CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2019 , CESNET a.l.e.

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

Average load for period: 2019/04/24 11:55:17 - 2019/04/24 12:05:17 MEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2019/04/24 11:55:17 - 2019/04/24 12:05:17

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization
ACONET->Brno  8.279%  Brno->ACONET  22.996%  Brno->Lednice  8.406%  Lednice->Brno  18.095%  Brno->SANET  19.917%  SANET->Brno  6.594%  Brno->Vyškov  10.665%  Vyškov->Brno  0.855%  Brno->České Budějovice  0.165e-3 %  České Budějovice->Brno  0.155e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  5.762%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.457%  České Budějovice->Plzeň  0.012%  Plzeň->České Budějovice  8.580e-3 %  České Budějovice->Tábor  1.773%  Tábor->České Budějovice  0.205%  Brno->Jihlava  12.894%  Jihlava->Brno  24.137%  České Budějovice->Jihlava  1.085e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.671e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.370%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.035%  Jihlava->Telč  6.102%  Telč->Jihlava  0.144%  Hradec Králové->Liberec  5.656%  Liberec->Hradec Králové  1.872%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.180e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.944e-3 %  Cheb->Most  0.147e-3 %  Most->Cheb  0.164e-3 %  Děčín->Most  0.391e-3 %  Most->Děčín  0.383e-3 %  Most->Plzeň  0.164e-3 %  Plzeň->Most  0.147e-3 %  Brno->Olomouc  1.267e-3 %  Olomouc->Brno  1.267e-3 %  Hradec Králové->Olomouc  2.098%  Olomouc->Hradec Králové  0.328%  Olomouc->Ostrava  0.445%  Ostrava->Olomouc  0.146%  Olomouc->Zlín  2.403%  Zlín->Olomouc  0.013%  Brno->Ostrava  5.767%  Ostrava->Brno  1.809%  Karviná->Ostrava  1.371%  Ostrava->Karviná  11.888%  Opava->Ostrava  4.824%  Ostrava->Opava  6.626%  Ostrava->Pionier  10.206%  Pionier->Ostrava  1.301%  Hradec Králové->Pardubice  0.085%  Pardubice->Hradec Králové  0.114%  Cheb->Plzeň  0.142%  Plzeň->Cheb  0.370%  Plzeň->Praha  5.130%  Praha->Plzeň  23.482%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.171e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.165e-3 %  AMS-IX->Praha  33.270%  Praha->AMS-IX  0.851%  Brno->Praha  6.484%  Praha->Brno  22.337%  České Budějovice->Praha  2.904%  Praha->České Budějovice  8.852%  GÉANT2->Praha  14.060%  Praha->GÉANT2  3.885%  Hradec Králové->Praha  2.436%  Praha->Hradec Králové  7.359%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  NIX.cz->Praha  17.603%  Praha->NIX.cz  3.833%  Pardubice->Praha  2.810%  Praha->Pardubice  12.916%  Poděbrady->Praha  1.841%  Praha->Poděbrady  14.926%  Praha->Public Internet  5.180%  Public Internet->Praha  16.713%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.070%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.712%  Most->Ústí nad
Labem  3.031e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.018%  Praha->Ústí nad
Labem  9.627%  Ústí nad
Labem->Praha  1.358%  Brno->Zlín  5.304%  Zlín->Brno  1.136% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2019/04/24 11:55:17 - 2019/04/24 12:05:17 MEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2019/04/24 11:55:17 - 2019/04/24 12:05:17 .


