CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2019 , CESNET a.l.e.

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

Average load for period: 2019/12/11 22:46:19 - 2019/12/11 22:56:19 MEZ (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2019/12/11 22:46:19 - 2019/12/11 22:56:19

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization
ACONET->Brno  6.747%  Brno->ACONET  9.931%  Brno->Lednice  11.491%  Lednice->Brno  19.036%  Brno->SANET  12.976%  SANET->Brno  5.731%  Brno->Vyškov  5.504%  Vyškov->Brno  0.849%  Brno->České Budějovice  0.167e-3 %  České Budějovice->Brno  0.153e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  4.187%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.182%  České Budějovice->Plzeň  0.488%  Plzeň->České Budějovice  1.058%  České Budějovice->Tábor  0.326%  Tábor->České Budějovice  0.098%  Brno->Jihlava  1.874%  Jihlava->Brno  6.036%  České Budějovice->Jihlava  0.292e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.105%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  1.026%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.027%  Jihlava->Telč  0.104%  Telč->Jihlava  0.077%  Hradec Králové->Liberec  9.398%  Liberec->Hradec Králové  1.247%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.380e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  5.941e-3 %  Děčín->Most  0.346e-3 %  Most->Děčín  0.734e-3 %  Most->Plzeň  0.635e-3 %  Plzeň->Most  0.099e-3 %  Brno->Olomouc  1.135%  Olomouc->Brno  0.880%  Hradec Králové->Olomouc  1.988%  Olomouc->Hradec Králové  0.324%  Olomouc->Ostrava  4.154%  Ostrava->Olomouc  0.036%  Olomouc->Zlín  2.914%  Zlín->Olomouc  1.369e-3 %  Brno->Ostrava  5.792%  Ostrava->Brno  2.139%  Karviná->Ostrava  2.354%  Ostrava->Karviná  20.325%  Opava->Ostrava  0.257%  Ostrava->Opava  1.270%  Ostrava->Pionier  9.662%  Pionier->Ostrava  2.769%  Hradec Králové->Pardubice  0.013%  Pardubice->Hradec Králové  0.122%  Cheb->Plzeň  0.026%  Plzeň->Cheb  0.179%  Plzeň->Praha  2.683%  Praha->Plzeň  4.391%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.162e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.161e-3 %  AMS-IX->Praha  36.667%  Praha->AMS-IX  0.824%  Brno->Praha  5.473%  Praha->Brno  17.574%  České Budějovice->Praha  0.945%  Praha->České Budějovice  4.289%  GÉANT2->Praha  14.994%  Praha->GÉANT2  8.305%  Hradec Králové->Praha  1.986%  Praha->Hradec Králové  5.185%  Liberec->Praha  0.163e-3 %  Praha->Liberec  0.178e-3 %  NIX.cz->Praha  9.432%  Praha->NIX.cz  2.895%  Pardubice->Praha  2.306%  Praha->Pardubice  10.137%  Poděbrady->Praha  2.131%  Praha->Poděbrady  23.052%  Praha->Public Internet  5.049%  Public Internet->Praha  24.738%  Děčín->Ústí nad
Labem  1.149%  Ústí nad
Labem->Děčín  2.999%  Most->Ústí nad
Labem  3.164e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  1.189e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  8.908%  Ústí nad
Labem->Praha  2.441%  Brno->Zlín  5.401%  Zlín->Brno  1.043% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2019/12/11 22:46:19 - 2019/12/11 22:56:19 MEZ (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2019/12/11 22:46:19 - 2019/12/11 22:56:19 .


