CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2020/9/12

Average load for period: 2020/09/12 00:00:00 - 2020/09/12 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2020/09/12 00:00:00 - 2020/09/12 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2020/9/12
ACONET->Brno  2.348%  Brno->ACONET  7.940%  Brno->Lednice  9.391%  Lednice->Brno  25.291%  Brno->SANET  2.803%  SANET->Brno  1.378%  Brno->Vyškov  0.659%  Vyškov->Brno  0.044%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.731e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.319e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.190%  Plzeň->České Budějovice  1.645%  České Budějovice->Tábor  0.287%  Tábor->České Budějovice  0.376%  Brno->Jihlava  1.995%  Jihlava->Brno  1.278%  České Budějovice->Jihlava  0.098e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.049%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.181e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.266e-3 %  Jihlava->Telč  0.200%  Telč->Jihlava  0.045%  Hradec Králové->Liberec  1.513%  Liberec->Hradec Králové  0.265%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.156e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.155e-3 %  Děčín->Most  0.261e-3 %  Most->Děčín  0.371e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.103e-3 %  Brno->Olomouc  0.153%  Olomouc->Brno  0.093%  Hradec Králové->Olomouc  0.441%  Olomouc->Hradec Králové  0.101%  Olomouc->Ostrava  2.358%  Ostrava->Olomouc  0.013%  Olomouc->Zlín  0.476%  Zlín->Olomouc  0.201e-3 %  Brno->Ostrava  3.455%  Ostrava->Brno  2.420%  Karviná->Ostrava  0.325%  Ostrava->Karviná  2.548%  Opava->Ostrava  1.249%  Ostrava->Opava  0.366%  Ostrava->Pionier  3.186%  Pionier->Ostrava  0.674%  Hradec Králové->Pardubice  6.257e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.046%  Cheb->Plzeň  0.019%  Plzeň->Cheb  0.097%  Plzeň->Praha  0.695%  Praha->Plzeň  1.170%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  14.628%  Praha->AMS-IX  1.037%  Brno->Praha  2.743%  Praha->Brno  5.239%  České Budějovice->Praha  0.995%  Praha->České Budějovice  0.983%  GÉANT2->Praha  1.164%  Praha->GÉANT2  0.933%  Hradec Králové->Praha  0.755%  Praha->Hradec Králové  2.346%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  0.315%  Praha->Pardubice  1.684%  Poděbrady->Praha  1.061%  Praha->Poděbrady  6.880%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.122%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.624%  Most->Ústí nad
Labem  0.012%  Ústí nad
Labem->Most  0.223%  Praha->Ústí nad
Labem  2.803%  Ústí nad
Labem->Praha  0.869%  Brno->Zlín  1.055%  Zlín->Brno  0.524%  NIX.cz->Praha  1.069%  Praha->NIX.cz  0.463%  Praha->Public Internet  7.235%  Public Internet->Praha  4.666% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/09/12 00:00:00 - 2020/09/12 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/09/12 00:00:00 - 2020/09/12 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  7.94009143479545 % 7.940 %   10 bps 10.000 Gbps   794.009143479545 bps 794.009 Mbps 
ACONET → Brno  2.34827418812108 % 2.348 %   10 bps 10.000 Gbps   234.827418812108 bps 234.827 Mbps 
Brno → Lednice  9.39085290371363 % 9.391 %   1000 bps 1000.000 Mbps   93.9085290371363 bps 93.909 Mbps 
Lednice → Brno  25.2906421079358 % 25.291 %   1000 bps 1000.000 Mbps   252.906421079358 bps 252.906 Mbps 
Brno → SANET  2.80348052668096 % 2.803 %   20 bps 20.000 Gbps   560.696105336193 bps 560.696 Mbps 
SANET → Brno  1.37847417299226 % 1.378 %   20 bps 20.000 Gbps   275.694834598452 bps 275.695 Mbps 
Vyškov → Brno  0.0436997471106605 % 0.044 %   1000 bps 1000.000 Mbps   436.997471106605 bps 436.997 Kbps 
Brno → Vyškov  0.659329367832302 % 0.659 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.59329367832302 bps 6.593 Mbps 
Jihlava → Brno  1.27847580753982 % 1.278 %   100 bps 100.000 Gbps   1.27847580753982 bps 1.278 Gbps 
Brno → Jihlava  1.99477926761741 % 1.995 %   100 bps 100.000 Gbps   1.99477926761741 bps 1.995 Gbps 
Jihlava → České Budějovice  0.048963607642809 % 0.049 %   20 bps 20.000 Gbps   9.79272152856181 bps 9.793 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.0984007731495084 % 0.098 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   19.6801546299017 bps 19.680 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.180870588828074 % 0.181 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.80870588828074 bps 1.809 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.265864333268456 % 0.266 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.65864333268456 bps 2.659 Kbps 
