CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2020/2/11

Average load for period: 2020/02/11 00:00:00 - 2020/02/11 23:59:59 MEZ (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2020/02/11 00:00:00 - 2020/02/11 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2020/2/11
ACONET->Brno  11.703%  Brno->ACONET  16.351%  Brno->Lednice  6.000%  Lednice->Brno  21.043%  Brno->SANET  10.361%  SANET->Brno  3.573%  Brno->Vyškov  6.270%  Vyškov->Brno  0.650%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.187%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.984%  České Budějovice->Plzeň  0.224%  Plzeň->České Budějovice  0.873%  České Budějovice->Tábor  0.760%  Tábor->České Budějovice  0.157%  Brno->Jihlava  2.054%  Jihlava->Brno  1.296%  České Budějovice->Jihlava  0.215e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.450%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.342%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.019%  Jihlava->Telč  0.703%  Telč->Jihlava  0.275%  Hradec Králové->Liberec  4.477%  Liberec->Hradec Králové  0.909%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.221e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.285e-3 %  Děčín->Most  0.324e-3 %  Most->Děčín  0.725e-3 %  Most->Plzeň  0.625e-3 %  Plzeň->Most  0.096e-3 %  Brno->Olomouc  0.914%  Olomouc->Brno  0.483%  Hradec Králové->Olomouc  1.642%  Olomouc->Hradec Králové  0.238%  Olomouc->Ostrava  3.710%  Ostrava->Olomouc  0.118%  Olomouc->Zlín  1.876%  Zlín->Olomouc  4.951e-3 %  Brno->Ostrava  3.540%  Ostrava->Brno  1.696%  Karviná->Ostrava  1.035%  Ostrava->Karviná  4.683%  Opava->Ostrava  0.345%  Ostrava->Opava  0.774%  Ostrava->Pionier  6.070%  Pionier->Ostrava  2.115%  Hradec Králové->Pardubice  0.032%  Pardubice->Hradec Králové  0.088%  Cheb->Plzeň  0.054%  Plzeň->Cheb  6.645%  Plzeň->Praha  1.006%  Praha->Plzeň  3.790%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.163e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.162e-3 %  AMS-IX->Praha  26.571%  Praha->AMS-IX  0.592%  Brno->Praha  3.193%  Praha->Brno  11.698%  České Budějovice->Praha  1.537%  Praha->České Budějovice  2.429%  GÉANT2->Praha  12.630%  Praha->GÉANT2  9.398%  Hradec Králové->Praha  2.421%  Praha->Hradec Králové  4.853%  Liberec->Praha  0.157e-3 %  Praha->Liberec  0.171e-3 %  Pardubice->Praha  0.664%  Praha->Pardubice  4.278%  Poděbrady->Praha  1.776%  Praha->Poděbrady  11.623%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.137%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.127%  Most->Ústí nad
Labem  8.002e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.023%  Praha->Ústí nad
Labem  5.807%  Ústí nad
Labem->Praha  1.233%  Brno->Zlín  4.187%  Zlín->Brno  1.106%  NIX.cz->Praha  2.994%  Praha->NIX.cz  0.851%  Praha->Public Internet  7.172%  Public Internet->Praha  26.481% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/02/11 00:00:00 - 2020/02/11 23:59:59 MEZ (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/02/11 00:00:00 - 2020/02/11 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  11.7033817781631 % 11.703 %   10 bps 10.000 Gbps   1.17033817781631 bps 1.170 Gbps 
Brno → ACONET  16.3511894004488 % 16.351 %   10 bps 10.000 Gbps   1.63511894004488 bps 1.635 Gbps 
Lednice → Brno  21.0434854617867 % 21.043 %   1000 bps 1000.000 Mbps   210.434854617867 bps 210.435 Mbps 
Brno → Lednice  6.00044946843641 % 6.000 %   1000 bps 1000.000 Mbps   60.0044946843641 bps 60.004 Mbps 
SANET → Brno  3.57324037153374 % 3.573 %   20 bps 20.000 Gbps   714.648074306748 bps 714.648 Mbps 
Brno → SANET  10.360852698245 % 10.361 %   20 bps 20.000 Gbps   2.072170539649 bps 2.072 Gbps 
Brno → Vyškov  6.26987867401736 % 6.270 %   1000 bps 1000.000 Mbps   62.6987867401736 bps 62.699 Mbps 
Vyškov → Brno  0.649639119241214 % 0.650 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.49639119241214 bps 6.496 Mbps 
Brno → Jihlava  2.05372118899594 % 2.054 %   100 bps 100.000 Gbps   2.05372118899594 bps 2.054 Gbps 
Jihlava → Brno  1.2964622489419 % 1.296 %   100 bps 100.000 Gbps   1.2964622489419 bps 1.296 Gbps 
Jihlava → České Budějovice  0.450423025768346 % 0.450 %   20 bps 20.000 Gbps   90.0846051536691 bps 90.085 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.215040187422055 % 0.215 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   43.0080374844109 bps 43.008 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.342261894115282 % 0.342 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.42261894115282 bps 3.423 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0192218236217856 % 0.019 %   1000 bps 1000.000 Mbps   192.218236217856 bps 192.218 Kbps 
