CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2023 , CESNET a.l.e.

CESNET2/3: IP/MPLS backbone utilization

Average load for period: 2023/06/02 00:30:15 - 2023/06/02 00:40:15 FST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2023/06/02 00:30:15 - 2023/06/02 00:40:15

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2/3 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2/3. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

Backbone network is currently under construction. Information presented here are incomplete. To get exact information or to report network mailfunction, please contact Service Desk CESNET.

Aktuálně probíhá plošný upgrade páteřní sítě. Z těchto důvodů jsou prezentované informace neúplné. Pro získání přesných informací nebo pro případné hlášení výpadků kontaktujte Service Desk CESNET.

CESNET2/3 - IP/MPLS backbone utilization
ACONET->Brno  1.764%  Brno->ACONET  8.312%  Brno->Lednice  NA  Lednice->Brno  NA  Brno->SANET  6.311%  SANET->Brno  1.799%  Brno->Vyškov  1.399%  Vyškov->Brno  0.125%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.960e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.043e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.738e-3 %  Tábor->České Budějovice  0.064e-3 %  Děčín->Most  1.046e-3 %  Most->Děčín  1.454e-3 %  Brno->Jihlava  3.395%  Jihlava->Brno  1.326%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.209%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.104%  Jihlava->Telč  5.949e-3 %  Telč->Jihlava  3.657e-3 %  Hradec Králové->Liberec  0.989%  Liberec->Hradec Králové  0.170%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.317e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.317e-3 %  Most->Plzeň  4.283e-3 %  Plzeň->Most  2.149e-3 %  Brno->Olomouc  8.698%  Olomouc->Brno  0.868%  Hradec Králové->Olomouc  0.353%  Olomouc->Hradec Králové  0.119%  Olomouc->Ostrava  2.254%  Ostrava->Olomouc  0.247%  Brno->Ostrava  0.046%  Ostrava->Brno  0.030%  Karviná->Ostrava  2.498%  Ostrava->Karviná  1.662%  Opava->Ostrava  2.498%  Ostrava->Opava  1.662%  Ostrava->Pionier  1.091%  Pionier->Ostrava  1.332%  Hradec Králové->Pardubice  0.238e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.240e-3 %  Cheb->Plzeň  0.044%  Plzeň->Cheb  0.034%  Jihlava->Plzeň  0.017%  Plzeň->Jihlava  0.127%  Plzeň->Praha  1.320%  Praha->Plzeň  2.668%  Poděbrady->Praha  2.972%  Praha->Poděbrady  11.868%  AMS-IX->Praha  10.485%  Praha->AMS-IX  0.438%  Brno->Praha  1.303%  Praha->Brno  4.935%  České Budějovice->Praha  1.023%  Praha->České Budějovice  0.170%  GÉANT2->Praha  6.531%  Praha->GÉANT2  5.898%  Hradec Králové->Praha  1.288%  Praha->Hradec Králové  4.876%  NIX.cz->Praha  6.750%  Praha->NIX.cz  2.032%  Pardubice->Praha  0.061%  Praha->Pardubice  0.565%  Praha->Public Internet  5.217%  Public Internet->Praha  10.502%  Praha->Ústí nad
Labem  0.628%  Ústí nad
Labem->Praha  0.205%  Cheb->Ústí nad
Labem  0.030%  Ústí nad
Labem->Cheb  0.023%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.013%  Ústí nad
Labem->Děčín  4.946e-3 %  Most->Ústí nad
Labem  1.143e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  1.022e-3 %  Brno->Zlín  0.419%  Zlín->Brno  0.076%  Olomouc->Zlín  0.229e-3 %  Zlín->Olomouc  0.229e-3 % 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2023/06/02 00:30:15 - 2023/06/02 00:40:15 FST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2023/06/02 00:30:15 - 2023/06/02 00:40:15 .


