CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2020/9/11

Average load for period: 2020/09/11 00:00:00 - 2020/09/11 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2020/09/11 00:00:00 - 2020/09/11 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2020/9/11
ACONET->Brno  2.937%  Brno->ACONET  12.266%  Brno->Lednice  6.782%  Lednice->Brno  24.970%  Brno->SANET  6.112%  SANET->Brno  1.913%  Brno->Vyškov  3.764%  Vyškov->Brno  0.478%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.733e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.329e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.247%  Plzeň->České Budějovice  0.653%  České Budějovice->Tábor  0.789%  Tábor->České Budějovice  0.289%  Brno->Jihlava  2.989%  Jihlava->Brno  1.738%  České Budějovice->Jihlava  0.197e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.060%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.181e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.265e-3 %  Jihlava->Telč  0.651%  Telč->Jihlava  0.131%  Hradec Králové->Liberec  2.377%  Liberec->Hradec Králové  0.462%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.202e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.210e-3 %  Děčín->Most  0.260e-3 %  Most->Děčín  0.371e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.102e-3 %  Brno->Olomouc  0.465%  Olomouc->Brno  0.201%  Hradec Králové->Olomouc  0.710%  Olomouc->Hradec Králové  0.204%  Olomouc->Ostrava  2.176%  Ostrava->Olomouc  3.039%  Olomouc->Zlín  0.816%  Zlín->Olomouc  1.143e-3 %  Brno->Ostrava  3.416%  Ostrava->Brno  2.363%  Karviná->Ostrava  0.637%  Ostrava->Karviná  2.709%  Opava->Ostrava  1.550%  Ostrava->Opava  0.638%  Ostrava->Pionier  6.167%  Pionier->Ostrava  0.922%  Hradec Králové->Pardubice  0.028%  Pardubice->Hradec Králové  0.123%  Cheb->Plzeň  0.113%  Plzeň->Cheb  0.166%  Plzeň->Praha  0.693%  Praha->Plzeň  1.951%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  18.125%  Praha->AMS-IX  2.393%  Brno->Praha  3.640%  Praha->Brno  8.034%  České Budějovice->Praha  1.186%  Praha->České Budějovice  1.587%  GÉANT2->Praha  1.260%  Praha->GÉANT2  1.486%  Hradec Králové->Praha  0.959%  Praha->Hradec Králové  3.599%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.648%  Praha->Pardubice  4.475%  Poděbrady->Praha  2.035%  Praha->Poděbrady  7.921%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.117%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.086%  Most->Ústí nad
Labem  4.091e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.025%  Praha->Ústí nad
Labem  4.867%  Ústí nad
Labem->Praha  0.915%  Brno->Zlín  1.986%  Zlín->Brno  0.702%  NIX.cz->Praha  1.917%  Praha->NIX.cz  0.744%  Praha->Public Internet  8.755%  Public Internet->Praha  7.643% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/09/11 00:00:00 - 2020/09/11 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/09/11 00:00:00 - 2020/09/11 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  2.93716350403033 % 2.937 %   10 bps 10.000 Gbps   293.716350403034 bps 293.716 Mbps 
Brno → ACONET  12.2663850576026 % 12.266 %   10 bps 10.000 Gbps   1.22663850576026 bps 1.227 Gbps 
Lednice → Brno  24.9702937831965 % 24.970 %   1000 bps 1000.000 Mbps   249.702937831965 bps 249.703 Mbps 
Brno → Lednice  6.78243939034789 % 6.782 %   1000 bps 1000.000 Mbps   67.8243939034789 bps 67.824 Mbps 
Brno → SANET  6.11199497766738 % 6.112 %   20 bps 20.000 Gbps   1.22239899553347 bps 1.222 Gbps 
SANET → Brno  1.91307559527867 % 1.913 %   20 bps 20.000 Gbps   382.615119055733 bps 382.615 Mbps 
Vyškov → Brno  0.478243651819618 % 0.478 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.78243651819618 bps 4.782 Mbps 
Brno → Vyškov  3.76408855948755 % 3.764 %   1000 bps 1000.000 Mbps   37.6408855948755 bps 37.641 Mbps 
Jihlava → Brno  1.7383715054974 % 1.738 %   100 bps 100.000 Gbps   1.7383715054974 bps 1.738 Gbps 
Brno → Jihlava  2.98915266808816 % 2.989 %   100 bps 100.000 Gbps   2.98915266808816 bps 2.989 Gbps 
České Budějovice → Jihlava  0.197204173892025 % 0.197 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   39.440834778405 bps 39.441 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0601384281851194 % 0.060 %   20 bps 20.000 Gbps   12.0276856370239 bps 12.028 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.265475429531037 % 0.265 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.65475429531037 bps 2.655 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.180753347804233 % 0.181 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.80753347804233 bps 1.808 Kbps 
