CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2020/9/16

Average load for period: 2020/09/16 00:00:00 - 2020/09/16 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2020/09/16 00:00:00 - 2020/09/16 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2020/9/16
ACONET->Brno  3.912%  Brno->ACONET  13.589%  Brno->Lednice  8.183%  Lednice->Brno  26.145%  Brno->SANET  7.033%  SANET->Brno  2.205%  Brno->Vyškov  7.436%  Vyškov->Brno  0.404%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.736e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.319e-3 %  České Budějovice->Plzeň  2.182%  Plzeň->České Budějovice  0.603%  České Budějovice->Tábor  0.691%  Tábor->České Budějovice  0.198%  Brno->Jihlava  2.697%  Jihlava->Brno  1.179%  České Budějovice->Jihlava  0.198e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.094%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.181e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.267e-3 %  Jihlava->Telč  0.970%  Telč->Jihlava  0.100%  Hradec Králové->Liberec  2.414%  Liberec->Hradec Králové  0.602%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.193e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.223e-3 %  Děčín->Most  0.263e-3 %  Most->Děčín  0.373e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.107e-3 %  Brno->Olomouc  0.547%  Olomouc->Brno  0.169%  Hradec Králové->Olomouc  0.906%  Olomouc->Hradec Králové  0.229%  Olomouc->Ostrava  3.721%  Ostrava->Olomouc  0.101%  Olomouc->Zlín  1.446%  Zlín->Olomouc  0.727e-3 %  Brno->Ostrava  4.158%  Ostrava->Brno  3.283%  Karviná->Ostrava  0.870%  Ostrava->Karviná  3.946%  Opava->Ostrava  2.290%  Ostrava->Opava  3.288%  Ostrava->Pionier  5.524%  Pionier->Ostrava  0.771%  Hradec Králové->Pardubice  0.027%  Pardubice->Hradec Králové  0.079%  Cheb->Plzeň  0.031%  Plzeň->Cheb  0.233%  Plzeň->Praha  1.023%  Praha->Plzeň  2.703%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  18.027%  Praha->AMS-IX  0.767%  Brno->Praha  4.888%  Praha->Brno  10.380%  České Budějovice->Praha  0.678%  Praha->České Budějovice  1.742%  GÉANT2->Praha  3.821%  Praha->GÉANT2  2.064%  Hradec Králové->Praha  1.387%  Praha->Hradec Králové  4.052%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.682%  Praha->Pardubice  4.163%  Poděbrady->Praha  1.608%  Praha->Poděbrady  10.706%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.473%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.787%  Most->Ústí nad
Labem  4.145e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.022%  Praha->Ústí nad
Labem  5.251%  Ústí nad
Labem->Praha  1.397%  Brno->Zlín  3.635%  Zlín->Brno  0.911%  NIX.cz->Praha  2.445%  Praha->NIX.cz  0.883%  Praha->Public Internet  11.074%  Public Internet->Praha  10.135% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/09/16 00:00:00 - 2020/09/16 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/09/16 00:00:00 - 2020/09/16 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  13.5893480199091 % 13.589 %   10 bps 10.000 Gbps   1.35893480199091 bps 1.359 Gbps 
ACONET → Brno  3.91191520131604 % 3.912 %   10 bps 10.000 Gbps   391.191520131604 bps 391.192 Mbps 
Brno → Lednice  8.18348047511259 % 8.183 %   1000 bps 1000.000 Mbps   81.8348047511258 bps 81.835 Mbps 
Lednice → Brno  26.145409252402 % 26.145 %   1000 bps 1000.000 Mbps   261.45409252402 bps 261.454 Mbps 
Brno → SANET  7.0333367418718 % 7.033 %   20 bps 20.000 Gbps   1.40666734837436 bps 1.407 Gbps 
SANET → Brno  2.2053961303482 % 2.205 %   20 bps 20.000 Gbps   441.07922606964 bps 441.079 Mbps 
Brno → Vyškov  7.436198208632 % 7.436 %   1000 bps 1000.000 Mbps   74.36198208632 bps 74.362 Mbps 
Vyškov → Brno  0.403559139561678 % 0.404 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.03559139561678 bps 4.036 Mbps 
Jihlava → Brno  1.17917556583281 % 1.179 %   100 bps 100.000 Gbps   1.17917556583281 bps 1.179 Gbps 
Brno → Jihlava  2.69747359945912 % 2.697 %   100 bps 100.000 Gbps   2.69747359945912 bps 2.697 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.180783033359061 % 0.181 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.80783033359061 bps 1.808 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.267014171141073 % 0.267 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.67014171141073 bps 2.670 Kbps 
Jihlava → Telč  0.970273499526397 % 0.970 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.70273499526397 bps 9.703 Mbps 
