CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2020/9/14

Average load for period: 2020/09/14 00:00:00 - 2020/09/14 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2020/09/14 00:00:00 - 2020/09/14 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2020/9/14
ACONET->Brno  3.852%  Brno->ACONET  13.737%  Brno->Lednice  6.725%  Lednice->Brno  25.146%  Brno->SANET  4.581%  SANET->Brno  1.767%  Brno->Vyškov  7.814%  Vyškov->Brno  0.563%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.728e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.325e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.232%  Plzeň->České Budějovice  0.585%  České Budějovice->Tábor  0.379%  Tábor->České Budějovice  0.496%  Brno->Jihlava  2.122%  Jihlava->Brno  1.024%  České Budějovice->Jihlava  0.151e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.065%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.181e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.266e-3 %  Jihlava->Telč  1.174%  Telč->Jihlava  0.144%  Hradec Králové->Liberec  2.370%  Liberec->Hradec Králové  0.506%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.199e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.187e-3 %  Děčín->Most  0.261e-3 %  Most->Děčín  0.371e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.101e-3 %  Brno->Olomouc  0.508%  Olomouc->Brno  0.158%  Hradec Králové->Olomouc  0.952%  Olomouc->Hradec Králové  0.233%  Olomouc->Ostrava  3.448%  Ostrava->Olomouc  0.036%  Olomouc->Zlín  1.356%  Zlín->Olomouc  0.773e-3 %  Brno->Ostrava  4.339%  Ostrava->Brno  2.344%  Karviná->Ostrava  1.070%  Ostrava->Karviná  2.696%  Opava->Ostrava  1.749%  Ostrava->Opava  1.524%  Ostrava->Pionier  5.220%  Pionier->Ostrava  0.759%  Hradec Králové->Pardubice  0.028%  Pardubice->Hradec Králové  0.063%  Cheb->Plzeň  0.083%  Plzeň->Cheb  0.209%  Plzeň->Praha  0.985%  Praha->Plzeň  2.331%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  20.427%  Praha->AMS-IX  0.835%  Brno->Praha  3.894%  Praha->Brno  9.417%  České Budějovice->Praha  1.164%  Praha->České Budějovice  1.539%  GÉANT2->Praha  2.183%  Praha->GÉANT2  1.044%  Hradec Králové->Praha  1.029%  Praha->Hradec Králové  3.766%  Liberec->Praha  0.157e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.835%  Praha->Pardubice  4.782%  Poděbrady->Praha  2.209%  Praha->Poděbrady  11.475%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.483%  Ústí nad
Labem->Děčín  2.303%  Most->Ústí nad
Labem  0.020%  Ústí nad
Labem->Most  0.358%  Praha->Ústí nad
Labem  5.033%  Ústí nad
Labem->Praha  1.937%  Brno->Zlín  3.246%  Zlín->Brno  0.975%  NIX.cz->Praha  2.170%  Praha->NIX.cz  0.801%  Praha->Public Internet  9.160%  Public Internet->Praha  9.151% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/09/14 00:00:00 - 2020/09/14 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/09/14 00:00:00 - 2020/09/14 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  13.7367710885735 % 13.737 %   10 bps 10.000 Gbps   1.37367710885735 bps 1.374 Gbps 
ACONET → Brno  3.85202089951959 % 3.852 %   10 bps 10.000 Gbps   385.202089951959 bps 385.202 Mbps 
Lednice → Brno  25.145820859959 % 25.146 %   1000 bps 1000.000 Mbps   251.45820859959 bps 251.458 Mbps 
Brno → Lednice  6.72492272885446 % 6.725 %   1000 bps 1000.000 Mbps   67.2492272885446 bps 67.249 Mbps 
SANET → Brno  1.76698211555299 % 1.767 %   20 bps 20.000 Gbps   353.396423110599 bps 353.396 Mbps 
Brno → SANET  4.58097858261765 % 4.581 %   20 bps 20.000 Gbps   916.195716523529 bps 916.196 Mbps 
Vyškov → Brno  0.562944030971105 % 0.563 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.62944030971105 bps 5.629 Mbps 
Brno → Vyškov  7.8144419682031 % 7.814 %   1000 bps 1000.000 Mbps   78.144419682031 bps 78.144 Mbps 
Brno → Jihlava  2.12207681241398 % 2.122 %   100 bps 100.000 Gbps   2.12207681241398 bps 2.122 Gbps 
Jihlava → Brno  1.0237898943572 % 1.024 %   100 bps 100.000 Gbps   1.02378989435721 bps 1.024 Gbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0649837002844307 % 0.065 %   20 bps 20.000 Gbps   12.9967400568861 bps 12.997 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.151401404721328 % 0.151 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   30.2802809442655 bps 30.280 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.266111520911035 % 0.266 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.66111520911035 bps 2.661 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.180779102312352 % 0.181 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.80779102312352 bps 1.808 Kbps 