Link Utilization Capacity Bit rate Packet rate
ACONET → Brno  1.76363965487028 % 1.764 %   40 bps 40.000 Gbps   705.455861948113 bps 705.456 Mbps   20.3962625717642 pps 20.396 Kpps 
Brno → ACONET  8.31228684810942 % 8.312 %   40 bps 40.000 Gbps   3.32491473924377 bps 3.325 Gbps   132.378299802984 pps 132.378 Kpps 
Brno → Lednice  empty NA   1000 bps 1000.000 Mbps   empty NA   empty NA 
Lednice → Brno  empty NA   1000 bps 1000.000 Mbps   empty NA   empty NA 
SANET → Brno  1.79862986920485 % 1.799 %   40 bps 40.000 Gbps   719.451947681939 bps 719.452 Mbps   145.091378212194 pps 145.091 Kpps 
Brno → SANET  6.31119471270572 % 6.311 %   40 bps 40.000 Gbps   2.52447788508229 bps 2.524 Gbps   269.004630385048 pps 269.005 Kpps 
Brno → Vyškov  1.39902979145037 % 1.399 %   10 bps 10.000 Gbps   139.902979145037 bps 139.903 Mbps   12.6902283692713 pps 12.690 Kpps 
Vyškov → Brno  0.124561425835394 % 0.125 %   10 bps 10.000 Gbps   12.4561425835394 bps 12.456 Mbps   4.47555558627506 pps 4.476 Kpps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.960464356046408 % 0.960 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   96.0464356046408 bps 96.046 Kbps   137.099440320663 pps 137.099 pps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.04252883234717 % 1.043 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   104.252883234717 bps 104.253 Kbps   145.163845140694 pps 145.164 pps 
Tábor → České Budějovice  0.064258368651775 % 0.064 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   64.258368651775 bps 64.258 Kbps   57.0077810897367 pps 57.008 pps 
České Budějovice → Tábor  0.738147176927536 % 0.738 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   738.147176927536 bps 738.147 Kbps   94.7558889631163 pps 94.756 pps 
Most → Děčín  1.45398633904975 % 1.454 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   145.398633904975 bps 145.399 Kbps   177.745633874951 pps 177.746 pps 
Děčín → Most  1.04582068175861 % 1.046 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   104.582068175861 bps 104.582 Kbps   177.765488701336 pps 177.765 pps 
Jihlava → Brno  1.32552097861732 % 1.326 %   100 bps 100.000 Gbps   1.32552097861732 bps 1.326 Gbps   166.997840858016 pps 166.998 Kpps 
Brno → Jihlava  3.39456895166904 % 3.395 %   100 bps 100.000 Gbps   3.39456895166904 bps 3.395 Gbps   317.312932423846 pps 317.313 Kpps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.208771318058654 % 0.209 %   10 bps 10.000 Gbps   20.8771318058654 bps 20.877 Mbps   3.01372531276549 pps 3.014 Kpps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.104382857743036 % 0.104 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4382857743036 bps 10.438 Mbps   1.88906342159817 pps 1.889 Kpps 
Jihlava → Telč  5.94940420943946 % 5.949 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   594.940420943946 bps 594.940 Kbps   281.641989404359 pps 281.642 pps 
Telč → Jihlava  3.65699544871987 % 3.657 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   365.699544871987 bps 365.700 Kbps   196.710847059388 pps 196.711 pps 
