CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2020/7/26

Average load for period: 2020/07/26 00:00:00 - 2020/07/26 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2020/07/26 00:00:00 - 2020/07/26 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2020/7/26
ACONET->Brno  1.788%  Brno->ACONET  7.196%  Brno->Lednice  8.871%  Lednice->Brno  24.470%  Brno->SANET  1.818%  SANET->Brno  1.345%  Brno->Vyškov  1.653%  Vyškov->Brno  0.485%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.730e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.402e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.095%  Plzeň->České Budějovice  0.258%  České Budějovice->Tábor  0.166%  Tábor->České Budějovice  0.139%  Brno->Jihlava  2.225%  Jihlava->Brno  1.980%  České Budějovice->Jihlava  0.100e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.041%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.403%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.259%  Jihlava->Telč  0.321%  Telč->Jihlava  0.062%  Hradec Králové->Liberec  1.254%  Liberec->Hradec Králové  0.326%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.157e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.156e-3 %  Děčín->Most  0.262e-3 %  Most->Děčín  0.790e-3 %  Most->Plzeň  0.626e-3 %  Plzeň->Most  0.098e-3 %  Brno->Olomouc  0.134%  Olomouc->Brno  0.035%  Hradec Králové->Olomouc  0.281%  Olomouc->Hradec Králové  0.082%  Olomouc->Ostrava  3.557%  Ostrava->Olomouc  0.016%  Olomouc->Zlín  0.344%  Zlín->Olomouc  0.203e-3 %  Brno->Ostrava  2.785%  Ostrava->Brno  2.145%  Karviná->Ostrava  0.700%  Ostrava->Karviná  2.987%  Opava->Ostrava  0.782%  Ostrava->Opava  0.348%  Ostrava->Pionier  1.086%  Pionier->Ostrava  0.751%  Hradec Králové->Pardubice  6.294e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.043%  Cheb->Plzeň  0.011%  Plzeň->Cheb  0.196%  Plzeň->Praha  0.306%  Praha->Plzeň  0.653%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  14.966%  Praha->AMS-IX  0.742%  Brno->Praha  2.145%  Praha->Brno  3.907%  České Budějovice->Praha  0.910%  Praha->České Budějovice  0.964%  GÉANT2->Praha  6.066%  Praha->GÉANT2  5.189%  Hradec Králové->Praha  0.639%  Praha->Hradec Králové  1.841%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  0.300%  Praha->Pardubice  1.253%  Poděbrady->Praha  0.854%  Praha->Poděbrady  6.541%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.155%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.237%  Most->Ústí nad
Labem  2.541e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  1.343e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  2.602%  Ústí nad
Labem->Praha  1.042%  Brno->Zlín  0.765%  Zlín->Brno  0.419%  NIX.cz->Praha  0.928%  Praha->NIX.cz  0.460%  Praha->Public Internet  5.749%  Public Internet->Praha  3.751% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/07/26 00:00:00 - 2020/07/26 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/07/26 00:00:00 - 2020/07/26 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  1.78819029905477 % 1.788 %   10 bps 10.000 Gbps   178.819029905477 bps 178.819 Mbps 
Brno → ACONET  7.19571374032261 % 7.196 %   10 bps 10.000 Gbps   719.571374032261 bps 719.571 Mbps 
Brno → Lednice  8.87111629478598 % 8.871 %   1000 bps 1000.000 Mbps   88.7111629478597 bps 88.711 Mbps 
Lednice → Brno  24.4697923721064 % 24.470 %   1000 bps 1000.000 Mbps   244.697923721064 bps 244.698 Mbps 
Brno → SANET  1.81797523179894 % 1.818 %   20 bps 20.000 Gbps   363.595046359787 bps 363.595 Mbps 
SANET → Brno  1.34483886106183 % 1.345 %   20 bps 20.000 Gbps   268.967772212367 bps 268.968 Mbps 
Brno → Vyškov  1.65289961440568 % 1.653 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.5289961440568 bps 16.529 Mbps 
Vyškov → Brno  0.484877113686824 % 0.485 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.84877113686824 bps 4.849 Mbps 
Jihlava → Brno  1.98000025386493 % 1.980 %   100 bps 100.000 Gbps   1.98000025386493 bps 1.980 Gbps 
Brno → Jihlava  2.2249412417578 % 2.225 %   100 bps 100.000 Gbps   2.2249412417578 bps 2.225 Gbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0411209527508036 % 0.041 %   20 bps 20.000 Gbps   8.22419055016073 bps 8.224 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.0996248073374034 % 0.100 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   19.9249614674807 bps 19.925 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.40308432925676 % 0.403 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.03084329256761 bps 4.031 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.259074545694554 % 0.259 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.59074545694554 bps 2.591 Mbps 
