CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2020/7/27

Average load for period: 2020/07/27 00:00:00 - 2020/07/27 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2020/07/27 00:00:00 - 2020/07/27 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2020/7/27
ACONET->Brno  2.555%  Brno->ACONET  10.237%  Brno->Lednice  5.285%  Lednice->Brno  24.195%  Brno->SANET  3.425%  SANET->Brno  1.769%  Brno->Vyškov  6.749%  Vyškov->Brno  0.810%  Brno->České Budějovice  0.164e-3 %  České Budějovice->Brno  0.151e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.737e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.416e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.200%  Plzeň->České Budějovice  0.507%  České Budějovice->Tábor  0.885%  Tábor->České Budějovice  0.239%  Brno->Jihlava  2.942%  Jihlava->Brno  2.190%  České Budějovice->Jihlava  0.369e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.012%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.709%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.246%  Jihlava->Telč  0.814%  Telč->Jihlava  0.114%  Hradec Králové->Liberec  1.730%  Liberec->Hradec Králové  0.373%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.178e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.175e-3 %  Děčín->Most  0.263e-3 %  Most->Děčín  0.791e-3 %  Most->Plzeň  0.626e-3 %  Plzeň->Most  0.100e-3 %  Brno->Olomouc  0.386%  Olomouc->Brno  0.087%  Hradec Králové->Olomouc  0.547%  Olomouc->Hradec Králové  0.144%  Olomouc->Ostrava  3.369%  Ostrava->Olomouc  0.050%  Olomouc->Zlín  0.703%  Zlín->Olomouc  0.345e-3 %  Brno->Ostrava  3.780%  Ostrava->Brno  2.603%  Karviná->Ostrava  1.180%  Ostrava->Karviná  2.436%  Opava->Ostrava  0.950%  Ostrava->Opava  0.451%  Ostrava->Pionier  3.023%  Pionier->Ostrava  1.173%  Hradec Králové->Pardubice  0.024%  Pardubice->Hradec Králové  0.076%  Cheb->Plzeň  0.025%  Plzeň->Cheb  0.119%  Plzeň->Praha  0.771%  Praha->Plzeň  1.264%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.162e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  15.497%  Praha->AMS-IX  0.569%  Brno->Praha  2.582%  Praha->Brno  6.707%  České Budějovice->Praha  0.963%  Praha->České Budějovice  1.396%  GÉANT2->Praha  5.870%  Praha->GÉANT2  4.855%  Hradec Králové->Praha  0.835%  Praha->Hradec Králové  2.755%  Liberec->Praha  0.159e-3 %  Praha->Liberec  0.174e-3 %  Pardubice->Praha  0.432%  Praha->Pardubice  2.343%  Poděbrady->Praha  0.899%  Praha->Poděbrady  5.177%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.942%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.044%  Most->Ústí nad
Labem  3.573e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.021%  Praha->Ústí nad
Labem  4.219%  Ústí nad
Labem->Praha  1.993%  Brno->Zlín  1.563%  Zlín->Brno  0.624%  NIX.cz->Praha  1.471%  Praha->NIX.cz  0.615%  Praha->Public Internet  6.754%  Public Internet->Praha  6.280% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/07/27 00:00:00 - 2020/07/27 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/07/27 00:00:00 - 2020/07/27 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  10.2374390975857 % 10.237 %   10 bps 10.000 Gbps   1.02374390975857 bps 1.024 Gbps 
ACONET → Brno  2.55467195579475 % 2.555 %   10 bps 10.000 Gbps   255.467195579475 bps 255.467 Mbps 
Brno → Lednice  5.2849212483216 % 5.285 %   1000 bps 1000.000 Mbps   52.8492124832159 bps 52.849 Mbps 
Lednice → Brno  24.1949534198529 % 24.195 %   1000 bps 1000.000 Mbps   241.949534198529 bps 241.950 Mbps 
SANET → Brno  1.76930107812261 % 1.769 %   20 bps 20.000 Gbps   353.860215624523 bps 353.860 Mbps 
Brno → SANET  3.42520644919298 % 3.425 %   20 bps 20.000 Gbps   685.041289838596 bps 685.041 Mbps 
Vyškov → Brno  0.810358874870717 % 0.810 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.10358874870716 bps 8.104 Mbps 
Brno → Vyškov  6.74864347755163 % 6.749 %   1000 bps 1000.000 Mbps   67.4864347755162 bps 67.486 Mbps 
Brno → Jihlava  2.94223419212778 % 2.942 %   100 bps 100.000 Gbps   2.94223419212779 bps 2.942 Gbps 
Jihlava → Brno  2.1902062903911 % 2.190 %   100 bps 100.000 Gbps   2.1902062903911 bps 2.190 Gbps 
České Budějovice → Jihlava  0.368691657413417 % 0.369 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   69.6143321902983 bps 69.614 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0120460312528425 % 0.012 %   20 bps 20.000 Gbps   2.40488085509999 bps 2.405 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.245834412744043 % 0.246 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.45834412744043 bps 2.458 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.709227430854979 % 0.709 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.09227430854979 bps 7.092 Mbps 
