CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2020/7/28

Average load for period: 2020/07/28 00:00:00 - 2020/07/28 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2020/07/28 00:00:00 - 2020/07/28 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2020/7/28
ACONET->Brno  2.400%  Brno->ACONET  10.514%  Brno->Lednice  5.514%  Lednice->Brno  24.779%  Brno->SANET  3.590%  SANET->Brno  2.160%  Brno->Vyškov  5.335%  Vyškov->Brno  0.495%  Brno->České Budějovice  0.164e-3 %  České Budějovice->Brno  0.151e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.737e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.399e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.133%  Plzeň->České Budějovice  0.484%  České Budějovice->Tábor  0.498%  Tábor->České Budějovice  0.092%  Brno->Jihlava  3.444%  Jihlava->Brno  1.477%  České Budějovice->Jihlava  0.251e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.010%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.741%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.246%  Jihlava->Telč  1.308%  Telč->Jihlava  1.283%  Hradec Králové->Liberec  1.678%  Liberec->Hradec Králové  0.547%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.164e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.173e-3 %  Děčín->Most  0.263e-3 %  Most->Děčín  0.791e-3 %  Most->Plzeň  0.626e-3 %  Plzeň->Most  0.102e-3 %  Brno->Olomouc  0.476%  Olomouc->Brno  0.162%  Hradec Králové->Olomouc  0.536%  Olomouc->Hradec Králové  0.131%  Olomouc->Ostrava  4.722%  Ostrava->Olomouc  0.413%  Olomouc->Zlín  0.719%  Zlín->Olomouc  0.405e-3 %  Brno->Ostrava  2.540%  Ostrava->Brno  3.124%  Karviná->Ostrava  0.884%  Ostrava->Karviná  1.761%  Opava->Ostrava  0.824%  Ostrava->Opava  0.556%  Ostrava->Pionier  3.254%  Pionier->Ostrava  0.905%  Hradec Králové->Pardubice  0.019%  Pardubice->Hradec Králové  0.074%  Cheb->Plzeň  0.047%  Plzeň->Cheb  6.891%  Plzeň->Praha  0.653%  Praha->Plzeň  1.615%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.162e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  16.379%  Praha->AMS-IX  0.589%  Brno->Praha  2.940%  Praha->Brno  6.575%  České Budějovice->Praha  1.069%  Praha->České Budějovice  1.543%  GÉANT2->Praha  12.069%  Praha->GÉANT2  5.358%  Hradec Králové->Praha  0.901%  Praha->Hradec Králové  2.809%  Liberec->Praha  0.160e-3 %  Praha->Liberec  0.174e-3 %  Pardubice->Praha  0.464%  Praha->Pardubice  2.259%  Poděbrady->Praha  1.005%  Praha->Poděbrady  6.336%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.159%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.746%  Most->Ústí nad
Labem  2.771e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  3.332e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  3.981%  Ústí nad
Labem->Praha  0.935%  Brno->Zlín  1.659%  Zlín->Brno  0.817%  NIX.cz->Praha  1.473%  Praha->NIX.cz  0.615%  Praha->Public Internet  6.797%  Public Internet->Praha  7.849% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/07/28 00:00:00 - 2020/07/28 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/07/28 00:00:00 - 2020/07/28 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  10.5142521773233 % 10.514 %   10 bps 10.000 Gbps   1.05142521773233 bps 1.051 Gbps 
ACONET → Brno  2.40039058878047 % 2.400 %   10 bps 10.000 Gbps   240.039058878047 bps 240.039 Mbps 
Brno → Lednice  5.51396717796506 % 5.514 %   1000 bps 1000.000 Mbps   55.1396717796506 bps 55.140 Mbps 
Lednice → Brno  24.7793506526715 % 24.779 %   1000 bps 1000.000 Mbps   247.793506526715 bps 247.794 Mbps 
Brno → SANET  3.59029321490729 % 3.590 %   20 bps 20.000 Gbps   718.058642981458 bps 718.059 Mbps 
SANET → Brno  2.16003360058888 % 2.160 %   20 bps 20.000 Gbps   432.006720117776 bps 432.007 Mbps 
Vyškov → Brno  0.495051421078234 % 0.495 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.95051421078234 bps 4.951 Mbps 
Brno → Vyškov  5.3353549259223 % 5.335 %   1000 bps 1000.000 Mbps   53.353549259223 bps 53.354 Mbps 
Jihlava → Brno  1.477476273613 % 1.477 %   100 bps 100.000 Gbps   1.477476273613 bps 1.477 Gbps 
Brno → Jihlava  3.44438369617772 % 3.444 %   100 bps 100.000 Gbps   3.44438369617772 bps 3.444 Gbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0102457557735094 % 0.010 %   20 bps 20.000 Gbps   2.04436407913561 bps 2.044 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.251470103434271 % 0.251 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   46.9937945477001 bps 46.994 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.741409835521968 % 0.741 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.41409835521967 bps 7.414 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.24558935665945 % 0.246 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.45589356659451 bps 2.456 Mbps 
