CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2020/9/15

Average load for period: 2020/09/15 00:00:00 - 2020/09/15 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2020/09/15 00:00:00 - 2020/09/15 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2020/9/15
ACONET->Brno  3.958%  Brno->ACONET  13.780%  Brno->Lednice  6.973%  Lednice->Brno  25.629%  Brno->SANET  3.073%  SANET->Brno  1.519%  Brno->Vyškov  7.899%  Vyškov->Brno  0.570%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.731e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.327e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.221%  Plzeň->České Budějovice  0.526%  České Budějovice->Tábor  0.514%  Tábor->České Budějovice  0.292%  Brno->Jihlava  2.926%  Jihlava->Brno  0.937%  České Budějovice->Jihlava  0.159e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.047%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.181e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.266e-3 %  Jihlava->Telč  0.964%  Telč->Jihlava  0.114%  Hradec Králové->Liberec  2.300%  Liberec->Hradec Králové  0.505%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.197e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.183e-3 %  Děčín->Most  0.261e-3 %  Most->Děčín  0.371e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.100e-3 %  Brno->Olomouc  0.545%  Olomouc->Brno  0.178%  Hradec Králové->Olomouc  0.936%  Olomouc->Hradec Králové  0.227%  Olomouc->Ostrava  4.836%  Ostrava->Olomouc  0.086%  Olomouc->Zlín  1.399%  Zlín->Olomouc  0.572e-3 %  Brno->Ostrava  3.945%  Ostrava->Brno  3.431%  Karviná->Ostrava  1.299%  Ostrava->Karviná  3.264%  Opava->Ostrava  2.097%  Ostrava->Opava  3.217%  Ostrava->Pionier  5.054%  Pionier->Ostrava  0.888%  Hradec Králové->Pardubice  0.032%  Pardubice->Hradec Králové  0.066%  Cheb->Plzeň  0.047%  Plzeň->Cheb  1.975%  Plzeň->Praha  0.668%  Praha->Plzeň  2.446%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  20.828%  Praha->AMS-IX  1.676%  Brno->Praha  4.709%  Praha->Brno  9.154%  České Budějovice->Praha  1.030%  Praha->České Budějovice  1.636%  GÉANT2->Praha  1.337%  Praha->GÉANT2  1.157%  Hradec Králové->Praha  1.016%  Praha->Hradec Králové  3.569%  Liberec->Praha  0.157e-3 %  Praha->Liberec  0.171e-3 %  Pardubice->Praha  0.783%  Praha->Pardubice  4.269%  Poděbrady->Praha  1.704%  Praha->Poděbrady  11.264%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.682%  Ústí nad
Labem->Děčín  2.059%  Most->Ústí nad
Labem  5.665e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.026%  Praha->Ústí nad
Labem  5.066%  Ústí nad
Labem->Praha  1.526%  Brno->Zlín  3.304%  Zlín->Brno  0.912%  NIX.cz->Praha  2.321%  Praha->NIX.cz  0.894%  Praha->Public Internet  9.684%  Public Internet->Praha  8.705% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/09/15 00:00:00 - 2020/09/15 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/09/15 00:00:00 - 2020/09/15 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  3.95819424573149 % 3.958 %   10 bps 10.000 Gbps   395.819424573149 bps 395.819 Mbps 
Brno → ACONET  13.7800815215416 % 13.780 %   10 bps 10.000 Gbps   1.37800815215416 bps 1.378 Gbps 
Brno → Lednice  6.97321904646681 % 6.973 %   1000 bps 1000.000 Mbps   69.7321904646681 bps 69.732 Mbps 
Lednice → Brno  25.6289062415179 % 25.629 %   1000 bps 1000.000 Mbps   256.289062415179 bps 256.289 Mbps 
Brno → SANET  3.07274816384642 % 3.073 %   20 bps 20.000 Gbps   614.549632769283 bps 614.550 Mbps 
SANET → Brno  1.51899967017524 % 1.519 %   20 bps 20.000 Gbps   303.799934035049 bps 303.800 Mbps 
Vyškov → Brno  0.570301382287933 % 0.570 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.70301382287933 bps 5.703 Mbps 
Brno → Vyškov  7.89854227649393 % 7.899 %   1000 bps 1000.000 Mbps   78.9854227649393 bps 78.985 Mbps 
Brno → Jihlava  2.92563146323799 % 2.926 %   100 bps 100.000 Gbps   2.92563146323799 bps 2.926 Gbps 
Jihlava → Brno  0.937394600531714 % 0.937 %   100 bps 100.000 Gbps   937.394600531715 bps 937.395 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0470826737245321 % 0.047 %   20 bps 20.000 Gbps   9.41653474490642 bps 9.417 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.158712447577093 % 0.159 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   31.7424895154186 bps 31.742 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.180830261644614 % 0.181 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.80830261644614 bps 1.808 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.265997400339908 % 0.266 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.65997400339908 bps 2.660 Kbps 