Link Utilization Capacity Bit rate Packet rate
ACONET → Brno  6.74691945958283 % 6.747 %   20 bps 20.000 Gbps   1.34938389191657 bps 1.349 Gbps   193.024001280123 pps 193.024 Kpps 
Brno → ACONET  9.93098303622657 % 9.931 %   20 bps 20.000 Gbps   1.98619660724531 bps 1.986 Gbps   112.025659389964 pps 112.026 Kpps 
Brno → Lednice  11.4906220169639 % 11.491 %   1000 bps 1000.000 Mbps   114.906220169639 bps 114.906 Mbps   19.3616025008835 pps 19.362 Kpps 
Lednice → Brno  19.0364587026392 % 19.036 %   1000 bps 1000.000 Mbps   190.364587026392 bps 190.365 Mbps   19.4642080140866 pps 19.464 Kpps 
Brno → SANET  12.9763475512365 % 12.976 %   20 bps 20.000 Gbps   2.5952695102473 bps 2.595 Gbps   273.860599369781 pps 273.861 Kpps 
SANET → Brno  5.73096309705184 % 5.731 %   20 bps 20.000 Gbps   1.14619261941037 bps 1.146 Gbps   273.076718157606 pps 273.077 Kpps 
Vyškov → Brno  0.849237249035778 % 0.849 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.49237249035778 bps 8.492 Mbps   2.70533378987523 pps 2.705 Kpps 
Brno → Vyškov  5.50396847739491 % 5.504 %   1000 bps 1000.000 Mbps   55.039684773949 bps 55.040 Mbps   5.24834131996002 pps 5.248 Kpps 
Jihlava → Brno  6.03596722283989 % 6.036 %   100 bps 100.000 Gbps   6.03596722283989 bps 6.036 Gbps   548.452663023064 pps 548.453 Kpps 
Brno → Jihlava  1.87414993063821 % 1.874 %   100 bps 100.000 Gbps   1.87414993063821 bps 1.874 Gbps   174.011691209761 pps 174.012 Kpps 
České Budějovice → Jihlava  0.292232819406873 % 0.292 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   29.2232819406873 bps 29.223 Kbps   28.243154232879 pps 28.243 pps 
Jihlava → České Budějovice  0.105104170424829 % 0.105 %   10 bps 10.000 Gbps   10.5104170424829 bps 10.510 Mbps   1.04325032151953 pps 1.043 Kpps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.02718842590786 % 0.027 %   1000 bps 1000.000 Mbps   271.8842590786 bps 271.884 Kbps   117.218963607549 pps 117.219 pps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  1.02623319664425 % 1.026 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.2623319664425 bps 10.262 Mbps   979.564835516886 pps 979.565 pps 
Jihlava → Telč  0.10386379613032 % 0.104 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.0386379613032 bps 1.039 Mbps   363.418730923925 pps 363.419 pps 
Telč → Jihlava  0.0774312036919914 % 0.077 %   1000 bps 1000.000 Mbps   774.312036919914 bps 774.312 Kbps   311.638223480513 pps 311.638 pps 
Liberec → Hradec Králové  1.24705948238686 % 1.247 %   20 bps 20.000 Gbps   249.411896477372 bps 249.412 Mbps   87.6737572817327 pps 87.674 Kpps 
Hradec Králové → Liberec  9.3977075868938 % 9.398 %   20 bps 20.000 Gbps   1.87954151737876 bps 1.880 Gbps   187.312022065516 pps 187.312 Kpps 
Ústí nad Labem → Liberec  5.94071602976042 % 5.941 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   594.071602976042 bps 594.072 Kbps   73.756248804208 pps 73.756 pps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.380237550066713 % 0.380 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   38.0237550066713 bps 38.024 Kbps   33.6079780956699 pps 33.608 pps 
Děčín → Most  0.345546986186971 % 0.346 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.45546986186971 bps 3.455 Kbps   3.58063108116177 pps 3.581 pps 