Telč → Jihlava  0.143782172658546 % 0.144 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.43782172658546 bps 1.438 Mbps 
Jihlava → Telč  1.17441014492932 % 1.174 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.7441014492932 bps 11.744 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.506325750431858 % 0.506 %   20 bps 20.000 Gbps   101.265150086372 bps 101.265 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.36987836997989 % 2.370 %   20 bps 20.000 Gbps   473.975673995977 bps 473.976 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.198973789853021 % 0.199 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   19.8973789853021 bps 19.897 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.187213099490794 % 0.187 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.7213099490794 bps 18.721 Kbps 
Děčín → Most  0.261352564284129 % 0.261 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.61352564284129 bps 2.614 Kbps 
Most → Děčín  0.370843766226322 % 0.371 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.70843766226322 bps 3.708 Kbps 
Plzeň → Most  0.10114241120643 % 0.101 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.0114241120643 bps 1.011 Kbps 
Most → Plzeň  0.207068127448987 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07068127448987 bps 2.071 Kbps 
Olomouc → Brno  0.15840497598733 % 0.158 %   100 bps 100.000 Gbps   158.40497598733 bps 158.405 Mbps 
Brno → Olomouc  0.508401093142886 % 0.508 %   100 bps 100.000 Gbps   508.401093142887 bps 508.401 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.233125902008032 % 0.233 %   100 bps 100.000 Gbps   233.125902008032 bps 233.126 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.952216887621546 % 0.952 %   100 bps 100.000 Gbps   952.216887621545 bps 952.217 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0363763975813914 % 0.036 %   20 bps 20.000 Gbps   7.25479885564269 bps 7.255 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.44804786786519 % 3.448 %   20 bps 20.000 Gbps   672.303483372306 bps 672.303 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.773268448562137 % 0.773 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   77.3268448562137 bps 77.327 Kbps 
Olomouc → Zlín  1.35573916804445 % 1.356 %   10 bps 10.000 Gbps   135.573916804445 bps 135.574 Mbps 
Ostrava → Brno  2.34449690075134 % 2.344 %   100 bps 100.000 Gbps   2.34449690075134 bps 2.344 Gbps 
Brno → Ostrava  4.33862018950847 % 4.339 %   100 bps 100.000 Gbps   4.33862018950847 bps 4.339 Gbps 
Ostrava → Karviná  2.69626700325273 % 2.696 %   1000 bps 1000.000 Mbps   26.9626700325273 bps 26.963 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.06968460361677 % 1.070 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.6968460361677 bps 10.697 Mbps 
Opava → Ostrava  1.74874400345704 % 1.749 %   10 bps 10.000 Gbps   174.874400345704 bps 174.874 Mbps 
Ostrava → Opava  1.52429908049997 % 1.524 %   10 bps 10.000 Gbps   152.429908049997 bps 152.430 Mbps 
Ostrava → Pionier  5.22047362600332 % 5.220 %   10 bps 10.000 Gbps   522.047362600332 bps 522.047 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.758919679328384 % 0.759 %   10 bps 10.000 Gbps   75.8919679328384 bps 75.892 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0276506190479701 % 0.028 %   10 bps 10.000 Gbps   2.76506190479701 bps 2.765 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0632304820820985 % 0.063 %   10 bps 10.000 Gbps   6.32304820820985 bps 6.323 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0825146491920718 % 0.083 %   10 bps 10.000 Gbps   8.25146491920718 bps 8.251 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.209154178321626 % 0.209 %   10 bps 10.000 Gbps   20.9154178321626 bps 20.915 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160124595766159 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0124595766159 bps 16.012 Kbps 
Plzeň → Praha  0.984762593679529 % 0.985 %   100 bps 100.000 Gbps   984.762593679528 bps 984.763 Mbps 
Praha → Plzeň  2.33137037849259 % 2.331 %   100 bps 100.000 Gbps   2.33137037849259 bps 2.331 Gbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.160780260304313 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0780260304313 bps 16.078 Kbps 
Praha → AMS-IX  0.834721489331115 % 0.835 %   10 bps 10.000 Gbps   83.4721489331116 bps 83.472 Mbps 
