CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2020/8/4

Average load for period: 2020/08/04 00:00:00 - 2020/08/04 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2020/08/04 00:00:00 - 2020/08/04 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2020/8/4
ACONET->Brno  3.140%  Brno->ACONET  17.765%  Brno->Lednice  5.944%  Lednice->Brno  25.670%  Brno->SANET  3.806%  SANET->Brno  2.211%  Brno->Vyškov  7.193%  Vyškov->Brno  0.617%  Brno->České Budějovice  0.164e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.784e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.427e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.155%  Plzeň->České Budějovice  0.600%  České Budějovice->Tábor  0.591%  Tábor->České Budějovice  0.109%  Brno->Jihlava  2.523%  Jihlava->Brno  1.032%  České Budějovice->Jihlava  4.699e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.051%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.247%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.246%  Jihlava->Telč  0.556%  Telč->Jihlava  0.088%  Hradec Králové->Liberec  1.850%  Liberec->Hradec Králové  0.307%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.164e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.193e-3 %  Děčín->Most  0.274e-3 %  Most->Děčín  0.801e-3 %  Most->Plzeň  0.625e-3 %  Plzeň->Most  0.131e-3 %  Brno->Olomouc  0.257%  Olomouc->Brno  0.199%  Hradec Králové->Olomouc  0.574%  Olomouc->Hradec Králové  0.115%  Olomouc->Ostrava  7.081%  Ostrava->Olomouc  0.057%  Olomouc->Zlín  0.599%  Zlín->Olomouc  1.210e-3 %  Brno->Ostrava  2.624%  Ostrava->Brno  2.719%  Karviná->Ostrava  0.870%  Ostrava->Karviná  2.525%  Opava->Ostrava  1.002%  Ostrava->Opava  0.780%  Ostrava->Pionier  3.550%  Pionier->Ostrava  0.949%  Hradec Králové->Pardubice  0.022%  Pardubice->Hradec Králové  0.062%  Cheb->Plzeň  0.047%  Plzeň->Cheb  6.919%  Plzeň->Praha  0.763%  Praha->Plzeň  1.499%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  15.595%  Praha->AMS-IX  0.589%  Brno->Praha  3.227%  Praha->Brno  6.606%  České Budějovice->Praha  2.242%  Praha->České Budějovice  1.450%  GÉANT2->Praha  9.626%  Praha->GÉANT2  4.750%  Hradec Králové->Praha  1.007%  Praha->Hradec Králové  2.959%  Liberec->Praha  0.157e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.480%  Praha->Pardubice  2.418%  Poděbrady->Praha  0.967%  Praha->Poděbrady  4.310%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.112%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.542%  Most->Ústí nad
Labem  4.609e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.036%  Praha->Ústí nad
Labem  3.878%  Ústí nad
Labem->Praha  3.465%  Brno->Zlín  1.575%  Zlín->Brno  1.377%  NIX.cz->Praha  1.500%  Praha->NIX.cz  0.727%  Praha->Public Internet  6.657%  Public Internet->Praha  5.882% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/08/04 00:00:00 - 2020/08/04 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/08/04 00:00:00 - 2020/08/04 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  3.14024586207764 % 3.140 %   10 bps 10.000 Gbps   314.024586207764 bps 314.025 Mbps 
Brno → ACONET  17.7654482840531 % 17.765 %   10 bps 10.000 Gbps   1.77654482840531 bps 1.777 Gbps 
Lednice → Brno  25.6698946635675 % 25.670 %   1000 bps 1000.000 Mbps   256.698946635674 bps 256.699 Mbps 
Brno → Lednice  5.94376683029567 % 5.944 %   1000 bps 1000.000 Mbps   59.4376683029567 bps 59.438 Mbps 
Brno → SANET  3.80644690117065 % 3.806 %   20 bps 20.000 Gbps   761.289380234129 bps 761.289 Mbps 
SANET → Brno  2.21064003608562 % 2.211 %   20 bps 20.000 Gbps   442.128007217123 bps 442.128 Mbps 
Brno → Vyškov  7.19336555337659 % 7.193 %   1000 bps 1000.000 Mbps   71.9336555337659 bps 71.934 Mbps 
Vyškov → Brno  0.617264600696396 % 0.617 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.17264600696396 bps 6.173 Mbps 
Brno → Jihlava  2.52322964718973 % 2.523 %   100 bps 100.000 Gbps   2.52322964718973 bps 2.523 Gbps 
Jihlava → Brno  1.03204938685247 % 1.032 %   100 bps 100.000 Gbps   1.03204938685247 bps 1.032 Gbps 
České Budějovice → Jihlava  4.69922531682965 % 4.699 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   939.84506336593 bps 939.845 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0511884826634448 % 0.051 %   20 bps 20.000 Gbps   10.237696532689 bps 10.238 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.247000889215829 % 0.247 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.47000889215829 bps 2.470 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.245697697018573 % 0.246 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.45697697018573 bps 2.457 Mbps 