Telč → Jihlava  0.130630044474748 % 0.131 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.30630044474748 bps 1.306 Mbps 
Jihlava → Telč  0.65120804639138 % 0.651 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.5120804639138 bps 6.512 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.461792157085145 % 0.462 %   20 bps 20.000 Gbps   92.358431417029 bps 92.358 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.37733572329761 % 2.377 %   20 bps 20.000 Gbps   475.467144659523 bps 475.467 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.210032459456783 % 0.210 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.0032459456783 bps 21.003 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.201624845227601 % 0.202 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.1624845227601 bps 20.162 Kbps 
Most → Děčín  0.371390143427954 % 0.371 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.71390143427954 bps 3.714 Kbps 
Děčín → Most  0.260358976055965 % 0.260 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.60358976055965 bps 2.604 Kbps 
Most → Plzeň  0.20702391987191 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.0702391987191 bps 2.070 Kbps 
Plzeň → Most  0.10170162200074 % 0.102 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.0170162200074 bps 1.017 Kbps 
Olomouc → Brno  0.200968423592117 % 0.201 %   100 bps 100.000 Gbps   200.968423592117 bps 200.968 Mbps 
Brno → Olomouc  0.465016973741099 % 0.465 %   100 bps 100.000 Gbps   465.016973741099 bps 465.017 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.203681839548137 % 0.204 %   100 bps 100.000 Gbps   203.681839548137 bps 203.682 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.710438202566539 % 0.710 %   100 bps 100.000 Gbps   710.438202566539 bps 710.438 Mbps 
Ostrava → Olomouc  3.03884037715469 % 3.039 %   20 bps 20.000 Gbps   605.105459910299 bps 605.105 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.17551765344506 % 2.176 %   20 bps 20.000 Gbps   418.239733290736 bps 418.240 Mbps 
Zlín → Olomouc  1.14340060052449 % 1.143 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   114.340060052449 bps 114.340 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.81593198980255 % 0.816 %   10 bps 10.000 Gbps   81.593198980255 bps 81.593 Mbps 
Brno → Ostrava  3.41598657852893 % 3.416 %   100 bps 100.000 Gbps   3.41598657852892 bps 3.416 Gbps 
Ostrava → Brno  2.36311036679421 % 2.363 %   100 bps 100.000 Gbps   2.36311036679421 bps 2.363 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.636648646646361 % 0.637 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.36648646646361 bps 6.366 Mbps 
Ostrava → Karviná  2.70875819352802 % 2.709 %   1000 bps 1000.000 Mbps   27.0875819352802 bps 27.088 Mbps 
Opava → Ostrava  1.55022924940368 % 1.550 %   10 bps 10.000 Gbps   155.022924940368 bps 155.023 Mbps 
Ostrava → Opava  0.638425200805706 % 0.638 %   10 bps 10.000 Gbps   63.8425200805707 bps 63.843 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.921706902553494 % 0.922 %   10 bps 10.000 Gbps   92.1706902553494 bps 92.171 Mbps 
Ostrava → Pionier  6.16680013184895 % 6.167 %   10 bps 10.000 Gbps   616.680013184895 bps 616.680 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.123100213136777 % 0.123 %   10 bps 10.000 Gbps   12.3100213136777 bps 12.310 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0279771568057261 % 0.028 %   10 bps 10.000 Gbps   2.79771568057261 bps 2.798 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.160720903143393 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0720903143393 bps 16.072 Kbps 
Plzeň → Praha  0.693445366712864 % 0.693 %   100 bps 100.000 Gbps   693.445366712863 bps 693.445 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160136133973146 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0136133973146 bps 16.014 Kbps 
Plzeň → Cheb  0.165814758851715 % 0.166 %   10 bps 10.000 Gbps   16.5814758851715 bps 16.581 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.112742240913522 % 0.113 %   10 bps 10.000 Gbps   11.2742240913522 bps 11.274 Mbps 
Praha → Plzeň  1.95098858408369 % 1.951 %   100 bps 100.000 Gbps   1.95098858408369 bps 1.951 Gbps 
Praha → AMS-IX  2.3932586966118 % 2.393 %   10 bps 10.000 Gbps   239.32586966118 bps 239.326 Mbps 
AMS-IX → Praha  18.1251898795266 % 18.125 %   10 bps 10.000 Gbps   1.81251898795266 bps 1.813 Gbps 