Telč → Jihlava  0.061946835225792 % 0.062 %   1000 bps 1000.000 Mbps   619.46835225792 bps 619.468 Kbps 
Jihlava → Telč  0.32114179607146 % 0.321 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.2114179607146 bps 3.211 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.25445166712489 % 1.254 %   20 bps 20.000 Gbps   250.890333424978 bps 250.890 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.325759505858642 % 0.326 %   20 bps 20.000 Gbps   65.1519011717284 bps 65.152 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.157011920722293 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7011920722293 bps 15.701 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.156312773606169 % 0.156 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.6312773606169 bps 15.631 Kbps 
Most → Děčín  0.78966176448018 % 0.790 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.8966176448018 bps 7.897 Kbps 
Děčín → Most  0.26220807068298 % 0.262 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.6220807068298 bps 2.622 Kbps 
Plzeň → Most  0.0979190982609029 % 0.098 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   979.190982609029 bps 979.191 bps 
Most → Plzeň  0.625645614657284 % 0.626 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.25645614657285 bps 6.256 Kbps 
Olomouc → Brno  0.0349450808730603 % 0.035 %   100 bps 100.000 Gbps   34.9450808730603 bps 34.945 Mbps 
Brno → Olomouc  0.133619182550754 % 0.134 %   100 bps 100.000 Gbps   133.619182550754 bps 133.619 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.280675298254522 % 0.281 %   100 bps 100.000 Gbps   280.675298254522 bps 280.675 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.0823977687113334 % 0.082 %   100 bps 100.000 Gbps   82.3977687113333 bps 82.398 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.55731827124159 % 3.557 %   20 bps 20.000 Gbps   597.708965819947 bps 597.709 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.016011404677926 % 0.016 %   20 bps 20.000 Gbps   3.15591186290739 bps 3.156 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.202605769290164 % 0.203 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.2605769290164 bps 20.261 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.343605269552912 % 0.344 %   10 bps 10.000 Gbps   34.3605269552913 bps 34.361 Mbps 
Ostrava → Brno  2.14496946636069 % 2.145 %   100 bps 100.000 Gbps   2.14496946636069 bps 2.145 Gbps 
Brno → Ostrava  2.78465062297778 % 2.785 %   100 bps 100.000 Gbps   2.78465062297778 bps 2.785 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.700109744616405 % 0.700 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.00109744616405 bps 7.001 Mbps 
Ostrava → Karviná  2.98659010276846 % 2.987 %   1000 bps 1000.000 Mbps   29.8659010276846 bps 29.866 Mbps 
Ostrava → Opava  0.347513643672527 % 0.348 %   10 bps 10.000 Gbps   34.7513643672527 bps 34.751 Mbps 
Opava → Ostrava  0.781967736817401 % 0.782 %   10 bps 10.000 Gbps   78.1967736817401 bps 78.197 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.75084528321584 % 0.751 %   10 bps 10.000 Gbps   75.0845283215841 bps 75.085 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.08570918696 % 1.086 %   10 bps 10.000 Gbps   108.570918696 bps 108.571 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  6.29447598433244 % 6.294 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   629.447598433244 bps 629.448 Kbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0433923256284231 % 0.043 %   10 bps 10.000 Gbps   4.33923256284231 bps 4.339 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0110280722585139 % 0.011 %   10 bps 10.000 Gbps   1.10280722585139 bps 1.103 Mbps 
Plzeň → Praha  0.306039477310599 % 0.306 %   100 bps 100.000 Gbps   306.039477310599 bps 306.039 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.160647912083679 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0647912083679 bps 16.065 Kbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160136924366568 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0136924366568 bps 16.014 Kbps 
Plzeň → Cheb  0.195796548398186 % 0.196 %   10 bps 10.000 Gbps   19.5796548398186 bps 19.580 Mbps 
Praha → Plzeň  0.652882256459171 % 0.653 %   100 bps 100.000 Gbps   652.882256459171 bps 652.882 Mbps 
AMS-IX → Praha  14.9661456771817 % 14.966 %   10 bps 10.000 Gbps   1.49661456771817 bps 1.497 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.7417536376919 % 0.742 %   10 bps 10.000 Gbps   74.17536376919 bps 74.175 Mbps 