Jihlava → Telč  0.964023336805159 % 0.964 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.6402333680516 bps 9.640 Mbps 
Telč → Jihlava  0.113684356276464 % 0.114 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.13684356276464 bps 1.137 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.30003463826857 % 2.300 %   20 bps 20.000 Gbps   460.006927653715 bps 460.007 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.505378229015796 % 0.505 %   20 bps 20.000 Gbps   101.075645803159 bps 101.076 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.196806087555837 % 0.197 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   19.6806087555837 bps 19.681 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.183389231382376 % 0.183 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.3389231382376 bps 18.339 Kbps 
Most → Děčín  0.370676171075268 % 0.371 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.70676171075268 bps 3.707 Kbps 
Děčín → Most  0.261074697329585 % 0.261 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.61074697329584 bps 2.611 Kbps 
Plzeň → Most  0.100449057319413 % 0.100 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.00449057319413 bps 1.004 Kbps 
Most → Plzeň  0.207091974906719 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07091974906719 bps 2.071 Kbps 
Brno → Olomouc  0.544567898185517 % 0.545 %   100 bps 100.000 Gbps   544.567898185517 bps 544.568 Mbps 
Olomouc → Brno  0.177729206468498 % 0.178 %   100 bps 100.000 Gbps   177.729206468498 bps 177.729 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.935721915459288 % 0.936 %   100 bps 100.000 Gbps   935.721915459287 bps 935.722 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.226981390319653 % 0.227 %   100 bps 100.000 Gbps   226.981390319652 bps 226.981 Mbps 
Olomouc → Ostrava  4.83618079405685 % 4.836 %   20 bps 20.000 Gbps   910.272487992192 bps 910.272 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0860886876395101 % 0.086 %   20 bps 20.000 Gbps   16.9480835206482 bps 16.948 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.572107468538093 % 0.572 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   57.2107468538093 bps 57.211 Kbps 
Olomouc → Zlín  1.39906394065703 % 1.399 %   10 bps 10.000 Gbps   139.906394065703 bps 139.906 Mbps 
Brno → Ostrava  3.94534937585123 % 3.945 %   100 bps 100.000 Gbps   3.94534937585123 bps 3.945 Gbps 
Ostrava → Brno  3.43123456321833 % 3.431 %   100 bps 100.000 Gbps   3.43123456321833 bps 3.431 Gbps 
Karviná → Ostrava  1.29938324991426 % 1.299 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.9938324991426 bps 12.994 Mbps 
Ostrava → Karviná  3.26439300476516 % 3.264 %   1000 bps 1000.000 Mbps   32.6439300476516 bps 32.644 Mbps 
Ostrava → Opava  3.21683705403447 % 3.217 %   10 bps 10.000 Gbps   321.683705403447 bps 321.684 Mbps 
Opava → Ostrava  2.09705086826658 % 2.097 %   10 bps 10.000 Gbps   209.705086826658 bps 209.705 Mbps 
Ostrava → Pionier  5.05447631012146 % 5.054 %   10 bps 10.000 Gbps   505.447631012146 bps 505.448 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.888352443112671 % 0.888 %   10 bps 10.000 Gbps   88.8352443112671 bps 88.835 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0655296755280871 % 0.066 %   10 bps 10.000 Gbps   6.55296755280871 bps 6.553 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0323365424026935 % 0.032 %   10 bps 10.000 Gbps   3.23365424026935 bps 3.234 Mbps 
Plzeň → Praha  0.668207840076159 % 0.668 %   100 bps 100.000 Gbps   668.207840076158 bps 668.208 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.97492005282897 % 1.975 %   10 bps 10.000 Gbps   197.492005282897 bps 197.492 Mbps 
Praha → Plzeň  2.44572289960098 % 2.446 %   100 bps 100.000 Gbps   2.44572289960098 bps 2.446 Gbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.160838042756903 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0838042756903 bps 16.084 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.0473295385149074 % 0.047 %   10 bps 10.000 Gbps   4.73295385149074 bps 4.733 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160214507804038 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0214507804038 bps 16.021 Kbps 
Praha → AMS-IX  1.67606996236484 % 1.676 %   10 bps 10.000 Gbps   167.606996236484 bps 167.607 Mbps 
AMS-IX → Praha  20.828491538307 % 20.828 %   10 bps 10.000 Gbps   2.0828491538307 bps 2.083 Gbps 
