CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2020/10/12

Average load for period: 2020/10/12 00:00:00 - 2020/10/12 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2020/10/12 00:00:00 - 2020/10/12 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2020/10/12
ACONET->Brno  4.864%  Brno->ACONET  17.214%  Brno->Lednice  6.970%  Lednice->Brno  25.996%  Brno->SANET  8.529%  SANET->Brno  2.195%  Brno->Vyškov  9.498%  Vyškov->Brno  1.424%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.620%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.544%  České Budějovice->Plzeň  0.346%  Plzeň->České Budějovice  0.957%  České Budějovice->Tábor  0.442%  Tábor->České Budějovice  0.197%  Brno->Jihlava  2.693%  Jihlava->Brno  1.765%  České Budějovice->Jihlava  0.278e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.092%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.253e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.265e-3 %  Jihlava->Telč  1.026%  Telč->Jihlava  0.153%  Hradec Králové->Liberec  4.446%  Liberec->Hradec Králové  1.042%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.172e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  1.545e-3 %  Děčín->Most  0.262e-3 %  Most->Děčín  0.371e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.102e-3 %  Brno->Olomouc  1.249%  Olomouc->Brno  1.113%  Hradec Králové->Olomouc  1.188%  Olomouc->Hradec Králové  0.386%  Olomouc->Ostrava  4.926%  Ostrava->Olomouc  0.108%  Olomouc->Zlín  1.265%  Zlín->Olomouc  0.678e-3 %  Brno->Ostrava  4.457%  Ostrava->Brno  2.704%  Karviná->Ostrava  1.671%  Ostrava->Karviná  4.145%  Opava->Ostrava  0.650%  Ostrava->Opava  0.832%  Ostrava->Pionier  6.550%  Pionier->Ostrava  0.852%  Hradec Králové->Pardubice  0.026%  Pardubice->Hradec Králové  0.074%  Cheb->Plzeň  0.043%  Plzeň->Cheb  0.188%  Plzeň->Praha  0.875%  Praha->Plzeň  2.808%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  23.476%  Praha->AMS-IX  0.747%  Brno->Praha  6.235%  Praha->Brno  11.251%  České Budějovice->Praha  1.286%  Praha->České Budějovice  2.148%  GÉANT2->Praha  10.642%  Praha->GÉANT2  11.836%  Hradec Králové->Praha  1.276%  Praha->Hradec Králové  4.723%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  1.031%  Praha->Pardubice  4.361%  Poděbrady->Praha  1.503%  Praha->Poděbrady  8.029%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.531%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.947%  Most->Ústí nad
Labem  3.914e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.017%  Praha->Ústí nad
Labem  5.890%  Ústí nad
Labem->Praha  3.774%  Brno->Zlín  2.867%  Zlín->Brno  1.161%  NIX.cz->Praha  2.793%  Praha->NIX.cz  1.520%  Praha->Public Internet  9.755%  Public Internet->Praha  11.404% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/10/12 00:00:00 - 2020/10/12 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/10/12 00:00:00 - 2020/10/12 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  17.2144732285039 % 17.214 %   10 bps 10.000 Gbps   1.72144732285039 bps 1.721 Gbps 
ACONET → Brno  4.86357756799263 % 4.864 %   10 bps 10.000 Gbps   486.357756799263 bps 486.358 Mbps 
Brno → Lednice  6.96998051926275 % 6.970 %   1000 bps 1000.000 Mbps   69.6998051926275 bps 69.700 Mbps 
Lednice → Brno  25.9961174310834 % 25.996 %   1000 bps 1000.000 Mbps   259.961174310834 bps 259.961 Mbps 
Brno → SANET  8.52860120655511 % 8.529 %   20 bps 20.000 Gbps   1.70572024131102 bps 1.706 Gbps 
SANET → Brno  2.19472945516219 % 2.195 %   20 bps 20.000 Gbps   438.945891032439 bps 438.946 Mbps 
Vyškov → Brno  1.4240615001629 % 1.424 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.240615001629 bps 14.241 Mbps 
Brno → Vyškov  9.49800012162065 % 9.498 %   1000 bps 1000.000 Mbps   94.9800012162065 bps 94.980 Mbps 
Jihlava → Brno  1.76538978845424 % 1.765 %   100 bps 100.000 Gbps   1.76538978845424 bps 1.765 Gbps 
Brno → Jihlava  2.69324771785571 % 2.693 %   100 bps 100.000 Gbps   2.69324771785572 bps 2.693 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.252703646388346 % 0.253 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.52703646388346 bps 2.527 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.264539577955771 % 0.265 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.64539577955771 bps 2.645 Kbps 
Jihlava → Telč  1.02559242281722 % 1.026 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.2559242281722 bps 10.256 Mbps 