Most → Děčín  0.734389331557714 % 0.734 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.34389331557714 bps 7.344 Kbps   7.29700990905237 pps 7.297 pps 
Most → Plzeň  0.634979450406917 % 0.635 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.34979450406917 bps 6.350 Kbps   6.69864417625296 pps 6.699 pps 
Plzeň → Most  0.0992226496956752 % 0.099 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   992.226496956752 bps 992.226 bps   1.10422521428025 pps 1.104 pps 
Brno → Olomouc  1.13541773492267 % 1.135 %   100 bps 100.000 Gbps   1.13541773492267 bps 1.135 Gbps   137.07396678814 pps 137.074 Kpps 
Olomouc → Brno  0.87960724923864 % 0.880 %   100 bps 100.000 Gbps   879.60724923864 bps 879.607 Mbps   113.05077820283 pps 113.051 Kpps 
Olomouc → Hradec Králové  0.324361342977999 % 0.324 %   100 bps 100.000 Gbps   324.361342977999 bps 324.361 Mbps   95.883892711609 pps 95.884 Kpps 
Hradec Králové → Olomouc  1.98818707065495 % 1.988 %   100 bps 100.000 Gbps   1.98818707065495 bps 1.988 Gbps   198.466226643188 pps 198.466 Kpps 
Olomouc → Ostrava  4.154372896311 % 4.154 %   20 bps 20.000 Gbps   575.227808937879 bps 575.228 Mbps   48.6622159937143 pps 48.662 Kpps 
Ostrava → Olomouc  0.0357688381337275 % 0.036 %   20 bps 20.000 Gbps   7.15376762674549 bps 7.154 Mbps   2.79615373824216 pps 2.796 Kpps 
Zlín → Olomouc  1.36914164201285 % 1.369 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   136.914164201285 bps 136.914 Kbps   38.7711628260855 pps 38.771 pps 
Olomouc → Zlín  2.91433818607896 % 2.914 %   10 bps 10.000 Gbps   291.433818607896 bps 291.434 Mbps   28.2036154069384 pps 28.204 Kpps 
Ostrava → Brno  2.1394509969054 % 2.139 %   100 bps 100.000 Gbps   2.1394509969054 bps 2.139 Gbps   329.682225777323 pps 329.682 Kpps 
Brno → Ostrava  5.79206493595498 % 5.792 %   100 bps 100.000 Gbps   5.79206493595498 bps 5.792 Gbps   536.787684051556 pps 536.788 Kpps 
Ostrava → Karviná  20.3252041976504 % 20.325 %   1000 bps 1000.000 Mbps   203.252041976504 bps 203.252 Mbps   22.2166533742195 pps 22.217 Kpps 
Karviná → Ostrava  2.35353683717973 % 2.354 %   1000 bps 1000.000 Mbps   23.5353683717973 bps 23.535 Mbps   7.9415748884235 pps 7.942 Kpps 
Opava → Ostrava  0.256936811633895 % 0.257 %   10 bps 10.000 Gbps   25.6936811633895 bps 25.694 Mbps   6.83701443639687 pps 6.837 Kpps 
Ostrava → Opava  1.26958642881018 % 1.270 %   10 bps 10.000 Gbps   126.958642881018 bps 126.959 Mbps   11.9018276746264 pps 11.902 Kpps 
Ostrava → Pionier  9.66163452085308 % 9.662 %   10 bps 10.000 Gbps   966.163452085308 bps 966.163 Mbps   82.9064871405968 pps 82.906 Kpps 
Pionier → Ostrava  2.76897385911384 % 2.769 %   10 bps 10.000 Gbps   276.897385911384 bps 276.897 Mbps   66.5443142399317 pps 66.544 Kpps 
Pardubice → Hradec Králové  0.122141684237027 % 0.122 %   10 bps 10.000 Gbps   12.2141684237027 bps 12.214 Mbps   1.69962725785303 pps 1.700 Kpps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0129544704993968 % 0.013 %   10 bps 10.000 Gbps   1.29544704993968 bps 1.295 Mbps   596.270539076942 pps 596.271 pps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.161379489078569 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1379489078569 bps 16.138 Kbps   23.4881646614873 pps 23.488 pps 
