CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2020/8/3

Average load for period: 2020/08/03 00:00:00 - 2020/08/03 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2020/08/03 00:00:00 - 2020/08/03 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2020/8/3
ACONET->Brno  3.184%  Brno->ACONET  14.919%  Brno->Lednice  6.506%  Lednice->Brno  24.433%  Brno->SANET  3.697%  SANET->Brno  1.868%  Brno->Vyškov  7.137%  Vyškov->Brno  0.928%  Brno->České Budějovice  0.164e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.776e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.408e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.208%  Plzeň->České Budějovice  0.645%  České Budějovice->Tábor  0.588%  Tábor->České Budějovice  0.209%  Brno->Jihlava  1.673%  Jihlava->Brno  1.016%  České Budějovice->Jihlava  0.197e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.024%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.669%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.258%  Jihlava->Telč  0.577%  Telč->Jihlava  0.123%  Hradec Králové->Liberec  1.862%  Liberec->Hradec Králové  0.306%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.164e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.162e-3 %  Děčín->Most  0.274e-3 %  Most->Děčín  0.801e-3 %  Most->Plzeň  0.625e-3 %  Plzeň->Most  0.130e-3 %  Brno->Olomouc  0.299%  Olomouc->Brno  0.102%  Hradec Králové->Olomouc  0.482%  Olomouc->Hradec Králové  0.156%  Olomouc->Ostrava  7.707%  Ostrava->Olomouc  0.067%  Olomouc->Zlín  0.600%  Zlín->Olomouc  0.454e-3 %  Brno->Ostrava  3.402%  Ostrava->Brno  2.050%  Karviná->Ostrava  1.545%  Ostrava->Karviná  3.324%  Opava->Ostrava  1.258%  Ostrava->Opava  0.503%  Ostrava->Pionier  3.800%  Pionier->Ostrava  0.999%  Hradec Králové->Pardubice  0.024%  Pardubice->Hradec Králové  0.063%  Cheb->Plzeň  0.015%  Plzeň->Cheb  0.208%  Plzeň->Praha  0.830%  Praha->Plzeň  1.404%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  15.748%  Praha->AMS-IX  0.588%  Brno->Praha  3.434%  Praha->Brno  7.051%  České Budějovice->Praha  1.740%  Praha->České Budějovice  1.296%  GÉANT2->Praha  7.417%  Praha->GÉANT2  4.796%  Hradec Králové->Praha  0.950%  Praha->Hradec Králové  2.749%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.174e-3 %  Pardubice->Praha  0.500%  Praha->Pardubice  2.457%  Poděbrady->Praha  0.928%  Praha->Poděbrady  4.130%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.291%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.939%  Most->Ústí nad
Labem  4.439e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.027%  Praha->Ústí nad
Labem  3.999%  Ústí nad
Labem->Praha  3.716%  Brno->Zlín  1.520%  Zlín->Brno  2.087%  NIX.cz->Praha  1.479%  Praha->NIX.cz  0.690%  Praha->Public Internet  7.743%  Public Internet->Praha  6.275% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/08/03 00:00:00 - 2020/08/03 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/08/03 00:00:00 - 2020/08/03 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  3.18378851084641 % 3.184 %   10 bps 10.000 Gbps   318.37885108464 bps 318.379 Mbps 
Brno → ACONET  14.9189693219236 % 14.919 %   10 bps 10.000 Gbps   1.49189693219236 bps 1.492 Gbps 
Lednice → Brno  24.4325261349121 % 24.433 %   1000 bps 1000.000 Mbps   244.325261349121 bps 244.325 Mbps 
Brno → Lednice  6.5063454708032 % 6.506 %   1000 bps 1000.000 Mbps   65.0634547080321 bps 65.063 Mbps 
Brno → SANET  3.69725534527547 % 3.697 %   20 bps 20.000 Gbps   739.451069055094 bps 739.451 Mbps 
SANET → Brno  1.86795332222443 % 1.868 %   20 bps 20.000 Gbps   373.590664444887 bps 373.591 Mbps 
Vyškov → Brno  0.927627600210568 % 0.928 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.27627600210568 bps 9.276 Mbps 
Brno → Vyškov  7.13651190819998 % 7.137 %   1000 bps 1000.000 Mbps   71.3651190819998 bps 71.365 Mbps 
Jihlava → Brno  1.01635534894519 % 1.016 %   100 bps 100.000 Gbps   1.01635534894519 bps 1.016 Gbps 
Brno → Jihlava  1.67311386612818 % 1.673 %   100 bps 100.000 Gbps   1.67311386612818 bps 1.673 Gbps 
České Budějovice → Jihlava  0.197445623395151 % 0.197 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   39.4891246790302 bps 39.489 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0242664780785523 % 0.024 %   20 bps 20.000 Gbps   4.85329561571046 bps 4.853 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.669462374346268 % 0.669 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.69462374346268 bps 6.695 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.258260924307346 % 0.258 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.58260924307346 bps 2.583 Mbps 
