CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2020/7/30

Average load for period: 2020/07/30 00:00:00 - 2020/07/30 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2020/07/30 00:00:00 - 2020/07/30 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2020/7/30
ACONET->Brno  2.933%  Brno->ACONET  10.018%  Brno->Lednice  5.865%  Lednice->Brno  24.389%  Brno->SANET  3.495%  SANET->Brno  2.225%  Brno->Vyškov  5.594%  Vyškov->Brno  0.509%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.743e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.413e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.091%  Plzeň->České Budějovice  0.682%  České Budějovice->Tábor  0.569%  Tábor->České Budějovice  0.103%  Brno->Jihlava  3.336%  Jihlava->Brno  2.573%  České Budějovice->Jihlava  0.202e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.011%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.883%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.256%  Jihlava->Telč  0.799%  Telč->Jihlava  0.145%  Hradec Králové->Liberec  1.687%  Liberec->Hradec Králové  0.330%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.163e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.197e-3 %  Děčín->Most  0.264e-3 %  Most->Děčín  0.791e-3 %  Most->Plzeň  0.625e-3 %  Plzeň->Most  0.111e-3 %  Brno->Olomouc  0.384%  Olomouc->Brno  0.119%  Hradec Králové->Olomouc  0.540%  Olomouc->Hradec Králové  0.080%  Olomouc->Ostrava  3.485%  Ostrava->Olomouc  0.306%  Olomouc->Zlín  0.557%  Zlín->Olomouc  0.469e-3 %  Brno->Ostrava  3.086%  Ostrava->Brno  2.788%  Karviná->Ostrava  0.396%  Ostrava->Karviná  1.196%  Opava->Ostrava  1.392%  Ostrava->Opava  0.565%  Ostrava->Pionier  3.457%  Pionier->Ostrava  0.894%  Hradec Králové->Pardubice  0.021%  Pardubice->Hradec Králové  0.064%  Cheb->Plzeň  0.013%  Plzeň->Cheb  0.092%  Plzeň->Praha  0.642%  Praha->Plzeň  1.424%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  18.375%  Praha->AMS-IX  0.768%  Brno->Praha  3.662%  Praha->Brno  5.829%  České Budějovice->Praha  1.787%  Praha->České Budějovice  1.311%  GÉANT2->Praha  8.823%  Praha->GÉANT2  4.034%  Hradec Králové->Praha  0.983%  Praha->Hradec Králové  2.678%  Liberec->Praha  0.159e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  0.449%  Praha->Pardubice  2.260%  Poděbrady->Praha  0.935%  Praha->Poděbrady  5.064%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.140%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.907%  Most->Ústí nad
Labem  7.917e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.014%  Praha->Ústí nad
Labem  3.998%  Ústí nad
Labem->Praha  1.493%  Brno->Zlín  1.365%  Zlín->Brno  0.943%  NIX.cz->Praha  1.443%  Praha->NIX.cz  0.654%  Praha->Public Internet  8.442%  Public Internet->Praha  7.131% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/07/30 00:00:00 - 2020/07/30 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/07/30 00:00:00 - 2020/07/30 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  10.0182718733149 % 10.018 %   10 bps 10.000 Gbps   1.00182718733149 bps 1.002 Gbps 
ACONET → Brno  2.93296017840165 % 2.933 %   10 bps 10.000 Gbps   293.296017840165 bps 293.296 Mbps 
Brno → Lednice  5.86532876190995 % 5.865 %   1000 bps 1000.000 Mbps   58.6532876190995 bps 58.653 Mbps 
Lednice → Brno  24.3892890921419 % 24.389 %   1000 bps 1000.000 Mbps   243.892890921419 bps 243.893 Mbps 
Brno → SANET  3.49546015403192 % 3.495 %   20 bps 20.000 Gbps   699.092030806384 bps 699.092 Mbps 
SANET → Brno  2.2253772064598 % 2.225 %   20 bps 20.000 Gbps   445.07544129196 bps 445.075 Mbps 
Brno → Vyškov  5.59443938429827 % 5.594 %   1000 bps 1000.000 Mbps   55.9443938429826 bps 55.944 Mbps 
Vyškov → Brno  0.50859689538675 % 0.509 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.0859689538675 bps 5.086 Mbps 
Jihlava → Brno  2.57264258657232 % 2.573 %   100 bps 100.000 Gbps   2.57264258657233 bps 2.573 Gbps 
Brno → Jihlava  3.336241260763 % 3.336 %   100 bps 100.000 Gbps   3.336241260763 bps 3.336 Gbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0113671174150742 % 0.011 %   20 bps 20.000 Gbps   2.26579323559549 bps 2.266 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.20161842500068 % 0.202 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   32.8668207024832 bps 32.867 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.883326271524938 % 0.883 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.83326271524938 bps 8.833 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.25634423240591 % 0.256 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.5634423240591 bps 2.563 Mbps 