Praha → Plzeň  4.39118700833598 % 4.391 %   100 bps 100.000 Gbps   4.39118700833598 bps 4.391 Gbps   465.352012352684 pps 465.352 Kpps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.161671888820854 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1671888820854 bps 16.167 Kbps   23.5457609253657 pps 23.546 pps 
Plzeň → Praha  2.68282075806863 % 2.683 %   100 bps 100.000 Gbps   2.68282075806864 bps 2.683 Gbps   354.642545106418 pps 354.643 Kpps 
Plzeň → Cheb  0.178534822549304 % 0.179 %   10 bps 10.000 Gbps   17.8534822549304 bps 17.853 Mbps   1.9427626740715 pps 1.943 Kpps 
Cheb → Plzeň  0.0259213224269213 % 0.026 %   10 bps 10.000 Gbps   2.59213224269213 bps 2.592 Mbps   1.04086522083837 pps 1.041 Kpps 
AMS-IX → Praha  36.6667458213759 % 36.667 %   20 bps 20.000 Gbps   7.33334916427519 bps 7.333 Gbps   512.411547358783 pps 512.412 Kpps 
Praha → AMS-IX  0.824245257211634 % 0.824 %   20 bps 20.000 Gbps   164.849051442327 bps 164.849 Mbps   26.2697757172707 pps 26.270 Kpps 
Brno → Praha  5.47259713386415 % 5.473 %   100 bps 100.000 Gbps   5.47259713386415 bps 5.473 Gbps   902.060295023516 pps 902.060 Kpps 
Praha → Brno  17.5736329580713 % 17.574 %   100 bps 100.000 Gbps   17.5736329580713 bps 17.574 Gbps   1.53999536752631 pps 1.540 Mpps 
České Budějovice → Praha  0.945075704021257 % 0.945 %   20 bps 20.000 Gbps   189.015140804251 bps 189.015 Mbps   35.6869886895592 pps 35.687 Kpps 
Praha → České Budějovice  4.28872112104086 % 4.289 %   20 bps 20.000 Gbps   857.744224208171 bps 857.744 Mbps   84.6029614334321 pps 84.603 Kpps 
GÉANT2 → Praha  14.9942784817836 % 14.994 %   100 bps 100.000 Gbps   14.9942784817836 bps 14.994 Gbps   1.30923434090212 pps 1.309 Mpps 
Praha → GÉANT2  8.30497444645527 % 8.305 %   100 bps 100.000 Gbps   8.30497444645527 bps 8.305 Gbps   1.19618086838018 pps 1.196 Mpps 
Hradec Králové → Praha  1.98606716549789 % 1.986 %   100 bps 100.000 Gbps   1.98606716549789 bps 1.986 Gbps   413.531665945194 pps 413.532 Kpps 
Praha → Hradec Králové  5.18539538311668 % 5.185 %   100 bps 100.000 Gbps   5.18539538311668 bps 5.185 Gbps   524.161057368808 pps 524.161 Kpps 
Liberec → Praha  0.162685421877362 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2685421877362 bps 16.269 Kbps   23.8399241166536 pps 23.840 pps 
Praha → Liberec  0.178438163297076 % 0.178 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.8438163297076 bps 17.844 Kbps   25.3136054387856 pps 25.314 pps 
Praha → NIX.cz  2.8948494485145 % 2.895 %   200 bps 200.000 Gbps   5.78969889702901 bps 5.790 Gbps   844.911270237193 pps 844.911 Kpps 
NIX.cz → Praha  9.4319391766985 % 9.432 %   200 bps 200.000 Gbps   18.863878353397 bps 18.864 Gbps   1.53490215639951 pps 1.535 Mpps 
Praha → Pardubice  10.1369561232593 % 10.137 %   10 bps 10.000 Gbps   1.01369561232593 bps 1.014 Gbps   99.7166534495511 pps 99.717 Kpps 
Pardubice → Praha  2.30583118786122 % 2.306 %   10 bps 10.000 Gbps   230.583118786122 bps 230.583 Mbps   52.2964799134989 pps 52.296 Kpps 
Poděbrady → Praha  2.13055177409421 % 2.131 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.3055177409421 bps 21.306 Mbps   11.3651696054993 pps 11.365 Kpps 
Praha → Poděbrady  23.0524281174246 % 23.052 %   1000 bps 1000.000 Mbps   230.524281174246 bps 230.524 Mbps   21.9300317611856 pps 21.930 Kpps 
Public Internet → Praha  24.7380284054756 % 24.738 %   20 bps 20.000 Gbps   4.94760568109513 bps 4.948 Gbps   405.232054257481 pps 405.232 Kpps 
