CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2020/2/13

Average load for period: 2020/02/13 00:00:00 - 2020/02/13 23:59:59 SWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2020/02/13 00:00:00 - 2020/02/13 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2020/2/13
ACONET->Brno  7.337%  Brno->ACONET  15.549%  Brno->Lednice  9.226%  Lednice->Brno  24.037%  Brno->SANET  9.217%  SANET->Brno  2.873%  Brno->Vyškov  8.483%  Vyškov->Brno  0.815%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.094%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.224%  České Budějovice->Plzeň  0.185%  Plzeň->České Budějovice  0.836%  České Budějovice->Tábor  0.912%  Tábor->České Budějovice  0.138%  Brno->Jihlava  2.395%  Jihlava->Brno  1.627%  České Budějovice->Jihlava  0.262e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.510%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.233%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.019%  Jihlava->Telč  1.541%  Telč->Jihlava  0.325%  Hradec Králové->Liberec  4.368%  Liberec->Hradec Králové  1.010%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.275e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.317e-3 %  Děčín->Most  0.324e-3 %  Most->Děčín  0.725e-3 %  Most->Plzeň  0.625e-3 %  Plzeň->Most  0.095e-3 %  Brno->Olomouc  0.757%  Olomouc->Brno  0.201%  Hradec Králové->Olomouc  1.437%  Olomouc->Hradec Králové  0.271%  Olomouc->Ostrava  3.540%  Ostrava->Olomouc  0.055%  Olomouc->Zlín  1.532%  Zlín->Olomouc  0.934e-3 %  Brno->Ostrava  3.956%  Ostrava->Brno  2.582%  Karviná->Ostrava  0.837%  Ostrava->Karviná  5.462%  Opava->Ostrava  0.321%  Ostrava->Opava  1.238%  Ostrava->Pionier  7.404%  Pionier->Ostrava  2.285%  Hradec Králové->Pardubice  0.041%  Pardubice->Hradec Králové  0.070%  Cheb->Plzeň  0.034%  Plzeň->Cheb  0.271%  Plzeň->Praha  0.960%  Praha->Plzeň  3.020%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.163e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.162e-3 %  AMS-IX->Praha  31.828%  Praha->AMS-IX  0.920%  Brno->Praha  3.480%  Praha->Brno  10.515%  České Budějovice->Praha  1.144%  Praha->České Budějovice  2.232%  GÉANT2->Praha  14.739%  Praha->GÉANT2  10.895%  Hradec Králové->Praha  1.404%  Praha->Hradec Králové  4.437%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.825%  Praha->Pardubice  4.491%  Poděbrady->Praha  1.988%  Praha->Poděbrady  12.950%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.179%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.976%  Most->Ústí nad
Labem  0.021%  Ústí nad
Labem->Most  0.086%  Praha->Ústí nad
Labem  6.147%  Ústí nad
Labem->Praha  1.615%  Brno->Zlín  3.652%  Zlín->Brno  0.977%  NIX.cz->Praha  2.847%  Praha->NIX.cz  0.826%  Praha->Public Internet  7.864%  Public Internet->Praha  24.639% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/02/13 00:00:00 - 2020/02/13 23:59:59 SWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/02/13 00:00:00 - 2020/02/13 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  15.5485416664675 % 15.549 %   10 bps 10.000 Gbps   1.55485416664675 bps 1.555 Gbps 
ACONET → Brno  7.33738751044203 % 7.337 %   10 bps 10.000 Gbps   733.738751044203 bps 733.739 Mbps 
Lednice → Brno  24.0367799262874 % 24.037 %   1000 bps 1000.000 Mbps   240.367799262874 bps 240.368 Mbps 
Brno → Lednice  9.22585771118833 % 9.226 %   1000 bps 1000.000 Mbps   92.2585771118833 bps 92.259 Mbps 
SANET → Brno  2.87293011215203 % 2.873 %   20 bps 20.000 Gbps   574.586022430406 bps 574.586 Mbps 
Brno → SANET  9.21707498921833 % 9.217 %   20 bps 20.000 Gbps   1.84341499784367 bps 1.843 Gbps 
Vyškov → Brno  0.815012978171767 % 0.815 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.15012978171768 bps 8.150 Mbps 
Brno → Vyškov  8.4830918138257 % 8.483 %   1000 bps 1000.000 Mbps   84.830918138257 bps 84.831 Mbps 
Jihlava → Brno  1.62652611578024 % 1.627 %   100 bps 100.000 Gbps   1.62652611578024 bps 1.627 Gbps 
Brno → Jihlava  2.39524707177577 % 2.395 %   100 bps 100.000 Gbps   2.39524707177577 bps 2.395 Gbps 
Jihlava → České Budějovice  0.510208267243563 % 0.510 %   20 bps 20.000 Gbps   102.041653448713 bps 102.042 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.262371262044023 % 0.262 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   52.4742524088045 bps 52.474 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0193628500606241 % 0.019 %   1000 bps 1000.000 Mbps   193.628500606241 bps 193.629 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.232997352321279 % 0.233 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.32997352321279 bps 2.330 Mbps 
