CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2020/7/29

Average load for period: 2020/07/29 00:00:00 - 2020/07/29 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2020/07/29 00:00:00 - 2020/07/29 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2020/7/29
ACONET->Brno  2.534%  Brno->ACONET  10.302%  Brno->Lednice  6.123%  Lednice->Brno  25.241%  Brno->SANET  3.455%  SANET->Brno  2.786%  Brno->Vyškov  4.794%  Vyškov->Brno  0.488%  Brno->České Budějovice  0.164e-3 %  České Budějovice->Brno  0.151e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.737e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.414e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.133%  Plzeň->České Budějovice  0.448%  České Budějovice->Tábor  3.325%  Tábor->České Budějovice  0.378%  Brno->Jihlava  3.072%  Jihlava->Brno  1.476%  České Budějovice->Jihlava  0.189e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.019%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.363%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.243%  Jihlava->Telč  1.346%  Telč->Jihlava  0.113%  Hradec Králové->Liberec  2.022%  Liberec->Hradec Králové  0.481%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.167e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.160e-3 %  Děčín->Most  0.265e-3 %  Most->Děčín  0.792e-3 %  Most->Plzeň  0.625e-3 %  Plzeň->Most  0.104e-3 %  Brno->Olomouc  0.359%  Olomouc->Brno  0.163%  Hradec Králové->Olomouc  0.592%  Olomouc->Hradec Králové  0.262%  Olomouc->Ostrava  5.137%  Ostrava->Olomouc  0.500%  Olomouc->Zlín  0.594%  Zlín->Olomouc  0.534e-3 %  Brno->Ostrava  2.615%  Ostrava->Brno  3.024%  Karviná->Ostrava  0.798%  Ostrava->Karviná  1.737%  Opava->Ostrava  1.329%  Ostrava->Opava  0.539%  Ostrava->Pionier  3.625%  Pionier->Ostrava  0.904%  Hradec Králové->Pardubice  0.024%  Pardubice->Hradec Králové  0.074%  Cheb->Plzeň  0.014%  Plzeň->Cheb  0.179%  Plzeň->Praha  0.518%  Praha->Plzeň  1.525%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.162e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  15.507%  Praha->AMS-IX  0.674%  Brno->Praha  3.202%  Praha->Brno  6.231%  České Budějovice->Praha  1.506%  Praha->České Budějovice  1.380%  GÉANT2->Praha  11.834%  Praha->GÉANT2  5.839%  Hradec Králové->Praha  1.007%  Praha->Hradec Králové  2.653%  Liberec->Praha  0.160e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  0.536%  Praha->Pardubice  2.201%  Poděbrady->Praha  1.013%  Praha->Poděbrady  4.827%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.092%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.696%  Most->Ústí nad
Labem  3.148e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  8.884e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  4.050%  Ústí nad
Labem->Praha  0.915%  Brno->Zlín  1.491%  Zlín->Brno  0.981%  NIX.cz->Praha  1.440%  Praha->NIX.cz  0.613%  Praha->Public Internet  8.603%  Public Internet->Praha  8.491% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/07/29 00:00:00 - 2020/07/29 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/07/29 00:00:00 - 2020/07/29 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  2.53361240673501 % 2.534 %   10 bps 10.000 Gbps   253.361240673501 bps 253.361 Mbps 
Brno → ACONET  10.3023102060901 % 10.302 %   10 bps 10.000 Gbps   1.03023102060901 bps 1.030 Gbps 
Brno → Lednice  6.12259639799264 % 6.123 %   1000 bps 1000.000 Mbps   61.2259639799264 bps 61.226 Mbps 
Lednice → Brno  25.2409765883684 % 25.241 %   1000 bps 1000.000 Mbps   252.409765883684 bps 252.410 Mbps 
SANET → Brno  2.78558228288218 % 2.786 %   20 bps 20.000 Gbps   557.116456576436 bps 557.116 Mbps 
Brno → SANET  3.45525588060023 % 3.455 %   20 bps 20.000 Gbps   691.051176120046 bps 691.051 Mbps 
Brno → Vyškov  4.7940997537262 % 4.794 %   1000 bps 1000.000 Mbps   47.9409975372621 bps 47.941 Mbps 
Vyškov → Brno  0.487966116508111 % 0.488 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.87966116508111 bps 4.880 Mbps 
Jihlava → Brno  1.47585040594352 % 1.476 %   100 bps 100.000 Gbps   1.47585040594352 bps 1.476 Gbps 
Brno → Jihlava  3.07249793819322 % 3.072 %   100 bps 100.000 Gbps   3.07249793819322 bps 3.072 Gbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0186132961305762 % 0.019 %   20 bps 20.000 Gbps   3.72208351403101 bps 3.722 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.188954659993191 % 0.189 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   37.7530092761866 bps 37.753 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.362596786678692 % 0.363 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.62596786678692 bps 3.626 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.243068190461262 % 0.243 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.43068190461262 bps 2.431 Mbps 