Jihlava → Telč  0.799061584271028 % 0.799 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.99061584271028 bps 7.991 Mbps 
Telč → Jihlava  0.14507577223495 % 0.145 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.4507577223495 bps 1.451 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.329708432520179 % 0.330 %   20 bps 20.000 Gbps   65.9416865040359 bps 65.942 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.68707729892018 % 1.687 %   20 bps 20.000 Gbps   337.415459784036 bps 337.415 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.162827315439714 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2827315439714 bps 16.283 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.196988009443076 % 0.197 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   19.6988009443076 bps 19.699 Kbps 
Děčín → Most  0.264077508627384 % 0.264 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.64077508627384 bps 2.641 Kbps 
Most → Děčín  0.790649632944486 % 0.791 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.90649632944487 bps 7.906 Kbps 
Plzeň → Most  0.110895824067475 % 0.111 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.10895824067475 bps 1.109 Kbps 
Most → Plzeň  0.625439362177047 % 0.625 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.25439362177047 bps 6.254 Kbps 
Olomouc → Brno  0.119433834615838 % 0.119 %   100 bps 100.000 Gbps   119.433834615838 bps 119.434 Mbps 
Brno → Olomouc  0.384266686404526 % 0.384 %   100 bps 100.000 Gbps   384.266686404526 bps 384.267 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.540036574699009 % 0.540 %   100 bps 100.000 Gbps   540.036574699009 bps 540.037 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.0802426121219225 % 0.080 %   100 bps 100.000 Gbps   80.2426121219225 bps 80.243 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.306133143021893 % 0.306 %   20 bps 20.000 Gbps   61.2266286043786 bps 61.227 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.48530761395917 % 3.485 %   20 bps 20.000 Gbps   647.371631406304 bps 647.372 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.468854146434707 % 0.469 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   46.8854146434707 bps 46.885 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.556747234945466 % 0.557 %   10 bps 10.000 Gbps   55.6747234945466 bps 55.675 Mbps 
Brno → Ostrava  3.08639677261845 % 3.086 %   100 bps 100.000 Gbps   3.08639677261845 bps 3.086 Gbps 
Ostrava → Brno  2.78829452462582 % 2.788 %   100 bps 100.000 Gbps   2.78829452462582 bps 2.788 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.395916765664174 % 0.396 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.95916765664174 bps 3.959 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.19579062035028 % 1.196 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.9579062035028 bps 11.958 Mbps 
Opava → Ostrava  1.39193973800761 % 1.392 %   10 bps 10.000 Gbps   139.193973800761 bps 139.194 Mbps 
Ostrava → Opava  0.564988978964844 % 0.565 %   10 bps 10.000 Gbps   56.4988978964844 bps 56.499 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.45700773434504 % 3.457 %   10 bps 10.000 Gbps   345.700773434504 bps 345.701 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.894471224252078 % 0.894 %   10 bps 10.000 Gbps   89.4471224252079 bps 89.447 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0637745397676898 % 0.064 %   10 bps 10.000 Gbps   6.37745397676899 bps 6.377 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0212322645918882 % 0.021 %   10 bps 10.000 Gbps   2.12322645918882 bps 2.123 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0126950631365993 % 0.013 %   10 bps 10.000 Gbps   1.26950631365993 bps 1.270 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.160801925964439 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0801925964439 bps 16.080 Kbps 
Plzeň → Praha  0.641600528786628 % 0.642 %   100 bps 100.000 Gbps   641.600528786628 bps 641.601 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.0924530490073638 % 0.092 %   10 bps 10.000 Gbps   9.24530490073637 bps 9.245 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160128941080993 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0128941080993 bps 16.013 Kbps 
Praha → Plzeň  1.42413273862378 % 1.424 %   100 bps 100.000 Gbps   1.42413273862378 bps 1.424 Gbps 
AMS-IX → Praha  18.3749403345769 % 18.375 %   10 bps 10.000 Gbps   1.83749403345769 bps 1.837 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.767633093496927 % 0.768 %   10 bps 10.000 Gbps   76.7633093496927 bps 76.763 Mbps 
