CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2020/10/11

Average load for period: 2020/10/11 00:00:00 - 2020/10/11 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2020/10/11 00:00:00 - 2020/10/11 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2020/10/11
ACONET->Brno  3.308%  Brno->ACONET  10.434%  Brno->Lednice  9.262%  Lednice->Brno  27.047%  Brno->SANET  3.890%  SANET->Brno  1.576%  Brno->Vyškov  1.250%  Vyškov->Brno  1.012%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.853%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.090%  České Budějovice->Plzeň  0.156%  Plzeň->České Budějovice  0.474%  České Budějovice->Tábor  0.315%  Tábor->České Budějovice  0.104%  Brno->Jihlava  2.965%  Jihlava->Brno  2.351%  České Budějovice->Jihlava  0.108e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.061%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.200e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.264e-3 %  Jihlava->Telč  0.096%  Telč->Jihlava  0.025%  Hradec Králové->Liberec  2.855%  Liberec->Hradec Králové  0.765%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.156e-3 %  Děčín->Most  0.260e-3 %  Most->Děčín  0.370e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.107e-3 %  Brno->Olomouc  0.848%  Olomouc->Brno  0.577%  Hradec Králové->Olomouc  0.669%  Olomouc->Hradec Králové  0.233%  Olomouc->Ostrava  5.611%  Ostrava->Olomouc  0.126%  Olomouc->Zlín  0.602%  Zlín->Olomouc  0.216e-3 %  Brno->Ostrava  4.440%  Ostrava->Brno  3.561%  Karviná->Ostrava  0.996%  Ostrava->Karviná  4.824%  Opava->Ostrava  0.560%  Ostrava->Opava  0.582%  Ostrava->Pionier  4.731%  Pionier->Ostrava  0.608%  Hradec Králové->Pardubice  9.128e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.056%  Cheb->Plzeň  0.019%  Plzeň->Cheb  0.238%  Plzeň->Praha  0.498%  Praha->Plzeň  1.551%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  17.038%  Praha->AMS-IX  0.612%  Brno->Praha  4.836%  Praha->Brno  7.469%  České Budějovice->Praha  0.987%  Praha->České Budějovice  1.367%  GÉANT2->Praha  11.905%  Praha->GÉANT2  13.541%  Hradec Králové->Praha  0.868%  Praha->Hradec Králové  2.712%  Liberec->Praha  0.157e-3 %  Praha->Liberec  0.171e-3 %  Pardubice->Praha  0.470%  Praha->Pardubice  2.451%  Poděbrady->Praha  0.947%  Praha->Poděbrady  5.931%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.079%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.722%  Most->Ústí nad
Labem  2.405e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  1.139e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  3.857%  Ústí nad
Labem->Praha  1.884%  Brno->Zlín  1.240%  Zlín->Brno  0.631%  NIX.cz->Praha  1.646%  Praha->NIX.cz  0.789%  Praha->Public Internet  8.057%  Public Internet->Praha  7.978% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/10/11 00:00:00 - 2020/10/11 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/10/11 00:00:00 - 2020/10/11 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  10.4343082534816 % 10.434 %   10 bps 10.000 Gbps   1.04343082534816 bps 1.043 Gbps 
ACONET → Brno  3.30828640312675 % 3.308 %   10 bps 10.000 Gbps   330.828640312675 bps 330.829 Mbps 
Lednice → Brno  27.0470383848217 % 27.047 %   1000 bps 1000.000 Mbps   270.470383848217 bps 270.470 Mbps 
Brno → Lednice  9.26171712939261 % 9.262 %   1000 bps 1000.000 Mbps   92.6171712939262 bps 92.617 Mbps 
Brno → SANET  3.89049255260929 % 3.890 %   20 bps 20.000 Gbps   778.098510521858 bps 778.099 Mbps 
SANET → Brno  1.57603528714818 % 1.576 %   20 bps 20.000 Gbps   315.207057429637 bps 315.207 Mbps 
Vyškov → Brno  1.01216681141211 % 1.012 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.1216681141211 bps 10.122 Mbps 
Brno → Vyškov  1.25036491970998 % 1.250 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.5036491970998 bps 12.504 Mbps 
Jihlava → Brno  2.35093739243668 % 2.351 %   100 bps 100.000 Gbps   2.35093739243668 bps 2.351 Gbps 
Brno → Jihlava  2.96506344587253 % 2.965 %   100 bps 100.000 Gbps   2.96506344587253 bps 2.965 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.200327561426492 % 0.200 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.00327561426492 bps 2.003 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.263944579387405 % 0.264 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.63944579387405 bps 2.639 Kbps 
Telč → Jihlava  0.0249772071818789 % 0.025 %   1000 bps 1000.000 Mbps   249.772071818789 bps 249.772 Kbps 
Jihlava → Telč  0.0962669519767091 % 0.096 %   1000 bps 1000.000 Mbps   962.669519767091 bps 962.670 Kbps 