Telč → Jihlava  1.28265179925264 % 1.283 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.8265179925264 bps 12.827 Mbps 
Jihlava → Telč  1.30793029945739 % 1.308 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.0793029945739 bps 13.079 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.67753469550557 % 1.678 %   20 bps 20.000 Gbps   335.506939101115 bps 335.507 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.547010875294986 % 0.547 %   20 bps 20.000 Gbps   109.402175058997 bps 109.402 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.16427412077743 % 0.164 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.427412077743 bps 16.427 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.173364772030025 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.3364772030025 bps 17.336 Kbps 
Děčín → Most  0.263353021577441 % 0.263 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.63353021577442 bps 2.634 Kbps 
Most → Děčín  0.791213184054057 % 0.791 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.91213184054057 bps 7.912 Kbps 
Plzeň → Most  0.102272510845849 % 0.102 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.02272510845849 bps 1.023 Kbps 
Most → Plzeň  0.625587081030798 % 0.626 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.25587081030798 bps 6.256 Kbps 
Brno → Olomouc  0.47554536860527 % 0.476 %   100 bps 100.000 Gbps   475.54536860527 bps 475.545 Mbps 
Olomouc → Brno  0.161791840261109 % 0.162 %   100 bps 100.000 Gbps   161.791840261109 bps 161.792 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.535859912053003 % 0.536 %   100 bps 100.000 Gbps   535.859912053003 bps 535.860 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.130957146862689 % 0.131 %   100 bps 100.000 Gbps   130.957146862689 bps 130.957 Mbps 
Olomouc → Ostrava  4.72242515170737 % 4.722 %   20 bps 20.000 Gbps   909.002331081562 bps 909.002 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.413094110491698 % 0.413 %   20 bps 20.000 Gbps   73.9313155775728 bps 73.931 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.718548275868519 % 0.719 %   10 bps 10.000 Gbps   71.8548275868519 bps 71.855 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.405276075658765 % 0.405 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   40.5276075658765 bps 40.528 Kbps 
Ostrava → Brno  3.12368190872401 % 3.124 %   100 bps 100.000 Gbps   3.123681908724 bps 3.124 Gbps 
Brno → Ostrava  2.54039156060532 % 2.540 %   100 bps 100.000 Gbps   2.54039156060532 bps 2.540 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.88419757732431 % 0.884 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.8419757732431 bps 8.842 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.76091536275962 % 1.761 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.6091536275962 bps 17.609 Mbps 
Ostrava → Opava  0.555973006808943 % 0.556 %   10 bps 10.000 Gbps   55.5973006808943 bps 55.597 Mbps 
Opava → Ostrava  0.824469058096022 % 0.824 %   10 bps 10.000 Gbps   82.4469058096022 bps 82.447 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.904642057934187 % 0.905 %   10 bps 10.000 Gbps   90.4642057934188 bps 90.464 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.25443562678353 % 3.254 %   10 bps 10.000 Gbps   325.443562678353 bps 325.444 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0741700824641981 % 0.074 %   10 bps 10.000 Gbps   7.41700824641981 bps 7.417 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0190844971747879 % 0.019 %   10 bps 10.000 Gbps   1.90844971747879 bps 1.908 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.16038893239484 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.038893239484 bps 16.039 Kbps 
Praha → Plzeň  1.61469598567496 % 1.615 %   100 bps 100.000 Gbps   1.61469598567496 bps 1.615 Gbps 
Cheb → Plzeň  0.0465256043852743 % 0.047 %   10 bps 10.000 Gbps   4.65256043852743 bps 4.653 Mbps 
Plzeň → Cheb  6.8906992041927 % 6.891 %   10 bps 10.000 Gbps   689.06992041927 bps 689.070 Mbps 
Plzeň → Praha  0.652595072277105 % 0.653 %   100 bps 100.000 Gbps   652.595072277106 bps 652.595 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.162076932911577 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2076932911577 bps 16.208 Kbps 
AMS-IX → Praha  16.3787286434813 % 16.379 %   10 bps 10.000 Gbps   1.63787286434813 bps 1.638 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.588863038042884 % 0.589 %   10 bps 10.000 Gbps   58.8863038042884 bps 58.886 Mbps 