Telč → Jihlava  0.0449791929738693 % 0.045 %   1000 bps 1000.000 Mbps   449.791929738693 bps 449.792 Kbps 
Jihlava → Telč  0.19994408498204 % 0.200 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.9994408498204 bps 1.999 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.51336041110661 % 1.513 %   20 bps 20.000 Gbps   302.672082221321 bps 302.672 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.265223139247192 % 0.265 %   20 bps 20.000 Gbps   53.0446278494383 bps 53.045 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.156483470577497 % 0.156 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.6483470577497 bps 15.648 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.154807391649951 % 0.155 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.4807391649951 bps 15.481 Kbps 
Děčín → Most  0.260612310569535 % 0.261 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.60612310569535 bps 2.606 Kbps 
Most → Děčín  0.371464527721386 % 0.371 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.71464527721386 bps 3.715 Kbps 
Most → Plzeň  0.207004724436726 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07004724436726 bps 2.070 Kbps 
Plzeň → Most  0.10309774265151 % 0.103 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.0309774265151 bps 1.031 Kbps 
Olomouc → Brno  0.0930599744356515 % 0.093 %   100 bps 100.000 Gbps   93.0599744356515 bps 93.060 Mbps 
Brno → Olomouc  0.152698171082673 % 0.153 %   100 bps 100.000 Gbps   152.698171082673 bps 152.698 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.101223728966791 % 0.101 %   100 bps 100.000 Gbps   101.223728966791 bps 101.224 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.441384733636279 % 0.441 %   100 bps 100.000 Gbps   441.384733636279 bps 441.385 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.35816205650007 % 2.358 %   20 bps 20.000 Gbps   448.566588016277 bps 448.567 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.012635984923602 % 0.013 %   20 bps 20.000 Gbps   2.47401249371696 bps 2.474 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.475934780575811 % 0.476 %   10 bps 10.000 Gbps   47.5934780575811 bps 47.593 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.201091268945197 % 0.201 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.1091268945197 bps 20.109 Kbps 
Brno → Ostrava  3.45527209275497 % 3.455 %   100 bps 100.000 Gbps   3.45527209275497 bps 3.455 Gbps 
Ostrava → Brno  2.41967609813817 % 2.420 %   100 bps 100.000 Gbps   2.41967609813817 bps 2.420 Gbps 
Ostrava → Karviná  2.54798079454753 % 2.548 %   1000 bps 1000.000 Mbps   25.4798079454753 bps 25.480 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.324826789682981 % 0.325 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.24826789682981 bps 3.248 Mbps 
Ostrava → Opava  0.365908168390935 % 0.366 %   10 bps 10.000 Gbps   36.5908168390935 bps 36.591 Mbps 
Opava → Ostrava  1.2486705670524 % 1.249 %   10 bps 10.000 Gbps   124.86705670524 bps 124.867 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.674354071461656 % 0.674 %   10 bps 10.000 Gbps   67.4354071461656 bps 67.435 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.18599243943553 % 3.186 %   10 bps 10.000 Gbps   318.599243943554 bps 318.599 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0455845813966196 % 0.046 %   10 bps 10.000 Gbps   4.55845813966196 bps 4.558 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  6.2568151054911 % 6.257 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   625.68151054911 bps 625.682 Kbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160174355507775 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0174355507775 bps 16.017 Kbps 
Praha → Plzeň  1.17004468384204 % 1.170 %   100 bps 100.000 Gbps   1.17004468384204 bps 1.170 Gbps 
Plzeň → Cheb  0.0968566046233207 % 0.097 %   10 bps 10.000 Gbps   9.68566046233207 bps 9.686 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0192255758839903 % 0.019 %   10 bps 10.000 Gbps   1.92255758839903 bps 1.923 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.160901729389478 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0901729389478 bps 16.090 Kbps 
Plzeň → Praha  0.695202820206877 % 0.695 %   100 bps 100.000 Gbps   695.202820206877 bps 695.203 Mbps 
AMS-IX → Praha  14.6282208269828 % 14.628 %   10 bps 10.000 Gbps   1.46282208269828 bps 1.463 Gbps 
Praha → AMS-IX  1.03724556205499 % 1.037 %   10 bps 10.000 Gbps   103.724556205499 bps 103.725 Mbps 