Jihlava → Telč  0.57723984181527 % 0.577 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.7723984181527 bps 5.772 Mbps 
Telč → Jihlava  0.123276147524863 % 0.123 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.23276147524863 bps 1.233 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.86211608427461 % 1.862 %   20 bps 20.000 Gbps   372.423216854922 bps 372.423 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.305933173535984 % 0.306 %   20 bps 20.000 Gbps   61.1866347071969 bps 61.187 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.164421916053398 % 0.164 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.4421916053398 bps 16.442 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.162169053273925 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2169053273925 bps 16.217 Kbps 
Děčín → Most  0.27424829756493 % 0.274 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.7424829756493 bps 2.742 Kbps 
Most → Děčín  0.800868803478378 % 0.801 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.00868803478378 bps 8.009 Kbps 
Plzeň → Most  0.130357306298583 % 0.130 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.30357306298583 bps 1.304 Kbps 
Most → Plzeň  0.625302333833951 % 0.625 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.25302333833951 bps 6.253 Kbps 
Olomouc → Brno  0.101752480484067 % 0.102 %   100 bps 100.000 Gbps   101.752480484068 bps 101.752 Mbps 
Brno → Olomouc  0.299438804412167 % 0.299 %   100 bps 100.000 Gbps   299.438804412167 bps 299.439 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.481711183549305 % 0.482 %   100 bps 100.000 Gbps   481.711183549305 bps 481.711 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.155566768172349 % 0.156 %   100 bps 100.000 Gbps   155.566768172349 bps 155.567 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0670878972269262 % 0.067 %   20 bps 20.000 Gbps   13.4175794453852 bps 13.418 Mbps 
Olomouc → Ostrava  7.70671091449412 % 7.707 %   20 bps 20.000 Gbps   1.54134218289882 bps 1.541 Gbps 
Zlín → Olomouc  0.453512303462874 % 0.454 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   45.3512303462874 bps 45.351 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.600266189125759 % 0.600 %   10 bps 10.000 Gbps   60.0266189125759 bps 60.027 Mbps 
Brno → Ostrava  3.40168610089643 % 3.402 %   100 bps 100.000 Gbps   3.40168610089643 bps 3.402 Gbps 
Ostrava → Brno  2.05009862136191 % 2.050 %   100 bps 100.000 Gbps   2.05009862136191 bps 2.050 Gbps 
Karviná → Ostrava  1.54490042934595 % 1.545 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.4490042934595 bps 15.449 Mbps 
Ostrava → Karviná  3.32425242695039 % 3.324 %   1000 bps 1000.000 Mbps   33.2425242695039 bps 33.243 Mbps 
Ostrava → Opava  0.502657368444447 % 0.503 %   10 bps 10.000 Gbps   50.2657368444447 bps 50.266 Mbps 
Opava → Ostrava  1.2578541337439 % 1.258 %   10 bps 10.000 Gbps   125.78541337439 bps 125.785 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.999179079376403 % 0.999 %   10 bps 10.000 Gbps   99.9179079376403 bps 99.918 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.79994422417352 % 3.800 %   10 bps 10.000 Gbps   379.994422417351 bps 379.994 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0628009489861915 % 0.063 %   10 bps 10.000 Gbps   6.28009489861915 bps 6.280 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.024276865166004 % 0.024 %   10 bps 10.000 Gbps   2.4276865166004 bps 2.428 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.161086428675014 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1086428675014 bps 16.109 Kbps 
Praha → Plzeň  1.40372868438731 % 1.404 %   100 bps 100.000 Gbps   1.40372868438731 bps 1.404 Gbps 
Cheb → Plzeň  0.0153133895985374 % 0.015 %   10 bps 10.000 Gbps   1.53133895985374 bps 1.531 Mbps 
Plzeň → Praha  0.829562097125146 % 0.830 %   100 bps 100.000 Gbps   829.562097125147 bps 829.562 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.208278802018674 % 0.208 %   10 bps 10.000 Gbps   20.8278802018675 bps 20.828 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160058211626502 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0058211626503 bps 16.006 Kbps 
AMS-IX → Praha  15.7476329408631 % 15.748 %   10 bps 10.000 Gbps   1.57476329408631 bps 1.575 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.587768744598532 % 0.588 %   10 bps 10.000 Gbps   58.7768744598532 bps 58.777 Mbps 
