CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2020/7/31

Average load for period: 2020/07/31 00:00:00 - 2020/07/31 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2020/07/31 00:00:00 - 2020/07/31 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2020/7/31
ACONET->Brno  2.193%  Brno->ACONET  9.554%  Brno->Lednice  5.562%  Lednice->Brno  24.008%  Brno->SANET  3.077%  SANET->Brno  1.712%  Brno->Vyškov  3.546%  Vyškov->Brno  0.466%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.024%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  6.268e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.082%  Plzeň->České Budějovice  0.393%  České Budějovice->Tábor  0.586%  Tábor->České Budějovice  0.150%  Brno->Jihlava  3.667%  Jihlava->Brno  1.712%  České Budějovice->Jihlava  0.839e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.044%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.527%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.248%  Jihlava->Telč  1.117%  Telč->Jihlava  0.160%  Hradec Králové->Liberec  1.458%  Liberec->Hradec Králové  0.258%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.182e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.198e-3 %  Děčín->Most  0.271e-3 %  Most->Děčín  0.790e-3 %  Most->Plzeň  0.625e-3 %  Plzeň->Most  0.109e-3 %  Brno->Olomouc  0.218%  Olomouc->Brno  0.087%  Hradec Králové->Olomouc  0.491%  Olomouc->Hradec Králové  0.093%  Olomouc->Ostrava  3.547%  Ostrava->Olomouc  0.105%  Olomouc->Zlín  0.512%  Zlín->Olomouc  0.286e-3 %  Brno->Ostrava  2.943%  Ostrava->Brno  2.947%  Karviná->Ostrava  0.542%  Ostrava->Karviná  1.954%  Opava->Ostrava  0.865%  Ostrava->Opava  0.492%  Ostrava->Pionier  3.268%  Pionier->Ostrava  0.863%  Hradec Králové->Pardubice  0.018%  Pardubice->Hradec Králové  0.058%  Cheb->Plzeň  0.015%  Plzeň->Cheb  0.087%  Plzeň->Praha  0.474%  Praha->Plzeň  0.931%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  14.732%  Praha->AMS-IX  0.996%  Brno->Praha  2.300%  Praha->Brno  5.452%  České Budějovice->Praha  2.336%  Praha->České Budějovice  1.173%  GÉANT2->Praha  5.539%  Praha->GÉANT2  5.072%  Hradec Králové->Praha  0.779%  Praha->Hradec Králové  2.410%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.511%  Praha->Pardubice  1.941%  Poděbrady->Praha  1.431%  Praha->Poděbrady  5.245%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.091%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.792%  Most->Ústí nad
Labem  4.473e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.025%  Praha->Ústí nad
Labem  3.890%  Ústí nad
Labem->Praha  1.716%  Brno->Zlín  1.157%  Zlín->Brno  0.826%  NIX.cz->Praha  1.305%  Praha->NIX.cz  0.592%  Praha->Public Internet  5.035%  Public Internet->Praha  4.912% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/07/31 00:00:00 - 2020/07/31 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/07/31 00:00:00 - 2020/07/31 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  2.19340772458829 % 2.193 %   10 bps 10.000 Gbps   219.340772458829 bps 219.341 Mbps 
Brno → ACONET  9.5540483689166 % 9.554 %   10 bps 10.000 Gbps   955.40483689166 bps 955.405 Mbps 
Brno → Lednice  5.56165782016018 % 5.562 %   1000 bps 1000.000 Mbps   55.6165782016018 bps 55.617 Mbps 
Lednice → Brno  24.0082546971312 % 24.008 %   1000 bps 1000.000 Mbps   240.082546971312 bps 240.083 Mbps 
Brno → SANET  3.07663099258357 % 3.077 %   20 bps 20.000 Gbps   615.326198516714 bps 615.326 Mbps 
SANET → Brno  1.71208392396871 % 1.712 %   20 bps 20.000 Gbps   342.416784793742 bps 342.417 Mbps 
Brno → Vyškov  3.54637706728754 % 3.546 %   1000 bps 1000.000 Mbps   35.4637706728754 bps 35.464 Mbps 
Vyškov → Brno  0.465750401769787 % 0.466 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.65750401769787 bps 4.658 Mbps 
Jihlava → Brno  1.71180830984157 % 1.712 %   100 bps 100.000 Gbps   1.71180830984157 bps 1.712 Gbps 
Brno → Jihlava  3.66718945201138 % 3.667 %   100 bps 100.000 Gbps   3.66718945201138 bps 3.667 Gbps 
České Budějovice → Jihlava  0.839112168053561 % 0.839 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   160.368090058816 bps 160.368 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.044386076566999 % 0.044 %   20 bps 20.000 Gbps   8.86978983597402 bps 8.870 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.248196740902204 % 0.248 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.48196740902204 bps 2.482 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.52746962030351 % 0.527 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.2746962030351 bps 5.275 Mbps 
