CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2018 , CESNET a.l.e.

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

Average load for period: 2018/11/13 18:53:35 - 2018/11/13 19:03:35 FWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2018/11/13 18:53:35 - 2018/11/13 19:03:35

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization
ACONET->Brno  4.646%  Brno->ACONET  12.395%  Brno->Lednice  6.962%  Lednice->Brno  9.229%  Brno->SANET  14.202%  SANET->Brno  6.008%  Brno->Vyškov  5.446%  Vyškov->Brno  2.534%  Brno->České Budějovice  0.164e-3 %  České Budějovice->Brno  0.153e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  6.125%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.357%  České Budějovice->Plzeň  9.461e-3 %  Plzeň->České Budějovice  6.337e-3 %  České Budějovice->Tábor  4.294%  Tábor->České Budějovice  0.217%  Brno->Jihlava  7.560%  Jihlava->Brno  1.863%  České Budějovice->Jihlava  0.791e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.869e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.064%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.023%  Jihlava->Telč  0.422%  Telč->Jihlava  0.059%  Hradec Králové->Liberec  7.009%  Liberec->Hradec Králové  0.697%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.154e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.154e-3 %  Cheb->Most  0.146e-3 %  Most->Cheb  0.163e-3 %  Děčín->Most  0.387e-3 %  Most->Děčín  0.384e-3 %  Most->Plzeň  0.163e-3 %  Plzeň->Most  0.146e-3 %  Brno->Olomouc  1.071%  Olomouc->Brno  0.171%  Hradec Králové->Olomouc  1.728%  Olomouc->Hradec Králové  0.157%  Olomouc->Ostrava  4.734e-3 %  Ostrava->Olomouc  4.210e-3 %  Olomouc->Zlín  2.214%  Zlín->Olomouc  2.230e-3 %  Brno->Ostrava  3.825%  Ostrava->Brno  1.560%  Karviná->Ostrava  1.290%  Ostrava->Karviná  6.871%  Opava->Ostrava  1.341%  Ostrava->Opava  8.625%  Ostrava->Pionier  4.469%  Pionier->Ostrava  0.981%  Hradec Králové->Pardubice  0.083%  Pardubice->Hradec Králové  2.154%  Cheb->Plzeň  0.046%  Plzeň->Cheb  14.197%  Plzeň->Praha  5.217%  Praha->Plzeň  16.606%  Plzeň->Ústí nad
Labem  2.430e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.364e-3 %  AMS-IX->Praha  32.916%  Praha->AMS-IX  1.284%  Brno->Praha  5.238%  Praha->Brno  18.239%  České Budějovice->Praha  2.433%  Praha->České Budějovice  11.034%  GÉANT2->Praha  10.683%  Praha->GÉANT2  6.499%  Hradec Králové->Praha  1.709%  Praha->Hradec Králové  5.078%  Liberec->Praha  0.171e-3 %  Praha->Liberec  0.179e-3 %  NIX.cz->Praha  10.306%  Praha->NIX.cz  3.241%  Pardubice->Praha  0.678%  Praha->Pardubice  8.481%  Poděbrady->Praha  1.999%  Praha->Poděbrady  11.935%  Praha->Public Internet  5.556%  Public Internet->Praha  22.796%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.072%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.516%  Most->Ústí nad
Labem  0.680e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.385e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  6.127%  Ústí nad
Labem->Praha  1.335%  Brno->Zlín  6.358%  Zlín->Brno  1.555% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2018/11/13 18:53:35 - 2018/11/13 19:03:35 FWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2018/11/13 18:53:35 - 2018/11/13 19:03:35 .