Telč → Jihlava  0.113516276339513 % 0.114 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.13516276339513 bps 1.135 Mbps 
Jihlava → Telč  0.813542168891977 % 0.814 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.13542168891977 bps 8.135 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.72960484970823 % 1.730 %   20 bps 20.000 Gbps   345.920969941645 bps 345.921 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.373150961483365 % 0.373 %   20 bps 20.000 Gbps   74.630192296673 bps 74.630 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.174707736083339 % 0.175 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.4707736083339 bps 17.471 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.177869486801554 % 0.178 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.7869486801554 bps 17.787 Kbps 
Most → Děčín  0.791010152463011 % 0.791 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.91010152463011 bps 7.910 Kbps 
Děčín → Most  0.263302479478932 % 0.263 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.63302479478932 bps 2.633 Kbps 
Most → Plzeň  0.625670180320101 % 0.626 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.25670180320101 bps 6.257 Kbps 
Plzeň → Most  0.0997033519518709 % 0.100 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   997.033519518708 bps 997.034 bps 
Olomouc → Brno  0.086610878555084 % 0.087 %   100 bps 100.000 Gbps   86.610878555084 bps 86.611 Mbps 
Brno → Olomouc  0.386188382187161 % 0.386 %   100 bps 100.000 Gbps   386.188382187161 bps 386.188 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.14397274472816 % 0.144 %   100 bps 100.000 Gbps   143.97274472816 bps 143.973 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.547037852213026 % 0.547 %   100 bps 100.000 Gbps   547.037852213026 bps 547.038 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.36882007618147 % 3.369 %   20 bps 20.000 Gbps   662.254152250777 bps 662.254 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0496492043863302 % 0.050 %   20 bps 20.000 Gbps   9.92984087726603 bps 9.930 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.345175819599085 % 0.345 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   34.5175819599085 bps 34.518 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.702839618280494 % 0.703 %   10 bps 10.000 Gbps   70.2839618280494 bps 70.284 Mbps 
Ostrava → Brno  2.60254988953604 % 2.603 %   100 bps 100.000 Gbps   2.60254988953604 bps 2.603 Gbps 
Brno → Ostrava  3.77995193563156 % 3.780 %   100 bps 100.000 Gbps   3.77995193563156 bps 3.780 Gbps 
Ostrava → Karviná  2.43605080748813 % 2.436 %   1000 bps 1000.000 Mbps   24.3605080748813 bps 24.361 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.18048621829436 % 1.180 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.8048621829436 bps 11.805 Mbps 
Ostrava → Opava  0.451060546774004 % 0.451 %   10 bps 10.000 Gbps   45.1060546774004 bps 45.106 Mbps 
Opava → Ostrava  0.950180578934083 % 0.950 %   10 bps 10.000 Gbps   95.0180578934084 bps 95.018 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.17340141278101 % 1.173 %   10 bps 10.000 Gbps   117.340141278101 bps 117.340 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.02263660095034 % 3.023 %   10 bps 10.000 Gbps   302.263660095034 bps 302.264 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0237389594511434 % 0.024 %   10 bps 10.000 Gbps   2.37389594511434 bps 2.374 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0760187888480695 % 0.076 %   10 bps 10.000 Gbps   7.60187888480695 bps 7.602 Mbps 
Praha → Plzeň  1.26444520868128 % 1.264 %   100 bps 100.000 Gbps   1.26444520868128 bps 1.264 Gbps 
Plzeň → Praha  0.771224926003806 % 0.771 %   100 bps 100.000 Gbps   771.224926003806 bps 771.225 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.161526594788432 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1526594788432 bps 16.153 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.0248340639759446 % 0.025 %   10 bps 10.000 Gbps   2.48340639759446 bps 2.483 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160297737801773 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0297737801773 bps 16.030 Kbps 
Plzeň → Cheb  0.119338732942007 % 0.119 %   10 bps 10.000 Gbps   11.9338732942007 bps 11.934 Mbps 
AMS-IX → Praha  15.4968568554778 % 15.497 %   10 bps 10.000 Gbps   1.54968568554778 bps 1.550 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.569407708418143 % 0.569 %   10 bps 10.000 Gbps   56.9407708418143 bps 56.941 Mbps 
