CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2020/10/13

Average load for period: 2020/10/13 00:00:00 - 2020/10/13 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2020/10/13 00:00:00 - 2020/10/13 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2020/10/13
ACONET->Brno  5.531%  Brno->ACONET  17.750%  Brno->Lednice  6.641%  Lednice->Brno  26.853%  Brno->SANET  9.452%  SANET->Brno  2.311%  Brno->Vyškov  8.255%  Vyškov->Brno  1.366%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  2.126%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.473%  České Budějovice->Plzeň  0.232%  Plzeň->České Budějovice  0.898%  České Budějovice->Tábor  0.511%  Tábor->České Budějovice  0.137%  Brno->Jihlava  3.259%  Jihlava->Brno  1.889%  České Budějovice->Jihlava  0.157e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.046%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.242e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.264e-3 %  Jihlava->Telč  0.740%  Telč->Jihlava  0.082%  Hradec Králové->Liberec  4.052%  Liberec->Hradec Králové  1.264%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.192e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.240e-3 %  Děčín->Most  0.260e-3 %  Most->Děčín  0.370e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.100e-3 %  Brno->Olomouc  0.732%  Olomouc->Brno  0.606%  Hradec Králové->Olomouc  1.155%  Olomouc->Hradec Králové  0.390%  Olomouc->Ostrava  4.962%  Ostrava->Olomouc  0.026%  Olomouc->Zlín  1.218%  Zlín->Olomouc  0.599e-3 %  Brno->Ostrava  4.093%  Ostrava->Brno  2.990%  Karviná->Ostrava  1.463%  Ostrava->Karviná  5.868%  Opava->Ostrava  0.470%  Ostrava->Opava  0.800%  Ostrava->Pionier  6.114%  Pionier->Ostrava  0.814%  Hradec Králové->Pardubice  0.036%  Pardubice->Hradec Králové  0.183%  Cheb->Plzeň  0.083%  Plzeň->Cheb  6.905%  Plzeň->Praha  0.843%  Praha->Plzeň  2.585%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  23.954%  Praha->AMS-IX  0.766%  Brno->Praha  5.635%  Praha->Brno  10.613%  České Budějovice->Praha  1.342%  Praha->České Budějovice  2.170%  GÉANT2->Praha  12.135%  Praha->GÉANT2  10.624%  Hradec Králové->Praha  1.424%  Praha->Hradec Králové  5.178%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  1.425%  Praha->Pardubice  4.794%  Poděbrady->Praha  1.545%  Praha->Poděbrady  7.858%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.180%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.878%  Most->Ústí nad
Labem  4.529e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.032%  Praha->Ústí nad
Labem  5.908%  Ústí nad
Labem->Praha  2.541%  Brno->Zlín  2.494%  Zlín->Brno  1.179%  NIX.cz->Praha  2.609%  Praha->NIX.cz  1.623%  Praha->Public Internet  8.888%  Public Internet->Praha  10.689% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/10/13 00:00:00 - 2020/10/13 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/10/13 00:00:00 - 2020/10/13 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  5.53064369696614 % 5.531 %   10 bps 10.000 Gbps   553.064369696614 bps 553.064 Mbps 
Brno → ACONET  17.7496941407829 % 17.750 %   10 bps 10.000 Gbps   1.77496941407829 bps 1.775 Gbps 
Lednice → Brno  26.8529813806426 % 26.853 %   1000 bps 1000.000 Mbps   268.529813806426 bps 268.530 Mbps 
Brno → Lednice  6.64125494679096 % 6.641 %   1000 bps 1000.000 Mbps   66.4125494679096 bps 66.413 Mbps 
Brno → SANET  9.45209301347999 % 9.452 %   20 bps 20.000 Gbps   1.890418602696 bps 1.890 Gbps 
SANET → Brno  2.31138482005107 % 2.311 %   20 bps 20.000 Gbps   462.276964010214 bps 462.277 Mbps 
Brno → Vyškov  8.25489532563606 % 8.255 %   1000 bps 1000.000 Mbps   82.5489532563606 bps 82.549 Mbps 
Vyškov → Brno  1.36588968867327 % 1.366 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.6588968867327 bps 13.659 Mbps 
Jihlava → Brno  1.88921146861395 % 1.889 %   100 bps 100.000 Gbps   1.88921146861395 bps 1.889 Gbps 
Brno → Jihlava  3.25878155372835 % 3.259 %   100 bps 100.000 Gbps   3.25878155372835 bps 3.259 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.264347229368739 % 0.264 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.64347229368739 bps 2.643 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.242006690229615 % 0.242 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.42006690229615 bps 2.420 Kbps 
Telč → Jihlava  0.0823837329866178 % 0.082 %   1000 bps 1000.000 Mbps   823.837329866178 bps 823.837 Kbps 