Link Utilization Capacity Bit rate Packet rate
ACONET → Brno  4.64612587303665 % 4.646 %   20 bps 20.000 Gbps   929.22517460733 bps 929.225 Mbps   89.701591515763 pps 89.702 Kpps 
Brno → ACONET  12.394689650508 % 12.395 %   20 bps 20.000 Gbps   2.4789379301016 bps 2.479 Gbps   159.279484309274 pps 159.279 Kpps 
Brno → Lednice  6.96153488563376 % 6.962 %   1000 bps 1000.000 Mbps   69.6153488563376 bps 69.615 Mbps   9.81856919583294 pps 9.819 Kpps 
Lednice → Brno  9.22865167430167 % 9.229 %   1000 bps 1000.000 Mbps   92.2865167430167 bps 92.287 Mbps   10.4546822868542 pps 10.455 Kpps 
SANET → Brno  6.00785592039967 % 6.008 %   20 bps 20.000 Gbps   1.20157118407994 bps 1.202 Gbps   196.986948430443 pps 196.987 Kpps 
Brno → SANET  14.2022296706879 % 14.202 %   20 bps 20.000 Gbps   2.84044593413758 bps 2.840 Gbps   323.974440953044 pps 323.974 Kpps 
Vyškov → Brno  2.53418425233255 % 2.534 %   1000 bps 1000.000 Mbps   25.3418425233255 bps 25.342 Mbps   4.31517226098097 pps 4.315 Kpps 
Brno → Vyškov  5.44551427884623 % 5.446 %   1000 bps 1000.000 Mbps   54.4551427884623 bps 54.455 Mbps   5.84934511356998 pps 5.849 Kpps 
Jihlava → Brno  1.8625125313759 % 1.863 %   10 bps 10.000 Gbps   186.25125313759 bps 186.251 Mbps   31.1127935273045 pps 31.113 Kpps 
Brno → Jihlava  7.55994411559679 % 7.560 %   10 bps 10.000 Gbps   755.994411559678 bps 755.994 Mbps   39.2609968625996 pps 39.261 Kpps 
Jihlava → České Budějovice  0.868729361455063 % 0.869 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   86.8729361455063 bps 86.873 Kbps   17.0246342486548 pps 17.025 pps 
České Budějovice → Jihlava  0.790694548530905 % 0.791 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   79.0694548530905 bps 79.069 Kbps   18.189409007102 pps 18.189 pps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.064295260845159 % 0.064 %   1000 bps 1000.000 Mbps   642.95260845159 bps 642.953 Kbps   81.6474937119096 pps 81.647 pps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0226329194311625 % 0.023 %   1000 bps 1000.000 Mbps   226.329194311625 bps 226.329 Kbps   71.9945771741548 pps 71.995 pps 
Telč → Jihlava  0.058605969832493 % 0.059 %   1000 bps 1000.000 Mbps   586.05969832493 bps 586.060 Kbps   325.684572946766 pps 325.685 pps 
Jihlava → Telč  0.421982231553313 % 0.422 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.21982231553313 bps 4.220 Mbps   717.892081182641 pps 717.892 pps 
Liberec → Hradec Králové  0.6972156546654 % 0.697 %   20 bps 20.000 Gbps   139.44313093308 bps 139.443 Mbps   55.3523996539495 pps 55.352 Kpps 
Hradec Králové → Liberec  7.0093413311359 % 7.009 %   20 bps 20.000 Gbps   1.40186826622718 bps 1.402 Gbps   136.8505591702 pps 136.851 Kpps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.154282629649952 % 0.154 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.4282629649952 bps 15.428 Kbps   23.2007526525653 pps 23.201 pps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.154341907515552 % 0.154 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.4341907515552 bps 15.434 Kbps   23.178779807139 pps 23.179 pps 
Most → Cheb  0.163398415018781 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3398415018781 bps 16.340 Kbps   25.3748443973257 pps 25.375 pps 
Cheb → Most  0.145947134651648 % 0.146 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.5947134651648 bps 14.595 Kbps   22.9362735672063 pps 22.936 pps 
