CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2020/8/2

Average load for period: 2020/08/02 00:00:00 - 2020/08/02 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2020/08/02 00:00:00 - 2020/08/02 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2020/8/2
ACONET->Brno  1.355%  Brno->ACONET  6.621%  Brno->Lednice  9.175%  Lednice->Brno  24.888%  Brno->SANET  1.658%  SANET->Brno  1.305%  Brno->Vyškov  1.092%  Vyškov->Brno  0.328%  Brno->České Budějovice  0.165e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.755e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.402e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.141%  Plzeň->České Budějovice  0.249%  České Budějovice->Tábor  0.315%  Tábor->České Budějovice  0.106%  Brno->Jihlava  3.310%  Jihlava->Brno  1.764%  České Budějovice->Jihlava  0.099e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.039%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.859%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.246%  Jihlava->Telč  0.251%  Telč->Jihlava  0.061%  Hradec Králové->Liberec  1.157%  Liberec->Hradec Králové  0.197%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.153e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.162e-3 %  Děčín->Most  0.265e-3 %  Most->Děčín  0.799e-3 %  Most->Plzeň  0.625e-3 %  Plzeň->Most  0.109e-3 %  Brno->Olomouc  0.156%  Olomouc->Brno  0.101%  Hradec Králové->Olomouc  0.257%  Olomouc->Hradec Králové  0.105%  Olomouc->Ostrava  7.552%  Ostrava->Olomouc  0.053%  Olomouc->Zlín  0.281%  Zlín->Olomouc  0.199e-3 %  Brno->Ostrava  3.163%  Ostrava->Brno  3.022%  Karviná->Ostrava  0.900%  Ostrava->Karviná  2.921%  Opava->Ostrava  0.935%  Ostrava->Opava  0.369%  Ostrava->Pionier  1.862%  Pionier->Ostrava  0.728%  Hradec Králové->Pardubice  5.576e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.032%  Cheb->Plzeň  8.793e-3 %  Plzeň->Cheb  0.074%  Plzeň->Praha  0.450%  Praha->Plzeň  0.588%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  12.997%  Praha->AMS-IX  0.600%  Brno->Praha  2.505%  Praha->Brno  4.532%  České Budějovice->Praha  2.534%  Praha->České Budějovice  1.017%  GÉANT2->Praha  3.811%  Praha->GÉANT2  4.612%  Hradec Králové->Praha  0.603%  Praha->Hradec Králové  1.753%  Liberec->Praha  0.160e-3 %  Praha->Liberec  0.174e-3 %  Pardubice->Praha  0.326%  Praha->Pardubice  1.361%  Poděbrady->Praha  0.744%  Praha->Poděbrady  5.045%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.085%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.580%  Most->Ústí nad
Labem  2.462e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  1.376e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  2.333%  Ústí nad
Labem->Praha  1.040%  Brno->Zlín  0.737%  Zlín->Brno  0.767%  NIX.cz->Praha  0.849%  Praha->NIX.cz  0.522%  Praha->Public Internet  4.454%  Public Internet->Praha  3.720% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/08/02 00:00:00 - 2020/08/02 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/08/02 00:00:00 - 2020/08/02 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  6.62149092865959 % 6.621 %   10 bps 10.000 Gbps   662.149092865959 bps 662.149 Mbps 
ACONET → Brno  1.35506770654366 % 1.355 %   10 bps 10.000 Gbps   135.506770654366 bps 135.507 Mbps 
Brno → Lednice  9.17501327682986 % 9.175 %   1000 bps 1000.000 Mbps   91.7501327682986 bps 91.750 Mbps 
Lednice → Brno  24.8881174372155 % 24.888 %   1000 bps 1000.000 Mbps   248.881174372155 bps 248.881 Mbps 
Brno → SANET  1.65771201842026 % 1.658 %   20 bps 20.000 Gbps   331.542403684053 bps 331.542 Mbps 
SANET → Brno  1.30489440279091 % 1.305 %   20 bps 20.000 Gbps   260.978880558182 bps 260.979 Mbps 
Brno → Vyškov  1.09185107874058 % 1.092 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.9185107874058 bps 10.919 Mbps 
Vyškov → Brno  0.328463616390087 % 0.328 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.28463616390087 bps 3.285 Mbps 
Brno → Jihlava  3.30998770261138 % 3.310 %   100 bps 100.000 Gbps   3.30998770261138 bps 3.310 Gbps 
Jihlava → Brno  1.76350343854842 % 1.764 %   100 bps 100.000 Gbps   1.76350343854842 bps 1.764 Gbps 
České Budějovice → Jihlava  0.0990605359809556 % 0.099 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   19.8121071961911 bps 19.812 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0390965416583121 % 0.039 %   20 bps 20.000 Gbps   7.81930833166242 bps 7.819 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.24588327448527 % 0.246 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.4588327448527 bps 2.459 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.859449845168678 % 0.859 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.59449845168677 bps 8.594 Mbps 
