 2.363 Gbps 
Ostrava → Karviná  7.32494749082744 % 7.325 %   1000 bps 1000.000 Mbps   73.2494749082745 bps 73.249 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.15398996017579 % 1.154 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.5398996017579 bps 11.540 Mbps 
Ostrava → Opava  0.604618542952163 % 0.605 %   10 bps 10.000 Gbps   60.4618542952163 bps 60.462 Mbps 
Opava → Ostrava  1.09127792759319 % 1.091 %   10 bps 10.000 Gbps   109.127792759319 bps 109.128 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.04085819194823 % 3.041 %   10 bps 10.000 Gbps   304.085819194823 bps 304.086 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.54216140873362 % 1.542 %   10 bps 10.000 Gbps   154.216140873362 bps 154.216 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0669229969363165 % 0.067 %   10 bps 10.000 Gbps   6.69229969363165 bps 6.692 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0207393800733303 % 0.021 %   10 bps 10.000 Gbps   2.07393800733303 bps 2.074 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.13654945992503 % 1.137 %   10 bps 10.000 Gbps   113.654945992503 bps 113.655 Mbps 
Praha → Plzeň  1.51373419839461 % 1.514 %   100 bps 100.000 Gbps   1.51373419839461 bps 1.514 Gbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.161085227889604 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1085227889604 bps 16.109 Kbps 
Plzeň → Praha  0.701353606742688 % 0.701 %   100 bps 100.000 Gbps   701.353606742687 bps 701.354 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160113880667384 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0113880667384 bps 16.011 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.039938610507385 % 0.040 %   10 bps 10.000 Gbps   3.9938610507385 bps 3.994 Mbps 
AMS-IX → Praha  23.63519451414 % 23.635 %   10 bps 10.000 Gbps   2.363519451414 bps 2.364 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.82196010359176 % 0.822 %   10 bps 10.000 Gbps   82.196010359176 bps 82.196 Mbps 
Brno → Praha  4.55535111105135 % 4.555 %   100 bps 100.000 Gbps   4.55535111105135 bps 4.555 Gbps 
Praha → Brno  6.26657391259138 % 6.267 %   100 bps 100.000 Gbps   6.26657391259138 bps 6.267 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.882991342984906 % 0.883 %   20 bps 20.000 Gbps   176.598268596981 bps 176.598 Mbps 
Praha → České Budějovice  1.80032880934232 % 1.800 %   20 bps 20.000 Gbps   360.065761868465 bps 360.066 Mbps 
Praha → GÉANT2  7.05818589654736 % 7.058 %   100 bps 100.000 Gbps   7.05818589654735 bps 7.058 Gbps 
GÉANT2 → Praha  7.94765044499051 % 7.948 %   100 bps 100.000 Gbps   7.94765044499051 bps 7.948 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.64474378472075 % 2.645 %   100 bps 100.000 Gbps   2.64474378472075 bps 2.645 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.21526290144073 % 1.215 %   100 bps 100.000 Gbps   1.21526290144073 bps 1.215 Gbps 
Liberec → Praha  0.158435537063238 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.8435537063238 bps 15.844 Kbps 
Praha → Liberec  0.172880137806625 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2880137806625 bps 17.288 Kbps 
NIX.cz → Praha  1.61154120208749 % 1.612 %   400 bps 400.000 Gbps   6.44616480834997 bps 6.446 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.911104007571549 % 0.911 %   400 bps 400.000 Gbps   3.6444160302862 bps 3.644 Gbps 
Praha → Pardubice  3.56051037579042 % 3.561 %   10 bps 10.000 Gbps   356.051037579042 bps 356.051 Mbps 
Pardubice → Praha  0.682678527988584 % 0.683 %   10 bps 10.000 Gbps   68.2678527988584 bps 68.268 Mbps 
Praha → Poděbrady  8.04401544180422 % 8.044 %   1000 bps 1000.000 Mbps   80.4401544180422 bps 80.440 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.411575956925 % 1.412 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.11575956925 bps 14.116 Mbps 
Public Internet → Praha  8.95498543829566 % 8.955 %   20 bps 20.000 Gbps   1.79099708765913 bps 1.791 Gbps 
Praha → Public Internet  6.33647683622394 % 6.336 %   20 bps 20.000 Gbps   1.26729536724479 bps 1.267 Gbps 
Brno → Zlín  1.69987149672533 % 1.700 %   10 bps 10.000 Gbps   169.987149672533 bps 169.987 Mbps 
Zlín → Brno  0.731818772689919 % 0.732 %   10 bps 10.000 Gbps   73.1818772689919 bps 73.182 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.100530056914308 % 0.101 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.00530056914308 bps 1.005 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  5.25182986377531 % 5.252 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   52.518298637753 bps 52.518 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.12049634034406 % 4.120 %   10 bps 10.000 Gbps   412.049634034406 bps 412.050 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.021902714718011 % 0.022 %   1000 bps 1000.000 Mbps   219.02714718011 bps 219.027 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.773340873792682 % 0.773 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.73340873792681 bps 7.733 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.64329957100087 % 1.643 %   10 bps 10.000 Gbps   164.329957100087 bps 164.330 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.635408800285581 % 0.635 %   10 bps 10.000 Gbps   63.5408800285581 bps 63.541 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.961299896182642 % 0.961 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.61299896182642 bps 9.613 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149761144137848 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9761144137848 bps 14.976 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  1.60734398308837 % 1.607 %   10 bps 10.000 Gbps   160.734398308837 bps 160.734 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.135420157934481 % 0.135 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.35420157934481 bps 1.354 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.448272897435513 % 0.448 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.48272897435513 bps 4.483 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163120918485059 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3120918485059 bps 16.312 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.179595779370043 % 0.180 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.79595779370043 bps 1.796 Mbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   67.3721877509701 bps 67.372 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Jun 1 00:18:27 2020