Děčín → Most  0.386964772829765 % 0.387 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.86964772829765 bps 3.870 Kbps   4.71235070610956 pps 4.712 pps 
Most → Děčín  0.383655525872592 % 0.384 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.83655525872592 bps 3.837 Kbps   3.8897922368134 pps 3.890 pps 
Plzeň → Most  0.145947134651648 % 0.146 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.5947134651648 bps 14.595 Kbps   22.9362735672063 pps 22.936 pps 
Most → Plzeň  0.163398415018781 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3398415018781 bps 16.340 Kbps   25.3748443973257 pps 25.375 pps 
Olomouc → Brno  0.171363536231966 % 0.171 %   100 bps 100.000 Gbps   171.363536231966 bps 171.364 Mbps   58.706968805918 pps 58.707 Kpps 
Brno → Olomouc  1.07136531164345 % 1.071 %   100 bps 100.000 Gbps   1.07136531164345 bps 1.071 Gbps   104.936734739874 pps 104.937 Kpps 
Hradec Králové → Olomouc  1.72770544624657 % 1.728 %   100 bps 100.000 Gbps   1.72770544624657 bps 1.728 Gbps   174.833120394165 pps 174.833 Kpps 
Olomouc → Hradec Králové  0.157484384385681 % 0.157 %   100 bps 100.000 Gbps   157.484384385681 bps 157.484 Mbps   60.9273646860075 pps 60.927 Kpps 
Ostrava → Olomouc  4.21020447942754 % 4.210 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   842.040895885508 bps 842.041 Kbps   170.267954320274 pps 170.268 pps 
Olomouc → Ostrava  4.73432898940084 % 4.734 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   946.865797880168 bps 946.866 Kbps   434.696198080946 pps 434.696 pps 
Olomouc → Zlín  2.21445090660156 % 2.214 %   10 bps 10.000 Gbps   221.445090660156 bps 221.445 Mbps   24.5348540728991 pps 24.535 Kpps 
Zlín → Olomouc  2.22994358550518 % 2.230 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   222.994358550518 bps 222.994 Kbps   46.5033774896457 pps 46.503 pps 
Brno → Ostrava  3.82529306409681 % 3.825 %   100 bps 100.000 Gbps   3.82529306409681 bps 3.825 Gbps   341.125943561906 pps 341.126 Kpps 
Ostrava → Brno  1.56045596481679 % 1.560 %   100 bps 100.000 Gbps   1.56045596481679 bps 1.560 Gbps   218.40077237698 pps 218.401 Kpps 
Karviná → Ostrava  1.28986072588228 % 1.290 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.8986072588228 bps 12.899 Mbps   3.67656018602733 pps 3.677 Kpps 
Ostrava → Karviná  6.87083415912793 % 6.871 %   1000 bps 1000.000 Mbps   68.7083415912793 bps 68.708 Mbps   7.08749909396082 pps 7.087 Kpps 
Ostrava → Opava  8.62530862374244 % 8.625 %   1000 bps 1000.000 Mbps   86.2530862374244 bps 86.253 Mbps   8.86038055435815 pps 8.860 Kpps 
Opava → Ostrava  1.34076617943472 % 1.341 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.4076617943472 bps 13.408 Mbps   3.88209265955829 pps 3.882 Kpps 
Ostrava → Pionier  4.46878601675301 % 4.469 %   10 bps 10.000 Gbps   446.878601675301 bps 446.879 Mbps   39.4869150389594 pps 39.487 Kpps 
Pionier → Ostrava  0.981208877748134 % 0.981 %   10 bps 10.000 Gbps   98.1208877748134 bps 98.121 Mbps   29.4740777187178 pps 29.474 Kpps 
Pardubice → Hradec Králové  2.15410594202356 % 2.154 %   10 bps 10.000 Gbps   215.410594202356 bps 215.411 Mbps   18.6966256446835 pps 18.697 Kpps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0833824776064646 % 0.083 %   10 bps 10.000 Gbps   8.33824776064646 bps 8.338 Mbps   6.60209372553441 pps 6.602 Kpps 
Plzeň → Cheb  14.196955582216 % 14.197 %   10 bps 10.000 Gbps   1.4196955582216 bps 1.420 Gbps   117.183256402909 pps 117.183 Kpps 