Telč → Jihlava  0.113381002632921 % 0.113 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.13381002632921 bps 1.134 Mbps 
Jihlava → Telč  1.34578151193559 % 1.346 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.4578151193559 bps 13.458 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.02187542153938 % 2.022 %   20 bps 20.000 Gbps   404.375084307877 bps 404.375 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.481003785064313 % 0.481 %   20 bps 20.000 Gbps   96.2007570128626 bps 96.201 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.167250082859838 % 0.167 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.7250082859838 bps 16.725 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.160466248992644 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0466248992644 bps 16.047 Kbps 
Děčín → Most  0.264808520840678 % 0.265 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.64808520840678 bps 2.648 Kbps 
Most → Děčín  0.79198034425914 % 0.792 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.91980344259139 bps 7.920 Kbps 
Most → Plzeň  0.62547904804828 % 0.625 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.25479048048279 bps 6.255 Kbps 
Plzeň → Most  0.103910483092711 % 0.104 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.03910483092711 bps 1.039 Kbps 
Olomouc → Brno  0.163407893621711 % 0.163 %   100 bps 100.000 Gbps   163.407893621711 bps 163.408 Mbps 
Brno → Olomouc  0.359252785104486 % 0.359 %   100 bps 100.000 Gbps   359.252785104486 bps 359.253 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.262040665110099 % 0.262 %   100 bps 100.000 Gbps   262.040665110099 bps 262.041 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.591816354878795 % 0.592 %   100 bps 100.000 Gbps   591.816354878795 bps 591.816 Mbps 
Olomouc → Ostrava  5.13699564550494 % 5.137 %   20 bps 20.000 Gbps   931.632188100301 bps 931.632 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.500014228189018 % 0.500 %   20 bps 20.000 Gbps   94.9276873437137 bps 94.928 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.594273980676711 % 0.594 %   10 bps 10.000 Gbps   59.4273980676711 bps 59.427 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.533620131183517 % 0.534 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   53.3620131183518 bps 53.362 Kbps 
Ostrava → Brno  3.02384388926005 % 3.024 %   100 bps 100.000 Gbps   3.02384388926005 bps 3.024 Gbps 
Brno → Ostrava  2.61467972025787 % 2.615 %   100 bps 100.000 Gbps   2.61467972025787 bps 2.615 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.798478298555457 % 0.798 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.98478298555457 bps 7.985 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.73748899019777 % 1.737 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.3748899019776 bps 17.375 Mbps 
Opava → Ostrava  1.32863018053713 % 1.329 %   10 bps 10.000 Gbps   132.863018053713 bps 132.863 Mbps 
Ostrava → Opava  0.538837430811186 % 0.539 %   10 bps 10.000 Gbps   53.8837430811185 bps 53.884 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.904158732182014 % 0.904 %   10 bps 10.000 Gbps   90.4158732182014 bps 90.416 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.62539353284321 % 3.625 %   10 bps 10.000 Gbps   362.539353284321 bps 362.539 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0738025752035658 % 0.074 %   10 bps 10.000 Gbps   7.38025752035658 bps 7.380 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0240467613631185 % 0.024 %   10 bps 10.000 Gbps   2.40467613631185 bps 2.405 Mbps 
Plzeň → Praha  0.517899205844455 % 0.518 %   100 bps 100.000 Gbps   517.899205844455 bps 517.899 Mbps 
Praha → Plzeň  1.52502843068156 % 1.525 %   100 bps 100.000 Gbps   1.52502843068156 bps 1.525 Gbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160452163734527 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0452163734527 bps 16.045 Kbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.162274833818744 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2274833818744 bps 16.227 Kbps 
Plzeň → Cheb  0.179028419595446 % 0.179 %   10 bps 10.000 Gbps   17.9028419595446 bps 17.903 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0140620520482832 % 0.014 %   10 bps 10.000 Gbps   1.40620520482832 bps 1.406 Mbps 