České Budějovice → Jihlava  0.107502199482413 % 0.108 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   21.5004398964826 bps 21.500 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0613914839569224 % 0.061 %   20 bps 20.000 Gbps   12.2782967913845 bps 12.278 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.85450202504368 % 2.855 %   20 bps 20.000 Gbps   570.900405008737 bps 570.900 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.765223249477755 % 0.765 %   20 bps 20.000 Gbps   153.044649895551 bps 153.045 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.16105308185489 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.105308185489 bps 16.105 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.156246474863089 % 0.156 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.6246474863089 bps 15.625 Kbps 
Děčín → Most  0.260489142921564 % 0.260 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.60489142921563 bps 2.605 Kbps 
Most → Děčín  0.369773305597143 % 0.370 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.69773305597143 bps 3.698 Kbps 
Plzeň → Most  0.106561829108937 % 0.107 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.06561829108937 bps 1.066 Kbps 
Most → Plzeň  0.207087493495952 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07087493495952 bps 2.071 Kbps 
Olomouc → Brno  0.577199666678425 % 0.577 %   100 bps 100.000 Gbps   577.199666678425 bps 577.200 Mbps 
Brno → Olomouc  0.847675354322939 % 0.848 %   100 bps 100.000 Gbps   847.675354322939 bps 847.675 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.669122843484474 % 0.669 %   100 bps 100.000 Gbps   669.122843484475 bps 669.123 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.232951708771521 % 0.233 %   100 bps 100.000 Gbps   232.951708771521 bps 232.952 Mbps 
Olomouc → Ostrava  5.61107446645373 % 5.611 %   20 bps 20.000 Gbps   1.11527927964794 bps 1.115 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.125993918487156 % 0.126 %   20 bps 20.000 Gbps   22.8346915417405 bps 22.835 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.215786626674926 % 0.216 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.5786626674926 bps 21.579 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.601614455665575 % 0.602 %   10 bps 10.000 Gbps   60.1614455665575 bps 60.161 Mbps 
Brno → Ostrava  4.43991074356859 % 4.440 %   100 bps 100.000 Gbps   4.43991074356859 bps 4.440 Gbps 
Ostrava → Brno  3.56056739308352 % 3.561 %   100 bps 100.000 Gbps   3.56056739308352 bps 3.561 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.995934285336895 % 0.996 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.95934285336895 bps 9.959 Mbps 
Ostrava → Karviná  4.82377129787377 % 4.824 %   1000 bps 1000.000 Mbps   48.2377129787377 bps 48.238 Mbps 
Ostrava → Opava  0.581731062582535 % 0.582 %   10 bps 10.000 Gbps   58.1731062582535 bps 58.173 Mbps 
Opava → Ostrava  0.559726476691673 % 0.560 %   10 bps 10.000 Gbps   55.9726476691674 bps 55.973 Mbps 
Ostrava → Pionier  4.73113316910494 % 4.731 %   10 bps 10.000 Gbps   473.113316910494 bps 473.113 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.608091444978143 % 0.608 %   10 bps 10.000 Gbps   60.8091444978143 bps 60.809 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.056286459797741 % 0.056 %   10 bps 10.000 Gbps   5.62864597977409 bps 5.629 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  9.12818707074918 % 9.128 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   912.818707074918 bps 912.819 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.0189854357374223 % 0.019 %   10 bps 10.000 Gbps   1.89854357374223 bps 1.899 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.237900274247299 % 0.238 %   10 bps 10.000 Gbps   23.7900274247299 bps 23.790 Mbps 
Praha → Plzeň  1.55090800353494 % 1.551 %   100 bps 100.000 Gbps   1.55090800353494 bps 1.551 Gbps 
Plzeň → Praha  0.497636761782785 % 0.498 %   100 bps 100.000 Gbps   497.636761782785 bps 497.637 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.160648171818264 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0648171818264 bps 16.065 Kbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160163487411661 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0163487411661 bps 16.016 Kbps 
Praha → AMS-IX  0.612298818604586 % 0.612 %   10 bps 10.000 Gbps   61.2298818604586 bps 61.230 Mbps 
