CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2020/9/13

Average load for period: 2020/09/13 00:00:00 - 2020/09/13 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2020/09/13 00:00:00 - 2020/09/13 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2020/9/13
ACONET->Brno  2.115%  Brno->ACONET  8.534%  Brno->Lednice  10.584%  Lednice->Brno  25.177%  Brno->SANET  2.678%  SANET->Brno  1.351%  Brno->Vyškov  0.907%  Vyškov->Brno  0.071%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.730e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.339e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.140%  Plzeň->České Budějovice  0.297%  České Budějovice->Tábor  0.224%  Tábor->České Budějovice  0.114%  Brno->Jihlava  2.550%  Jihlava->Brno  2.044%  České Budějovice->Jihlava  0.104e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.070%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.181e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.265e-3 %  Jihlava->Telč  0.126%  Telč->Jihlava  0.033%  Hradec Králové->Liberec  1.354%  Liberec->Hradec Králové  0.315%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.153e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.167e-3 %  Děčín->Most  0.259e-3 %  Most->Děčín  0.370e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.097e-3 %  Brno->Olomouc  0.196%  Olomouc->Brno  0.080%  Hradec Králové->Olomouc  0.426%  Olomouc->Hradec Králové  0.111%  Olomouc->Ostrava  3.014%  Ostrava->Olomouc  0.016%  Olomouc->Zlín  0.516%  Zlín->Olomouc  0.212e-3 %  Brno->Ostrava  3.490%  Ostrava->Brno  2.739%  Karviná->Ostrava  0.468%  Ostrava->Karviná  3.394%  Opava->Ostrava  1.448%  Ostrava->Opava  0.546%  Ostrava->Pionier  2.795%  Pionier->Ostrava  0.583%  Hradec Králové->Pardubice  7.499e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.038%  Cheb->Plzeň  0.023%  Plzeň->Cheb  0.177%  Plzeň->Praha  0.549%  Praha->Plzeň  1.246%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  16.067%  Praha->AMS-IX  0.717%  Brno->Praha  2.714%  Praha->Brno  4.984%  České Budějovice->Praha  0.984%  Praha->České Budějovice  0.876%  GÉANT2->Praha  1.176%  Praha->GÉANT2  1.053%  Hradec Králové->Praha  0.703%  Praha->Hradec Králové  2.285%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.387%  Praha->Pardubice  1.607%  Poděbrady->Praha  1.669%  Praha->Poděbrady  7.639%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.071%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.578%  Most->Ústí nad
Labem  0.018%  Ústí nad
Labem->Most  0.376%  Praha->Ústí nad
Labem  2.877%  Ústí nad
Labem->Praha  1.295%  Brno->Zlín  1.245%  Zlín->Brno  0.579%  NIX.cz->Praha  1.139%  Praha->NIX.cz  0.485%  Praha->Public Internet  7.316%  Public Internet->Praha  4.819% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/09/13 00:00:00 - 2020/09/13 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/09/13 00:00:00 - 2020/09/13 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  8.53381993718 % 8.534 %   10 bps 10.000 Gbps   853.381993718 bps 853.382 Mbps 
ACONET → Brno  2.11490096654367 % 2.115 %   10 bps 10.000 Gbps   211.490096654367 bps 211.490 Mbps 
Lednice → Brno  25.1769566445976 % 25.177 %   1000 bps 1000.000 Mbps   251.769566445976 bps 251.770 Mbps 
Brno → Lednice  10.5840567967331 % 10.584 %   1000 bps 1000.000 Mbps   105.840567967331 bps 105.841 Mbps 
SANET → Brno  1.35077727886187 % 1.351 %   20 bps 20.000 Gbps   270.155455772373 bps 270.155 Mbps 
Brno → SANET  2.67834126002375 % 2.678 %   20 bps 20.000 Gbps   535.668252004751 bps 535.668 Mbps 
Vyškov → Brno  0.070802126891763 % 0.071 %   1000 bps 1000.000 Mbps   708.02126891763 bps 708.021 Kbps 
Brno → Vyškov  0.907147675198931 % 0.907 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.07147675198932 bps 9.071 Mbps 
Brno → Jihlava  2.54973717349619 % 2.550 %   100 bps 100.000 Gbps   2.54973717349619 bps 2.550 Gbps 
Jihlava → Brno  2.04362720395763 % 2.044 %   100 bps 100.000 Gbps   2.04362720395763 bps 2.044 Gbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0703980072140945 % 0.070 %   20 bps 20.000 Gbps   14.0796014428189 bps 14.080 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.103702522029082 % 0.104 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   20.7405044058163 bps 20.741 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.18079040826161 % 0.181 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.8079040826161 bps 1.808 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.265069478832355 % 0.265 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.65069478832355 bps 2.651 Kbps 