Brno → Praha  3.63972907835726 % 3.640 %   100 bps 100.000 Gbps   3.63972907835726 bps 3.640 Gbps 
Praha → Brno  8.034018235158 % 8.034 %   100 bps 100.000 Gbps   8.034018235158 bps 8.034 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.18601339287964 % 1.186 %   20 bps 20.000 Gbps   237.202678575927 bps 237.203 Mbps 
Praha → České Budějovice  1.58682759638508 % 1.587 %   20 bps 20.000 Gbps   317.365519277016 bps 317.366 Mbps 
GÉANT2 → Praha  1.25998071128841 % 1.260 %   100 bps 100.000 Gbps   1.25956641895129 bps 1.260 Gbps 
Praha → GÉANT2  1.48595796645625 % 1.486 %   100 bps 100.000 Gbps   1.48587117595557 bps 1.486 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.59948379392867 % 3.599 %   100 bps 100.000 Gbps   3.59948379392867 bps 3.599 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.958775850526178 % 0.959 %   100 bps 100.000 Gbps   958.775850526178 bps 958.776 Mbps 
Praha → Liberec  0.172164903374299 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2164903374299 bps 17.216 Kbps 
Liberec → Praha  0.157506587520187 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7506587520187 bps 15.751 Kbps 
NIX.cz → Praha  1.91736932309923 % 1.917 %   400 bps 400.000 Gbps   7.66947729239693 bps 7.669 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.744465543827242 % 0.744 %   400 bps 400.000 Gbps   2.97786217530897 bps 2.978 Gbps 
Pardubice → Praha  0.647571873028017 % 0.648 %   10 bps 10.000 Gbps   64.7571873028017 bps 64.757 Mbps 
Praha → Pardubice  4.47474818774908 % 4.475 %   10 bps 10.000 Gbps   447.474818774908 bps 447.475 Mbps 
Praha → Poděbrady  7.92054009317438 % 7.921 %   1000 bps 1000.000 Mbps   79.2054009317438 bps 79.205 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.03510504580085 % 2.035 %   1000 bps 1000.000 Mbps   20.3510504580085 bps 20.351 Mbps 
Public Internet → Praha  7.64335940026364 % 7.643 %   20 bps 20.000 Gbps   1.52867181861537 bps 1.529 Gbps 
Praha → Public Internet  8.75483131440226 % 8.755 %   20 bps 20.000 Gbps   1.75096609422023 bps 1.751 Gbps 
Brno → Zlín  1.98625124566964 % 1.986 %   10 bps 10.000 Gbps   198.625124566964 bps 198.625 Mbps 
Zlín → Brno  0.701822456045822 % 0.702 %   10 bps 10.000 Gbps   70.1822456045822 bps 70.182 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.915035259930881 % 0.915 %   10 bps 10.000 Gbps   91.5035259930881 bps 91.504 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0248555984784017 % 0.025 %   1000 bps 1000.000 Mbps   248.555984784017 bps 248.556 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.08579278152983 % 1.086 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.8579278152983 bps 10.858 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.8674204733613 % 4.867 %   10 bps 10.000 Gbps   486.74204733613 bps 486.742 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  4.09058206329583 % 4.091 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   40.9058206329583 bps 40.906 Kbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.117226839574759 % 0.117 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.17226839574759 bps 1.172 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.288535985048873 % 0.289 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.88535985048873 bps 2.885 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.32946072587798 % 1.329 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.2946072587798 bps 13.295 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.788913526351526 % 0.789 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.88913526351526 bps 7.889 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.653107527287186 % 0.653 %   10 bps 10.000 Gbps   65.3107527287186 bps 65.311 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163370944227222 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3370944227222 bps 16.337 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.246739938846037 % 0.247 %   10 bps 10.000 Gbps   24.6739938846037 bps 24.674 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149808834293337 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9808834293337 bps 14.981 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.733335386213037 % 0.733 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.33335386213037 bps 7.333 Kbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   57.9963049244401 bps 57.996 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Sat Sep 12 00:06:14 2020