Jihlava → Telč  0.251061405704435 % 0.251 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.51061405704434 bps 2.511 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0605940026042204 % 0.061 %   1000 bps 1000.000 Mbps   605.940026042204 bps 605.940 Kbps 
Hradec Králové → Liberec  1.1565684692148 % 1.157 %   20 bps 20.000 Gbps   231.313693842959 bps 231.314 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.196838692452362 % 0.197 %   20 bps 20.000 Gbps   39.3677384904723 bps 39.368 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.152911461370756 % 0.153 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.2911461370756 bps 15.291 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.161750078884588 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1750078884588 bps 16.175 Kbps 
Děčín → Most  0.264689928647003 % 0.265 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.64689928647004 bps 2.647 Kbps 
Most → Děčín  0.799368462762076 % 0.799 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.99368462762075 bps 7.994 Kbps 
Most → Plzeň  0.625377957360269 % 0.625 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.25377957360269 bps 6.254 Kbps 
Plzeň → Most  0.109325616679125 % 0.109 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.09325616679125 bps 1.093 Kbps 
Olomouc → Brno  0.100594984150583 % 0.101 %   100 bps 100.000 Gbps   100.594984150583 bps 100.595 Mbps 
Brno → Olomouc  0.155661161412396 % 0.156 %   100 bps 100.000 Gbps   155.661161412396 bps 155.661 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.257387733936456 % 0.257 %   100 bps 100.000 Gbps   257.387733936456 bps 257.388 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.105271668517678 % 0.105 %   100 bps 100.000 Gbps   105.271668517678 bps 105.272 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0532888656776583 % 0.053 %   20 bps 20.000 Gbps   10.6577731355317 bps 10.658 Mbps 
Olomouc → Ostrava  7.55153724184871 % 7.552 %   20 bps 20.000 Gbps   1.51030744836974 bps 1.510 Gbps 
Olomouc → Zlín  0.280683775801705 % 0.281 %   10 bps 10.000 Gbps   28.0683775801705 bps 28.068 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.19942353010172 % 0.199 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   19.942353010172 bps 19.942 Kbps 
Brno → Ostrava  3.16268984296603 % 3.163 %   100 bps 100.000 Gbps   3.16268984296603 bps 3.163 Gbps 
Ostrava → Brno  3.02195611503067 % 3.022 %   100 bps 100.000 Gbps   3.02195611503067 bps 3.022 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.900345132531881 % 0.900 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.0034513253188 bps 9.003 Mbps 
Ostrava → Karviná  2.92128046605986 % 2.921 %   1000 bps 1000.000 Mbps   29.2128046605986 bps 29.213 Mbps 
Opava → Ostrava  0.934720196618736 % 0.935 %   10 bps 10.000 Gbps   93.4720196618736 bps 93.472 Mbps 
Ostrava → Opava  0.368826641131628 % 0.369 %   10 bps 10.000 Gbps   36.8826641131628 bps 36.883 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.728256610263093 % 0.728 %   10 bps 10.000 Gbps   72.8256610263093 bps 72.826 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.86187798622972 % 1.862 %   10 bps 10.000 Gbps   186.187798622972 bps 186.188 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.032372325647013 % 0.032 %   10 bps 10.000 Gbps   3.2372325647013 bps 3.237 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  5.57552540754611 % 5.576 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   557.552540754611 bps 557.553 Kbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160094314018809 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0094314018809 bps 16.009 Kbps 
Plzeň → Cheb  0.0740939893643954 % 0.074 %   10 bps 10.000 Gbps   7.40939893643953 bps 7.409 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.160670575515931 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0670575515931 bps 16.067 Kbps 
Cheb → Plzeň  8.79339852574117 % 8.793 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   879.339852574118 bps 879.340 Kbps 
Plzeň → Praha  0.450219412544272 % 0.450 %   100 bps 100.000 Gbps   450.219412544271 bps 450.219 Mbps 
Praha → Plzeň  0.587648472253665 % 0.588 %   100 bps 100.000 Gbps   587.648472253665 bps 587.648 Mbps 
Praha → AMS-IX  0.600324504505366 % 0.600 %   10 bps 10.000 Gbps   60.0324504505366 bps 60.032 Mbps 