Telč → Jihlava  0.100319808736986 % 0.100 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.00319808736986 bps 1.003 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.198352591070221 % 0.198 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   39.6705182140443 bps 39.671 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0943461766653858 % 0.094 %   20 bps 20.000 Gbps   18.8692353330772 bps 18.869 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.41361833640889 % 2.414 %   20 bps 20.000 Gbps   482.723667281778 bps 482.724 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.602205778416536 % 0.602 %   20 bps 20.000 Gbps   120.441155683307 bps 120.441 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.223273965297169 % 0.223 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   22.3273965297169 bps 22.327 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.192826502953227 % 0.193 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   19.2826502953227 bps 19.283 Kbps 
Děčín → Most  0.263204092868538 % 0.263 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.63204092868538 bps 2.632 Kbps 
Most → Děčín  0.372841671625087 % 0.373 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.72841671625087 bps 3.728 Kbps 
Most → Plzeň  0.20706488253421 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.0706488253421 bps 2.071 Kbps 
Plzeň → Most  0.106853424403798 % 0.107 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.06853424403798 bps 1.069 Kbps 
Brno → Olomouc  0.546533669054425 % 0.547 %   100 bps 100.000 Gbps   546.533669054425 bps 546.534 Mbps 
Olomouc → Brno  0.168542519802601 % 0.169 %   100 bps 100.000 Gbps   168.542519802601 bps 168.543 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.906129934501472 % 0.906 %   100 bps 100.000 Gbps   906.129934501472 bps 906.130 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.228961605363579 % 0.229 %   100 bps 100.000 Gbps   228.961605363579 bps 228.962 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.72067759664511 % 3.721 %   20 bps 20.000 Gbps   720.307967078881 bps 720.308 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.101349210487398 % 0.101 %   20 bps 20.000 Gbps   19.7086409878636 bps 19.709 Mbps 
Olomouc → Zlín  1.4457699037024 % 1.446 %   10 bps 10.000 Gbps   144.57699037024 bps 144.577 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.727214549156069 % 0.727 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   72.7214549156068 bps 72.721 Kbps 
Ostrava → Brno  3.28330350720804 % 3.283 %   100 bps 100.000 Gbps   3.28330350720804 bps 3.283 Gbps 
Brno → Ostrava  4.15785082918322 % 4.158 %   100 bps 100.000 Gbps   4.15785082918322 bps 4.158 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.870230728447515 % 0.870 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.70230728447516 bps 8.702 Mbps 
Ostrava → Karviná  3.94579801398909 % 3.946 %   1000 bps 1000.000 Mbps   39.4579801398909 bps 39.458 Mbps 
Opava → Ostrava  2.28991746615959 % 2.290 %   10 bps 10.000 Gbps   228.991746615959 bps 228.992 Mbps 
Ostrava → Opava  3.2879090215217 % 3.288 %   10 bps 10.000 Gbps   328.79090215217 bps 328.791 Mbps 
Ostrava → Pionier  5.52412993564741 % 5.524 %   10 bps 10.000 Gbps   552.412993564741 bps 552.413 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.771402692009396 % 0.771 %   10 bps 10.000 Gbps   77.1402692009396 bps 77.140 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0273384416315021 % 0.027 %   10 bps 10.000 Gbps   2.73384416315021 bps 2.734 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0788842990107849 % 0.079 %   10 bps 10.000 Gbps   7.88842990107849 bps 7.888 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.233257713815657 % 0.233 %   10 bps 10.000 Gbps   23.3257713815657 bps 23.326 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0311436588894176 % 0.031 %   10 bps 10.000 Gbps   3.11436588894176 bps 3.114 Mbps 
Praha → Plzeň  2.70305388419203 % 2.703 %   100 bps 100.000 Gbps   2.70305388419203 bps 2.703 Gbps 
Plzeň → Praha  1.02296340288241 % 1.023 %   100 bps 100.000 Gbps   1.02296340288242 bps 1.023 Gbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.161026533725476 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1026533725476 bps 16.103 Kbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160243807152753 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0243807152753 bps 16.024 Kbps 
AMS-IX → Praha  18.026730511527 % 18.027 %   10 bps 10.000 Gbps   1.8026730511527 bps 1.803 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.766636218271095 % 0.767 %   10 bps 10.000 Gbps   76.6636218271094 bps 76.664 Mbps 
