CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2020/9/10

Average load for period: 2020/09/10 00:00:00 - 2020/09/10 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2020/09/10 00:00:00 - 2020/09/10 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2020/9/10
ACONET->Brno  3.469%  Brno->ACONET  13.442%  Brno->Lednice  7.005%  Lednice->Brno  25.291%  Brno->SANET  6.854%  SANET->Brno  2.070%  Brno->Vyškov  8.347%  Vyškov->Brno  0.394%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.739e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.346e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.187%  Plzeň->České Budějovice  0.749%  České Budějovice->Tábor  0.514%  Tábor->České Budějovice  0.126%  Brno->Jihlava  3.851%  Jihlava->Brno  2.407%  České Budějovice->Jihlava  0.166e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.075%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.181e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.265e-3 %  Jihlava->Telč  0.553%  Telč->Jihlava  0.081%  Hradec Králové->Liberec  3.376%  Liberec->Hradec Králové  0.517%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.227e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.255e-3 %  Děčín->Most  0.260e-3 %  Most->Děčín  0.371e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.100e-3 %  Brno->Olomouc  0.745%  Olomouc->Brno  0.161%  Hradec Králové->Olomouc  0.866%  Olomouc->Hradec Králové  0.284%  Olomouc->Ostrava  3.651%  Ostrava->Olomouc  2.511%  Olomouc->Zlín  0.979%  Zlín->Olomouc  0.016%  Brno->Ostrava  3.695%  Ostrava->Brno  2.454%  Karviná->Ostrava  0.703%  Ostrava->Karviná  3.410%  Opava->Ostrava  1.882%  Ostrava->Opava  0.652%  Ostrava->Pionier  6.274%  Pionier->Ostrava  0.963%  Hradec Králové->Pardubice  0.055%  Pardubice->Hradec Králové  0.084%  Cheb->Plzeň  0.030%  Plzeň->Cheb  0.191%  Plzeň->Praha  0.786%  Praha->Plzeň  2.842%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  20.939%  Praha->AMS-IX  1.731%  Brno->Praha  9.692%  Praha->Brno  9.031%  České Budějovice->Praha  0.756%  Praha->České Budějovice  1.789%  GÉANT2->Praha  1.677%  Praha->GÉANT2  0.930%  Hradec Králové->Praha  1.018%  Praha->Hradec Králové  4.328%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.705%  Praha->Pardubice  4.163%  Poděbrady->Praha  1.639%  Praha->Poděbrady  11.646%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.434%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.447%  Most->Ústí nad
Labem  0.011%  Ústí nad
Labem->Most  0.172%  Praha->Ústí nad
Labem  5.244%  Ústí nad
Labem->Praha  1.071%  Brno->Zlín  2.440%  Zlín->Brno  0.756%  NIX.cz->Praha  2.139%  Praha->NIX.cz  0.890%  Praha->Public Internet  9.218%  Public Internet->Praha  8.910% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/09/10 00:00:00 - 2020/09/10 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/09/10 00:00:00 - 2020/09/10 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  3.46938057980634 % 3.469 %   10 bps 10.000 Gbps   346.938057980634 bps 346.938 Mbps 
Brno → ACONET  13.4421405753292 % 13.442 %   10 bps 10.000 Gbps   1.34421405753292 bps 1.344 Gbps 
Brno → Lednice  7.00518447480361 % 7.005 %   1000 bps 1000.000 Mbps   70.0518447480361 bps 70.052 Mbps 
Lednice → Brno  25.2909378499816 % 25.291 %   1000 bps 1000.000 Mbps   252.909378499816 bps 252.909 Mbps 
Brno → SANET  6.85362074925468 % 6.854 %   20 bps 20.000 Gbps   1.37072414985094 bps 1.371 Gbps 
SANET → Brno  2.0695081458816 % 2.070 %   20 bps 20.000 Gbps   413.901629176321 bps 413.902 Mbps 
Vyškov → Brno  0.394117020925681 % 0.394 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.94117020925681 bps 3.941 Mbps 
Brno → Vyškov  8.34677694652394 % 8.347 %   1000 bps 1000.000 Mbps   83.4677694652394 bps 83.468 Mbps 
Brno → Jihlava  3.85065915150256 % 3.851 %   100 bps 100.000 Gbps   3.85065915150256 bps 3.851 Gbps 
Jihlava → Brno  2.40707796102431 % 2.407 %   100 bps 100.000 Gbps   2.40707796102431 bps 2.407 Gbps 
České Budějovice → Jihlava  0.165831789355337 % 0.166 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   25.9352093947987 bps 25.935 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0745952658932963 % 0.075 %   20 bps 20.000 Gbps   14.911855185027 bps 14.912 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.180792530435008 % 0.181 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.80792530435008 bps 1.808 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.26530099353892 % 0.265 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.6530099353892 bps 2.653 Kbps 
