CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2020/8/1

Average load for period: 2020/08/01 00:00:00 - 2020/08/01 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2020/08/01 00:00:00 - 2020/08/01 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2020/8/1
ACONET->Brno  1.391%  Brno->ACONET  6.763%  Brno->Lednice  9.365%  Lednice->Brno  24.129%  Brno->SANET  1.653%  SANET->Brno  2.173%  Brno->Vyškov  0.250%  Vyškov->Brno  0.520%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.754e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.416e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.060%  Plzeň->České Budějovice  0.225%  České Budějovice->Tábor  0.484%  Tábor->České Budějovice  0.067%  Brno->Jihlava  3.621%  Jihlava->Brno  1.353%  České Budějovice->Jihlava  0.093e-3 %  Jihlava->České Budějovice  7.717e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.972%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.248%  Jihlava->Telč  0.698%  Telč->Jihlava  0.052%  Hradec Králové->Liberec  1.205%  Liberec->Hradec Králové  0.211%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.152e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.152e-3 %  Děčín->Most  0.264e-3 %  Most->Děčín  0.791e-3 %  Most->Plzeň  0.625e-3 %  Plzeň->Most  0.101e-3 %  Brno->Olomouc  0.131%  Olomouc->Brno  0.051%  Hradec Králové->Olomouc  0.271%  Olomouc->Hradec Králové  0.075%  Olomouc->Ostrava  5.156%  Ostrava->Olomouc  0.039%  Olomouc->Zlín  0.340%  Zlín->Olomouc  0.197e-3 %  Brno->Ostrava  3.099%  Ostrava->Brno  2.332%  Karviná->Ostrava  0.448%  Ostrava->Karviná  1.854%  Opava->Ostrava  0.296%  Ostrava->Opava  0.636%  Ostrava->Pionier  1.953%  Pionier->Ostrava  0.738%  Hradec Králové->Pardubice  5.987e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.030%  Cheb->Plzeň  8.201e-3 %  Plzeň->Cheb  0.070%  Plzeň->Praha  0.284%  Praha->Plzeň  0.540%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.162e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  12.533%  Praha->AMS-IX  0.484%  Brno->Praha  2.216%  Praha->Brno  4.517%  České Budějovice->Praha  3.301%  Praha->České Budějovice  0.944%  GÉANT2->Praha  8.841%  Praha->GÉANT2  7.017%  Hradec Králové->Praha  0.787%  Praha->Hradec Králové  1.965%  Liberec->Praha  0.159e-3 %  Praha->Liberec  0.174e-3 %  Pardubice->Praha  0.459%  Praha->Pardubice  1.077%  Poděbrady->Praha  0.883%  Praha->Poděbrady  3.844%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.108%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.606%  Most->Ústí nad
Labem  2.469e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  1.422e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  2.305%  Ústí nad
Labem->Praha  0.857%  Brno->Zlín  0.887%  Zlín->Brno  0.750%  NIX.cz->Praha  0.834%  Praha->NIX.cz  0.441%  Praha->Public Internet  3.774%  Public Internet->Praha  3.764% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/08/01 00:00:00 - 2020/08/01 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/08/01 00:00:00 - 2020/08/01 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  6.76315545542764 % 6.763 %   10 bps 10.000 Gbps   676.315545542764 bps 676.316 Mbps 
ACONET → Brno  1.39147739534947 % 1.391 %   10 bps 10.000 Gbps   139.147739534947 bps 139.148 Mbps 
Brno → Lednice  9.36485034931805 % 9.365 %   1000 bps 1000.000 Mbps   93.6485034931805 bps 93.649 Mbps 
Lednice → Brno  24.1289685939779 % 24.129 %   1000 bps 1000.000 Mbps   241.289685939779 bps 241.290 Mbps 
SANET → Brno  2.17348410349035 % 2.173 %   20 bps 20.000 Gbps   434.696820698069 bps 434.697 Mbps 
Brno → SANET  1.65275815436506 % 1.653 %   20 bps 20.000 Gbps   330.551630873011 bps 330.552 Mbps 
Brno → Vyškov  0.250424327042336 % 0.250 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.50424327042336 bps 2.504 Mbps 
Vyškov → Brno  0.519968916181595 % 0.520 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.19968916181595 bps 5.200 Mbps 
Jihlava → Brno  1.35252334521015 % 1.353 %   100 bps 100.000 Gbps   1.35252334521015 bps 1.353 Gbps 
Brno → Jihlava  3.62065652139252 % 3.621 %   100 bps 100.000 Gbps   3.62065652139252 bps 3.621 Gbps 
Jihlava → České Budějovice  7.71659180284295 % 7.717 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   1.54331836056859 bps 1.543 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.0925375166618446 % 0.093 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   18.5075033323689 bps 18.508 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.971972118545349 % 0.972 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.71972118545349 bps 9.720 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.247679673676313 % 0.248 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.47679673676314 bps 2.477 Mbps 