Praha → Public Internet  5.04873935202356 % 5.049 %   20 bps 20.000 Gbps   1.00974787040471 bps 1.010 Gbps   223.35336348588 pps 223.353 Kpps 
Zlín → Brno  1.04281491327136 % 1.043 %   10 bps 10.000 Gbps   104.281491327136 bps 104.281 Mbps   37.5300528893643 pps 37.530 Kpps 
Brno → Zlín  5.40111323743737 % 5.401 %   10 bps 10.000 Gbps   540.111323743737 bps 540.111 Mbps   55.4991186828145 pps 55.499 Kpps 
Děčín → Ústí nad Labem  1.14857479450096 % 1.149 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.4857479450096 bps 11.486 Mbps   3.22877338623969 pps 3.229 Kpps 
Ústí nad Labem → Praha  2.44079055179487 % 2.441 %   10 bps 10.000 Gbps   244.079055179487 bps 244.079 Mbps   70.7676003365051 pps 70.768 Kpps 
Ústí nad Labem → Most  1.18947717257367 % 1.189 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.8947717257367 bps 11.895 Kbps   10.993801391995 pps 10.994 pps 
Ústí nad Labem → Děčín  2.99941905192277 % 2.999 %   1000 bps 1000.000 Mbps   29.9941905192277 bps 29.994 Mbps   3.18585604476724 pps 3.186 Kpps 
Most → Ústí nad Labem  3.1644261525088 % 3.164 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   31.644261525088 bps 31.644 Kbps   13.8682534574062 pps 13.868 pps 
Praha → Ústí nad Labem  8.90838939062991 % 8.908 %   10 bps 10.000 Gbps   890.838939062991 bps 890.839 Mbps   86.4189293425652 pps 86.419 Kpps 
České Budějovice → Brno  0.153243680746433 % 0.153 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.3243680746433 bps 15.324 Kbps   23.1330998146771 pps 23.133 pps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  4.18663685396148 % 4.187 %   1000 bps 1000.000 Mbps   41.8663685396148 bps 41.866 Mbps   3.77165869756825 pps 3.772 Kpps 
České Budějovice → Tábor  0.326451337967747 % 0.326 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.26451337967747 bps 3.265 Mbps   455.196033192218 pps 455.196 pps 
Plzeň → České Budějovice  1.05837711692596 % 1.058 %   20 bps 20.000 Gbps   211.675423385193 bps 211.675 Mbps   20.5023551668841 pps 20.502 Kpps 
Brno → České Budějovice  0.166668494799601 % 0.167 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.6668494799601 bps 16.667 Kbps   24.3055630815676 pps 24.306 pps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.18225607220237 % 0.182 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.8225607220237 bps 1.823 Mbps   1.85152843812475 pps 1.852 Kpps 
České Budějovice → Plzeň  0.487954405943129 % 0.488 %   20 bps 20.000 Gbps   97.5908811886258 bps 97.591 Mbps   15.8105965798558 pps 15.811 Kpps 
Tábor → České Budějovice  0.0978596329383726 % 0.098 %   1000 bps 1000.000 Mbps   978.596329383726 bps 978.596 Kbps   372.718842117419 pps 372.719 pps 
Summary  empty NA   2.604 bps 2.604 Tbps   135.719031833202 bps 135.719 Gbps   14.4508583818183 pps 14.451 Mpps 

History

Daily, weekly and monthly averages:
          Day 12/4, 12/5, 12/6, 12/7, 12/8, 12/9, 12/10
          Week 10/21, 10/28, 11/4, 11/11, 11/18, 11/25, 12/2
          Month 6, 7, 8, 9, 10, 11

Denní, týdenní a měsíční průměry:
          Den 12/4, 12/5, 12/6, 12/7, 12/8, 12/9, 12/10
          Týden 10/21, 10/28, 11/4, 11/11, 11/18, 11/25, 12/2
          Měsíc 6, 7, 8, 9, 10, 11


Page built by G3 system reporter at Wed Dec 11 22:56:19 2019