Brno → Praha  4.88831315425602 % 4.888 %   100 bps 100.000 Gbps   4.88831315425602 bps 4.888 Gbps 
Praha → Brno  10.3804126819415 % 10.380 %   100 bps 100.000 Gbps   10.3804126819415 bps 10.380 Gbps 
GÉANT2 → Praha  3.82144580517076 % 3.821 %   100 bps 100.000 Gbps   2.18502432231731 bps 2.185 Gbps 
Praha → GÉANT2  2.06422919325631 % 2.064 %   100 bps 100.000 Gbps   1.54511345178189 bps 1.545 Gbps 
Praha → Hradec Králové  4.05155271071724 % 4.052 %   100 bps 100.000 Gbps   4.05155271071724 bps 4.052 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.38675874798302 % 1.387 %   100 bps 100.000 Gbps   1.38675874798302 bps 1.387 Gbps 
Liberec → Praha  0.15825349692244 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.825349692244 bps 15.825 Kbps 
Praha → Liberec  0.172191118612783 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2191118612783 bps 17.219 Kbps 
Praha → NIX.cz  0.88292516673719 % 0.883 %   400 bps 400.000 Gbps   3.50853074706499 bps 3.509 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.44520503924877 % 2.445 %   400 bps 400.000 Gbps   9.72404434315386 bps 9.724 Gbps 
Pardubice → Praha  0.682066966384056 % 0.682 %   10 bps 10.000 Gbps   68.2066966384056 bps 68.207 Mbps 
Praha → Pardubice  4.16302061406972 % 4.163 %   10 bps 10.000 Gbps   416.302061406972 bps 416.302 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.60825593378264 % 1.608 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.0825593378264 bps 16.083 Mbps 
Praha → Poděbrady  10.7058326495323 % 10.706 %   1000 bps 1000.000 Mbps   107.058326495323 bps 107.058 Mbps 
Public Internet → Praha  10.1347999947834 % 10.135 %   20 bps 20.000 Gbps   2.02695996195449 bps 2.027 Gbps 
Praha → Public Internet  11.0737467989839 % 11.074 %   20 bps 20.000 Gbps   2.21474925594823 bps 2.215 Gbps 
Praha → České Budějovice  1.74166019836625 % 1.742 %   20 bps 20.000 Gbps   348.332039673251 bps 348.332 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.678114266280803 % 0.678 %   20 bps 20.000 Gbps   135.622853256161 bps 135.623 Mbps 
Brno → Zlín  3.6349543690438 % 3.635 %   10 bps 10.000 Gbps   363.495436904379 bps 363.495 Mbps 
Zlín → Brno  0.910525399364284 % 0.911 %   10 bps 10.000 Gbps   91.0525399364284 bps 91.053 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.78731676731046 % 1.787 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.8731676731046 bps 17.873 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.473042336544512 % 0.473 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.73042336544512 bps 4.730 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  4.14539349090489 % 4.145 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   41.4539349090489 bps 41.454 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0223462436278841 % 0.022 %   1000 bps 1000.000 Mbps   223.462436278841 bps 223.462 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  5.25078236045123 % 5.251 %   10 bps 10.000 Gbps   525.078236045123 bps 525.078 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.39712663600005 % 1.397 %   10 bps 10.000 Gbps   139.712663600005 bps 139.713 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149836274891319 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9836274891319 bps 14.984 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.163376702579003 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3376702579002 bps 16.338 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.31858273658766 % 1.319 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.1858273658766 bps 13.186 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.736071341247188 % 0.736 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.36071341247188 bps 7.361 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  2.18224581605904 % 2.182 %   10 bps 10.000 Gbps   218.224581605903 bps 218.225 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.60259222189386 % 0.603 %   10 bps 10.000 Gbps   60.2592221893861 bps 60.259 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.197927529127188 % 0.198 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.97927529127188 bps 1.979 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.690925261819381 % 0.691 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.90925261819381 bps 6.909 Mbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   70.0157054063876 bps 70.016 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Thu Sep 17 00:06:14 2020