Praha → Plzeň  16.6064436231546 % 16.606 %   20 bps 20.000 Gbps   3.32128872463093 bps 3.321 Gbps   316.098180241472 pps 316.098 Kpps 
Plzeň → Praha  5.21736610188523 % 5.217 %   20 bps 20.000 Gbps   1.04347322037705 bps 1.043 Gbps   176.790353479354 pps 176.790 Kpps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.363680404004737 % 0.364 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   36.3680404004737 bps 36.368 Kbps   38.8904797323588 pps 38.890 pps 
Cheb → Plzeň  0.0459488769637443 % 0.046 %   10 bps 10.000 Gbps   4.59488769637443 bps 4.595 Mbps   4.96697714069798 pps 4.967 Kpps 
Plzeň → Ústí nad Labem  2.43002305587983 % 2.430 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   243.002305587983 bps 243.002 Kbps   45.9080791219991 pps 45.908 pps 
AMS-IX → Praha  32.9158149341282 % 32.916 %   20 bps 20.000 Gbps   6.58316298682564 bps 6.583 Gbps   670.037325350314 pps 670.037 Kpps 
Praha → AMS-IX  1.28389226561425 % 1.284 %   20 bps 20.000 Gbps   256.77845312285 bps 256.778 Mbps   58.4478377622456 pps 58.448 Kpps 
Praha → Brno  18.2388919227762 % 18.239 %   100 bps 100.000 Gbps   18.2388919227762 bps 18.239 Gbps   1.56893838245197 pps 1.569 Mpps 
Brno → Praha  5.23806627950634 % 5.238 %   100 bps 100.000 Gbps   5.23806627950634 bps 5.238 Gbps   899.661730898313 pps 899.662 Kpps 
České Budějovice → Praha  2.43289566946079 % 2.433 %   20 bps 20.000 Gbps   486.579133892159 bps 486.579 Mbps   70.787988550532 pps 70.788 Kpps 
Praha → České Budějovice  11.0339369199506 % 11.034 %   20 bps 20.000 Gbps   2.20678738399013 bps 2.207 Gbps   215.877588114557 pps 215.878 Kpps 
Praha → GÉANT2  6.49917227709377 % 6.499 %   100 bps 100.000 Gbps   6.49917227709377 bps 6.499 Gbps   952.448665015049 pps 952.449 Kpps 
GÉANT2 → Praha  10.6834003181112 % 10.683 %   100 bps 100.000 Gbps   10.6834003181112 bps 10.683 Gbps   883.514689895573 pps 883.515 Kpps 
Hradec Králové → Praha  1.70940240477319 % 1.709 %   100 bps 100.000 Gbps   1.70940240477319 bps 1.709 Gbps   298.66250944372 pps 298.663 Kpps 
Praha → Hradec Králové  5.07849367315552 % 5.078 %   100 bps 100.000 Gbps   5.07849367315552 bps 5.078 Gbps   551.280284198369 pps 551.280 Kpps 
Liberec → Praha  0.171248733962967 % 0.171 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.1248733962967 bps 17.125 Kbps   23.4819101548332 pps 23.482 pps 
Praha → Liberec  0.178800262114122 % 0.179 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.8800262114122 bps 17.880 Kbps   25.8220832867678 pps 25.822 pps 
NIX.cz → Praha  10.3064785030191 % 10.306 %   120 bps 120.000 Gbps   12.3677742036229 bps 12.368 Gbps   924.235819425317 pps 924.236 Kpps 
Praha → NIX.cz  3.24101498761472 % 3.241 %   120 bps 120.000 Gbps   3.88921798513766 bps 3.889 Gbps   782.678131362567 pps 782.678 Kpps 
Praha → Pardubice  8.48093898842131 % 8.481 %   10 bps 10.000 Gbps   848.093898842131 bps 848.094 Mbps   84.7267776642963 pps 84.727 Kpps 
Pardubice → Praha  0.677872232303445 % 0.678 %   10 bps 10.000 Gbps   67.7872232303445 bps 67.787 Mbps   33.1663937164784 pps 33.166 Kpps 
Praha → Poděbrady  11.9345960556793 % 11.935 %   1000 bps 1000.000 Mbps   119.345960556793 bps 119.346 Mbps   11.7132704424944 pps 11.713 Kpps 
Poděbrady → Praha  1.9993039101613 % 1.999 %   1000 bps 1000.000 Mbps   19.993039101613 bps 19.993 Mbps   6.33380760348907 pps 6.334 Kpps 
Public Internet → Praha  22.7958139587373 % 22.796 %   20 bps 20.000 Gbps   4.55916279174745 bps 4.559 Gbps   491.325212650422 pps 491.325 Kpps 