Link Utilization Capacity Bit rate Packet rate
ACONET → Brno  8.27900021601549 % 8.279 %   20 bps 20.000 Gbps   1.6558000432031 bps 1.656 Gbps   172.06884921428 pps 172.069 Kpps 
Brno → ACONET  22.9956565808667 % 22.996 %   20 bps 20.000 Gbps   4.59913131617333 bps 4.599 Gbps   257.34453560841 pps 257.345 Kpps 
Brno → Lednice  8.40603526078544 % 8.406 %   1000 bps 1000.000 Mbps   84.0603526078544 bps 84.060 Mbps   15.3319842767266 pps 15.332 Kpps 
Lednice → Brno  18.0947415330455 % 18.095 %   1000 bps 1000.000 Mbps   180.947415330455 bps 180.947 Mbps   17.6190825877865 pps 17.619 Kpps 
Brno → SANET  19.9174660695169 % 19.917 %   20 bps 20.000 Gbps   3.98349321390339 bps 3.983 Gbps   472.19186308362 pps 472.192 Kpps 
SANET → Brno  6.59426783238891 % 6.594 %   20 bps 20.000 Gbps   1.31885356647778 bps 1.319 Gbps   243.487084058386 pps 243.487 Kpps 
Brno → Vyškov  10.6654715000692 % 10.665 %   1000 bps 1000.000 Mbps   106.654715000692 bps 106.655 Mbps   9.99929089862977 pps 9.999 Kpps 
Vyškov → Brno  0.855173568086189 % 0.855 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.55173568086189 bps 8.552 Mbps   4.84071494890591 pps 4.841 Kpps 
Brno → Jihlava  12.8943794687411 % 12.894 %   10 bps 10.000 Gbps   1.28943794687411 bps 1.289 Gbps   76.0340044062688 pps 76.034 Kpps 
Jihlava → Brno  24.1374302267389 % 24.137 %   10 bps 10.000 Gbps   2.41374302267389 bps 2.414 Gbps   228.953335260476 pps 228.953 Kpps 
České Budějovice → Jihlava  1.0854224488562 % 1.085 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   108.54224488562 bps 108.542 Kbps   19.8126582785815 pps 19.813 pps 
Jihlava → České Budějovice  0.671480549323883 % 0.671 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   67.1480549323883 bps 67.148 Kbps   19.6795013905045 pps 19.680 pps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0352955785946087 % 0.035 %   1000 bps 1000.000 Mbps   352.955785946087 bps 352.956 Kbps   147.442587519746 pps 147.443 pps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.369643619721046 % 0.370 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.69643619721046 bps 3.696 Mbps   348.137772397519 pps 348.138 pps 
Jihlava → Telč  6.10200589284592 % 6.102 %   1000 bps 1000.000 Mbps   61.0200589284592 bps 61.020 Mbps   5.29441859448893 pps 5.294 Kpps 
Telč → Jihlava  0.143549997754135 % 0.144 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.43549997754135 bps 1.435 Mbps   1.09145378956369 pps 1.091 Kpps 
Hradec Králové → Liberec  5.65613628017647 % 5.656 %   20 bps 20.000 Gbps   1.13122725603529 bps 1.131 Gbps   123.793206584622 pps 123.793 Kpps 
Liberec → Hradec Králové  1.87155972379991 % 1.872 %   20 bps 20.000 Gbps   374.311944759981 bps 374.312 Mbps   77.8367321747429 pps 77.837 Kpps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.180086082554182 % 0.180 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.0086082554182 bps 18.009 Kbps   25.5201909039183 pps 25.520 pps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.943731956498084 % 0.944 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.3731956498084 bps 94.373 Kbps   30.2445909705898 pps 30.245 pps 
Cheb → Most  0.146698168952529 % 0.147 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.6698168952529 bps 14.670 Kbps   23.0282228370306 pps 23.028 pps 
Most → Cheb  0.163640402466959 % 0.164 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3640402466959 bps 16.364 Kbps   25.4200784308437 pps 25.420 pps 