Brno → Praha  4.70892596732604 % 4.709 %   100 bps 100.000 Gbps   4.70892596732604 bps 4.709 Gbps 
Praha → Brno  9.15355451123427 % 9.154 %   100 bps 100.000 Gbps   9.15355451123428 bps 9.154 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.02965307823221 % 1.030 %   20 bps 20.000 Gbps   205.930615646442 bps 205.931 Mbps 
Praha → České Budějovice  1.6356851200104 % 1.636 %   20 bps 20.000 Gbps   327.137024002081 bps 327.137 Mbps 
GÉANT2 → Praha  1.33706060952295 % 1.337 %   100 bps 100.000 Gbps   1.336918605482 bps 1.337 Gbps 
Praha → GÉANT2  1.15654779377333 % 1.157 %   100 bps 100.000 Gbps   1.1561518909925 bps 1.156 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.0164974556805 % 1.016 %   100 bps 100.000 Gbps   1.0164974556805 bps 1.016 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.56895061684688 % 3.569 %   100 bps 100.000 Gbps   3.56895061684689 bps 3.569 Gbps 
Liberec → Praha  0.156854956248706 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.6854956248706 bps 15.685 Kbps 
Praha → Liberec  0.171380631165977 % 0.171 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.1380631165977 bps 17.138 Kbps 
NIX.cz → Praha  2.32069693929565 % 2.321 %   400 bps 400.000 Gbps   9.08692392212291 bps 9.087 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.894279659265184 % 0.894 %   400 bps 400.000 Gbps   3.5114666507043 bps 3.511 Gbps 
Pardubice → Praha  0.782596638888504 % 0.783 %   10 bps 10.000 Gbps   78.2596638888504 bps 78.260 Mbps 
Praha → Pardubice  4.26856189133787 % 4.269 %   10 bps 10.000 Gbps   426.856189133787 bps 426.856 Mbps 
Praha → Poděbrady  11.2640306773649 % 11.264 %   1000 bps 1000.000 Mbps   112.640306773649 bps 112.640 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.70433175792959 % 1.704 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.0433175792959 bps 17.043 Mbps 
Public Internet → Praha  8.70515562376225 % 8.705 %   20 bps 20.000 Gbps   1.74103107401762 bps 1.741 Gbps 
Praha → Public Internet  9.68406046542567 % 9.684 %   20 bps 20.000 Gbps   1.93681200165767 bps 1.937 Gbps 
Brno → Zlín  3.30365094139255 % 3.304 %   10 bps 10.000 Gbps   330.365094139255 bps 330.365 Mbps 
Zlín → Brno  0.912383556443028 % 0.912 %   10 bps 10.000 Gbps   91.2383556443028 bps 91.238 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  2.05888877781138 % 2.059 %   1000 bps 1000.000 Mbps   20.5888877781138 bps 20.589 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.52617869275331 % 1.526 %   10 bps 10.000 Gbps   152.617869275331 bps 152.618 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.682116828785399 % 0.682 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.82116828785399 bps 6.821 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0258263418761658 % 0.026 %   1000 bps 1000.000 Mbps   258.263418761658 bps 258.263 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  5.66507425287399 % 5.665 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   56.6507425287398 bps 56.651 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  5.06634092832712 % 5.066 %   10 bps 10.000 Gbps   506.634092832712 bps 506.634 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.32724478501824 % 1.327 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.2724478501824 bps 13.272 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.526012718573836 % 0.526 %   10 bps 10.000 Gbps   52.6012718573836 bps 52.601 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.292103317166798 % 0.292 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.92103317166798 bps 2.921 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163349399107891 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3349399107891 bps 16.335 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.221228407309134 % 0.221 %   10 bps 10.000 Gbps   22.1228407309134 bps 22.123 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.73101914426213 % 0.731 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.3101914426213 bps 7.310 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.149867300033388 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9867300033388 bps 14.987 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.514267762535849 % 0.514 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.14267762535849 bps 5.143 Mbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   64.2003339834347 bps 64.200 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Wed Sep 16 00:06:09 2020