CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2020/6/1

Average load for period: 2020/06/01 00:00:00 - 2020/06/07 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2020/06/01 00:00:00 - 2020/06/07 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2020/6/1
ACONET->Brno  4.092%  Brno->ACONET  10.613%  Brno->Lednice  7.285%  Lednice->Brno  25.680%  Brno->SANET  3.581%  SANET->Brno  2.200%  Brno->Vyškov  4.936%  Vyškov->Brno  0.766%  Brno->České Budějovice  0.181e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.864%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.173%  České Budějovice->Plzeň  0.238%  Plzeň->České Budějovice  0.676%  České Budějovice->Tábor  0.579%  Tábor->České Budějovice  0.131%  Brno->Jihlava  2.285%  Jihlava->Brno  2.037%  České Budějovice->Jihlava  0.065%  Jihlava->České Budějovice  0.103%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.616%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.250%  Jihlava->Telč  0.418%  Telč->Jihlava  0.231%  Hradec Králové->Liberec  2.680%  Liberec->Hradec Králové  0.599%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.194e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.222e-3 %  Děčín->Most  0.264e-3 %  Most->Děčín  0.787e-3 %  Most->Plzeň  0.625e-3 %  Plzeň->Most  0.098e-3 %  Brno->Olomouc  0.359%  Olomouc->Brno  0.159%  Hradec Králové->Olomouc  0.687%  Olomouc->Hradec Králové  0.208%  Olomouc->Ostrava  4.683%  Ostrava->Olomouc  0.125%  Olomouc->Zlín  0.845%  Zlín->Olomouc  0.059%  Brno->Ostrava  4.212%  Ostrava->Brno  1.796%  Karviná->Ostrava  1.172%  Ostrava->Karviná  6.684%  Opava->Ostrava  0.633%  Ostrava->Opava  0.641%  Ostrava->Pionier  3.060%  Pionier->Ostrava  1.634%  Hradec Králové->Pardubice  0.023%  Pardubice->Hradec Králové  0.066%  Cheb->Plzeň  0.032%  Plzeň->Cheb  1.101%  Plzeň->Praha  0.858%  Praha->Plzeň  1.554%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  23.500%  Praha->AMS-IX  0.750%  Brno->Praha  4.561%  Praha->Brno  7.045%  České Budějovice->Praha  1.157%  Praha->České Budějovice  1.836%  GÉANT2->Praha  7.445%  Praha->GÉANT2  7.462%  Hradec Králové->Praha  1.419%  Praha->Hradec Králové  3.151%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  0.828%  Praha->Pardubice  3.504%  Poděbrady->Praha  1.547%  Praha->Poděbrady  7.360%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.142%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.015%  Most->Ústí nad
Labem  4.452e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.017%  Praha->Ústí nad
Labem  4.257%  Ústí nad
Labem->Praha  1.654%  Brno->Zlín  1.668%  Zlín->Brno  0.681%  NIX.cz->Praha  1.624%  Praha->NIX.cz  0.884%  Praha->Public Internet  5.447%  Public Internet->Praha  8.796% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/06/01 00:00:00 - 2020/06/07 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/06/01 00:00:00 - 2020/06/07 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  4.09173163052696 % 4.092 %   10 bps 10.000 Gbps   409.173163052695 bps 409.173 Mbps 
Brno → ACONET  10.6131381573805 % 10.613 %   10 bps 10.000 Gbps   1.06131381573805 bps 1.061 Gbps 
Brno → Lednice  7.28523006884826 % 7.285 %   1000 bps 1000.000 Mbps   72.8523006884827 bps 72.852 Mbps 
Lednice → Brno  25.6804285280258 % 25.680 %   1000 bps 1000.000 Mbps   256.804285280258 bps 256.804 Mbps 
Brno → SANET  3.58144468808461 % 3.581 %   20 bps 20.000 Gbps   716.288937616921 bps 716.289 Mbps 
SANET → Brno  2.19999367767208 % 2.200 %   20 bps 20.000 Gbps   439.998735534415 bps 439.999 Mbps 
Brno → Vyškov  4.93633042101197 % 4.936 %   1000 bps 1000.000 Mbps   49.3633042101197 bps 49.363 Mbps 
Vyškov → Brno  0.765925440194799 % 0.766 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.65925440194799 bps 7.659 Mbps 
Brno → Jihlava  2.28463327647696 % 2.285 %   100 bps 100.000 Gbps   2.28463327647696 bps 2.285 Gbps 
Jihlava → Brno  2.03695626170393 % 2.037 %   100 bps 100.000 Gbps   2.03695626170392 bps 2.037 Gbps 
Jihlava → České Budějovice  0.102981201407874 % 0.103 %   20 bps 20.000 Gbps   20.5962402815749 bps 20.596 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.0652472885518757 % 0.065 %   20 bps 20.000 Gbps   13.0494577103751 bps 13.049 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.249554557546753 % 0.250 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.49554557546753 bps 2.496 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.616119145520546 % 0.616 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.16119145520547 bps 6.161 Mbps 