Brno → Praha  3.4341305552397 % 3.434 %   100 bps 100.000 Gbps   3.4341305552397 bps 3.434 Gbps 
Praha → Brno  7.05066979442897 % 7.051 %   100 bps 100.000 Gbps   7.05066979442897 bps 7.051 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.74025652850362 % 1.740 %   20 bps 20.000 Gbps   348.051305700724 bps 348.051 Mbps 
Praha → České Budějovice  1.29572702530515 % 1.296 %   20 bps 20.000 Gbps   259.14540506103 bps 259.145 Mbps 
Praha → GÉANT2  4.79568170271344 % 4.796 %   100 bps 100.000 Gbps   4.79568170271344 bps 4.796 Gbps 
GÉANT2 → Praha  7.41697085170433 % 7.417 %   100 bps 100.000 Gbps   7.41697085170433 bps 7.417 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.74888307906077 % 2.749 %   100 bps 100.000 Gbps   2.74888307906077 bps 2.749 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.950138241610309 % 0.950 %   100 bps 100.000 Gbps   950.138241610309 bps 950.138 Mbps 
Praha → Liberec  0.173620568201058 % 0.174 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.3620568201058 bps 17.362 Kbps 
Liberec → Praha  0.157886675790433 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7886675790433 bps 15.789 Kbps 
NIX.cz → Praha  1.4793356189344 % 1.479 %   400 bps 400.000 Gbps   5.91734247573761 bps 5.917 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.689711465662591 % 0.690 %   400 bps 400.000 Gbps   2.75884586265036 bps 2.759 Gbps 
Praha → Pardubice  2.45666002903259 % 2.457 %   10 bps 10.000 Gbps   245.666002903259 bps 245.666 Mbps 
Pardubice → Praha  0.500157355200349 % 0.500 %   10 bps 10.000 Gbps   50.0157355200349 bps 50.016 Mbps 
Poděbrady → Praha  0.928429638984934 % 0.928 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.28429638984934 bps 9.284 Mbps 
Praha → Poděbrady  4.12953385984702 % 4.130 %   1000 bps 1000.000 Mbps   41.2953385984702 bps 41.295 Mbps 
Public Internet → Praha  6.27471769398507 % 6.275 %   20 bps 20.000 Gbps   1.25494353879701 bps 1.255 Gbps 
Praha → Public Internet  7.74267338488351 % 7.743 %   20 bps 20.000 Gbps   1.5485346769767 bps 1.549 Gbps 
Zlín → Brno  2.08681836819667 % 2.087 %   10 bps 10.000 Gbps   208.681836819667 bps 208.682 Mbps 
Brno → Zlín  1.52014186956132 % 1.520 %   10 bps 10.000 Gbps   152.014186956132 bps 152.014 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  3.71585996486003 % 3.716 %   10 bps 10.000 Gbps   371.585996486003 bps 371.586 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0267140673475944 % 0.027 %   1000 bps 1000.000 Mbps   267.140673475944 bps 267.141 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.938793334839781 % 0.939 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.38793334839781 bps 9.388 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  4.43943074948542 % 4.439 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   44.3943074948541 bps 44.394 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  3.99859217204063 % 3.999 %   10 bps 10.000 Gbps   399.859217204063 bps 399.859 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.29070771356151 % 0.291 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.90707713561509 bps 2.907 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163675995142765 % 0.164 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3675995142765 bps 16.368 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.208269897562685 % 0.208 %   10 bps 10.000 Gbps   20.8269897562685 bps 20.827 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.209434492165139 % 0.209 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.09434492165139 bps 2.094 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.588306646215797 % 0.588 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.88306646215797 bps 5.883 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.40807317055116 % 1.408 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.0807317055116 bps 14.081 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.149739161942083 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9739161942083 bps 14.974 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.645383967038493 % 0.645 %   10 bps 10.000 Gbps   64.5383967038493 bps 64.538 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.776403323154548 % 0.776 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.76403323154548 bps 7.764 Kbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   59.2330993855105 bps 59.233 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Tue Aug 4 00:05:46 2020