Jihlava → Telč  0.70345923697735 % 0.703 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.0345923697735 bps 7.035 Mbps 
Telč → Jihlava  0.27456304850061 % 0.275 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.7456304850061 bps 2.746 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.908715443781505 % 0.909 %   20 bps 20.000 Gbps   181.743088756301 bps 181.743 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  4.47729565203376 % 4.477 %   20 bps 20.000 Gbps   895.459130406753 bps 895.459 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.285167147703487 % 0.285 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   28.5167147703486 bps 28.517 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.220755405820849 % 0.221 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   22.0755405820849 bps 22.076 Kbps 
Most → Děčín  0.724619241833693 % 0.725 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.24619241833693 bps 7.246 Kbps 
Děčín → Most  0.324046563632631 % 0.324 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.24046563632631 bps 3.240 Kbps 
Plzeň → Most  0.0955259390858028 % 0.096 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   955.259390858029 bps 955.259 bps 
Most → Plzeň  0.624842791038239 % 0.625 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.24842791038239 bps 6.248 Kbps 
Olomouc → Brno  0.48326754768936 % 0.483 %   100 bps 100.000 Gbps   483.26754768936 bps 483.268 Mbps 
Brno → Olomouc  0.913503682855935 % 0.914 %   100 bps 100.000 Gbps   913.503682855935 bps 913.504 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.237845531443028 % 0.238 %   100 bps 100.000 Gbps   237.845531443027 bps 237.846 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.64166100032442 % 1.642 %   100 bps 100.000 Gbps   1.64166100032442 bps 1.642 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.117768341533599 % 0.118 %   20 bps 20.000 Gbps   23.5536683067198 bps 23.554 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.70965823551492 % 3.710 %   20 bps 20.000 Gbps   694.688671808417 bps 694.689 Mbps 
Zlín → Olomouc  4.95147201111825 % 4.951 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   495.147201111826 bps 495.147 Kbps 
Olomouc → Zlín  1.87631060721815 % 1.876 %   10 bps 10.000 Gbps   187.631060721815 bps 187.631 Mbps 
Brno → Ostrava  3.54004330105954 % 3.540 %   100 bps 100.000 Gbps   3.54004330105954 bps 3.540 Gbps 
Ostrava → Brno  1.69581289237188 % 1.696 %   100 bps 100.000 Gbps   1.69581289237188 bps 1.696 Gbps 
Ostrava → Karviná  4.68348674163759 % 4.683 %   1000 bps 1000.000 Mbps   46.8348674163759 bps 46.835 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.03502373217317 % 1.035 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.3502373217317 bps 10.350 Mbps 
Ostrava → Opava  0.773797673908353 % 0.774 %   10 bps 10.000 Gbps   77.3797673908353 bps 77.380 Mbps 
Opava → Ostrava  0.344888860810731 % 0.345 %   10 bps 10.000 Gbps   34.4888860810731 bps 34.489 Mbps 
Pionier → Ostrava  2.11541314674678 % 2.115 %   10 bps 10.000 Gbps   211.541314674678 bps 211.541 Mbps 
Ostrava → Pionier  6.0701297058772 % 6.070 %   10 bps 10.000 Gbps   607.01297058772 bps 607.013 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0315987582614392 % 0.032 %   10 bps 10.000 Gbps   3.15987582614392 bps 3.160 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0883272346827791 % 0.088 %   10 bps 10.000 Gbps   8.83272346827791 bps 8.833 Mbps 
Praha → Plzeň  3.79016506428078 % 3.790 %   100 bps 100.000 Gbps   3.79016506428078 bps 3.790 Gbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.162201215545661 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2201215545661 bps 16.220 Kbps 
Plzeň → Praha  1.00615544241457 % 1.006 %   100 bps 100.000 Gbps   1.00615544241457 bps 1.006 Gbps 
Plzeň → Cheb  6.64452834523614 % 6.645 %   10 bps 10.000 Gbps   664.452834523614 bps 664.453 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0537691094953326 % 0.054 %   10 bps 10.000 Gbps   5.37691094953326 bps 5.377 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.162683136363433 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2683136363433 bps 16.268 Kbps 
Praha → AMS-IX  0.59153804935432 % 0.592 %   10 bps 10.000 Gbps   59.153804935432 bps 59.154 Mbps 