Praha → Brno  3.90734758027775 % 3.907 %   100 bps 100.000 Gbps   3.90734758027775 bps 3.907 Gbps 
Brno → Praha  2.1451300687177 % 2.145 %   100 bps 100.000 Gbps   2.1451300687177 bps 2.145 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.910258831673686 % 0.910 %   20 bps 20.000 Gbps   182.051766334737 bps 182.052 Mbps 
Praha → České Budějovice  0.963760924073723 % 0.964 %   20 bps 20.000 Gbps   192.752184814745 bps 192.752 Mbps 
GÉANT2 → Praha  6.06633132243285 % 6.066 %   100 bps 100.000 Gbps   6.06633132243286 bps 6.066 Gbps 
Praha → GÉANT2  5.18859719992518 % 5.189 %   100 bps 100.000 Gbps   5.18859719992518 bps 5.189 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.639019388567918 % 0.639 %   100 bps 100.000 Gbps   639.019388567919 bps 639.019 Mbps 
Praha → Hradec Králové  1.84091249197057 % 1.841 %   100 bps 100.000 Gbps   1.84091249197057 bps 1.841 Gbps 
Liberec → Praha  0.15814736115916 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.814736115916 bps 15.815 Kbps 
Praha → Liberec  0.17314118221937 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.314118221937 bps 17.314 Kbps 
NIX.cz → Praha  0.928421210206982 % 0.928 %   400 bps 400.000 Gbps   3.71368484082793 bps 3.714 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.45958503767798 % 0.460 %   400 bps 400.000 Gbps   1.83834015071192 bps 1.838 Gbps 
Pardubice → Praha  0.300080582104062 % 0.300 %   10 bps 10.000 Gbps   30.0080582104062 bps 30.008 Mbps 
Praha → Pardubice  1.25260045677376 % 1.253 %   10 bps 10.000 Gbps   125.260045677376 bps 125.260 Mbps 
Praha → Poděbrady  6.54103990833972 % 6.541 %   1000 bps 1000.000 Mbps   65.4103990833973 bps 65.410 Mbps 
Poděbrady → Praha  0.854028014133868 % 0.854 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.54028014133868 bps 8.540 Mbps 
Public Internet → Praha  3.75064918905975 % 3.751 %   20 bps 20.000 Gbps   750.129837811951 bps 750.130 Mbps 
Praha → Public Internet  5.74855549943888 % 5.749 %   20 bps 20.000 Gbps   1.14971109988778 bps 1.150 Gbps 
Zlín → Brno  0.41866692521347 % 0.419 %   10 bps 10.000 Gbps   41.866692521347 bps 41.867 Mbps 
Brno → Zlín  0.765457329835292 % 0.765 %   10 bps 10.000 Gbps   76.5457329835291 bps 76.546 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.0424846887938 % 1.042 %   10 bps 10.000 Gbps   104.24846887938 bps 104.248 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  2.54114897470696 % 2.541 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   25.4114897470696 bps 25.411 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  1.34255913479759 % 1.343 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.4255913479759 bps 13.426 Kbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.155273150400054 % 0.155 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.55273150400053 bps 1.553 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.23677720581875 % 1.237 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.3677720581875 bps 12.368 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  2.60178523518971 % 2.602 %   10 bps 10.000 Gbps   260.178523518971 bps 260.179 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149755818812372 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9755818812372 bps 14.976 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.729627807928357 % 0.730 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.29627807928357 bps 7.296 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.165765733347757 % 0.166 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.65765733347757 bps 1.658 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.139330223406295 % 0.139 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.39330223406295 bps 1.393 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.258461110787043 % 0.258 %   10 bps 10.000 Gbps   25.8461110787043 bps 25.846 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.0949158083454028 % 0.095 %   10 bps 10.000 Gbps   9.49158083454028 bps 9.492 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163178755494458 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3178755494458 bps 16.318 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.40206295096416 % 1.402 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.0206295096416 bps 14.021 Kbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   43.7893379031598 bps 43.789 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Jul 27 00:04:42 2020