Děčín → Most  0.39073238081861 % 0.391 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.9073238081861 bps 3.907 Kbps   4.72909731227508 pps 4.729 pps 
Most → Děčín  0.38318230680888 % 0.383 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.8318230680888 bps 3.832 Kbps   3.92603342071608 pps 3.926 pps 
Most → Plzeň  0.163640402466959 % 0.164 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3640402466959 bps 16.364 Kbps   25.4200784308437 pps 25.420 pps 
Plzeň → Most  0.146698168952529 % 0.147 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.6698168952529 bps 14.670 Kbps   23.0282228370306 pps 23.028 pps 
Olomouc → Brno  1.26718164928973 % 1.267 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   253.436329857946 bps 253.436 Kbps   486.142503079183 pps 486.143 pps 
Brno → Olomouc  1.26687083314194 % 1.267 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   253.374166628388 bps 253.374 Kbps   486.127193693159 pps 486.127 pps 
Olomouc → Hradec Králové  0.327785009444892 % 0.328 %   100 bps 100.000 Gbps   327.785009444892 bps 327.785 Mbps   111.519592664559 pps 111.520 Kpps 
Hradec Králové → Olomouc  2.09803455996718 % 2.098 %   100 bps 100.000 Gbps   2.09803455996718 bps 2.098 Gbps   208.838778404585 pps 208.839 Kpps 
Ostrava → Olomouc  0.146157288239299 % 0.146 %   20 bps 20.000 Gbps   29.2314576478598 bps 29.231 Mbps   5.21979014853828 pps 5.220 Kpps 
Olomouc → Ostrava  0.444574373931367 % 0.445 %   20 bps 20.000 Gbps   88.9148747862734 bps 88.915 Mbps   7.90237738155577 pps 7.902 Kpps 
Olomouc → Zlín  2.40301238434681 % 2.403 %   10 bps 10.000 Gbps   240.301238434681 bps 240.301 Mbps   24.3939886305949 pps 24.394 Kpps 
Zlín → Olomouc  0.0133507432410072 % 0.013 %   10 bps 10.000 Gbps   1.33507432410072 bps 1.335 Mbps   146.247129564098 pps 146.247 pps 
Brno → Ostrava  5.76714328581979 % 5.767 %   100 bps 100.000 Gbps   5.76714328581979 bps 5.767 Gbps   532.129385199161 pps 532.129 Kpps 
Ostrava → Brno  1.80877891591798 % 1.809 %   100 bps 100.000 Gbps   1.80877891591798 bps 1.809 Gbps   285.103798208738 pps 285.104 Kpps 
Ostrava → Karviná  11.8877863809089 % 11.888 %   1000 bps 1000.000 Mbps   118.877863809089 bps 118.878 Mbps   11.8145724163566 pps 11.815 Kpps 
Karviná → Ostrava  1.37101055815464 % 1.371 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.7101055815464 bps 13.710 Mbps   5.14689341666182 pps 5.147 Kpps 
Ostrava → Opava  6.62563875673835 % 6.626 %   1000 bps 1000.000 Mbps   66.2563875673835 bps 66.256 Mbps   8.07894113685465 pps 8.079 Kpps 
Opava → Ostrava  4.82408527013286 % 4.824 %   1000 bps 1000.000 Mbps   48.2408527013286 bps 48.241 Mbps   7.33474815049404 pps 7.335 Kpps 
Ostrava → Pionier  10.2055499584463 % 10.206 %   10 bps 10.000 Gbps   1.02055499584463 bps 1.021 Gbps   88.1575870563989 pps 88.158 Kpps 
Pionier → Ostrava  1.30059839305767 % 1.301 %   10 bps 10.000 Gbps   130.059839305767 bps 130.060 Mbps   56.8827127563828 pps 56.883 Kpps 
Pardubice → Hradec Králové  0.114289211428194 % 0.114 %   10 bps 10.000 Gbps   11.4289211428194 bps 11.429 Mbps   1.91169373340426 pps 1.912 Kpps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0848372472270663 % 0.085 %   10 bps 10.000 Gbps   8.48372472270663 bps 8.484 Mbps   1.47698549878504 pps 1.477 Kpps 
Praha → Plzeň  23.4816326544702 % 23.482 %   20 bps 20.000 Gbps   4.69632653089404 bps 4.696 Gbps   454.232878954633 pps 454.233 Kpps 
