CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2022 , CESNET a.l.e.

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

Average load for period: 2022/09/30 02:26:56 - 2022/09/30 02:36:56 CEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2022/09/30 02:26:56 - 2022/09/30 02:36:56

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization
ACONET->Brno  0.338%  Brno->ACONET  7.828%  Brno->Lednice  2.666%  Lednice->Brno  19.023%  Brno->SANET  4.133%  SANET->Brno  1.204%  Brno->Vyškov  1.545%  Vyškov->Brno  0.178%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.051e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.110e-3 %  České Budějovice->Tábor  6.261e-3 %  Tábor->České Budějovice  4.883e-3 %  Brno->Jihlava  3.119%  Jihlava->Brno  1.657%  České Budějovice->Jihlava  1.331e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.878e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.097%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.047%  Jihlava->Telč  0.203%  Telč->Jihlava  0.062%  Hradec Králové->Liberec  0.563%  Liberec->Hradec Králové  0.145%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.012%  Ústí nad
Labem->Liberec  0.126e-3 %  Děčín->Most  0.262e-3 %  Most->Děčín  0.407e-3 %  Most->Plzeň  0.210e-3 %  Plzeň->Most  0.115e-3 %  Brno->Olomouc  0.041%  Olomouc->Brno  0.014%  Hradec Králové->Olomouc  0.183%  Olomouc->Hradec Králové  0.016%  Olomouc->Ostrava  1.242%  Ostrava->Olomouc  4.719e-3 %  Olomouc->Zlín  0.876%  Zlín->Olomouc  0.221e-3 %  Brno->Ostrava  7.390%  Ostrava->Brno  4.316%  Karviná->Ostrava  4.301%  Ostrava->Karviná  0.420%  Opava->Ostrava  4.301%  Ostrava->Opava  0.420%  Ostrava->Pionier  0.206%  Pionier->Ostrava  0.166%  Hradec Králové->Pardubice  0.299e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.015%  Cheb->Plzeň  0.059%  Plzeň->Cheb  18.864%  Jihlava->Plzeň  0.133e-3 %  Plzeň->Jihlava  0.135e-3 %  Plzeň->Praha  1.601%  Praha->Plzeň  9.719%  Poděbrady->Praha  2.450%  Praha->Poděbrady  8.275%  AMS-IX->Praha  20.567%  Praha->AMS-IX  0.715%  Brno->Praha  5.509%  Praha->Brno  12.573%  České Budějovice->Praha  1.066%  Praha->České Budějovice  1.453%  GÉANT2->Praha  14.086%  Praha->GÉANT2  7.835%  Hradec Králové->Praha  0.439%  Praha->Hradec Králové  3.104%  NIX.cz->Praha  3.265%  Praha->NIX.cz  1.149%  Pardubice->Praha  4.184%  Praha->Pardubice  2.444%  Praha->Public Internet  6.819%  Public Internet->Praha  6.761%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.031%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.004%  Most->Ústí nad
Labem  4.359e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  1.929e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  9.602%  Ústí nad
Labem->Praha  8.635%  Brno->Zlín  2.026%  Zlín->Brno  0.922% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2022/09/30 02:26:56 - 2022/09/30 02:36:56 CEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2022/09/30 02:26:56 - 2022/09/30 02:36:56 .