Liberec → Hradec Králové  0.170051359230325 % 0.170 %   100 bps 100.000 Gbps   170.051359230325 bps 170.051 Mbps   40.8161363098564 pps 40.816 Kpps 
Hradec Králové → Liberec  0.989259957557327 % 0.989 %   100 bps 100.000 Gbps   989.259957557327 bps 989.260 Mbps   108.388707938494 pps 108.389 Kpps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.317134168826092 % 0.317 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   126.853667530437 bps 126.854 Kbps   202.849581031157 pps 202.850 pps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.317187091543805 % 0.317 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   126.874836617522 bps 126.875 Kbps   202.377736006816 pps 202.378 pps 
Plzeň → Most  2.14923042323286 % 2.149 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.4923042323286 bps 21.492 Kbps   15.4763613241999 pps 15.476 pps 
Most → Plzeň  4.28254175450378 % 4.283 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   42.8254175450378 bps 42.825 Kbps   20.0496123934337 pps 20.050 pps 
Brno → Olomouc  8.69847195509477 % 8.698 %   100 bps 100.000 Gbps   8.69847195509477 bps 8.698 Gbps   756.601019715993 pps 756.601 Kpps 
Olomouc → Brno  0.86842000616943 % 0.868 %   100 bps 100.000 Gbps   868.42000616943 bps 868.420 Mbps   184.366702689059 pps 184.367 Kpps 
Hradec Králové → Olomouc  0.352702858252018 % 0.353 %   400 bps 400.000 Gbps   1.41081143300807 bps 1.411 Gbps   144.124559136594 pps 144.125 Kpps 
Olomouc → Hradec Králové  0.119172984710987 % 0.119 %   400 bps 400.000 Gbps   476.691938843946 bps 476.692 Mbps   124.563743614166 pps 124.564 Kpps 
Olomouc → Ostrava  2.2538362589586 % 2.254 %   400 bps 400.000 Gbps   9.0153450358344 bps 9.015 Gbps   787.185099818648 pps 787.185 Kpps 
Ostrava → Olomouc  0.246616491393518 % 0.247 %   400 bps 400.000 Gbps   986.465965574072 bps 986.466 Mbps   251.211904169013 pps 251.212 Kpps 
Brno → Ostrava  0.0460863196905255 % 0.046 %   100 bps 100.000 Gbps   46.0863196905255 bps 46.086 Mbps   4.00454126063649 pps 4.005 Kpps 
Ostrava → Brno  0.0300757464838688 % 0.030 %   100 bps 100.000 Gbps   30.0757464838688 bps 30.076 Mbps   26.5440122762514 pps 26.544 Kpps 
Ostrava → Karviná  1.66216525572752 % 1.662 %   10 bps 10.000 Gbps   166.216525572752 bps 166.217 Mbps   18.0644419571804 pps 18.064 Kpps 
Karviná → Ostrava  2.49805953960627 % 2.498 %   10 bps 10.000 Gbps   249.805953960627 bps 249.806 Mbps   25.9811698450419 pps 25.981 Kpps 
Opava → Ostrava  2.49805953960627 % 2.498 %   10 bps 10.000 Gbps   249.805953960627 bps 249.806 Mbps   25.9062775808572 pps 25.906 Kpps 
Ostrava → Opava  1.66216525572752 % 1.662 %   10 bps 10.000 Gbps   166.216525572752 bps 166.217 Mbps   17.8581789373122 pps 17.858 Kpps 
Ostrava → Pionier  1.0910166457698 % 1.091 %   10 bps 10.000 Gbps   109.10166457698 bps 109.102 Mbps   11.1054895147025 pps 11.105 Kpps 
Pionier → Ostrava  1.33222007270963 % 1.332 %   10 bps 10.000 Gbps   133.222007270963 bps 133.222 Mbps   57.8188102130674 pps 57.819 Kpps 