Jihlava → Telč  0.126241200502018 % 0.126 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.26241200502018 bps 1.262 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0333976998249324 % 0.033 %   1000 bps 1000.000 Mbps   333.976998249324 bps 333.977 Kbps 
Hradec Králové → Liberec  1.3542075173611 % 1.354 %   20 bps 20.000 Gbps   270.84150347222 bps 270.842 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.314535596955821 % 0.315 %   20 bps 20.000 Gbps   62.9071193911642 bps 62.907 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.16654376929142 % 0.167 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.654376929142 bps 16.654 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.15339209493476 % 0.153 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.339209493476 bps 15.339 Kbps 
Děčín → Most  0.259481290833241 % 0.259 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.59481290833241 bps 2.595 Kbps 
Most → Děčín  0.369618946417133 % 0.370 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.69618946417133 bps 3.696 Kbps 
Plzeň → Most  0.0973900434814088 % 0.097 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   973.900434814087 bps 973.900 bps 
Most → Plzeň  0.207029127455704 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07029127455704 bps 2.070 Kbps 
Brno → Olomouc  0.19648130030541 % 0.196 %   100 bps 100.000 Gbps   196.48130030541 bps 196.481 Mbps 
Olomouc → Brno  0.0798519421778997 % 0.080 %   100 bps 100.000 Gbps   79.8519421778997 bps 79.852 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.111464112259374 % 0.111 %   100 bps 100.000 Gbps   111.464112259374 bps 111.464 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.425918288443964 % 0.426 %   100 bps 100.000 Gbps   425.918288443964 bps 425.918 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.01399006805742 % 3.014 %   20 bps 20.000 Gbps   559.186772007622 bps 559.187 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0156657543842408 % 0.016 %   20 bps 20.000 Gbps   3.06604965685437 bps 3.066 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.515999644293752 % 0.516 %   10 bps 10.000 Gbps   51.5999644293752 bps 51.600 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.212130101537572 % 0.212 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.2130101537572 bps 21.213 Kbps 
Brno → Ostrava  3.48970910503279 % 3.490 %   100 bps 100.000 Gbps   3.48970910503279 bps 3.490 Gbps 
Ostrava → Brno  2.738715729823 % 2.739 %   100 bps 100.000 Gbps   2.738715729823 bps 2.739 Gbps 
Ostrava → Karviná  3.39353577682572 % 3.394 %   1000 bps 1000.000 Mbps   33.9353577682572 bps 33.935 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.468192450705271 % 0.468 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.68192450705272 bps 4.682 Mbps 
Ostrava → Opava  0.546364058417616 % 0.546 %   10 bps 10.000 Gbps   54.6364058417616 bps 54.636 Mbps 
Opava → Ostrava  1.44813416694556 % 1.448 %   10 bps 10.000 Gbps   144.813416694556 bps 144.813 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.582844380889375 % 0.583 %   10 bps 10.000 Gbps   58.2844380889375 bps 58.284 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.79537141920262 % 2.795 %   10 bps 10.000 Gbps   279.537141920262 bps 279.537 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0378998043386552 % 0.038 %   10 bps 10.000 Gbps   3.78998043386552 bps 3.790 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  7.4992128123891 % 7.499 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   749.92128123891 bps 749.921 Kbps 
Plzeň → Cheb  0.177487818015432 % 0.177 %   10 bps 10.000 Gbps   17.7487818015432 bps 17.749 Mbps 
Plzeň → Praha  0.548562676949645 % 0.549 %   100 bps 100.000 Gbps   548.562676949644 bps 548.563 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160109990587141 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0109990587141 bps 16.011 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.0232491852819669 % 0.023 %   10 bps 10.000 Gbps   2.32491852819669 bps 2.325 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.16070394747692 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.070394747692 bps 16.070 Kbps 
Praha → Plzeň  1.24627763850125 % 1.246 %   100 bps 100.000 Gbps   1.24627763850126 bps 1.246 Gbps 
AMS-IX → Praha  16.067064465152 % 16.067 %   10 bps 10.000 Gbps   1.6067064465152 bps 1.607 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.717009986095155 % 0.717 %   10 bps 10.000 Gbps   71.7009986095155 bps 71.701 Mbps 