Link Utilization Capacity Bit rate Packet rate
ACONET → Brno  0.337565010470284 % 0.338 %   40 bps 40.000 Gbps   135.026004188114 bps 135.026 Mbps   8.93828181861392 pps 8.938 Kpps 
Brno → ACONET  7.82839569238615 % 7.828 %   40 bps 40.000 Gbps   3.13135827695446 bps 3.131 Gbps   122.448436810956 pps 122.448 Kpps 
Lednice → Brno  19.0229406566242 % 19.023 %   1000 bps 1000.000 Mbps   190.229406566242 bps 190.229 Mbps   18.1478259133937 pps 18.148 Kpps 
Brno → Lednice  2.66609471260892 % 2.666 %   1000 bps 1000.000 Mbps   26.6609471260892 bps 26.661 Mbps   3.78284816689797 pps 3.783 Kpps 
Brno → SANET  4.13348291687755 % 4.133 %   40 bps 40.000 Gbps   1.65339316675102 bps 1.653 Gbps   178.215773832521 pps 178.216 Kpps 
SANET → Brno  1.20429042955308 % 1.204 %   40 bps 40.000 Gbps   481.716171821234 bps 481.716 Mbps   83.2380352331825 pps 83.238 Kpps 
Brno → Vyškov  1.544955752653 % 1.545 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.44955752653 bps 15.450 Mbps   2.09462073139805 pps 2.095 Kpps 
Vyškov → Brno  0.177921369217003 % 0.178 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.77921369217003 bps 1.779 Mbps   652.903093233213 pps 652.903 pps 
Brno → Jihlava  3.11944548547963 % 3.119 %   100 bps 100.000 Gbps   3.11944548547963 bps 3.119 Gbps   283.040993586816 pps 283.041 Kpps 
Jihlava → Brno  1.65691599710731 % 1.657 %   100 bps 100.000 Gbps   1.65691599710731 bps 1.657 Gbps   176.73221487054 pps 176.732 Kpps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.097374100860789 % 0.097 %   10 bps 10.000 Gbps   9.7374100860789 bps 9.737 Mbps   1.61179392354701 pps 1.612 Kpps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0465609600145788 % 0.047 %   10 bps 10.000 Gbps   4.65609600145788 bps 4.656 Mbps   992.955889298314 pps 992.956 pps 
Jihlava → Telč  0.202859235338668 % 0.203 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.02859235338668 bps 2.029 Mbps   432.580154247747 pps 432.580 pps 
Telč → Jihlava  0.0617129180292882 % 0.062 %   1000 bps 1000.000 Mbps   617.129180292882 bps 617.129 Kbps   212.353802107155 pps 212.354 pps 
Jihlava → České Budějovice  0.877965481860414 % 0.878 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   87.7965481860414 bps 87.797 Kbps   39.6071451860445 pps 39.607 pps 
České Budějovice → Jihlava  1.33078675267721 % 1.331 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   133.078675267721 bps 133.079 Kbps   44.7984961166699 pps 44.798 pps 
Hradec Králové → Liberec  0.562893985930246 % 0.563 %   100 bps 100.000 Gbps   562.893985930246 bps 562.894 Mbps   61.2537159421042 pps 61.254 Kpps 
Liberec → Hradec Králové  0.145188422670059 % 0.145 %   100 bps 100.000 Gbps   145.188422670059 bps 145.188 Mbps   29.0465504287638 pps 29.047 Kpps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.0117978077236297 % 0.012 %   10 bps 10.000 Gbps   1.17978077236297 bps 1.180 Mbps   108.879797674826 pps 108.880 pps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.126113272412523 % 0.126 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   12.6113272412523 bps 12.611 Kbps   22.4282406784505 pps 22.428 pps 
Děčín → Most  0.262378862125947 % 0.262 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.62378862125947 bps 2.624 Kbps   2.39174696073335 pps 2.392 pps 
Most → Děčín  0.407223313772018 % 0.407 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.07223313772018 bps 4.072 Kbps   4.64270186012642 pps 4.643 pps 
Most → Plzeň  0.209719584134692 % 0.210 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.09719584134692 bps 2.097 Kbps   2.4471871437547 pps 2.447 pps 
Plzeň → Most  0.114891054008791 % 0.115 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.14891054008791 bps 1.149 Kbps   1.05817842404783 pps 1.058 pps 
Brno → Olomouc  0.0407995772490202 % 0.041 %   100 bps 100.000 Gbps   40.7995772490202 bps 40.800 Mbps   4.49475846326969 pps 4.495 Kpps 
Olomouc → Brno  0.0135655321162369 % 0.014 %   100 bps 100.000 Gbps   13.5655321162369 bps 13.566 Mbps   2.20560276845341 pps 2.206 Kpps 
Olomouc → Hradec Králové  0.0159385265692113 % 0.016 %   100 bps 100.000 Gbps   15.9385265692113 bps 15.939 Mbps   3.35338707937063 pps 3.353 Kpps 