Jihlava → Telč  0.697514467113595 % 0.698 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.97514467113595 bps 6.975 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0521979374461109 % 0.052 %   1000 bps 1000.000 Mbps   521.979374461109 bps 521.979 Kbps 
Hradec Králové → Liberec  1.20504348993575 % 1.205 %   20 bps 20.000 Gbps   241.008697987149 bps 241.009 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.210698269448979 % 0.211 %   20 bps 20.000 Gbps   42.1396538897958 bps 42.140 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.151711028244406 % 0.152 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.1711028244406 bps 15.171 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.152455968991374 % 0.152 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.2455968991374 bps 15.246 Kbps 
Most → Děčín  0.790507822360959 % 0.791 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.90507822360959 bps 7.905 Kbps 
Děčín → Most  0.263971564091571 % 0.264 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.63971564091571 bps 2.640 Kbps 
Most → Plzeň  0.625403979257339 % 0.625 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.25403979257339 bps 6.254 Kbps 
Plzeň → Most  0.100799728005238 % 0.101 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.00799728005238 bps 1.008 Kbps 
Brno → Olomouc  0.130606937524472 % 0.131 %   100 bps 100.000 Gbps   130.606937524472 bps 130.607 Mbps 
Olomouc → Brno  0.050964146936374 % 0.051 %   100 bps 100.000 Gbps   50.964146936374 bps 50.964 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.270995621290477 % 0.271 %   100 bps 100.000 Gbps   270.995621290477 bps 270.996 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.0749526990743059 % 0.075 %   100 bps 100.000 Gbps   74.9526990743059 bps 74.953 Mbps 
Olomouc → Ostrava  5.15573969087612 % 5.156 %   20 bps 20.000 Gbps   970.784755488851 bps 970.785 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0394714694507462 % 0.039 %   20 bps 20.000 Gbps   7.89429389014925 bps 7.894 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.339865048888538 % 0.340 %   10 bps 10.000 Gbps   33.9865048888538 bps 33.987 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.197325789544243 % 0.197 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   19.7325789544243 bps 19.733 Kbps 
Brno → Ostrava  3.09930053909135 % 3.099 %   100 bps 100.000 Gbps   3.09930053909135 bps 3.099 Gbps 
Ostrava → Brno  2.33219803100619 % 2.332 %   100 bps 100.000 Gbps   2.33219803100619 bps 2.332 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.447841107829186 % 0.448 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.47841107829186 bps 4.478 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.85443380720861 % 1.854 %   1000 bps 1000.000 Mbps   18.5443380720861 bps 18.544 Mbps 
Opava → Ostrava  0.295655479109145 % 0.296 %   10 bps 10.000 Gbps   29.5655479109145 bps 29.566 Mbps 
Ostrava → Opava  0.635699839333708 % 0.636 %   10 bps 10.000 Gbps   63.5699839333708 bps 63.570 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.737646376100336 % 0.738 %   10 bps 10.000 Gbps   73.7646376100336 bps 73.765 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.95274677634937 % 1.953 %   10 bps 10.000 Gbps   195.274677634937 bps 195.275 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0304096679267227 % 0.030 %   10 bps 10.000 Gbps   3.04096679267227 bps 3.041 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  5.98740961397246 % 5.987 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   598.740961397247 bps 598.741 Kbps 
Plzeň → Praha  0.284394557186739 % 0.284 %   100 bps 100.000 Gbps   284.394557186739 bps 284.395 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.162255110267206 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2255110267206 bps 16.226 Kbps 
Cheb → Plzeň  8.20068540597516 % 8.201 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   820.068540597516 bps 820.069 Kbps 
Plzeň → Cheb  0.0695712595396573 % 0.070 %   10 bps 10.000 Gbps   6.95712595396573 bps 6.957 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160081666351079 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0081666351079 bps 16.008 Kbps 
Praha → Plzeň  0.54044120539886 % 0.540 %   100 bps 100.000 Gbps   540.44120539886 bps 540.441 Mbps 
Praha → AMS-IX  0.483714061313044 % 0.484 %   10 bps 10.000 Gbps   48.3714061313044 bps 48.371 Mbps 