Jihlava → Telč  1.54091284391252 % 1.541 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.4091284391252 bps 15.409 Mbps 
Telč → Jihlava  0.325300410026121 % 0.325 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.25300410026121 bps 3.253 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  4.36756818489616 % 4.368 %   20 bps 20.000 Gbps   873.513636979233 bps 873.514 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  1.0100763238806 % 1.010 %   20 bps 20.000 Gbps   202.015264776121 bps 202.015 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.275173233388357 % 0.275 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   27.5173233388357 bps 27.517 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.316627784112722 % 0.317 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   31.6627784112722 bps 31.663 Kbps 
Most → Děčín  0.724621873957037 % 0.725 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.24621873957037 bps 7.246 Kbps 
Děčín → Most  0.323563064683596 % 0.324 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.23563064683596 bps 3.236 Kbps 
Most → Plzeň  0.6249993935345 % 0.625 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.24999393534501 bps 6.250 Kbps 
Plzeň → Most  0.0949284732851481 % 0.095 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   949.28473285148 bps 949.285 bps 
Olomouc → Brno  0.201272982835782 % 0.201 %   100 bps 100.000 Gbps   201.272982835782 bps 201.273 Mbps 
Brno → Olomouc  0.757013199841491 % 0.757 %   100 bps 100.000 Gbps   757.013199841491 bps 757.013 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.271210597750001 % 0.271 %   100 bps 100.000 Gbps   271.21059775 bps 271.211 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.43679337157077 % 1.437 %   100 bps 100.000 Gbps   1.43679337157077 bps 1.437 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.0554018158414573 % 0.055 %   20 bps 20.000 Gbps   11.0803631682915 bps 11.080 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.54021835692539 % 3.540 %   20 bps 20.000 Gbps   701.21420131157 bps 701.214 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.933552724728476 % 0.934 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   93.3552724728476 bps 93.355 Kbps 
Olomouc → Zlín  1.53238997794974 % 1.532 %   10 bps 10.000 Gbps   153.238997794974 bps 153.239 Mbps 
Brno → Ostrava  3.95609533594987 % 3.956 %   100 bps 100.000 Gbps   3.95609533594987 bps 3.956 Gbps 
Ostrava → Brno  2.58182741280139 % 2.582 %   100 bps 100.000 Gbps   2.58182741280139 bps 2.582 Gbps 
Ostrava → Karviná  5.46242128101646 % 5.462 %   1000 bps 1000.000 Mbps   54.6242128101646 bps 54.624 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.83738219023897 % 0.837 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.3738219023897 bps 8.374 Mbps 
Opava → Ostrava  0.320744979999552 % 0.321 %   10 bps 10.000 Gbps   32.0744979999552 bps 32.074 Mbps 
Ostrava → Opava  1.23808177427673 % 1.238 %   10 bps 10.000 Gbps   123.808177427673 bps 123.808 Mbps 
Pionier → Ostrava  2.28503809614202 % 2.285 %   10 bps 10.000 Gbps   228.503809614202 bps 228.504 Mbps 
Ostrava → Pionier  7.40394948905932 % 7.404 %   10 bps 10.000 Gbps   740.394948905932 bps 740.395 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.041178947707453 % 0.041 %   10 bps 10.000 Gbps   4.1178947707453 bps 4.118 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0700654465725853 % 0.070 %   10 bps 10.000 Gbps   7.00654465725854 bps 7.007 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.27145435490965 % 0.271 %   10 bps 10.000 Gbps   27.145435490965 bps 27.145 Mbps 
Plzeň → Praha  0.959644603479329 % 0.960 %   100 bps 100.000 Gbps   959.644603479329 bps 959.645 Mbps 
Praha → Plzeň  3.01957208434494 % 3.020 %   100 bps 100.000 Gbps   3.01957208434494 bps 3.020 Gbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.162587138869099 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2587138869099 bps 16.259 Kbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.162206374366105 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2206374366105 bps 16.221 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.0335126035530474 % 0.034 %   10 bps 10.000 Gbps   3.35126035530474 bps 3.351 Mbps 
Praha → AMS-IX  0.919883805308666 % 0.920 %   10 bps 10.000 Gbps   91.9883805308666 bps 91.988 Mbps 