Jihlava → Telč  0.555937592610187 % 0.556 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.55937592610187 bps 5.559 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0877424473753684 % 0.088 %   1000 bps 1000.000 Mbps   877.424473753684 bps 877.424 Kbps 
Liberec → Hradec Králové  0.307404925185578 % 0.307 %   20 bps 20.000 Gbps   61.4809850371155 bps 61.481 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.84988280257495 % 1.850 %   20 bps 20.000 Gbps   369.97656051499 bps 369.977 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.193366312916025 % 0.193 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   19.3366312916025 bps 19.337 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.163883108036705 % 0.164 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3883108036705 bps 16.388 Kbps 
Most → Děčín  0.801493377230066 % 0.801 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.01493377230066 bps 8.015 Kbps 
Děčín → Most  0.274282437866207 % 0.274 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.74282437866207 bps 2.743 Kbps 
Plzeň → Most  0.130582929609306 % 0.131 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.30582929609306 bps 1.306 Kbps 
Most → Plzeň  0.625496759679022 % 0.625 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.25496759679023 bps 6.255 Kbps 
Brno → Olomouc  0.257201396957819 % 0.257 %   100 bps 100.000 Gbps   257.201396957819 bps 257.201 Mbps 
Olomouc → Brno  0.198814194887178 % 0.199 %   100 bps 100.000 Gbps   198.814194887178 bps 198.814 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.115194062770437 % 0.115 %   100 bps 100.000 Gbps   115.194062770437 bps 115.194 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.573878576889332 % 0.574 %   100 bps 100.000 Gbps   573.878576889333 bps 573.879 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0569187352679002 % 0.057 %   20 bps 20.000 Gbps   11.38374705358 bps 11.384 Mbps 
Olomouc → Ostrava  7.0812309352938 % 7.081 %   20 bps 20.000 Gbps   1.41624618705876 bps 1.416 Gbps 
Zlín → Olomouc  1.20970395959642 % 1.210 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   120.970395959642 bps 120.970 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.598860860817795 % 0.599 %   10 bps 10.000 Gbps   59.8860860817795 bps 59.886 Mbps 
Ostrava → Brno  2.71913868932405 % 2.719 %   100 bps 100.000 Gbps   2.71913868932405 bps 2.719 Gbps 
Brno → Ostrava  2.62402522061519 % 2.624 %   100 bps 100.000 Gbps   2.62402522061519 bps 2.624 Gbps 
Ostrava → Karviná  2.52461616342713 % 2.525 %   1000 bps 1000.000 Mbps   25.2461616342713 bps 25.246 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.869801084629545 % 0.870 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.69801084629546 bps 8.698 Mbps 
Ostrava → Opava  0.78048674311325 % 0.780 %   10 bps 10.000 Gbps   78.048674311325 bps 78.049 Mbps 
Opava → Ostrava  1.00195611391981 % 1.002 %   10 bps 10.000 Gbps   100.195611391981 bps 100.196 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.948737106181345 % 0.949 %   10 bps 10.000 Gbps   94.8737106181345 bps 94.874 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.55036611892845 % 3.550 %   10 bps 10.000 Gbps   355.036611892846 bps 355.037 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.061512563091736 % 0.062 %   10 bps 10.000 Gbps   6.15125630917361 bps 6.151 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0224664652689911 % 0.022 %   10 bps 10.000 Gbps   2.24664652689911 bps 2.247 Mbps 
Praha → Plzeň  1.49910946611132 % 1.499 %   100 bps 100.000 Gbps   1.49910946611132 bps 1.499 Gbps 
Plzeň → Praha  0.763022113449804 % 0.763 %   100 bps 100.000 Gbps   763.022113449803 bps 763.022 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0474870356478063 % 0.047 %   10 bps 10.000 Gbps   4.74870356478064 bps 4.749 Mbps 
Plzeň → Cheb  6.91923695988751 % 6.919 %   10 bps 10.000 Gbps   691.923695988751 bps 691.924 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160090340416901 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0090340416901 bps 16.009 Kbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.161177710132547 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1177710132547 bps 16.118 Kbps 
AMS-IX → Praha  15.5946745866413 % 15.595 %   10 bps 10.000 Gbps   1.55946745866413 bps 1.559 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.58941883445197 % 0.589 %   10 bps 10.000 Gbps   58.941883445197 bps 58.942 Mbps 