AMS-IX → Praha  12.5327569314309 % 12.533 %   10 bps 10.000 Gbps   1.25327569314309 bps 1.253 Gbps 
Brno → Praha  2.21559451213299 % 2.216 %   100 bps 100.000 Gbps   2.21559451213299 bps 2.216 Gbps 
Praha → Brno  4.51692237454679 % 4.517 %   100 bps 100.000 Gbps   4.51692237454679 bps 4.517 Gbps 
Praha → České Budějovice  0.943844218814504 % 0.944 %   20 bps 20.000 Gbps   188.768843762901 bps 188.769 Mbps 
České Budějovice → Praha  3.30080958126331 % 3.301 %   20 bps 20.000 Gbps   660.161916252662 bps 660.162 Mbps 
Praha → GÉANT2  7.01716464318294 % 7.017 %   100 bps 100.000 Gbps   7.01716464318294 bps 7.017 Gbps 
GÉANT2 → Praha  8.84120572503689 % 8.841 %   100 bps 100.000 Gbps   8.84120572503689 bps 8.841 Gbps 
Praha → Hradec Králové  1.96503974820283 % 1.965 %   100 bps 100.000 Gbps   1.96503974820283 bps 1.965 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.786542831335959 % 0.787 %   100 bps 100.000 Gbps   786.542831335959 bps 786.543 Mbps 
Praha → Liberec  0.174384458661175 % 0.174 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.4384458661175 bps 17.438 Kbps 
Liberec → Praha  0.159460727724212 % 0.159 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.9460727724212 bps 15.946 Kbps 
Praha → NIX.cz  0.440718414496722 % 0.441 %   400 bps 400.000 Gbps   1.75531676077554 bps 1.755 Gbps 
NIX.cz → Praha  0.834227553721378 % 0.834 %   400 bps 400.000 Gbps   3.31757392468712 bps 3.318 Gbps 
Praha → Pardubice  1.07732297406771 % 1.077 %   10 bps 10.000 Gbps   107.732297406771 bps 107.732 Mbps 
Pardubice → Praha  0.458839813781695 % 0.459 %   10 bps 10.000 Gbps   45.8839813781695 bps 45.884 Mbps 
Praha → Poděbrady  3.84418922928664 % 3.844 %   1000 bps 1000.000 Mbps   38.4418922928665 bps 38.442 Mbps 
Poděbrady → Praha  0.883377691484617 % 0.883 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.83377691484617 bps 8.834 Mbps 
Praha → Public Internet  3.77359321398059 % 3.774 %   20 bps 20.000 Gbps   754.717399334835 bps 754.717 Mbps 
Public Internet → Praha  3.76416031867419 % 3.764 %   20 bps 20.000 Gbps   752.831641237039 bps 752.832 Mbps 
Brno → Zlín  0.886643896533566 % 0.887 %   10 bps 10.000 Gbps   88.6643896533566 bps 88.664 Mbps 
Zlín → Brno  0.74998805880923 % 0.750 %   10 bps 10.000 Gbps   74.998805880923 bps 74.999 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  2.46898871812287 % 2.469 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   24.6898871812287 bps 24.690 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  1.42152887920301 % 1.422 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.2152887920301 bps 14.215 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  2.30496501972985 % 2.305 %   10 bps 10.000 Gbps   230.496501972984 bps 230.497 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.856657056334146 % 0.857 %   10 bps 10.000 Gbps   85.6657056334145 bps 85.666 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.108160960311781 % 0.108 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.08160960311781 bps 1.082 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.605911465694701 % 0.606 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.059114656947 bps 6.059 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.484391758546405 % 0.484 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.84391758546405 bps 4.844 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163188690104406 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3188690104406 bps 16.319 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.753883940364978 % 0.754 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.53883940364979 bps 7.539 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.0599330712605032 % 0.060 %   10 bps 10.000 Gbps   5.99330712605032 bps 5.993 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.0665189313177288 % 0.067 %   1000 bps 1000.000 Mbps   665.189313177288 bps 665.189 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.22500828554389 % 0.225 %   10 bps 10.000 Gbps   22.500828554389 bps 22.501 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149760278004846 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9760278004846 bps 14.976 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.41620033297293 % 1.416 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.1620033297293 bps 14.162 Kbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   50.189645548047 bps 50.190 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Sun Aug 2 00:05:44 2020