CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2020/10/14

Average load for period: 2020/10/14 00:00:00 - 2020/10/14 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2020/10/14 00:00:00 - 2020/10/14 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2020/10/14
ACONET->Brno  5.240%  Brno->ACONET  17.352%  Brno->Lednice  6.407%  Lednice->Brno  26.487%  Brno->SANET  8.926%  SANET->Brno  2.453%  Brno->Vyškov  9.959%  Vyškov->Brno  1.419%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.832%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.391%  České Budějovice->Plzeň  0.246%  Plzeň->České Budějovice  0.873%  České Budějovice->Tábor  0.750%  Tábor->České Budějovice  0.170%  Brno->Jihlava  2.907%  Jihlava->Brno  1.245%  České Budějovice->Jihlava  0.180e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.083%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.203e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.264e-3 %  Jihlava->Telč  0.605%  Telč->Jihlava  0.071%  Hradec Králové->Liberec  4.520%  Liberec->Hradec Králové  1.911%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.219e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  7.980e-3 %  Děčín->Most  0.269e-3 %  Most->Děčín  0.371e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.102e-3 %  Brno->Olomouc  0.563%  Olomouc->Brno  0.340%  Hradec Králové->Olomouc  1.186%  Olomouc->Hradec Králové  0.428%  Olomouc->Ostrava  3.103%  Ostrava->Olomouc  0.061%  Olomouc->Zlín  1.228%  Zlín->Olomouc  0.704e-3 %  Brno->Ostrava  3.547%  Ostrava->Brno  2.906%  Karviná->Ostrava  1.774%  Ostrava->Karviná  4.500%  Opava->Ostrava  0.497%  Ostrava->Opava  0.778%  Ostrava->Pionier  7.966%  Pionier->Ostrava  0.972%  Hradec Králové->Pardubice  0.028%  Pardubice->Hradec Králové  0.069%  Cheb->Plzeň  0.045%  Plzeň->Cheb  0.500%  Plzeň->Praha  0.910%  Praha->Plzeň  2.803%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  23.390%  Praha->AMS-IX  0.774%  Brno->Praha  5.601%  Praha->Brno  10.483%  České Budějovice->Praha  1.313%  Praha->České Budějovice  2.316%  GÉANT2->Praha  12.063%  Praha->GÉANT2  9.861%  Hradec Králové->Praha  1.408%  Praha->Hradec Králové  4.971%  Liberec->Praha  0.157e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  1.089%  Praha->Pardubice  4.111%  Poděbrady->Praha  1.590%  Praha->Poděbrady  7.976%  Děčín->Ústí nad
Labem  1.505%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.155%  Most->Ústí nad
Labem  3.760e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.017%  Praha->Ústí nad
Labem  6.233%  Ústí nad
Labem->Praha  3.152%  Brno->Zlín  2.825%  Zlín->Brno  1.290%  NIX.cz->Praha  2.531%  Praha->NIX.cz  1.563%  Praha->Public Internet  7.813%  Public Internet->Praha  14.022% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/10/14 00:00:00 - 2020/10/14 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/10/14 00:00:00 - 2020/10/14 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  17.35180247258 % 17.352 %   10 bps 10.000 Gbps   1.735180247258 bps 1.735 Gbps 
ACONET → Brno  5.23984148674509 % 5.240 %   10 bps 10.000 Gbps   523.984148674509 bps 523.984 Mbps 
Lednice → Brno  26.4870069330898 % 26.487 %   1000 bps 1000.000 Mbps   264.870069330898 bps 264.870 Mbps 
Brno → Lednice  6.40660956503487 % 6.407 %   1000 bps 1000.000 Mbps   64.0660956503486 bps 64.066 Mbps 
Brno → SANET  8.92624219853777 % 8.926 %   20 bps 20.000 Gbps   1.78524843970755 bps 1.785 Gbps 
SANET → Brno  2.45293555891165 % 2.453 %   20 bps 20.000 Gbps   490.58711178233 bps 490.587 Mbps 
Brno → Vyškov  9.95927404792332 % 9.959 %   1000 bps 1000.000 Mbps   99.5927404792333 bps 99.593 Mbps 
Vyškov → Brno  1.41879891233556 % 1.419 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.1879891233556 bps 14.188 Mbps 
Jihlava → Brno  1.24537374208942 % 1.245 %   100 bps 100.000 Gbps   1.24537374208942 bps 1.245 Gbps 
Brno → Jihlava  2.90747113026694 % 2.907 %   100 bps 100.000 Gbps   2.90747113026694 bps 2.907 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.202600562612062 % 0.203 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.02600562612062 bps 2.026 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.264295625098252 % 0.264 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.64295625098252 bps 2.643 Kbps 
Telč → Jihlava  0.070649251406639 % 0.071 %   1000 bps 1000.000 Mbps   706.49251406639 bps 706.493 Kbps 
Jihlava → Telč  0.604897860611693 % 0.605 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.04897860611693 bps 6.049 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.180316937107326 % 0.180 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   36.0633874214652 bps 36.063 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0829299889480931 % 0.083 %   20 bps 20.000 Gbps   16.5859977896186 bps 16.586 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  4.51950829600863 % 4.520 %   20 bps 20.000 Gbps   903.901659201726 bps 903.902 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  1.91107391571455 % 1.911 %   20 bps 20.000 Gbps   382.214783142911 bps 382.215 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.218556291955594 % 0.219 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.8556291955594 bps 21.856 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  7.9799722454902 % 7.980 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   797.997224549021 bps 797.997 Kbps 