AMS-IX → Praha  12.99700954214 % 12.997 %   10 bps 10.000 Gbps   1.299700954214 bps 1.300 Gbps 
Brno → Praha  2.50482402425859 % 2.505 %   100 bps 100.000 Gbps   2.50482402425859 bps 2.505 Gbps 
Praha → Brno  4.5321685914723 % 4.532 %   100 bps 100.000 Gbps   4.5321685914723 bps 4.532 Gbps 
Praha → České Budějovice  1.01705092142924 % 1.017 %   20 bps 20.000 Gbps   203.410184285848 bps 203.410 Mbps 
České Budějovice → Praha  2.53418204956133 % 2.534 %   20 bps 20.000 Gbps   506.836409912266 bps 506.836 Mbps 
Praha → GÉANT2  4.61195537923038 % 4.612 %   100 bps 100.000 Gbps   4.61195521405045 bps 4.612 Gbps 
GÉANT2 → Praha  3.81138687006591 % 3.811 %   100 bps 100.000 Gbps   3.81138339589561 bps 3.811 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.603094756249547 % 0.603 %   100 bps 100.000 Gbps   603.094756249547 bps 603.095 Mbps 
Praha → Hradec Králové  1.75341881923339 % 1.753 %   100 bps 100.000 Gbps   1.75341881923339 bps 1.753 Gbps 
Praha → Liberec  0.173601396789364 % 0.174 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.3601396789364 bps 17.360 Kbps 
Liberec → Praha  0.15979354177549 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.979354177549 bps 15.979 Kbps 
NIX.cz → Praha  0.849255195295561 % 0.849 %   400 bps 400.000 Gbps   3.39702078118225 bps 3.397 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.521644778876155 % 0.522 %   400 bps 400.000 Gbps   2.08657911550462 bps 2.087 Gbps 
Pardubice → Praha  0.325665358382428 % 0.326 %   10 bps 10.000 Gbps   32.5665358382428 bps 32.567 Mbps 
Praha → Pardubice  1.36075459683879 % 1.361 %   10 bps 10.000 Gbps   136.075459683879 bps 136.075 Mbps 
Praha → Poděbrady  5.04496126289626 % 5.045 %   1000 bps 1000.000 Mbps   50.4496126289626 bps 50.450 Mbps 
Poděbrady → Praha  0.744128949228374 % 0.744 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.44128949228373 bps 7.441 Mbps 
Public Internet → Praha  3.7204809218779 % 3.720 %   20 bps 20.000 Gbps   744.095748031258 bps 744.096 Mbps 
Praha → Public Internet  4.45421149800068 % 4.454 %   20 bps 20.000 Gbps   890.841201801947 bps 890.841 Mbps 
Brno → Zlín  0.736573950486341 % 0.737 %   10 bps 10.000 Gbps   73.657395048634 bps 73.657 Mbps 
Zlín → Brno  0.767445706334537 % 0.767 %   10 bps 10.000 Gbps   76.7445706334537 bps 76.745 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.580208343343899 % 0.580 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.80208343343899 bps 5.802 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  2.46189495771274 % 2.462 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   24.6189495771274 bps 24.619 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  1.37640994295758 % 1.376 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.7640994295758 bps 13.764 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.04042292222003 % 1.040 %   10 bps 10.000 Gbps   104.042292222003 bps 104.042 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  2.33283671235441 % 2.333 %   10 bps 10.000 Gbps   233.283671235441 bps 233.284 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.0851386890496325 % 0.085 %   1000 bps 1000.000 Mbps   851.386890496325 bps 851.387 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.106279769674191 % 0.106 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.06279769674191 bps 1.063 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149760283457811 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9760283457811 bps 14.976 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.314864465429782 % 0.315 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.14864465429782 bps 3.149 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.755057823620148 % 0.755 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.55057823620148 bps 7.551 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.40249500226471 % 1.402 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.0249500226471 bps 14.025 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.164737875170167 % 0.165 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.4737875170167 bps 16.474 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.249249463001549 % 0.249 %   10 bps 10.000 Gbps   24.9249463001549 bps 24.925 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.1405830970298 % 0.141 %   10 bps 10.000 Gbps   14.05830970298 bps 14.058 Mbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   44.7110209567742 bps 44.711 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Aug 3 00:05:40 2020