Jihlava → Telč  0.552957214571315 % 0.553 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.52957214571315 bps 5.530 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0807410895407644 % 0.081 %   1000 bps 1000.000 Mbps   807.410895407644 bps 807.411 Kbps 
Liberec → Hradec Králové  0.517498029470802 % 0.517 %   20 bps 20.000 Gbps   103.49960589416 bps 103.500 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  3.3764721970646 % 3.376 %   20 bps 20.000 Gbps   675.29443941292 bps 675.294 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.254899194644358 % 0.255 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   25.4899194644358 bps 25.490 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.227219986511824 % 0.227 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   22.7219986511824 bps 22.722 Kbps 
Děčín → Most  0.260248036322158 % 0.260 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.60248036322158 bps 2.602 Kbps 
Most → Děčín  0.370772565778055 % 0.371 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.70772565778055 bps 3.708 Kbps 
Plzeň → Most  0.10021795624847 % 0.100 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.0021795624847 bps 1.002 Kbps 
Most → Plzeň  0.207030751955749 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07030751955749 bps 2.070 Kbps 
Brno → Olomouc  0.745345733651257 % 0.745 %   100 bps 100.000 Gbps   745.345733651257 bps 745.346 Mbps 
Olomouc → Brno  0.160687110226455 % 0.161 %   100 bps 100.000 Gbps   160.687110226455 bps 160.687 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.283521060638792 % 0.284 %   100 bps 100.000 Gbps   283.521060638792 bps 283.521 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.865805269713342 % 0.866 %   100 bps 100.000 Gbps   865.805269713342 bps 865.805 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.65094902874587 % 3.651 %   20 bps 20.000 Gbps   711.127118484603 bps 711.127 Mbps 
Ostrava → Olomouc  2.51147924341378 % 2.511 %   20 bps 20.000 Gbps   467.621248954547 bps 467.621 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.0155973611218436 % 0.016 %   10 bps 10.000 Gbps   1.55973611218436 bps 1.560 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.978995054057234 % 0.979 %   10 bps 10.000 Gbps   97.8995054057234 bps 97.900 Mbps 
Brno → Ostrava  3.69495866465396 % 3.695 %   100 bps 100.000 Gbps   3.69495866465396 bps 3.695 Gbps 
Ostrava → Brno  2.45373260108182 % 2.454 %   100 bps 100.000 Gbps   2.45373260108182 bps 2.454 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.702864971474991 % 0.703 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.02864971474991 bps 7.029 Mbps 
Ostrava → Karviná  3.41032453155265 % 3.410 %   1000 bps 1000.000 Mbps   34.1032453155265 bps 34.103 Mbps 
Opava → Ostrava  1.8818366847069 % 1.882 %   10 bps 10.000 Gbps   188.183668470689 bps 188.184 Mbps 
Ostrava → Opava  0.651552609546668 % 0.652 %   10 bps 10.000 Gbps   65.1552609546668 bps 65.155 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.963075855542914 % 0.963 %   10 bps 10.000 Gbps   96.3075855542913 bps 96.308 Mbps 
Ostrava → Pionier  6.27433119232521 % 6.274 %   10 bps 10.000 Gbps   627.433119232521 bps 627.433 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0551433934409314 % 0.055 %   10 bps 10.000 Gbps   5.51433934409314 bps 5.514 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0842218020052583 % 0.084 %   10 bps 10.000 Gbps   8.42218020052583 bps 8.422 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.190775326084531 % 0.191 %   10 bps 10.000 Gbps   19.0775326084531 bps 19.078 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160118830326393 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0118830326393 bps 16.012 Kbps 
Praha → Plzeň  2.84212384951162 % 2.842 %   100 bps 100.000 Gbps   2.84212384951162 bps 2.842 Gbps 
Plzeň → Praha  0.785795089078438 % 0.786 %   100 bps 100.000 Gbps   785.795089078437 bps 785.795 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.160828429447431 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0828429447431 bps 16.083 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.0297050233937807 % 0.030 %   10 bps 10.000 Gbps   2.97050233937807 bps 2.971 Mbps 
AMS-IX → Praha  20.9387044791401 % 20.939 %   10 bps 10.000 Gbps   2.09387044791401 bps 2.094 Gbps 
Praha → AMS-IX  1.73080308248803 % 1.731 %   10 bps 10.000 Gbps   173.080308248803 bps 173.080 Mbps 