Praha → Brno  6.57505549215396 % 6.575 %   100 bps 100.000 Gbps   6.57505549215396 bps 6.575 Gbps 
Brno → Praha  2.93983439328237 % 2.940 %   100 bps 100.000 Gbps   2.93983439328237 bps 2.940 Gbps 
Praha → České Budějovice  1.54337952073315 % 1.543 %   20 bps 20.000 Gbps   308.675904146631 bps 308.676 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.06889761804891 % 1.069 %   20 bps 20.000 Gbps   213.779523609782 bps 213.780 Mbps 
Praha → GÉANT2  5.35766142570155 % 5.358 %   100 bps 100.000 Gbps   5.35766142570155 bps 5.358 Gbps 
GÉANT2 → Praha  12.0690340608077 % 12.069 %   100 bps 100.000 Gbps   12.0690340608077 bps 12.069 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.80927745079036 % 2.809 %   100 bps 100.000 Gbps   2.80927745079036 bps 2.809 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.901453536833685 % 0.901 %   100 bps 100.000 Gbps   901.453536833685 bps 901.454 Mbps 
Liberec → Praha  0.159710411295564 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.9710411295564 bps 15.971 Kbps 
Praha → Liberec  0.174001336628614 % 0.174 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.4001336628614 bps 17.400 Kbps 
NIX.cz → Praha  1.47290156719504 % 1.473 %   400 bps 400.000 Gbps   5.89160626878016 bps 5.892 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.615122791163139 % 0.615 %   400 bps 400.000 Gbps   2.46049116465256 bps 2.460 Gbps 
Praha → Pardubice  2.25863708761405 % 2.259 %   10 bps 10.000 Gbps   225.863708761405 bps 225.864 Mbps 
Pardubice → Praha  0.464149462884813 % 0.464 %   10 bps 10.000 Gbps   46.4149462884813 bps 46.415 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.00513704303122 % 1.005 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.0513704303122 bps 10.051 Mbps 
Praha → Poděbrady  6.33560209901246 % 6.336 %   1000 bps 1000.000 Mbps   63.3560209901246 bps 63.356 Mbps 
Public Internet → Praha  7.84858683309874 % 7.849 %   20 bps 20.000 Gbps   1.56971736661975 bps 1.570 Gbps 
Praha → Public Internet  6.7971965236065 % 6.797 %   20 bps 20.000 Gbps   1.3594393047213 bps 1.359 Gbps 
Brno → Zlín  1.65914110499463 % 1.659 %   10 bps 10.000 Gbps   165.914110499463 bps 165.914 Mbps 
Zlín → Brno  0.817467722824337 % 0.817 %   10 bps 10.000 Gbps   81.7467722824337 bps 81.747 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  3.98091790406352 % 3.981 %   10 bps 10.000 Gbps   398.091790406352 bps 398.092 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  2.77071401585242 % 2.771 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   27.7071401585242 bps 27.707 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.935229256839549 % 0.935 %   10 bps 10.000 Gbps   93.5229256839549 bps 93.523 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.746290436603916 % 0.746 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.46290436603916 bps 7.463 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.158810777740125 % 0.159 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.58810777740125 bps 1.588 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  3.33216381002777 % 3.332 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   33.3216381002777 bps 33.322 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.483734329113224 % 0.484 %   10 bps 10.000 Gbps   48.3734329113224 bps 48.373 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.151027174138299 % 0.151 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.1027174138299 bps 15.103 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.092481473256654 % 0.092 %   1000 bps 1000.000 Mbps   924.81473256654 bps 924.815 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.497784985182449 % 0.498 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.97784985182449 bps 4.978 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.736997785364295 % 0.737 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.36997785364295 bps 7.370 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.132965157563235 % 0.133 %   10 bps 10.000 Gbps   13.2965157563235 bps 13.297 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.3989870666858 % 1.399 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.989870666858 bps 13.990 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.163831129245933 % 0.164 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3831129245933 bps 16.383 Kbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   65.0958033876771 bps 65.096 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Wed Jul 29 00:05:56 2020