Telč → Jihlava  0.230708829988588 % 0.231 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.30708829988588 bps 2.307 Mbps 
Jihlava → Telč  0.418380905978333 % 0.418 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.18380905978333 bps 4.184 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.67959016477674 % 2.680 %   20 bps 20.000 Gbps   535.918032955348 bps 535.918 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.599495864188042 % 0.599 %   20 bps 20.000 Gbps   119.899172837608 bps 119.899 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.22177207553602 % 0.222 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   22.177207553602 bps 22.177 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.194029261306668 % 0.194 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   19.4029261306668 bps 19.403 Kbps 
Most → Děčín  0.786666676248608 % 0.787 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.86666676248608 bps 7.867 Kbps 
Děčín → Most  0.264197537729237 % 0.264 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.64197537729237 bps 2.642 Kbps 
Most → Plzeň  0.625347983215261 % 0.625 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.25347983215262 bps 6.253 Kbps 
Plzeň → Most  0.0977320107718371 % 0.098 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   977.320107718372 bps 977.320 bps 
Brno → Olomouc  0.359060014267003 % 0.359 %   100 bps 100.000 Gbps   359.060014267003 bps 359.060 Mbps 
Olomouc → Brno  0.159397078612511 % 0.159 %   100 bps 100.000 Gbps   159.397078612512 bps 159.397 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.687024684660989 % 0.687 %   100 bps 100.000 Gbps   687.024684660988 bps 687.025 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.207815725033597 % 0.208 %   100 bps 100.000 Gbps   207.815725033597 bps 207.816 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.125284173277255 % 0.125 %   20 bps 20.000 Gbps   24.9068460806289 bps 24.907 Mbps 
Olomouc → Ostrava  4.68314190014605 % 4.683 %   20 bps 20.000 Gbps   908.209144884643 bps 908.209 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.844695155118275 % 0.845 %   10 bps 10.000 Gbps   84.4695155118275 bps 84.470 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.0593097565472094 % 0.059 %   10 bps 10.000 Gbps   5.93097565472093 bps 5.931 Mbps 
Brno → Ostrava  4.21186610537092 % 4.212 %   100 bps 100.000 Gbps   4.21186610537092 bps 4.212 Gbps 
Ostrava → Brno  1.79610024840962 % 1.796 %   100 bps 100.000 Gbps   1.79610024840962 bps 1.796 Gbps 
Karviná → Ostrava  1.17189841949286 % 1.172 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.7189841949286 bps 11.719 Mbps 
Ostrava → Karviná  6.68380383057348 % 6.684 %   1000 bps 1000.000 Mbps   66.8380383057348 bps 66.838 Mbps 
Ostrava → Opava  0.640775864179084 % 0.641 %   10 bps 10.000 Gbps   64.0775864179084 bps 64.078 Mbps 
Opava → Ostrava  0.633340421697694 % 0.633 %   10 bps 10.000 Gbps   63.3340421697694 bps 63.334 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.06002171631682 % 3.060 %   10 bps 10.000 Gbps   306.002171631682 bps 306.002 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.63418177929644 % 1.634 %   10 bps 10.000 Gbps   163.418177929644 bps 163.418 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0232214793063611 % 0.023 %   10 bps 10.000 Gbps   2.3221479306361 bps 2.322 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0657788015850484 % 0.066 %   10 bps 10.000 Gbps   6.57788015850484 bps 6.578 Mbps 
Plzeň → Praha  0.858363872892841 % 0.858 %   100 bps 100.000 Gbps   858.363872892841 bps 858.364 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160156662830615 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0156662830615 bps 16.016 Kbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.160746019518395 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0746019518395 bps 16.075 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.0322153109435214 % 0.032 %   10 bps 10.000 Gbps   3.22153109435214 bps 3.222 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.10058982000467 % 1.101 %   10 bps 10.000 Gbps   110.058982000468 bps 110.059 Mbps 
Praha → Plzeň  1.5541896094623 % 1.554 %   100 bps 100.000 Gbps   1.5541896094623 bps 1.554 Gbps 
AMS-IX → Praha  23.4996835188467 % 23.500 %   10 bps 10.000 Gbps   2.34996835188466 bps 2.350 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.749686568042475 % 0.750 %   10 bps 10.000 Gbps   74.9686568042475 bps 74.969 Mbps 