AMS-IX → Praha  15.5067653687856 % 15.507 %   10 bps 10.000 Gbps   1.55067653687856 bps 1.551 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.674249275929556 % 0.674 %   10 bps 10.000 Gbps   67.4249275929556 bps 67.425 Mbps 
Brno → Praha  3.20180247826089 % 3.202 %   100 bps 100.000 Gbps   3.2018024782609 bps 3.202 Gbps 
Praha → Brno  6.23148924395543 % 6.231 %   100 bps 100.000 Gbps   6.23148924395543 bps 6.231 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.50617824866334 % 1.506 %   20 bps 20.000 Gbps   301.235649732669 bps 301.236 Mbps 
Praha → České Budějovice  1.38016633985796 % 1.380 %   20 bps 20.000 Gbps   276.033267971592 bps 276.033 Mbps 
GÉANT2 → Praha  11.8340197405349 % 11.834 %   100 bps 100.000 Gbps   11.8340197405349 bps 11.834 Gbps 
Praha → GÉANT2  5.83900034622622 % 5.839 %   100 bps 100.000 Gbps   5.83900034622622 bps 5.839 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.00669550935536 % 1.007 %   100 bps 100.000 Gbps   1.00669550935536 bps 1.007 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.65304368686472 % 2.653 %   100 bps 100.000 Gbps   2.65304368686472 bps 2.653 Gbps 
Praha → Liberec  0.173130626598117 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.3130626598117 bps 17.313 Kbps 
Liberec → Praha  0.159604174646882 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.9604174646882 bps 15.960 Kbps 
NIX.cz → Praha  1.43979747403713 % 1.440 %   400 bps 400.000 Gbps   5.75918989614851 bps 5.759 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.612758435386586 % 0.613 %   400 bps 400.000 Gbps   2.45103374154634 bps 2.451 Gbps 
Praha → Pardubice  2.20129300399238 % 2.201 %   10 bps 10.000 Gbps   220.129300399238 bps 220.129 Mbps 
Pardubice → Praha  0.535602844413117 % 0.536 %   10 bps 10.000 Gbps   53.5602844413117 bps 53.560 Mbps 
Praha → Poděbrady  4.82672538829523 % 4.827 %   1000 bps 1000.000 Mbps   48.2672538829523 bps 48.267 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.01263492774193 % 1.013 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.1263492774193 bps 10.126 Mbps 
Praha → Public Internet  8.60321911839528 % 8.603 %   20 bps 20.000 Gbps   1.72064382367906 bps 1.721 Gbps 
Public Internet → Praha  8.49122753725246 % 8.491 %   20 bps 20.000 Gbps   1.69824550745049 bps 1.698 Gbps 
Brno → Zlín  1.4906609912537 % 1.491 %   10 bps 10.000 Gbps   149.066099125369 bps 149.066 Mbps 
Zlín → Brno  0.981033799951993 % 0.981 %   10 bps 10.000 Gbps   98.1033799951993 bps 98.103 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.915038709802606 % 0.915 %   10 bps 10.000 Gbps   91.5038709802606 bps 91.504 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.696283294797945 % 0.696 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.96283294797944 bps 6.963 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  3.14788939189466 % 3.148 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   31.4788939189466 bps 31.479 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  8.88385336700747 % 8.884 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   88.8385336700748 bps 88.839 Kbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.09177195331989 % 0.092 %   1000 bps 1000.000 Mbps   917.7195331989 bps 917.720 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.04991340610769 % 4.050 %   10 bps 10.000 Gbps   404.991340610769 bps 404.991 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.151364494335997 % 0.151 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.1364494335997 bps 15.136 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.164005802028244 % 0.164 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.4005802028244 bps 16.401 Kbps 
České Budějovice → Tábor  3.32451374297659 % 3.325 %   1000 bps 1000.000 Mbps   33.2451374297659 bps 33.245 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.448223616586245 % 0.448 %   10 bps 10.000 Gbps   44.8223616586246 bps 44.822 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.378142503437096 % 0.378 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.78142503437096 bps 3.781 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.132754074327379 % 0.133 %   10 bps 10.000 Gbps   13.2754074327379 bps 13.275 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.736968770420755 % 0.737 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.36968770420754 bps 7.370 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.4135068534899 % 1.414 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.135068534899 bps 14.135 Kbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   64.57929045883 bps 64.579 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Thu Jul 30 00:05:56 2020