Praha → Brno  6.70718637328279 % 6.707 %   100 bps 100.000 Gbps   6.70718637328279 bps 6.707 Gbps 
Brno → Praha  2.58246248509788 % 2.582 %   100 bps 100.000 Gbps   2.58246248509788 bps 2.582 Gbps 
Praha → České Budějovice  1.39643988207749 % 1.396 %   20 bps 20.000 Gbps   279.287976415498 bps 279.288 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.962581056348744 % 0.963 %   20 bps 20.000 Gbps   192.516211269749 bps 192.516 Mbps 
GÉANT2 → Praha  5.86966329824771 % 5.870 %   100 bps 100.000 Gbps   5.86966329824771 bps 5.870 Gbps 
Praha → GÉANT2  4.85520164978607 % 4.855 %   100 bps 100.000 Gbps   4.85520164978607 bps 4.855 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.75470864201608 % 2.755 %   100 bps 100.000 Gbps   2.75470864201608 bps 2.755 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.834798883198558 % 0.835 %   100 bps 100.000 Gbps   834.798883198558 bps 834.799 Mbps 
Liberec → Praha  0.15919657229568 % 0.159 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.919657229568 bps 15.920 Kbps 
Praha → Liberec  0.174255269140108 % 0.174 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.4255269140108 bps 17.426 Kbps 
NIX.cz → Praha  1.4708854064035 % 1.471 %   400 bps 400.000 Gbps   5.86436578711978 bps 5.864 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.614862937984902 % 0.615 %   400 bps 400.000 Gbps   2.44907505443746 bps 2.449 Gbps 
Pardubice → Praha  0.431530241886464 % 0.432 %   10 bps 10.000 Gbps   43.1530241886464 bps 43.153 Mbps 
Praha → Pardubice  2.34275305086306 % 2.343 %   10 bps 10.000 Gbps   234.275305086306 bps 234.275 Mbps 
Poděbrady → Praha  0.898634554594804 % 0.899 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.98634554594803 bps 8.986 Mbps 
Praha → Poděbrady  5.17732701145557 % 5.177 %   1000 bps 1000.000 Mbps   51.7732701145558 bps 51.773 Mbps 
Public Internet → Praha  6.28032784793682 % 6.280 %   20 bps 20.000 Gbps   1.25606556958736 bps 1.256 Gbps 
Praha → Public Internet  6.75379630040585 % 6.754 %   20 bps 20.000 Gbps   1.35075926008117 bps 1.351 Gbps 
Zlín → Brno  0.62369031231115 % 0.624 %   10 bps 10.000 Gbps   62.369031231115 bps 62.369 Mbps 
Brno → Zlín  1.56333659266894 % 1.563 %   10 bps 10.000 Gbps   156.333659266894 bps 156.334 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.942177331441969 % 0.942 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.42177331441969 bps 9.422 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  3.57266788417164 % 3.573 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   35.7266788417164 bps 35.727 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.04426655464908 % 1.044 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.4426655464908 bps 10.443 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0212640456432266 % 0.021 %   1000 bps 1000.000 Mbps   212.640456432266 bps 212.640 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.99291237507765 % 1.993 %   10 bps 10.000 Gbps   199.291237507765 bps 199.291 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.21879558868022 % 4.219 %   10 bps 10.000 Gbps   421.879558868022 bps 421.880 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.885099565483861 % 0.885 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.85099565483862 bps 8.851 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163632480336448 % 0.164 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3632480336448 bps 16.363 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.239219790514231 % 0.239 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.39219790514231 bps 2.392 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.41643408357666 % 1.416 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.1643408357666 bps 14.164 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.507474771258926 % 0.507 %   10 bps 10.000 Gbps   50.7474771258926 bps 50.747 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.150649192662175 % 0.151 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.0649192662175 bps 15.065 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.20036267072661 % 0.200 %   10 bps 10.000 Gbps   20.036267072661 bps 20.036 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.736988190302436 % 0.737 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.36988190302436 bps 7.370 Kbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   57.0906497197226 bps 57.091 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Tue Jul 28 00:05:41 2020