Praha → Brno  5.82883897060834 % 5.829 %   100 bps 100.000 Gbps   5.82883897060834 bps 5.829 Gbps 
Brno → Praha  3.66238349837086 % 3.662 %   100 bps 100.000 Gbps   3.66238349837086 bps 3.662 Gbps 
Praha → České Budějovice  1.31110841465446 % 1.311 %   20 bps 20.000 Gbps   262.221682930891 bps 262.222 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.78700386371385 % 1.787 %   20 bps 20.000 Gbps   357.400772742771 bps 357.401 Mbps 
GÉANT2 → Praha  8.82259877579785 % 8.823 %   100 bps 100.000 Gbps   8.82259877579785 bps 8.823 Gbps 
Praha → GÉANT2  4.03427296028285 % 4.034 %   100 bps 100.000 Gbps   4.03427296028285 bps 4.034 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.67783416536518 % 2.678 %   100 bps 100.000 Gbps   2.67783416536518 bps 2.678 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.983153356738099 % 0.983 %   100 bps 100.000 Gbps   983.153356738099 bps 983.153 Mbps 
Praha → Liberec  0.172820991560992 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2820991560992 bps 17.282 Kbps 
Liberec → Praha  0.158520618023117 % 0.159 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.8520618023117 bps 15.852 Kbps 
NIX.cz → Praha  1.44251933322047 % 1.443 %   400 bps 400.000 Gbps   5.77007733288188 bps 5.770 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.654281083401878 % 0.654 %   400 bps 400.000 Gbps   2.61712433360751 bps 2.617 Gbps 
Pardubice → Praha  0.448553313550675 % 0.449 %   10 bps 10.000 Gbps   44.8553313550675 bps 44.855 Mbps 
Praha → Pardubice  2.26021544155491 % 2.260 %   10 bps 10.000 Gbps   226.021544155491 bps 226.022 Mbps 
Poděbrady → Praha  0.934872045677996 % 0.935 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.34872045677996 bps 9.349 Mbps 
Praha → Poděbrady  5.06419975945658 % 5.064 %   1000 bps 1000.000 Mbps   50.6419975945657 bps 50.642 Mbps 
Public Internet → Praha  7.1310515781185 % 7.131 %   20 bps 20.000 Gbps   1.42620991024578 bps 1.426 Gbps 
Praha → Public Internet  8.44153666469062 % 8.442 %   20 bps 20.000 Gbps   1.68830637563337 bps 1.688 Gbps 
Brno → Zlín  1.36477596174993 % 1.365 %   10 bps 10.000 Gbps   136.477596174993 bps 136.478 Mbps 
Zlín → Brno  0.943150898992429 % 0.943 %   10 bps 10.000 Gbps   94.3150898992429 bps 94.315 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.140180876241312 % 0.140 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.40180876241312 bps 1.402 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  7.91737218638661 % 7.917 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   79.1737218638661 bps 79.174 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.906950923360079 % 0.907 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.06950923360079 bps 9.070 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0137389487668886 % 0.014 %   1000 bps 1000.000 Mbps   137.389487668886 bps 137.389 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.49330764281166 % 1.493 %   10 bps 10.000 Gbps   149.330764281166 bps 149.331 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  3.99774967015433 % 3.998 %   10 bps 10.000 Gbps   399.774967015433 bps 399.775 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149746951131243 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9746951131243 bps 14.975 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.682013244523945 % 0.682 %   10 bps 10.000 Gbps   68.2013244523945 bps 68.201 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.569205344466433 % 0.569 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.69205344466434 bps 5.692 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.102627911793972 % 0.103 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.02627911793972 bps 1.026 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.41264800324417 % 1.413 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.1264800324416 bps 14.126 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.0909900229034415 % 0.091 %   10 bps 10.000 Gbps   9.09900229034415 bps 9.099 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163298264137554 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3298264137554 bps 16.330 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.743037232948901 % 0.743 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.43037232948901 bps 7.430 Kbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   60.8830664356085 bps 60.883 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Fri Jul 31 00:05:25 2020