Telč → Jihlava  0.153023447719174 % 0.153 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.53023447719174 bps 1.530 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.09241284934554 % 0.092 %   20 bps 20.000 Gbps   18.482569869108 bps 18.483 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.278207317108262 % 0.278 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   55.6414634216525 bps 55.641 Kbps 
Liberec → Hradec Králové  1.04193222697119 % 1.042 %   20 bps 20.000 Gbps   208.386445394238 bps 208.386 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  4.44635056624763 % 4.446 %   20 bps 20.000 Gbps   889.270113249526 bps 889.270 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  1.54543646142215 % 1.545 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   154.543646142215 bps 154.544 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.172291814379243 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2291814379243 bps 17.229 Kbps 
Most → Děčín  0.371050345745112 % 0.371 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.71050345745112 bps 3.711 Kbps 
Děčín → Most  0.26162298232139 % 0.262 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.6162298232139 bps 2.616 Kbps 
Most → Plzeň  0.207016581597207 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07016581597207 bps 2.070 Kbps 
Plzeň → Most  0.101792617746264 % 0.102 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.01792617746264 bps 1.018 Kbps 
Olomouc → Brno  1.1126618267409 % 1.113 %   100 bps 100.000 Gbps   1.1126618267409 bps 1.113 Gbps 
Brno → Olomouc  1.24930769324301 % 1.249 %   100 bps 100.000 Gbps   1.24930769324301 bps 1.249 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.385972433736152 % 0.386 %   100 bps 100.000 Gbps   385.972433736152 bps 385.972 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.18834871600586 % 1.188 %   100 bps 100.000 Gbps   1.18834871600586 bps 1.188 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.10849471784349 % 0.108 %   20 bps 20.000 Gbps   21.2539309593103 bps 21.254 Mbps 
Olomouc → Ostrava  4.92597020419397 % 4.926 %   20 bps 20.000 Gbps   964.975219660602 bps 964.975 Mbps 
Olomouc → Zlín  1.26500727400254 % 1.265 %   10 bps 10.000 Gbps   126.500727400254 bps 126.501 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.677604274088161 % 0.678 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   67.7604274088161 bps 67.760 Kbps 
Brno → Ostrava  4.45728852029156 % 4.457 %   100 bps 100.000 Gbps   4.45728852029156 bps 4.457 Gbps 
Ostrava → Brno  2.70395200679098 % 2.704 %   100 bps 100.000 Gbps   2.70395200679098 bps 2.704 Gbps 
Ostrava → Karviná  4.14509906866861 % 4.145 %   1000 bps 1000.000 Mbps   41.4509906866861 bps 41.451 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.67053981239672 % 1.671 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.7053981239672 bps 16.705 Mbps 
Opava → Ostrava  0.649903310791656 % 0.650 %   10 bps 10.000 Gbps   64.9903310791656 bps 64.990 Mbps 
Ostrava → Opava  0.831790812918088 % 0.832 %   10 bps 10.000 Gbps   83.1790812918088 bps 83.179 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.851535947261363 % 0.852 %   10 bps 10.000 Gbps   85.1535947261362 bps 85.154 Mbps 
Ostrava → Pionier  6.55018317208651 % 6.550 %   10 bps 10.000 Gbps   655.018317208651 bps 655.018 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0258544536975058 % 0.026 %   10 bps 10.000 Gbps   2.58544536975058 bps 2.585 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0740122969609222 % 0.074 %   10 bps 10.000 Gbps   7.40122969609222 bps 7.401 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0427806072936098 % 0.043 %   10 bps 10.000 Gbps   4.27806072936098 bps 4.278 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.187706636280606 % 0.188 %   10 bps 10.000 Gbps   18.7706636280606 bps 18.771 Mbps 
Praha → Plzeň  2.808087832015 % 2.808 %   100 bps 100.000 Gbps   2.808087832015 bps 2.808 Gbps 
Plzeň → Praha  0.87514186559417 % 0.875 %   100 bps 100.000 Gbps   875.14186559417 bps 875.142 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.160685696219204 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0685696219204 bps 16.069 Kbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160096620964555 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0096620964555 bps 16.010 Kbps 
Praha → AMS-IX  0.74685812651924 % 0.747 %   10 bps 10.000 Gbps   74.685812651924 bps 74.686 Mbps 
AMS-IX → Praha  23.475736952228 % 23.476 %   10 bps 10.000 Gbps   2.3475736952228 bps 2.348 Gbps 