Jihlava → Telč  1.11671056859377 % 1.117 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.1671056859377 bps 11.167 Mbps 
Telč → Jihlava  0.15985605079945 % 0.160 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.5985605079945 bps 1.599 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.45771259530632 % 1.458 %   20 bps 20.000 Gbps   291.542519061263 bps 291.543 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.257989080725244 % 0.258 %   20 bps 20.000 Gbps   51.5978161450488 bps 51.598 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.181987470954392 % 0.182 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.1987470954392 bps 18.199 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.197518893137998 % 0.198 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   19.7518893137998 bps 19.752 Kbps 
Most → Děčín  0.790475341733158 % 0.790 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.90475341733159 bps 7.905 Kbps 
Děčín → Most  0.270682265881537 % 0.271 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.70682265881537 bps 2.707 Kbps 
Most → Plzeň  0.625420692817365 % 0.625 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.25420692817365 bps 6.254 Kbps 
Plzeň → Most  0.108759877557653 % 0.109 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.08759877557653 bps 1.088 Kbps 
Brno → Olomouc  0.218201629444413 % 0.218 %   100 bps 100.000 Gbps   218.201629444413 bps 218.202 Mbps 
Olomouc → Brno  0.0866560660859886 % 0.087 %   100 bps 100.000 Gbps   86.6560660859886 bps 86.656 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.490793867047498 % 0.491 %   100 bps 100.000 Gbps   490.793867047498 bps 490.794 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.0931120458944417 % 0.093 %   100 bps 100.000 Gbps   93.1120458944417 bps 93.112 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.54695575911683 % 3.547 %   20 bps 20.000 Gbps   700.844410721171 bps 700.844 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.10463335866541 % 0.105 %   20 bps 20.000 Gbps   20.9266717330819 bps 20.927 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.511761236209261 % 0.512 %   10 bps 10.000 Gbps   51.1761236209261 bps 51.176 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.285771890591381 % 0.286 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   28.5771890591381 bps 28.577 Kbps 
Ostrava → Brno  2.94702209233647 % 2.947 %   100 bps 100.000 Gbps   2.94702209233647 bps 2.947 Gbps 
Brno → Ostrava  2.94258949316059 % 2.943 %   100 bps 100.000 Gbps   2.94258949316059 bps 2.943 Gbps 
Ostrava → Karviná  1.95416385793671 % 1.954 %   1000 bps 1000.000 Mbps   19.5416385793671 bps 19.542 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.541529882774643 % 0.542 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.41529882774643 bps 5.415 Mbps 
Opava → Ostrava  0.865426399716875 % 0.865 %   10 bps 10.000 Gbps   86.5426399716875 bps 86.543 Mbps 
Ostrava → Opava  0.491610420552458 % 0.492 %   10 bps 10.000 Gbps   49.1610420552458 bps 49.161 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.863108099687789 % 0.863 %   10 bps 10.000 Gbps   86.3108099687789 bps 86.311 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.26789881158242 % 3.268 %   10 bps 10.000 Gbps   326.789881158242 bps 326.790 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0577561554558977 % 0.058 %   10 bps 10.000 Gbps   5.77561554558976 bps 5.776 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0184087042940307 % 0.018 %   10 bps 10.000 Gbps   1.84087042940307 bps 1.841 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.160683247731328 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0683247731328 bps 16.068 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.015277797257703 % 0.015 %   10 bps 10.000 Gbps   1.5277797257703 bps 1.528 Mbps 
Praha → Plzeň  0.930655810586229 % 0.931 %   100 bps 100.000 Gbps   930.655810586228 bps 930.656 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160131553440501 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0131553440501 bps 16.013 Kbps 
Plzeň → Cheb  0.0870493968717918 % 0.087 %   10 bps 10.000 Gbps   8.70493968717918 bps 8.705 Mbps 
Plzeň → Praha  0.474214054489954 % 0.474 %   100 bps 100.000 Gbps   474.214054489954 bps 474.214 Mbps 
AMS-IX → Praha  14.7318246330744 % 14.732 %   10 bps 10.000 Gbps   1.47318246330744 bps 1.473 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.995890513565722 % 0.996 %   10 bps 10.000 Gbps   99.5890513565722 bps 99.589 Mbps 