Brno → Praha  9.69194224634686 % 9.692 %   100 bps 100.000 Gbps   9.69194224634687 bps 9.692 Gbps 
Praha → Brno  9.03110634886981 % 9.031 %   100 bps 100.000 Gbps   9.0311063488698 bps 9.031 Gbps 
Praha → České Budějovice  1.78892698382638 % 1.789 %   20 bps 20.000 Gbps   357.785396765277 bps 357.785 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.756405745075057 % 0.756 %   20 bps 20.000 Gbps   151.281149015011 bps 151.281 Mbps 
GÉANT2 → Praha  1.67703723492101 % 1.677 %   100 bps 100.000 Gbps   1.6759998731819 bps 1.676 Gbps 
Praha → GÉANT2  0.930332934882713 % 0.930 %   100 bps 100.000 Gbps   930.295229690712 bps 930.295 Mbps 
Hradec Králové → Praha  1.01816963214848 % 1.018 %   100 bps 100.000 Gbps   1.01816963214848 bps 1.018 Gbps 
Praha → Hradec Králové  4.32806993551259 % 4.328 %   100 bps 100.000 Gbps   4.32806993551259 bps 4.328 Gbps 
Praha → Liberec  0.172307107229242 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2307107229242 bps 17.231 Kbps 
Liberec → Praha  0.157731455510598 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7731455510598 bps 15.773 Kbps 
NIX.cz → Praha  2.13855369251517 % 2.139 %   400 bps 400.000 Gbps   8.50518110452385 bps 8.505 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.890166070250859 % 0.890 %   400 bps 400.000 Gbps   3.54141725468422 bps 3.541 Gbps 
Praha → Pardubice  4.1625878212976 % 4.163 %   10 bps 10.000 Gbps   416.25878212976 bps 416.259 Mbps 
Pardubice → Praha  0.705466204775364 % 0.705 %   10 bps 10.000 Gbps   70.5466204775364 bps 70.547 Mbps 
Praha → Poděbrady  11.6462202640008 % 11.646 %   1000 bps 1000.000 Mbps   116.462202640008 bps 116.462 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.63865421611372 % 1.639 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.3865421611372 bps 16.387 Mbps 
Public Internet → Praha  8.91036801616896 % 8.910 %   20 bps 20.000 Gbps   1.78207360323379 bps 1.782 Gbps 
Praha → Public Internet  9.21844179865052 % 9.218 %   20 bps 20.000 Gbps   1.8436883597301 bps 1.844 Gbps 
Zlín → Brno  0.755964481538643 % 0.756 %   10 bps 10.000 Gbps   75.5964481538644 bps 75.596 Mbps 
Brno → Zlín  2.44049618510806 % 2.440 %   10 bps 10.000 Gbps   244.049618510807 bps 244.050 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.433986473636606 % 0.434 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.33986473636607 bps 4.340 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.44658738884791 % 1.447 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.4658738884791 bps 14.466 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  0.0107352195174956 % 0.011 %   1000 bps 1000.000 Mbps   107.352195174956 bps 107.352 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  5.243683524961 % 5.244 %   10 bps 10.000 Gbps   524.368352496101 bps 524.368 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.07091013849669 % 1.071 %   10 bps 10.000 Gbps   107.091013849669 bps 107.091 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.172429425195723 % 0.172 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.72429425195723 bps 1.724 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.738823777628132 % 0.739 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.38823777628132 bps 7.388 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.187334338733329 % 0.187 %   10 bps 10.000 Gbps   18.7334338733329 bps 18.733 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.749344549858092 % 0.749 %   10 bps 10.000 Gbps   74.9344549858092 bps 74.934 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149868316880488 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9868316880488 bps 14.987 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.1256741707732 % 0.126 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.256741707732 bps 1.257 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163411262644151 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.341126264415 bps 16.341 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.34580685487621 % 1.346 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.4580685487621 bps 13.458 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.513969931819842 % 0.514 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.13969931819842 bps 5.140 Mbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   71.9239285736146 bps 71.924 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Fri Sep 11 00:06:13 2020