Jihlava → Telč  0.739535130830039 % 0.740 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.3953513083004 bps 7.395 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0456875670009823 % 0.046 %   20 bps 20.000 Gbps   9.13751340019645 bps 9.138 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.156509324531443 % 0.157 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   31.3018649062885 bps 31.302 Kbps 
Hradec Králové → Liberec  4.05213255388606 % 4.052 %   20 bps 20.000 Gbps   810.426510777213 bps 810.427 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  1.26403277605882 % 1.264 %   20 bps 20.000 Gbps   252.806555211763 bps 252.807 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.239539639781099 % 0.240 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   23.9539639781099 bps 23.954 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.191537344037405 % 0.192 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   19.1537344037405 bps 19.154 Kbps 
Most → Děčín  0.370254125189974 % 0.370 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.70254125189973 bps 3.703 Kbps 
Děčín → Most  0.259748501383584 % 0.260 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.59748501383584 bps 2.597 Kbps 
Plzeň → Most  0.100329348335737 % 0.100 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.00329348335737 bps 1.003 Kbps 
Most → Plzeň  0.206955265016491 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.06955265016491 bps 2.070 Kbps 
Brno → Olomouc  0.731652009002142 % 0.732 %   100 bps 100.000 Gbps   731.652009002142 bps 731.652 Mbps 
Olomouc → Brno  0.605548165884688 % 0.606 %   100 bps 100.000 Gbps   605.548165884688 bps 605.548 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.15536254001296 % 1.155 %   100 bps 100.000 Gbps   1.15536254001296 bps 1.155 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.390093256512068 % 0.390 %   100 bps 100.000 Gbps   390.093256512068 bps 390.093 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0260109715637791 % 0.026 %   20 bps 20.000 Gbps   5.17938392251213 bps 5.179 Mbps 
Olomouc → Ostrava  4.96228718942571 % 4.962 %   20 bps 20.000 Gbps   965.701798525743 bps 965.702 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.598508766122727 % 0.599 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   59.8508766122727 bps 59.851 Kbps 
Olomouc → Zlín  1.21844987872241 % 1.218 %   10 bps 10.000 Gbps   121.844987872241 bps 121.845 Mbps 
Brno → Ostrava  4.09331554686214 % 4.093 %   100 bps 100.000 Gbps   4.09331554686214 bps 4.093 Gbps 
Ostrava → Brno  2.98965984577522 % 2.990 %   100 bps 100.000 Gbps   2.98965984577522 bps 2.990 Gbps 
Karviná → Ostrava  1.46348706018111 % 1.463 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.6348706018111 bps 14.635 Mbps 
Ostrava → Karviná  5.86767021167692 % 5.868 %   1000 bps 1000.000 Mbps   58.6767021167692 bps 58.677 Mbps 
Opava → Ostrava  0.470104726170035 % 0.470 %   10 bps 10.000 Gbps   47.0104726170035 bps 47.010 Mbps 
Ostrava → Opava  0.800033226752189 % 0.800 %   10 bps 10.000 Gbps   80.0033226752189 bps 80.003 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.813897255814618 % 0.814 %   10 bps 10.000 Gbps   81.3897255814618 bps 81.390 Mbps 
Ostrava → Pionier  6.11441926574033 % 6.114 %   10 bps 10.000 Gbps   611.441926574032 bps 611.442 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.182941175210214 % 0.183 %   10 bps 10.000 Gbps   18.2941175210214 bps 18.294 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0362317670698215 % 0.036 %   10 bps 10.000 Gbps   3.62317670698215 bps 3.623 Mbps 
Plzeň → Cheb  6.9052098211273 % 6.905 %   10 bps 10.000 Gbps   690.520982112729 bps 690.521 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.082975963506727 % 0.083 %   10 bps 10.000 Gbps   8.29759635067269 bps 8.298 Mbps 
Praha → Plzeň  2.58490721996909 % 2.585 %   100 bps 100.000 Gbps   2.58490721996909 bps 2.585 Gbps 
Plzeň → Praha  0.842649281538469 % 0.843 %   100 bps 100.000 Gbps   842.649281538469 bps 842.649 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.160652238888865 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0652238888865 bps 16.065 Kbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160138410787013 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0138410787013 bps 16.014 Kbps 
Praha → AMS-IX  0.766419575741819 % 0.766 %   10 bps 10.000 Gbps   76.6419575741819 bps 76.642 Mbps 
AMS-IX → Praha  23.9537072865295 % 23.954 %   10 bps 10.000 Gbps   2.39537072865295 bps 2.395 Gbps 