Brno → Praha  2.71351178761801 % 2.714 %   100 bps 100.000 Gbps   2.713511787618 bps 2.714 Gbps 
Praha → Brno  4.98364736307432 % 4.984 %   100 bps 100.000 Gbps   4.98364736307433 bps 4.984 Gbps 
Praha → České Budějovice  0.87599308632906 % 0.876 %   20 bps 20.000 Gbps   175.198617265812 bps 175.199 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.983678055296736 % 0.984 %   20 bps 20.000 Gbps   196.735611059347 bps 196.736 Mbps 
GÉANT2 → Praha  1.17613691583886 % 1.176 %   100 bps 100.000 Gbps   1.1758859030326 bps 1.176 Gbps 
Praha → GÉANT2  1.05253597284437 % 1.053 %   100 bps 100.000 Gbps   1.0524851188469 bps 1.052 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.703498648916624 % 0.703 %   100 bps 100.000 Gbps   703.498648916623 bps 703.499 Mbps 
Praha → Hradec Králové  2.28506856115474 % 2.285 %   100 bps 100.000 Gbps   2.28506856115474 bps 2.285 Gbps 
Liberec → Praha  0.157737012632116 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7737012632116 bps 15.774 Kbps 
Praha → Liberec  0.172311643613762 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2311643613762 bps 17.231 Kbps 
NIX.cz → Praha  1.13942551498955 % 1.139 %   400 bps 400.000 Gbps   4.51382907120129 bps 4.514 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.484979229762151 % 0.485 %   400 bps 400.000 Gbps   1.92730586670519 bps 1.927 Gbps 
Praha → Pardubice  1.60715885858007 % 1.607 %   10 bps 10.000 Gbps   160.715885858007 bps 160.716 Mbps 
Pardubice → Praha  0.386597465563905 % 0.387 %   10 bps 10.000 Gbps   38.6597465563905 bps 38.660 Mbps 
Praha → Poděbrady  7.63865589323086 % 7.639 %   1000 bps 1000.000 Mbps   76.3865589323086 bps 76.387 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.66939497207644 % 1.669 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.6939497207644 bps 16.694 Mbps 
Praha → Public Internet  7.31588509892959 % 7.316 %   20 bps 20.000 Gbps   1.46317628623036 bps 1.463 Gbps 
Public Internet → Praha  4.81938756563727 % 4.819 %   20 bps 20.000 Gbps   963.877476884122 bps 963.877 Mbps 
Brno → Zlín  1.24510056547015 % 1.245 %   10 bps 10.000 Gbps   124.510056547015 bps 124.510 Mbps 
Zlín → Brno  0.579039289940262 % 0.579 %   10 bps 10.000 Gbps   57.9039289940262 bps 57.904 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.0707781161667904 % 0.071 %   1000 bps 1000.000 Mbps   707.781161667905 bps 707.781 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.376208330047884 % 0.376 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.76208330047884 bps 3.762 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  2.87668096307894 % 2.877 %   10 bps 10.000 Gbps   287.668096307894 bps 287.668 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  0.0177326281338453 % 0.018 %   1000 bps 1000.000 Mbps   177.326281338453 bps 177.326 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.29520305890176 % 1.295 %   10 bps 10.000 Gbps   129.520305890176 bps 129.520 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.577740502932471 % 0.578 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.77740502932471 bps 5.777 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149851932629928 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9851932629928 bps 14.985 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.224494782499716 % 0.224 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.24494782499716 bps 2.245 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.113759569107914 % 0.114 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.13759569107914 bps 1.138 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.33878232856838 % 1.339 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.3878232856838 bps 13.388 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.296626512324451 % 0.297 %   10 bps 10.000 Gbps   29.6626512324451 bps 29.663 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163244773631798 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3244773631798 bps 16.324 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.730472896803427 % 0.730 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.30472896803427 bps 7.305 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.13958484997273 % 0.140 %   10 bps 10.000 Gbps   13.958484997273 bps 13.958 Mbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   42.0145296786153 bps 42.015 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Sep 14 00:05:54 2020