AMS-IX → Praha  26.5707493822195 % 26.571 %   10 bps 10.000 Gbps   2.65707493822195 bps 2.657 Gbps 
Brno → Praha  3.19319997795858 % 3.193 %   100 bps 100.000 Gbps   3.19319997795858 bps 3.193 Gbps 
Praha → Brno  11.6977087619078 % 11.698 %   100 bps 100.000 Gbps   11.6977087619078 bps 11.698 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.53732525463519 % 1.537 %   20 bps 20.000 Gbps   307.465050927037 bps 307.465 Mbps 
Praha → České Budějovice  2.42920039794651 % 2.429 %   20 bps 20.000 Gbps   485.840079589302 bps 485.840 Mbps 
GÉANT2 → Praha  12.6298470520151 % 12.630 %   100 bps 100.000 Gbps   12.6298459519577 bps 12.630 Gbps 
Praha → GÉANT2  9.39764598139431 % 9.398 %   100 bps 100.000 Gbps   9.39764598139431 bps 9.398 Gbps 
Praha → Hradec Králové  4.85322038275698 % 4.853 %   100 bps 100.000 Gbps   4.85322038275697 bps 4.853 Gbps 
Hradec Králové → Praha  2.42067738490537 % 2.421 %   100 bps 100.000 Gbps   2.42067738490537 bps 2.421 Gbps 
Praha → Liberec  0.170677497081807 % 0.171 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.0677497081807 bps 17.068 Kbps 
Liberec → Praha  0.156928811027179 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.6928811027179 bps 15.693 Kbps 
NIX.cz → Praha  2.99368874747994 % 2.994 %   400 bps 400.000 Gbps   11.9062084416663 bps 11.906 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.851412710214487 % 0.851 %   400 bps 400.000 Gbps   3.39484422295783 bps 3.395 Gbps 
Praha → Pardubice  4.27831975351934 % 4.278 %   10 bps 10.000 Gbps   427.831975351934 bps 427.832 Mbps 
Pardubice → Praha  0.664451490144467 % 0.664 %   10 bps 10.000 Gbps   66.4451490144467 bps 66.445 Mbps 
Praha → Poděbrady  11.6229512103255 % 11.623 %   1000 bps 1000.000 Mbps   116.229512103255 bps 116.230 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.77556501122286 % 1.776 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.7556501122285 bps 17.756 Mbps 
Praha → Public Internet  7.17206237328821 % 7.172 %   10 bps 10.000 Gbps   717.206237328821 bps 717.206 Mbps 
Public Internet → Praha  26.481162386141 % 26.481 %   10 bps 10.000 Gbps   2.6481162386141 bps 2.648 Gbps 
Brno → Zlín  4.18740231956949 % 4.187 %   10 bps 10.000 Gbps   418.740231956949 bps 418.740 Mbps 
Zlín → Brno  1.1061824642951 % 1.106 %   10 bps 10.000 Gbps   110.61824642951 bps 110.618 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.12677110134375 % 1.127 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.2677110134375 bps 11.268 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.136718055854292 % 0.137 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.36718055854292 bps 1.367 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.23276079842236 % 1.233 %   10 bps 10.000 Gbps   123.276079842236 bps 123.276 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  5.80671435497633 % 5.807 %   10 bps 10.000 Gbps   580.671435497633 bps 580.671 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  8.00244522527917 % 8.002 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   80.0244522527916 bps 80.024 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.02340064936085 % 0.023 %   1000 bps 1000.000 Mbps   234.0064936085 bps 234.006 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.163047054765235 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3047054765234 bps 16.305 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.873444796006783 % 0.873 %   10 bps 10.000 Gbps   87.3444796006784 bps 87.344 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149828888509596 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9828888509596 bps 14.983 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.759558752201799 % 0.760 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.59558752201799 bps 7.596 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.18739577792963 % 1.187 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.8739577792963 bps 11.874 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.15660920925994 % 0.157 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.5660920925994 bps 1.566 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.983810891544839 % 0.984 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.83810891544839 bps 9.838 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.223553237127714 % 0.224 %   10 bps 10.000 Gbps   22.3553237127714 bps 22.355 Mbps 
Summary  empty NA   2.944 bps 2.944 Tbps   94.730535014925 bps 94.731 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Wed Feb 12 00:05:37 2020