Plzeň → Praha  5.13040648668563 % 5.130 %   20 bps 20.000 Gbps   1.02608129733713 bps 1.026 Gbps   230.331476233768 pps 230.331 Kpps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.170724079974758 % 0.171 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.0724079974758 bps 17.072 Kbps   24.1571701208388 pps 24.157 pps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.165398779886168 % 0.165 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.5398779886168 bps 16.540 Kbps   24.0966314775718 pps 24.097 pps 
Cheb → Plzeň  0.142424820871222 % 0.142 %   10 bps 10.000 Gbps   14.2424820871222 bps 14.242 Mbps   2.4202409860772 pps 2.420 Kpps 
Plzeň → Cheb  0.369776715909754 % 0.370 %   10 bps 10.000 Gbps   36.9776715909754 bps 36.978 Mbps   3.79078462215785 pps 3.791 Kpps 
Praha → AMS-IX  0.851054598336671 % 0.851 %   20 bps 20.000 Gbps   170.210919667334 bps 170.211 Mbps   21.8046123198121 pps 21.805 Kpps 
AMS-IX → Praha  33.2695731619781 % 33.270 %   20 bps 20.000 Gbps   6.65391463239562 bps 6.654 Gbps   352.978544902845 pps 352.979 Kpps 
Brno → Praha  6.48358813378808 % 6.484 %   100 bps 100.000 Gbps   6.48358813378808 bps 6.484 Gbps   952.844057665055 pps 952.844 Kpps 
Praha → Brno  22.3370629108471 % 22.337 %   100 bps 100.000 Gbps   22.3370629108471 bps 22.337 Gbps   1.51166161699003 pps 1.512 Mpps 
České Budějovice → Praha  2.90417495357377 % 2.904 %   20 bps 20.000 Gbps   580.834990714753 bps 580.835 Mbps   92.646597021445 pps 92.647 Kpps 
Praha → České Budějovice  8.85233283436816 % 8.852 %   20 bps 20.000 Gbps   1.77046656687363 bps 1.770 Gbps   182.365684588989 pps 182.366 Kpps 
GÉANT2 → Praha  14.0597015773732 % 14.060 %   100 bps 100.000 Gbps   14.0597015773732 bps 14.060 Gbps   729.48349185392 pps 729.483 Kpps 
Praha → GÉANT2  3.88494584546618 % 3.885 %   100 bps 100.000 Gbps   3.88494584546618 bps 3.885 Gbps   731.863448114768 pps 731.863 Kpps 
Praha → Hradec Králové  7.35914411391456 % 7.359 %   100 bps 100.000 Gbps   7.35914411391456 bps 7.359 Gbps   836.753768153112 pps 836.754 Kpps 
Hradec Králové → Praha  2.43602441692916 % 2.436 %   100 bps 100.000 Gbps   2.43602441692916 bps 2.436 Gbps   494.72901495611 pps 494.729 Kpps 
Liberec → Praha  0.157877210460062 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7877210460062 bps 15.788 Kbps   22.5937065725039 pps 22.594 pps 
Praha → Liberec  0.172652180221299 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2652180221299 bps 17.265 Kbps   24.0533000354836 pps 24.053 pps 
Praha → NIX.cz  3.83281281763094 % 3.833 %   120 bps 120.000 Gbps   4.59937538115712 bps 4.599 Gbps   875.971763416104 pps 875.972 Kpps 
NIX.cz → Praha  17.6033343243146 % 17.603 %   120 bps 120.000 Gbps   21.1240011891776 bps 21.124 Gbps   1.66674808955788 pps 1.667 Mpps 
Pardubice → Praha  2.81020410683607 % 2.810 %   10 bps 10.000 Gbps   281.020410683607 bps 281.020 Mbps   68.0738386201409 pps 68.074 Kpps 
Praha → Pardubice  12.916437942129 % 12.916 %   10 bps 10.000 Gbps   1.2916437942129 bps 1.292 Gbps   131.305251513895 pps 131.305 Kpps 
Praha → Poděbrady  14.9261966159727 % 14.926 %   1000 bps 1000.000 Mbps   149.261966159727 bps 149.262 Mbps   14.4370625303565 pps 14.437 Kpps 
Poděbrady → Praha  1.84082062622101 % 1.841 %   1000 bps 1000.000 Mbps   18.4082062622101 bps 18.408 Mbps   8.31571109278526 pps 8.316 Kpps 