Hradec Králové → Pardubice  0.237501907561602 % 0.238 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   95.0007630246406 bps 95.001 Kbps   140.123805264612 pps 140.124 pps 
Pardubice → Hradec Králové  0.23960420282879 % 0.240 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   95.8416811315158 bps 95.842 Kbps   140.626873839898 pps 140.627 pps 
Cheb → Plzeň  0.0443526023754339 % 0.044 %   10 bps 10.000 Gbps   4.43526023754339 bps 4.435 Mbps   1.03276635043382 pps 1.033 Kpps 
Plzeň → Cheb  0.0343627806977433 % 0.034 %   10 bps 10.000 Gbps   3.43627806977433 bps 3.436 Mbps   909.174371320514 pps 909.174 pps 
Jihlava → Plzeň  0.0171473230822721 % 0.017 %   100 bps 100.000 Gbps   17.1473230822721 bps 17.147 Mbps   4.52908381284946 pps 4.529 Kpps 
Plzeň → Jihlava  0.126778576257382 % 0.127 %   100 bps 100.000 Gbps   126.778576257382 bps 126.779 Mbps   13.4577195627315 pps 13.458 Kpps 
Plzeň → Praha  1.32011495051761 % 1.320 %   100 bps 100.000 Gbps   1.32011495051761 bps 1.320 Gbps   142.139614487022 pps 142.140 Kpps 
Praha → Plzeň  2.66791552485253 % 2.668 %   100 bps 100.000 Gbps   2.66791552485253 bps 2.668 Gbps   248.701432524189 pps 248.701 Kpps 
Poděbrady → Praha  2.97185336019184 % 2.972 %   1000 bps 1000.000 Mbps   29.7185336019184 bps 29.719 Mbps   5.12909394502152 pps 5.129 Kpps 
Praha → Poděbrady  11.8683431171697 % 11.868 %   1000 bps 1000.000 Mbps   118.683431171697 bps 118.683 Mbps   12.6294292133127 pps 12.629 Kpps 
Praha → AMS-IX  0.437852865115362 % 0.438 %   50 bps 50.000 Gbps   218.926432557681 bps 218.926 Mbps   21.9350820756336 pps 21.935 Kpps 
AMS-IX → Praha  10.4849175071922 % 10.485 %   50 bps 50.000 Gbps   4.74886176391434 bps 4.749 Gbps   285.357038533526 pps 285.357 Kpps 
Brno → Praha  1.30325062805393 % 1.303 %   100 bps 100.000 Gbps   1.30325062805393 bps 1.303 Gbps   243.281780854458 pps 243.282 Kpps 
Praha → Brno  4.93452394688364 % 4.935 %   100 bps 100.000 Gbps   4.93452394688364 bps 4.935 Gbps   674.907801076849 pps 674.908 Kpps 
Praha → České Budějovice  0.169674547323621 % 0.170 %   100 bps 100.000 Gbps   169.674547323621 bps 169.675 Mbps   40.013807314888 pps 40.014 Kpps 
České Budějovice → Praha  1.02321677915535 % 1.023 %   100 bps 100.000 Gbps   1.02321677915535 bps 1.023 Gbps   122.13028677714 pps 122.130 Kpps 
GÉANT2 → Praha  6.53073475125044 % 6.531 %   100 bps 100.000 Gbps   6.53073475125044 bps 6.531 Gbps   575.730215312283 pps 575.730 Kpps 
Praha → GÉANT2  5.89800139712834 % 5.898 %   100 bps 100.000 Gbps   5.89800139712834 bps 5.898 Gbps   655.38820653087 pps 655.388 Kpps 
Hradec Králové → Praha  1.28760289182993 % 1.288 %   100 bps 100.000 Gbps   1.28760289182993 bps 1.288 Gbps   243.281780854458 pps 243.282 Kpps 
Praha → Hradec Králové  4.87550122132226 % 4.876 %   100 bps 100.000 Gbps   4.87550122132226 bps 4.876 Gbps   674.907801076849 pps 674.908 Kpps 
Praha → NIX.cz  2.03202981301943 % 2.032 %   200 bps 200.000 Gbps   4.06405962603885 bps 4.064 Gbps   631.867403822833 pps 631.867 Kpps 
NIX.cz → Praha  6.75013416186709 % 6.750 %   200 bps 200.000 Gbps   13.5002683237342 bps 13.500 Gbps   1.1532800905756 pps 1.153 Mpps 