Praha → Brno  5.23880485304426 % 5.239 %   100 bps 100.000 Gbps   5.23880485304426 bps 5.239 Gbps 
Brno → Praha  2.74280188710035 % 2.743 %   100 bps 100.000 Gbps   2.74280188710035 bps 2.743 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.994571585854627 % 0.995 %   20 bps 20.000 Gbps   198.914317170925 bps 198.914 Mbps 
Praha → České Budějovice  0.983219377556334 % 0.983 %   20 bps 20.000 Gbps   196.643875511267 bps 196.644 Mbps 
Praha → GÉANT2  0.932678179475026 % 0.933 %   100 bps 100.000 Gbps   932.608277413909 bps 932.608 Mbps 
GÉANT2 → Praha  1.16447662874783 % 1.164 %   100 bps 100.000 Gbps   1.16413845187623 bps 1.164 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.754652140126411 % 0.755 %   100 bps 100.000 Gbps   754.652140126412 bps 754.652 Mbps 
Praha → Hradec Králové  2.34552615330352 % 2.346 %   100 bps 100.000 Gbps   2.34552615330352 bps 2.346 Gbps 
Praha → Liberec  0.172944921063976 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2944921063976 bps 17.294 Kbps 
Liberec → Praha  0.157620976535937 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7620976535937 bps 15.762 Kbps 
NIX.cz → Praha  1.06938262412921 % 1.069 %   400 bps 400.000 Gbps   4.23645295210647 bps 4.236 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.462607160010646 % 0.463 %   400 bps 400.000 Gbps   1.83489246053917 bps 1.835 Gbps 
Pardubice → Praha  0.314804657459267 % 0.315 %   10 bps 10.000 Gbps   31.4804657459267 bps 31.480 Mbps 
Praha → Pardubice  1.68375792801301 % 1.684 %   10 bps 10.000 Gbps   168.375792801301 bps 168.376 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.06063618141765 % 1.061 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.6063618141765 bps 10.606 Mbps 
Praha → Poděbrady  6.88018944660015 % 6.880 %   1000 bps 1000.000 Mbps   68.8018944660016 bps 68.802 Mbps 
Public Internet → Praha  4.66591024388335 % 4.666 %   20 bps 20.000 Gbps   933.182048776668 bps 933.182 Mbps 
Praha → Public Internet  7.23517537682454 % 7.235 %   20 bps 20.000 Gbps   1.44703507536491 bps 1.447 Gbps 
Zlín → Brno  0.524059268677213 % 0.524 %   10 bps 10.000 Gbps   52.4059268677213 bps 52.406 Mbps 
Brno → Zlín  1.05523983238147 % 1.055 %   10 bps 10.000 Gbps   105.523983238147 bps 105.524 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.22330929596946 % 0.223 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.2330929596946 bps 2.233 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.122446941402766 % 0.122 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.22446941402766 bps 1.224 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  0.0117571290674638 % 0.012 %   1000 bps 1000.000 Mbps   117.571290674638 bps 117.571 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  2.80273698111801 % 2.803 %   10 bps 10.000 Gbps   280.273698111801 bps 280.274 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.8693545008283 % 0.869 %   10 bps 10.000 Gbps   86.9354500828299 bps 86.935 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.624235051504289 % 0.624 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.24235051504288 bps 6.242 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  1.64472221305351 % 1.645 %   10 bps 10.000 Gbps   164.47222130535 bps 164.472 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.3761443771648 % 0.376 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.761443771648 bps 3.761 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.731450593288118 % 0.731 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.31450593288117 bps 7.315 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.163318955843543 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3318955843543 bps 16.332 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.149845915063768 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9845915063768 bps 14.985 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.287025575555031 % 0.287 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.87025575555031 bps 2.870 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.31890176116272 % 1.319 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.1890176116272 bps 13.189 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.189959072991429 % 0.190 %   10 bps 10.000 Gbps   18.9959072991429 bps 18.996 Mbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   40.0772176312324 bps 40.077 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Sun Sep 13 00:05:43 2020