Praha → Public Internet  5.17955526340875 % 5.180 %   20 bps 20.000 Gbps   1.03591105268175 bps 1.036 Gbps   187.615493371223 pps 187.615 Kpps 
Public Internet → Praha  16.7134758531296 % 16.713 %   20 bps 20.000 Gbps   3.34269517062592 bps 3.343 Gbps   371.234153805334 pps 371.234 Kpps 
Brno → Zlín  5.30359383006329 % 5.304 %   10 bps 10.000 Gbps   530.359383006329 bps 530.359 Mbps   54.4044699036143 pps 54.404 Kpps 
Zlín → Brno  1.13561516803829 % 1.136 %   10 bps 10.000 Gbps   113.561516803829 bps 113.562 Mbps   37.1302915416529 pps 37.130 Kpps 
Most → Ústí nad Labem  3.03053410155529 % 3.031 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   303.053410155529 bps 303.053 Kbps   219.943155969768 pps 219.943 pps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.711649946264841 % 0.712 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.11649946264841 bps 7.116 Mbps   863.346605929249 pps 863.347 pps 
Praha → Ústí nad Labem  9.62741298530608 % 9.627 %   10 bps 10.000 Gbps   962.741298530608 bps 962.741 Mbps   95.2404109204199 pps 95.240 Kpps 
Ústí nad Labem → Most  0.0182996144762532 % 0.018 %   10 bps 10.000 Gbps   1.82996144762532 bps 1.830 Mbps   248.622074470482 pps 248.622 pps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.0701320966901787 % 0.070 %   1000 bps 1000.000 Mbps   701.320966901787 bps 701.321 Kbps   389.018665760269 pps 389.019 pps 
Ústí nad Labem → Praha  1.35848681060736 % 1.358 %   10 bps 10.000 Gbps   135.848681060736 bps 135.849 Mbps   57.017505698776 pps 57.018 Kpps 
České Budějovice → Plzeň  0.0120992506306524 % 0.012 %   10 bps 10.000 Gbps   1.20992506306524 bps 1.210 Mbps   300.757148362049 pps 300.757 pps 
Plzeň → České Budějovice  8.58035935776 % 8.580 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   858.035935776 bps 858.036 Kbps   182.19529363825 pps 182.195 pps 
Tábor → České Budějovice  0.204789213645935 % 0.205 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.04789213645935 bps 2.048 Mbps   811.64011349056 pps 811.640 pps 
České Budějovice → Tábor  1.77274570429723 % 1.773 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.7274570429723 bps 17.727 Mbps   1.72914498123891 pps 1.729 Kpps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  5.76165401652163 % 5.762 %   1000 bps 1000.000 Mbps   57.6165401652163 bps 57.617 Mbps   5.5988142156947 pps 5.599 Kpps 
České Budějovice → Brno  0.154982149394719 % 0.155 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.4982149394719 bps 15.498 Kbps   22.9743528536143 pps 22.974 pps 
Brno → České Budějovice  0.165241269173846 % 0.165 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.5241269173846 bps 16.524 Kbps   24.0834046038645 pps 24.083 pps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.45662897332096 % 0.457 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.5662897332096 bps 4.566 Mbps   2.46614642289746 pps 2.466 Kpps 
Summary  empty NA   1.962 bps 1.962 Tbps   134.181145079261 bps 134.181 Gbps   13.2419651527291 pps 13.242 Mpps 

History

Daily, weekly and monthly averages:
          Day 4/17, 4/18, 4/19, 4/20, 4/21, 4/22, 4/23
          Week 3/4, 3/11, 3/18, 3/25, 4/1, 4/8, 4/15
          Month 10, 11, 12, 1, 2, 3

Denní, týdenní a měsíční průměry:
          Den 4/17, 4/18, 4/19, 4/20, 4/21, 4/22, 4/23
          Týden 3/4, 3/11, 3/18, 3/25, 4/1, 4/8, 4/15
          Měsíc 10, 11, 12, 1, 2, 3


Page built by G3 system reporter at Wed Apr 24 12:05:17 2019