AMS-IX → Praha  17.0384535856569 % 17.038 %   10 bps 10.000 Gbps   1.70384535856569 bps 1.704 Gbps 
Brno → Praha  4.83633711628236 % 4.836 %   100 bps 100.000 Gbps   4.83633711628236 bps 4.836 Gbps 
Praha → Brno  7.46862066896912 % 7.469 %   100 bps 100.000 Gbps   7.46862066896913 bps 7.469 Gbps 
GÉANT2 → Praha  11.9051682587679 % 11.905 %   100 bps 100.000 Gbps   11.9051679888344 bps 11.905 Gbps 
Praha → GÉANT2  13.5408746514526 % 13.541 %   100 bps 100.000 Gbps   13.5408746187196 bps 13.541 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.868027796787139 % 0.868 %   100 bps 100.000 Gbps   868.02779678714 bps 868.028 Mbps 
Praha → Hradec Králové  2.7123575236291 % 2.712 %   100 bps 100.000 Gbps   2.7123575236291 bps 2.712 Gbps 
Liberec → Praha  0.157390444794737 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7390444794737 bps 15.739 Kbps 
Praha → Liberec  0.171374962428728 % 0.171 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.1374962428728 bps 17.137 Kbps 
NIX.cz → Praha  1.64618028532433 % 1.646 %   400 bps 400.000 Gbps   6.57607352759188 bps 6.576 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.788714040250835 % 0.789 %   400 bps 400.000 Gbps   3.15283408557762 bps 3.153 Gbps 
Pardubice → Praha  0.469868700948661 % 0.470 %   10 bps 10.000 Gbps   46.9868700948661 bps 46.987 Mbps 
Praha → Pardubice  2.45128190373051 % 2.451 %   10 bps 10.000 Gbps   245.128190373051 bps 245.128 Mbps 
Praha → Poděbrady  5.93117116270169 % 5.931 %   1000 bps 1000.000 Mbps   59.3117116270169 bps 59.312 Mbps 
Poděbrady → Praha  0.947233224239982 % 0.947 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.47233224239982 bps 9.472 Mbps 
Public Internet → Praha  7.97802926174315 % 7.978 %   20 bps 20.000 Gbps   1.59560582128288 bps 1.596 Gbps 
Praha → Public Internet  8.05682094055584 % 8.057 %   20 bps 20.000 Gbps   1.61136417140952 bps 1.611 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.98715282349543 % 0.987 %   20 bps 20.000 Gbps   197.430564699086 bps 197.431 Mbps 
Praha → České Budějovice  1.36703300839434 % 1.367 %   20 bps 20.000 Gbps   273.406601678868 bps 273.407 Mbps 
Zlín → Brno  0.631434782051063 % 0.631 %   10 bps 10.000 Gbps   63.1434782051063 bps 63.143 Mbps 
Brno → Zlín  1.2396461353702 % 1.240 %   10 bps 10.000 Gbps   123.96461353702 bps 123.965 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.0788594107349992 % 0.079 %   1000 bps 1000.000 Mbps   788.594107349992 bps 788.594 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.722086371160758 % 0.722 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.22086371160758 bps 7.221 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  2.40463424463298 % 2.405 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   24.0463424463298 bps 24.046 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  1.13907666187681 % 1.139 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.3907666187681 bps 11.391 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.88377954541383 % 1.884 %   10 bps 10.000 Gbps   188.377954541383 bps 188.378 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  3.85749047334847 % 3.857 %   10 bps 10.000 Gbps   385.749047334847 bps 385.749 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149803262269077 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9803262269077 bps 14.980 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.163222837228544 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3222837228544 bps 16.322 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.853246037809899 % 0.853 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.532460378099 bps 8.532 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.0898006656556491 % 0.090 %   1000 bps 1000.000 Mbps   898.006656556491 bps 898.007 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.473602429060469 % 0.474 %   10 bps 10.000 Gbps   47.3602429060469 bps 47.360 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.156002501418741 % 0.156 %   10 bps 10.000 Gbps   15.6002501418741 bps 15.600 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.103660360728545 % 0.104 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.03660360728545 bps 1.037 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.315014368730644 % 0.315 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.15014368730644 bps 3.150 Mbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   80.9295754138614 bps 80.930 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Oct 12 00:05:58 2020