Praha → Brno  11.2510337959076 % 11.251 %   100 bps 100.000 Gbps   11.2510337959076 bps 11.251 Gbps 
Brno → Praha  6.23527929771075 % 6.235 %   100 bps 100.000 Gbps   6.23527929771074 bps 6.235 Gbps 
GÉANT2 → Praha  10.6422685207282 % 10.642 %   100 bps 100.000 Gbps   10.6422682568185 bps 10.642 Gbps 
Praha → GÉANT2  11.8359143324842 % 11.836 %   100 bps 100.000 Gbps   11.8359142640271 bps 11.836 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.27557397130137 % 1.276 %   100 bps 100.000 Gbps   1.27557397130137 bps 1.276 Gbps 
Praha → Hradec Králové  4.72277496038225 % 4.723 %   100 bps 100.000 Gbps   4.72277496038225 bps 4.723 Gbps 
Praha → Liberec  0.171704024374972 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.1704024374972 bps 17.170 Kbps 
Liberec → Praha  0.157641052214404 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7641052214404 bps 15.764 Kbps 
Praha → NIX.cz  1.5203702306889 % 1.520 %   400 bps 400.000 Gbps   6.07950498998052 bps 6.080 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.79311361780383 % 2.793 %   400 bps 400.000 Gbps   11.1622182767737 bps 11.162 Gbps 
Praha → Pardubice  4.36097454794978 % 4.361 %   10 bps 10.000 Gbps   436.097454794978 bps 436.097 Mbps 
Pardubice → Praha  1.03050662196327 % 1.031 %   10 bps 10.000 Gbps   103.050662196327 bps 103.051 Mbps 
Praha → Poděbrady  8.02910126099501 % 8.029 %   1000 bps 1000.000 Mbps   80.2910126099502 bps 80.291 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.50347194337354 % 1.503 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.0347194337354 bps 15.035 Mbps 
Public Internet → Praha  11.4035249232372 % 11.404 %   20 bps 20.000 Gbps   2.28070495496386 bps 2.281 Gbps 
Praha → Public Internet  9.75495115709953 % 9.755 %   20 bps 20.000 Gbps   1.95099021828314 bps 1.951 Gbps 
Praha → České Budějovice  2.14812376771443 % 2.148 %   20 bps 20.000 Gbps   429.624753542886 bps 429.625 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.28584935553833 % 1.286 %   20 bps 20.000 Gbps   257.169871107667 bps 257.170 Mbps 
Brno → Zlín  2.86746719878214 % 2.867 %   10 bps 10.000 Gbps   286.746719878214 bps 286.747 Mbps 
Zlín → Brno  1.16058826159132 % 1.161 %   10 bps 10.000 Gbps   116.058826159132 bps 116.059 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.530842830986587 % 0.531 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.30842830986587 bps 5.308 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.946603021361251 % 0.947 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.46603021361251 bps 9.466 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0170286805202866 % 0.017 %   1000 bps 1000.000 Mbps   170.286805202866 bps 170.287 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  3.9135356339191 % 3.914 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   39.135356339191 bps 39.135 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  5.89013016159706 % 5.890 %   10 bps 10.000 Gbps   589.013016159706 bps 589.013 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  3.77407680816439 % 3.774 %   10 bps 10.000 Gbps   377.407680816439 bps 377.408 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.16328303402914 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.328303402914 bps 16.328 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.149788540919218 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9788540919218 bps 14.979 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.61950337882854 % 1.620 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.1950337882854 bps 16.195 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.543600948210439 % 0.544 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.43600948210439 bps 5.436 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.346154306869144 % 0.346 %   10 bps 10.000 Gbps   34.6154306869144 bps 34.615 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.957438883673989 % 0.957 %   10 bps 10.000 Gbps   95.7438883673989 bps 95.744 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.441580028220412 % 0.442 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.41580028220412 bps 4.416 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.196741271827407 % 0.197 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.96741271827407 bps 1.967 Mbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   99.9737202348256 bps 99.974 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Tue Oct 13 00:06:08 2020