Praha → Public Internet  5.55552789841588 % 5.556 %   20 bps 20.000 Gbps   1.11110557968318 bps 1.111 Gbps   187.0049647302 pps 187.005 Kpps 
Zlín → Brno  1.55458933271589 % 1.555 %   10 bps 10.000 Gbps   155.458933271589 bps 155.459 Mbps   44.6787438131635 pps 44.679 Kpps 
Brno → Zlín  6.35790492961269 % 6.358 %   10 bps 10.000 Gbps   635.790492961269 bps 635.790 Mbps   65.1401171514257 pps 65.140 Kpps 
Ústí nad Labem → Praha  1.33453321851721 % 1.335 %   10 bps 10.000 Gbps   133.453321851721 bps 133.453 Mbps   34.1450035319132 pps 34.145 Kpps 
Praha → Ústí nad Labem  6.127128858901 % 6.127 %   10 bps 10.000 Gbps   612.7128858901 bps 612.713 Mbps   62.3906831376176 pps 62.391 Kpps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.51606487891416 % 1.516 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.1606487891416 bps 15.161 Mbps   1.50524807405699 pps 1.505 Kpps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.0717441297596398 % 0.072 %   1000 bps 1000.000 Mbps   717.441297596398 bps 717.441 Kbps   533.491097865399 pps 533.491 pps 
Most → Ústí nad Labem  0.680289264587396 % 0.680 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   68.0289264587396 bps 68.029 Kbps   43.6647221286574 pps 43.665 pps 
Ústí nad Labem → Most  0.38482415459357 % 0.385 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   38.482415459357 bps 38.482 Kbps   39.7320174465607 pps 39.732 pps 
Brno → České Budějovice  0.164035854556454 % 0.164 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.4035854556453 bps 16.404 Kbps   24.123352951041 pps 24.123 pps 
Plzeň → České Budějovice  6.33689860168862 % 6.337 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   633.689860168863 bps 633.690 Kbps   190.855530660999 pps 190.856 pps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  6.12475147279216 % 6.125 %   1000 bps 1000.000 Mbps   61.2475147279216 bps 61.248 Mbps   5.51396318520353 pps 5.514 Kpps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.357086664751409 % 0.357 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.57086664751409 bps 3.571 Mbps   1.88782164412703 pps 1.888 Kpps 
Tábor → České Budějovice  0.216974730610552 % 0.217 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.16974730610552 bps 2.170 Mbps   2.12949874231345 pps 2.129 Kpps 
České Budějovice → Brno  0.152846995267847 % 0.153 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.2846995267847 bps 15.285 Kbps   22.8067354790507 pps 22.807 pps 
České Budějovice → Plzeň  9.46119533895306 % 9.461 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   946.119533895306 bps 946.120 Kbps   376.417093616763 pps 376.417 pps 
České Budějovice → Tábor  4.29359057811914 % 4.294 %   1000 bps 1000.000 Mbps   42.9359057811914 bps 42.936 Mbps   3.86391913706709 pps 3.864 Kpps 
Summary  empty NA   2.122 bps 2.122 Tbps   107.286036455984 bps 107.286 Gbps   11.6947248288085 pps 11.695 Mpps 

History

Daily, weekly and monthly averages:
          Day 11/6, 11/7, 11/8, 11/9, 11/10, 11/11, 11/12
          Week 9/24, 10/1, 10/8, 10/15, 10/22, 10/29, 11/5
          Month 5, 6, 7, 8, 9, 10

Denní, týdenní a měsíční průměry:
          Den 11/6, 11/7, 11/8, 11/9, 11/10, 11/11, 11/12
          Týden 9/24, 10/1, 10/8, 10/15, 10/22, 10/29, 11/5
          Měsíc 5, 6, 7, 8, 9, 10


Page built by G3 system reporter at Tue Nov 13 19:03:35 2018