Praha → Brno  10.6127420141306 % 10.613 %   100 bps 100.000 Gbps   10.6127420141306 bps 10.613 Gbps 
Brno → Praha  5.63548858156446 % 5.635 %   100 bps 100.000 Gbps   5.63548858156446 bps 5.635 Gbps 
GÉANT2 → Praha  12.1350138940033 % 12.135 %   100 bps 100.000 Gbps   12.1350129450745 bps 12.135 Gbps 
Praha → GÉANT2  10.6243954781734 % 10.624 %   100 bps 100.000 Gbps   10.6243954128711 bps 10.624 Gbps 
Praha → Hradec Králové  5.17774295308368 % 5.178 %   100 bps 100.000 Gbps   5.17774295308368 bps 5.178 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.42418151082505 % 1.424 %   100 bps 100.000 Gbps   1.42418151082505 bps 1.424 Gbps 
Praha → Liberec  0.172434194518786 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2434194518786 bps 17.243 Kbps 
Liberec → Praha  0.158077479847241 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.8077479847241 bps 15.808 Kbps 
NIX.cz → Praha  2.60857167660328 % 2.609 %   400 bps 400.000 Gbps   10.4342867064131 bps 10.434 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.62310744494151 % 1.623 %   400 bps 400.000 Gbps   6.49242977976602 bps 6.492 Gbps 
Pardubice → Praha  1.42467819214361 % 1.425 %   10 bps 10.000 Gbps   142.467819214361 bps 142.468 Mbps 
Praha → Pardubice  4.79393937523845 % 4.794 %   10 bps 10.000 Gbps   479.393937523845 bps 479.394 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.54531813273929 % 1.545 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.4531813273929 bps 15.453 Mbps 
Praha → Poděbrady  7.85798775077869 % 7.858 %   1000 bps 1000.000 Mbps   78.579877507787 bps 78.580 Mbps 
Praha → Public Internet  8.88791053149259 % 8.888 %   20 bps 20.000 Gbps   1.77758210629852 bps 1.778 Gbps 
Public Internet → Praha  10.6894570891007 % 10.689 %   20 bps 20.000 Gbps   2.13789141782014 bps 2.138 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.34211011754833 % 1.342 %   20 bps 20.000 Gbps   268.422023509666 bps 268.422 Mbps 
Praha → České Budějovice  2.17038242862564 % 2.170 %   20 bps 20.000 Gbps   434.076485725128 bps 434.076 Mbps 
Brno → Zlín  2.49412397967382 % 2.494 %   10 bps 10.000 Gbps   249.412397967382 bps 249.412 Mbps 
Zlín → Brno  1.17943925290728 % 1.179 %   10 bps 10.000 Gbps   117.943925290728 bps 117.944 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.179893505792331 % 0.180 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.79893505792332 bps 1.799 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.877903529326597 % 0.878 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.77903529326597 bps 8.779 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  4.52869955274674 % 4.529 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   45.2869955274674 bps 45.287 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0322661708538265 % 0.032 %   1000 bps 1000.000 Mbps   322.661708538266 bps 322.662 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  5.90761970922517 % 5.908 %   10 bps 10.000 Gbps   590.761970922517 bps 590.762 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.54083543411011 % 2.541 %   10 bps 10.000 Gbps   254.083543411011 bps 254.084 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163312911546392 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3312911546392 bps 16.331 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.149798566507089 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.979856650709 bps 14.980 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.47349552707126 % 0.473 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.7349552707126 bps 4.735 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  2.12618788909103 % 2.126 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.2618788909103 bps 21.262 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.232043962891171 % 0.232 %   10 bps 10.000 Gbps   23.2043962891171 bps 23.204 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.898473523473288 % 0.898 %   10 bps 10.000 Gbps   89.8473523473288 bps 89.847 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.136948295325323 % 0.137 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.36948295325323 bps 1.369 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.511473115360906 % 0.511 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.11473115360906 bps 5.115 Mbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   99.1513544136692 bps 99.151 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Wed Oct 14 00:05:45 2020