Praha → Pardubice  0.564651659417957 % 0.565 %   100 bps 100.000 Gbps   564.651659417957 bps 564.652 Mbps   55.4611051275063 pps 55.461 Kpps 
Pardubice → Praha  0.0614870258358047 % 0.061 %   100 bps 100.000 Gbps   61.4870258358047 bps 61.487 Mbps   22.9497613966937 pps 22.950 Kpps 
Praha → Public Internet  5.2169955335674 % 5.217 %   20 bps 20.000 Gbps   1.04339910671348 bps 1.043 Gbps   191.050893492457 pps 191.051 Kpps 
Public Internet → Praha  10.5015198458847 % 10.502 %   20 bps 20.000 Gbps   2.10030396917694 bps 2.100 Gbps   141.358026727647 pps 141.358 Kpps 
Praha → Ústí nad Labem  0.627672956996812 % 0.628 %   100 bps 100.000 Gbps   627.672956996812 bps 627.673 Mbps   64.8048511299991 pps 64.805 Kpps 
Ústí nad Labem → Praha  0.204854511443953 % 0.205 %   100 bps 100.000 Gbps   204.854511443953 bps 204.855 Mbps   37.1471849427272 pps 37.147 Kpps 
Ústí nad Labem → Cheb  0.0234934179015675 % 0.023 %   10 bps 10.000 Gbps   2.34934179015675 bps 2.349 Mbps   460.924038187938 pps 460.924 pps 
Cheb → Ústí nad Labem  0.0295069340663446 % 0.030 %   10 bps 10.000 Gbps   2.95069340663446 bps 2.951 Mbps   485.190388540534 pps 485.190 pps 
Ústí nad Labem → Děčín  4.9460832915371 % 4.946 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   494.60832915371 bps 494.608 Kbps   324.489288738768 pps 324.489 pps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.0126429468341473 % 0.013 %   10 bps 10.000 Gbps   1.26429468341473 bps 1.264 Mbps   370.08337284385 pps 370.083 pps 
Ústí nad Labem → Most  1.02217429468737 % 1.022 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   102.217429468737 bps 102.217 Kbps   143.147782062124 pps 143.148 pps 
Most → Ústí nad Labem  1.14288419825308 % 1.143 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   114.288419825308 bps 114.288 Kbps   150.114023429323 pps 150.114 pps 
Zlín → Brno  0.0760240943691841 % 0.076 %   100 bps 100.000 Gbps   76.0240943691841 bps 76.024 Mbps   27.63065810767 pps 27.631 Kpps 
Brno → Zlín  0.41929599584369 % 0.419 %   100 bps 100.000 Gbps   419.29599584369 bps 419.296 Mbps   46.8163405890172 pps 46.816 Kpps 
Olomouc → Zlín  0.228598980293827 % 0.229 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.4395921175308 bps 91.440 Kbps   133.777093131482 pps 133.777 pps 
Zlín → Olomouc  0.228619338821988 % 0.229 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.4477355287953 bps 91.448 Kbps   134.194007813281 pps 134.194 pps 
Summary  empty NA   5.586 bps 5.586 Tbps   93.8948353043225 bps 93.895 Gbps   9.99981045738578 pps 10.000 Mpps 

History

Daily, weekly and monthly averages:
          Day 5/26, 5/27, 5/28, 5/29, 5/30, 5/31, 6/1
          Week 4/10, 4/17, 4/24, 5/1, 5/8, 5/15, 5/22
          Month 12, 1, 2, 3, 4, 5

Denní, týdenní a měsíční průměry:
          Den 5/26, 5/27, 5/28, 5/29, 5/30, 5/31, 6/1
          Týden 4/10, 4/17, 4/24, 5/1, 5/8, 5/15, 5/22
          Měsíc 12, 1, 2, 3, 4, 5


Page built by G3 system reporter at Fri Jun 2 00:40:15 2023