Praha → Brno  6.60558253816933 % 6.606 %   100 bps 100.000 Gbps   6.60558253816933 bps 6.606 Gbps 
Brno → Praha  3.22683331876489 % 3.227 %   100 bps 100.000 Gbps   3.22683331876489 bps 3.227 Gbps 
České Budějovice → Praha  2.24155483538816 % 2.242 %   20 bps 20.000 Gbps   448.310967077632 bps 448.311 Mbps 
Praha → České Budějovice  1.45027383412318 % 1.450 %   20 bps 20.000 Gbps   290.054766824635 bps 290.055 Mbps 
Praha → GÉANT2  4.75008169519893 % 4.750 %   100 bps 100.000 Gbps   4.75008169519893 bps 4.750 Gbps 
GÉANT2 → Praha  9.62617772721114 % 9.626 %   100 bps 100.000 Gbps   9.62617772721114 bps 9.626 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.00729901382721 % 1.007 %   100 bps 100.000 Gbps   1.00729901382721 bps 1.007 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.95902536651078 % 2.959 %   100 bps 100.000 Gbps   2.95902536651078 bps 2.959 Gbps 
Liberec → Praha  0.157446776523173 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7446776523173 bps 15.745 Kbps 
Praha → Liberec  0.172163338357008 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2163338357008 bps 17.216 Kbps 
Praha → NIX.cz  0.72695083267779 % 0.727 %   400 bps 400.000 Gbps   2.90780333071116 bps 2.908 Gbps 
NIX.cz → Praha  1.49999690444732 % 1.500 %   400 bps 400.000 Gbps   5.99998761778929 bps 6.000 Gbps 
Praha → Pardubice  2.41814715975484 % 2.418 %   10 bps 10.000 Gbps   241.814715975484 bps 241.815 Mbps 
Pardubice → Praha  0.479845849203988 % 0.480 %   10 bps 10.000 Gbps   47.9845849203988 bps 47.985 Mbps 
Praha → Poděbrady  4.30967412197897 % 4.310 %   1000 bps 1000.000 Mbps   43.0967412197897 bps 43.097 Mbps 
Poděbrady → Praha  0.966667482412883 % 0.967 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.66667482412883 bps 9.667 Mbps 
Public Internet → Praha  5.88189117055452 % 5.882 %   20 bps 20.000 Gbps   1.1763782341109 bps 1.176 Gbps 
Praha → Public Internet  6.65742634791233 % 6.657 %   20 bps 20.000 Gbps   1.33148526958247 bps 1.331 Gbps 
Brno → Zlín  1.57475179701183 % 1.575 %   10 bps 10.000 Gbps   157.475179701183 bps 157.475 Mbps 
Zlín → Brno  1.37718240861585 % 1.377 %   10 bps 10.000 Gbps   137.718240861585 bps 137.718 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.542261799731851 % 0.542 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.42261799731851 bps 5.423 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  4.60935012450003 % 4.609 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   46.0935012450003 bps 46.094 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0360165582677585 % 0.036 %   1000 bps 1000.000 Mbps   360.165582677585 bps 360.166 Kbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.112138638128104 % 0.112 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.12138638128104 bps 1.121 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  3.87773838772514 % 3.878 %   10 bps 10.000 Gbps   387.773838772514 bps 387.774 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  3.46530078441626 % 3.465 %   10 bps 10.000 Gbps   346.530078441626 bps 346.530 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.155304751606335 % 0.155 %   10 bps 10.000 Gbps   15.5304751606335 bps 15.530 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.784036138148186 % 0.784 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.84036138148186 bps 7.840 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.109232335641029 % 0.109 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.09232335641029 bps 1.092 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.600411695183908 % 0.600 %   10 bps 10.000 Gbps   60.0411695183908 bps 60.041 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149771972122755 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9771972122755 bps 14.977 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.42673837135311 % 1.427 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.2673837135311 bps 14.267 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.591088833272571 % 0.591 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.91088833272571 bps 5.911 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163667125561646 % 0.164 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3667125561646 bps 16.367 Kbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   62.7118843660796 bps 62.712 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Wed Aug 5 00:05:45 2020