Praha → Brno  5.45152862421585 % 5.452 %   100 bps 100.000 Gbps   5.45152862421585 bps 5.452 Gbps 
Brno → Praha  2.30022764884085 % 2.300 %   100 bps 100.000 Gbps   2.30022764884085 bps 2.300 Gbps 
České Budějovice → Praha  2.33611364474608 % 2.336 %   20 bps 20.000 Gbps   467.222728949217 bps 467.223 Mbps 
Praha → České Budějovice  1.17298295326176 % 1.173 %   20 bps 20.000 Gbps   234.596590652353 bps 234.597 Mbps 
Praha → GÉANT2  5.07193964402865 % 5.072 %   100 bps 100.000 Gbps   5.07193964402865 bps 5.072 Gbps 
GÉANT2 → Praha  5.5390371327214 % 5.539 %   100 bps 100.000 Gbps   5.5390371327214 bps 5.539 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.41027345793675 % 2.410 %   100 bps 100.000 Gbps   2.41027345793675 bps 2.410 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.779340487712787 % 0.779 %   100 bps 100.000 Gbps   779.340487712787 bps 779.340 Mbps 
Praha → Liberec  0.172478791237801 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2478791237801 bps 17.248 Kbps 
Liberec → Praha  0.158288007251865 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.8288007251865 bps 15.829 Kbps 
Praha → NIX.cz  0.592467137954777 % 0.592 %   400 bps 400.000 Gbps   2.36986855181911 bps 2.370 Gbps 
NIX.cz → Praha  1.30470712048884 % 1.305 %   400 bps 400.000 Gbps   5.21882848195535 bps 5.219 Gbps 
Pardubice → Praha  0.510751708803686 % 0.511 %   10 bps 10.000 Gbps   51.0751708803686 bps 51.075 Mbps 
Praha → Pardubice  1.94133718027063 % 1.941 %   10 bps 10.000 Gbps   194.133718027063 bps 194.134 Mbps 
Praha → Poděbrady  5.24511250099261 % 5.245 %   1000 bps 1000.000 Mbps   52.4511250099261 bps 52.451 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.43102359327999 % 1.431 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.3102359327999 bps 14.310 Mbps 
Public Internet → Praha  4.9122609899756 % 4.912 %   20 bps 20.000 Gbps   982.45219799512 bps 982.452 Mbps 
Praha → Public Internet  5.03519527768389 % 5.035 %   20 bps 20.000 Gbps   1.00703905553678 bps 1.007 Gbps 
Brno → Zlín  1.15700336060125 % 1.157 %   10 bps 10.000 Gbps   115.700336060125 bps 115.700 Mbps 
Zlín → Brno  0.825987593107115 % 0.826 %   10 bps 10.000 Gbps   82.5987593107116 bps 82.599 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.0905454442201959 % 0.091 %   1000 bps 1000.000 Mbps   905.454442201958 bps 905.454 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  3.89030079444949 % 3.890 %   10 bps 10.000 Gbps   389.030079444949 bps 389.030 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.791581300774735 % 0.792 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.91581300774735 bps 7.916 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0245342484968066 % 0.025 %   1000 bps 1000.000 Mbps   245.342484968066 bps 245.342 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  4.47317807984965 % 4.473 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   44.7317807984965 bps 44.732 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.71589271731663 % 1.716 %   10 bps 10.000 Gbps   171.589271731663 bps 171.589 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  6.26769201910782 % 6.268 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   62.6769201910781 bps 62.677 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.149512272963868 % 0.150 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.49512272963868 bps 1.495 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149751650647036 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9751650647036 bps 14.975 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.0237628710900842 % 0.024 %   1000 bps 1000.000 Mbps   237.628710900842 bps 237.629 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.586251570731235 % 0.586 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.86251570731235 bps 5.863 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.0824044372579965 % 0.082 %   10 bps 10.000 Gbps   8.24044372579965 bps 8.240 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.393491796695206 % 0.393 %   10 bps 10.000 Gbps   39.3491796695206 bps 39.349 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163206257331286 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3206257331286 bps 16.321 Kbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   52.3083570161484 bps 52.308 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Sat Aug 1 00:06:27 2020