AMS-IX → Praha  31.8280978123265 % 31.828 %   10 bps 10.000 Gbps   3.18280978123265 bps 3.183 Gbps 
Praha → Brno  10.5147482098699 % 10.515 %   100 bps 100.000 Gbps   10.5147482098699 bps 10.515 Gbps 
Brno → Praha  3.47972671772041 % 3.480 %   100 bps 100.000 Gbps   3.47972671772041 bps 3.480 Gbps 
Praha → České Budějovice  2.23155315766952 % 2.232 %   20 bps 20.000 Gbps   446.310631533905 bps 446.311 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.14407063665102 % 1.144 %   20 bps 20.000 Gbps   228.814127330205 bps 228.814 Mbps 
Praha → GÉANT2  10.8952920850662 % 10.895 %   100 bps 100.000 Gbps   10.8952920850662 bps 10.895 Gbps 
GÉANT2 → Praha  14.7389722881543 % 14.739 %   100 bps 100.000 Gbps   14.7389722881543 bps 14.739 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.40436489964675 % 1.404 %   100 bps 100.000 Gbps   1.40436489964675 bps 1.404 Gbps 
Praha → Hradec Králové  4.43730128647935 % 4.437 %   100 bps 100.000 Gbps   4.43730128647935 bps 4.437 Gbps 
Liberec → Praha  0.158063195017344 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.8063195017344 bps 15.806 Kbps 
Praha → Liberec  0.171605549295981 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.1605549295982 bps 17.161 Kbps 
NIX.cz → Praha  2.84745491517404 % 2.847 %   400 bps 400.000 Gbps   11.3354828452301 bps 11.335 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.825961089054244 % 0.826 %   400 bps 400.000 Gbps   3.28947136632309 bps 3.289 Gbps 
Praha → Pardubice  4.49116891277086 % 4.491 %   10 bps 10.000 Gbps   449.116891277087 bps 449.117 Mbps 
Pardubice → Praha  0.825137272603252 % 0.825 %   10 bps 10.000 Gbps   82.5137272603252 bps 82.514 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.98835851441723 % 1.988 %   1000 bps 1000.000 Mbps   19.8835851441723 bps 19.884 Mbps 
Praha → Poděbrady  12.9503785666112 % 12.950 %   1000 bps 1000.000 Mbps   129.503785666111 bps 129.504 Mbps 
Praha → Public Internet  7.86353005212583 % 7.864 %   10 bps 10.000 Gbps   786.353005212582 bps 786.353 Mbps 
Public Internet → Praha  24.6390713491925 % 24.639 %   10 bps 10.000 Gbps   2.46390713491925 bps 2.464 Gbps 
Brno → Zlín  3.65239365164095 % 3.652 %   10 bps 10.000 Gbps   365.239365164095 bps 365.239 Mbps 
Zlín → Brno  0.977496865087601 % 0.977 %   10 bps 10.000 Gbps   97.7496865087602 bps 97.750 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.178837385184199 % 0.179 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.78837385184199 bps 1.788 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.976280889087943 % 0.976 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.76280889087943 bps 9.763 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  0.0205303323507051 % 0.021 %   1000 bps 1000.000 Mbps   205.303323507051 bps 205.303 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  6.14738428061371 % 6.147 %   10 bps 10.000 Gbps   614.738428061371 bps 614.738 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0860451585889194 % 0.086 %   1000 bps 1000.000 Mbps   860.451585889193 bps 860.452 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.61453789230632 % 1.615 %   10 bps 10.000 Gbps   161.453789230632 bps 161.454 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.912049574383422 % 0.912 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.12049574383422 bps 9.120 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163073075675769 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3073075675769 bps 16.307 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.137757990760208 % 0.138 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.37757990760208 bps 1.378 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.184669573959973 % 0.185 %   10 bps 10.000 Gbps   18.4669573959973 bps 18.467 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.835677231026427 % 0.836 %   10 bps 10.000 Gbps   83.5677231026427 bps 83.568 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149824548434993 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9824548434993 bps 14.982 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.0935928092745 % 1.094 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.935928092745 bps 10.936 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.223649823216439 % 0.224 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.23649823216439 bps 2.236 Mbps 
Summary  empty NA   2.944 bps 2.944 Tbps   94.9854781587981 bps 94.985 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Fri Feb 14 00:05:19 2020