AMS-IX → Praha  20.4269051746852 % 20.427 %   10 bps 10.000 Gbps   2.04269051746852 bps 2.043 Gbps 
Brno → Praha  3.89364619567107 % 3.894 %   100 bps 100.000 Gbps   3.89364619567108 bps 3.894 Gbps 
Praha → Brno  9.41678773195833 % 9.417 %   100 bps 100.000 Gbps   9.41678773195833 bps 9.417 Gbps 
Praha → České Budějovice  1.53918203285278 % 1.539 %   20 bps 20.000 Gbps   307.836406570556 bps 307.836 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.16437671054265 % 1.164 %   20 bps 20.000 Gbps   232.875342108531 bps 232.875 Mbps 
GÉANT2 → Praha  2.18298471728453 % 2.183 %   100 bps 100.000 Gbps   2.1827713110399 bps 2.183 Gbps 
Praha → GÉANT2  1.04421209111573 % 1.044 %   100 bps 100.000 Gbps   1.04415045368719 bps 1.044 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.0291250136695 % 1.029 %   100 bps 100.000 Gbps   1.0291250136695 bps 1.029 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.76630753526509 % 3.766 %   100 bps 100.000 Gbps   3.76630753526509 bps 3.766 Gbps 
Liberec → Praha  0.157349840377118 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7349840377118 bps 15.735 Kbps 
Praha → Liberec  0.17169183847744 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.169183847744 bps 17.169 Kbps 
Praha → NIX.cz  0.800921542054531 % 0.801 %   400 bps 400.000 Gbps   3.20368616821812 bps 3.204 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.17048943605632 % 2.170 %   400 bps 400.000 Gbps   8.68195774422529 bps 8.682 Gbps 
Praha → Pardubice  4.78163538656753 % 4.782 %   10 bps 10.000 Gbps   478.163538656753 bps 478.164 Mbps 
Pardubice → Praha  0.834669871208764 % 0.835 %   10 bps 10.000 Gbps   83.4669871208764 bps 83.467 Mbps 
Praha → Poděbrady  11.474854232902 % 11.475 %   1000 bps 1000.000 Mbps   114.74854232902 bps 114.749 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.20921036000258 % 2.209 %   1000 bps 1000.000 Mbps   22.0921036000258 bps 22.092 Mbps 
Public Internet → Praha  9.15113125524959 % 9.151 %   20 bps 20.000 Gbps   1.83022625104992 bps 1.830 Gbps 
Praha → Public Internet  9.16039499912391 % 9.160 %   20 bps 20.000 Gbps   1.83207899982478 bps 1.832 Gbps 
Brno → Zlín  3.24635443676959 % 3.246 %   10 bps 10.000 Gbps   324.635443676959 bps 324.635 Mbps 
Zlín → Brno  0.975327357588418 % 0.975 %   10 bps 10.000 Gbps   97.5327357588418 bps 97.533 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.93745599796543 % 1.937 %   10 bps 10.000 Gbps   193.745599796543 bps 193.746 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  0.0200843955082607 % 0.020 %   1000 bps 1000.000 Mbps   200.843955082607 bps 200.844 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  2.30338826210456 % 2.303 %   1000 bps 1000.000 Mbps   23.0338826210456 bps 23.034 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.357692207691722 % 0.358 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.57692207691722 bps 3.577 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  5.03345375183966 % 5.033 %   10 bps 10.000 Gbps   503.345375183966 bps 503.345 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.482900919311259 % 0.483 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.82900919311259 bps 4.829 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149840507552741 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9840507552741 bps 14.984 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.232114612087407 % 0.232 %   10 bps 10.000 Gbps   23.2114612087407 bps 23.211 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.378774595161194 % 0.379 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.78774595161194 bps 3.788 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163364223645867 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3364223645867 bps 16.336 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.585492437767383 % 0.585 %   10 bps 10.000 Gbps   58.5492437767383 bps 58.549 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.32453206587916 % 1.325 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.2453206587916 bps 13.245 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.727574302160688 % 0.728 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.27574302160688 bps 7.276 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.49609632414778 % 0.496 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.9609632414778 bps 4.961 Mbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   62.3336972493133 bps 62.334 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Tue Sep 15 00:05:54 2020