Brno → Praha  4.5610436559641 % 4.561 %   100 bps 100.000 Gbps   4.5610436559641 bps 4.561 Gbps 
Praha → Brno  7.04457737282941 % 7.045 %   100 bps 100.000 Gbps   7.04457737282942 bps 7.045 Gbps 
Praha → České Budějovice  1.83649610344329 % 1.836 %   20 bps 20.000 Gbps   367.299220688659 bps 367.299 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.1565224148187 % 1.157 %   20 bps 20.000 Gbps   231.30448296374 bps 231.304 Mbps 
GÉANT2 → Praha  7.44512786440639 % 7.445 %   100 bps 100.000 Gbps   7.44512786440638 bps 7.445 Gbps 
Praha → GÉANT2  7.46193665421972 % 7.462 %   100 bps 100.000 Gbps   7.46193665421972 bps 7.462 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.41895506819967 % 1.419 %   100 bps 100.000 Gbps   1.41895506819967 bps 1.419 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.15131788453966 % 3.151 %   100 bps 100.000 Gbps   3.15131788453966 bps 3.151 Gbps 
Liberec → Praha  0.158395869138671 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.8395869138671 bps 15.840 Kbps 
Praha → Liberec  0.173377156193696 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.3377156193696 bps 17.338 Kbps 
NIX.cz → Praha  1.6236228887069 % 1.624 %   400 bps 400.000 Gbps   6.49449155482758 bps 6.494 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.883834673292181 % 0.884 %   400 bps 400.000 Gbps   3.53533869316872 bps 3.535 Gbps 
Pardubice → Praha  0.827593561502703 % 0.828 %   10 bps 10.000 Gbps   82.7593561502703 bps 82.759 Mbps 
Praha → Pardubice  3.50383476903517 % 3.504 %   10 bps 10.000 Gbps   350.383476903517 bps 350.383 Mbps 
Praha → Poděbrady  7.36043128964356 % 7.360 %   1000 bps 1000.000 Mbps   73.6043128964356 bps 73.604 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.54666816882074 % 1.547 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.4666816882074 bps 15.467 Mbps 
Public Internet → Praha  8.79552635912153 % 8.796 %   20 bps 20.000 Gbps   1.75910527182431 bps 1.759 Gbps 
Praha → Public Internet  5.4471624934851 % 5.447 %   20 bps 20.000 Gbps   1.08943249869702 bps 1.089 Gbps 
Zlín → Brno  0.680908015845146 % 0.681 %   10 bps 10.000 Gbps   68.0908015845146 bps 68.091 Mbps 
Brno → Zlín  1.66793637743155 % 1.668 %   10 bps 10.000 Gbps   166.793637743155 bps 166.794 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  4.45199127643322 % 4.452 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   44.5199127643322 bps 44.520 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.01519727261348 % 1.015 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.1519727261348 bps 10.152 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.65387769839358 % 1.654 %   10 bps 10.000 Gbps   165.387769839358 bps 165.388 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.14216245778396 % 0.142 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.4216245778396 bps 1.422 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.25703892146227 % 4.257 %   10 bps 10.000 Gbps   425.703892146226 bps 425.704 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0174196731974578 % 0.017 %   1000 bps 1000.000 Mbps   174.196731974578 bps 174.197 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.5789412143682 % 0.579 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.789412143682 bps 5.789 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.676192646898251 % 0.676 %   10 bps 10.000 Gbps   67.6192646898251 bps 67.619 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.237609576938755 % 0.238 %   10 bps 10.000 Gbps   23.7609576938755 bps 23.761 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.863537962219643 % 0.864 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.63537962219643 bps 8.635 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.181437783504039 % 0.181 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.1437783504039 bps 18.144 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.149801140979967 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9801140979967 bps 14.980 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.173363563438608 % 0.173 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.73363563438608 bps 1.734 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.131430272891814 % 0.131 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.31430272891814 bps 1.314 Mbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   68.1484173730244 bps 68.148 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Jun 8 00:11:46 2020