Hradec Králové → Olomouc  0.182666876998218 % 0.183 %   100 bps 100.000 Gbps   182.666876998218 bps 182.667 Mbps   20.5456020400209 pps 20.546 Kpps 
Olomouc → Ostrava  1.24184706324102 % 1.242 %   20 bps 20.000 Gbps   248.369412648204 bps 248.369 Mbps   20.4438982266886 pps 20.444 Kpps 
Ostrava → Olomouc  4.71938820918345 % 4.719 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   943.87764183669 bps 943.878 Kbps   1.48598964778031 pps 1.486 Kpps 
Zlín → Olomouc  0.220974798808229 % 0.221 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   22.0974798808229 bps 22.097 Kbps   33.9785738344636 pps 33.979 pps 
Olomouc → Zlín  0.876285631563573 % 0.876 %   10 bps 10.000 Gbps   87.6285631563573 bps 87.629 Mbps   10.1655437074306 pps 10.166 Kpps 
Brno → Ostrava  7.39026198420641 % 7.390 %   100 bps 100.000 Gbps   7.39026198420641 bps 7.390 Gbps   662.770132916847 pps 662.770 Kpps 
Ostrava → Brno  4.31619946574187 % 4.316 %   100 bps 100.000 Gbps   4.31619946574187 bps 4.316 Gbps   413.648088842377 pps 413.648 Kpps 
Ostrava → Karviná  0.420001916398879 % 0.420 %   10 bps 10.000 Gbps   42.0001916398879 bps 42.000 Mbps   9.336457827153 pps 9.336 Kpps 
Karviná → Ostrava  4.30099560407301 % 4.301 %   10 bps 10.000 Gbps   430.099560407301 bps 430.100 Mbps   38.1871265428023 pps 38.187 Kpps 
Opava → Ostrava  4.30099560407301 % 4.301 %   10 bps 10.000 Gbps   430.099560407301 bps 430.100 Mbps   38.1871265428023 pps 38.187 Kpps 
Ostrava → Opava  0.420001916398879 % 0.420 %   10 bps 10.000 Gbps   42.0001916398879 bps 42.000 Mbps   9.336457827153 pps 9.336 Kpps 
Pionier → Ostrava  0.166091833250321 % 0.166 %   10 bps 10.000 Gbps   16.6091833250321 bps 16.609 Mbps   3.11115929456107 pps 3.111 Kpps 
Ostrava → Pionier  0.205854320345291 % 0.206 %   10 bps 10.000 Gbps   20.5854320345291 bps 20.585 Mbps   3.14964680775276 pps 3.150 Kpps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0146125452007116 % 0.015 %   100 bps 100.000 Gbps   1.46125452007116 bps 1.461 Mbps   1.04971559109896 pps 1.050 Kpps 
Hradec Králové → Pardubice  0.298813286313296 % 0.299 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   108.839162200743 bps 108.839 Kbps   147.10033434351 pps 147.100 pps 
Cheb → Plzeň  0.059242569995116 % 0.059 %   10 bps 10.000 Gbps   5.9242569995116 bps 5.924 Mbps   6.9096976173555 pps 6.910 Kpps 
Plzeň → Cheb  18.8639753386629 % 18.864 %   10 bps 10.000 Gbps   1.88639753386629 bps 1.886 Gbps   156.275491461833 pps 156.275 Kpps 
Jihlava → Plzeň  0.133215382662414 % 0.133 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   133.215382662414 bps 133.215 Kbps   205.094812541035 pps 205.095 pps 
Plzeň → Jihlava  0.134640239362607 % 0.135 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   134.640239362607 bps 134.640 Kbps   214.637745930651 pps 214.638 pps 
Praha → Plzeň  9.71853834311059 % 9.719 %   100 bps 100.000 Gbps   9.71853834311059 bps 9.719 Gbps   848.426035169689 pps 848.426 Kpps 
Plzeň → Praha  1.60119054430475 % 1.601 %   100 bps 100.000 Gbps   1.60119054430475 bps 1.601 Gbps   276.679040181437 pps 276.679 Kpps 
Praha → Poděbrady  8.27474401416117 % 8.275 %   1000 bps 1000.000 Mbps   82.7474401416117 bps 82.747 Mbps   9.07203108655423 pps 9.072 Kpps 
Poděbrady → Praha  2.44989996992535 % 2.450 %   1000 bps 1000.000 Mbps   24.4989996992535 bps 24.499 Mbps   3.50736911439064 pps 3.507 Kpps 
AMS-IX → Praha  20.5665948230727 % 20.567 %   20 bps 20.000 Gbps   4.11331896461454 bps 4.113 Gbps   237.660253622648 pps 237.660 Kpps 
Praha → AMS-IX  0.71479233585251 % 0.715 %   20 bps 20.000 Gbps   142.958467170502 bps 142.958 Mbps   14.5249799902372 pps 14.525 Kpps 
Praha → Brno  12.5732017660168 % 12.573 %   100 bps 100.000 Gbps   12.5732017660168 bps 12.573 Gbps   905.874700632587 pps 905.875 Kpps 
Brno → Praha  5.50859256009907 % 5.509 %   100 bps 100.000 Gbps   5.50859256009907 bps 5.509 Gbps   546.611183340674 pps 546.611 Kpps 
Praha → GÉANT2  7.83493298068622 % 7.835 %   100 bps 100.000 Gbps   7.83493298068622 bps 7.835 Gbps   868.35092065667 pps 868.351 Kpps 
GÉANT2 → Praha  14.0856769455021 % 14.086 %   100 bps 100.000 Gbps   14.0856769455021 bps 14.086 Gbps   1.24105342391617 pps 1.241 Mpps 
Praha → Hradec Králové  3.10435667720574 % 3.104 %   100 bps 100.000 Gbps   3.10435667720574 bps 3.104 Gbps   357.024536989565 pps 357.025 Kpps 
Hradec Králové → Praha  0.439462032605854 % 0.439 %   100 bps 100.000 Gbps   439.462032605854 bps 439.462 Mbps   72.3356820045342 pps 72.336 Kpps 
Praha → NIX.cz  1.14907974888888 % 1.149 %   200 bps 200.000 Gbps   2.29815949777776 bps 2.298 Gbps   320.012963540319 pps 320.013 Kpps 
NIX.cz → Praha  3.26502142823982 % 3.265 %   200 bps 200.000 Gbps   6.53004285647963 bps 6.530 Gbps   508.539324377505 pps 508.539 Kpps 
Praha → Pardubice  2.44447271030385 % 2.444 %   100 bps 100.000 Gbps   244.447271030385 bps 244.447 Mbps   45.7754630567207 pps 45.775 Kpps 
Pardubice → Praha  4.18423014970755 % 4.184 %   100 bps 100.000 Gbps   418.423014970755 bps 418.423 Mbps   44.1258534879638 pps 44.126 Kpps 
Praha → Public Internet  6.81863932312006 % 6.819 %   20 bps 20.000 Gbps   1.36372786462401 bps 1.364 Gbps   159.064950531409 pps 159.065 Kpps 
Public Internet → Praha  6.7611375974461 % 6.761 %   20 bps 20.000 Gbps   1.35222751948922 bps 1.352 Gbps   103.979197019379 pps 103.979 Kpps 
České Budějovice → Praha  1.06561408795573 % 1.066 %   20 bps 20.000 Gbps   213.122817591147 bps 213.123 Mbps   25.5014070281997 pps 25.501 Kpps 
Praha → České Budějovice  1.45299539826492 % 1.453 %   20 bps 20.000 Gbps   290.599079652984 bps 290.599 Mbps   33.9597568877166 pps 33.960 Kpps 
Zlín → Brno  0.921924753661805 % 0.922 %   10 bps 10.000 Gbps   92.1924753661805 bps 92.192 Mbps   20.2143805092675 pps 20.214 Kpps 
Brno → Zlín  2.0255499733136 % 2.026 %   10 bps 10.000 Gbps   202.55499733136 bps 202.555 Mbps   23.259688779013 pps 23.260 Kpps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.00353752847369 % 1.004 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.0353752847369 bps 10.035 Mbps   991.189175554699 pps 991.189 pps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.030545071657418 % 0.031 %   1000 bps 1000.000 Mbps   305.45071657418 bps 305.451 Kbps   221.59330870391 pps 221.593 pps 
Most → Ústí nad Labem  4.3589190506754 % 4.359 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   43.589190506754 bps 43.589 Kbps   18.1989423902998 pps 18.199 pps 
Ústí nad Labem → Most  1.92895065816644 % 1.929 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   19.2895065816644 bps 19.290 Kbps   16.2665984452605 pps 16.267 pps 
Praha → Ústí nad Labem  9.60159137025997 % 9.602 %   10 bps 10.000 Gbps   960.159137025997 bps 960.159 Mbps   85.0395720738246 pps 85.040 Kpps 
Ústí nad Labem → Praha  8.63524158600495 % 8.635 %   10 bps 10.000 Gbps   863.524158600495 bps 863.524 Mbps   85.5638492757797 pps 85.564 Kpps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.0507225917929577 % 0.051 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   5.07225917929577 bps 5.072 Kbps   7.14391351398434 pps 7.144 pps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.110221485439275 % 0.110 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   11.0221485439275 bps 11.022 Kbps   17.1973212484309 pps 17.197 pps 
České Budějovice → Tábor  6.26097535197964 % 6.261 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   62.6097535197964 bps 62.610 Kbps   26.8337335248212 pps 26.834 pps 
Tábor → České Budějovice  4.88332186282048 % 4.883 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   48.8332186282048 bps 48.833 Kbps   24.9525272349191 pps 24.953 pps 
Summary  empty NA   3.358 bps 3.358 Tbps   100.379656499492 bps 100.380 Gbps   9.21380477115594 pps 9.214 Mpps 

History

Daily, weekly and monthly averages:
          Day 9/23, 9/24, 9/25, 9/26, 9/27, 9/28, 9/29
          Week 8/8, 8/15, 8/22, 8/29, 9/5, 9/12, 9/19
          Month 3, 4, 5, 6, 7, 8

Denní, týdenní a měsíční průměry:
          Den 9/23, 9/24, 9/25, 9/26, 9/27, 9/28, 9/29
          Týden 8/8, 8/15, 8/22, 8/29, 9/5, 9/12, 9/19
          Měsíc 3, 4, 5, 6, 7, 8


Page built by G3 system reporter at Fri Sep 30 02:36:56 2022