Děčín → Most  0.268817697819775 % 0.269 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.68817697819775 bps 2.688 Kbps 
Most → Děčín  0.370733414258611 % 0.371 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.70733414258611 bps 3.707 Kbps 
Most → Plzeň  0.207029737587516 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07029737587516 bps 2.070 Kbps 
Plzeň → Most  0.101989241491687 % 0.102 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.01989241491686 bps 1.020 Kbps 
Olomouc → Brno  0.339877494328085 % 0.340 %   100 bps 100.000 Gbps   339.877494328085 bps 339.877 Mbps 
Brno → Olomouc  0.562571497900176 % 0.563 %   100 bps 100.000 Gbps   562.571497900177 bps 562.571 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.18647341261505 % 1.186 %   100 bps 100.000 Gbps   1.18647341261505 bps 1.186 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.428474717850579 % 0.428 %   100 bps 100.000 Gbps   428.474717850578 bps 428.475 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.10263616347555 % 3.103 %   20 bps 20.000 Gbps   613.174235390743 bps 613.174 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0606036955227688 % 0.061 %   20 bps 20.000 Gbps   12.090187138013 bps 12.090 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.704144926716619 % 0.704 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   70.414492671662 bps 70.414 Kbps 
Olomouc → Zlín  1.22826473995306 % 1.228 %   10 bps 10.000 Gbps   122.826473995306 bps 122.826 Mbps 
Brno → Ostrava  3.54693770452967 % 3.547 %   100 bps 100.000 Gbps   3.54693770452967 bps 3.547 Gbps 
Ostrava → Brno  2.90629558982781 % 2.906 %   100 bps 100.000 Gbps   2.90629558982781 bps 2.906 Gbps 
Karviná → Ostrava  1.7741811111577 % 1.774 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.741811111577 bps 17.742 Mbps 
Ostrava → Karviná  4.50029509068477 % 4.500 %   1000 bps 1000.000 Mbps   45.0029509068477 bps 45.003 Mbps 
Opava → Ostrava  0.496818333182579 % 0.497 %   10 bps 10.000 Gbps   49.6818333182579 bps 49.682 Mbps 
Ostrava → Opava  0.778028960814562 % 0.778 %   10 bps 10.000 Gbps   77.8028960814562 bps 77.803 Mbps 
Ostrava → Pionier  7.96631969550981 % 7.966 %   10 bps 10.000 Gbps   796.631969550981 bps 796.632 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.972141398557339 % 0.972 %   10 bps 10.000 Gbps   97.2141398557339 bps 97.214 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0686997773020713 % 0.069 %   10 bps 10.000 Gbps   6.86997773020713 bps 6.870 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0276070943999758 % 0.028 %   10 bps 10.000 Gbps   2.76070943999758 bps 2.761 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0446658820552004 % 0.045 %   10 bps 10.000 Gbps   4.46658820552003 bps 4.467 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.500334439619369 % 0.500 %   10 bps 10.000 Gbps   50.0334439619369 bps 50.033 Mbps 
Plzeň → Praha  0.909980070168315 % 0.910 %   100 bps 100.000 Gbps   909.980070168314 bps 909.980 Mbps 
Praha → Plzeň  2.80295849251103 % 2.803 %   100 bps 100.000 Gbps   2.80295849251103 bps 2.803 Gbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.160672753457115 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0672753457115 bps 16.067 Kbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160056442499455 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0056442499455 bps 16.006 Kbps 
AMS-IX → Praha  23.3904277362333 % 23.390 %   10 bps 10.000 Gbps   2.33904277362333 bps 2.339 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.774008889397116 % 0.774 %   10 bps 10.000 Gbps   77.4008889397115 bps 77.401 Mbps 
Brno → Praha  5.60096970267148 % 5.601 %   100 bps 100.000 Gbps   5.60096970267148 bps 5.601 Gbps 
Praha → Brno  10.4834801339328 % 10.483 %   100 bps 100.000 Gbps   10.4834801339328 bps 10.483 Gbps 
GÉANT2 → Praha  12.0631365606785 % 12.063 %   100 bps 100.000 Gbps   12.0631362032333 bps 12.063 Gbps 
Praha → GÉANT2  9.86142142648626 % 9.861 %   100 bps 100.000 Gbps   9.86142132300469 bps 9.861 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.40779892937534 % 1.408 %   100 bps 100.000 Gbps   1.40779892937534 bps 1.408 Gbps 
Praha → Hradec Králové  4.97128758567479 % 4.971 %   100 bps 100.000 Gbps   4.97128758567479 bps 4.971 Gbps 
Liberec → Praha  0.1572186842286 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.72186842286 bps 15.722 Kbps 
Praha → Liberec  0.172273222710613 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2273222710613 bps 17.227 Kbps 
Praha → NIX.cz  1.5626292891816 % 1.563 %   400 bps 400.000 Gbps   6.24788339575744 bps 6.248 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.53079490790831 % 2.531 %   400 bps 400.000 Gbps   10.1138848688217 bps 10.114 Gbps 
Pardubice → Praha  1.08900666742576 % 1.089 %   10 bps 10.000 Gbps   108.900666742576 bps 108.901 Mbps 
Praha → Pardubice  4.11089703326388 % 4.111 %   10 bps 10.000 Gbps   411.089703326388 bps 411.090 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.58980324833306 % 1.590 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.8980324833306 bps 15.898 Mbps 
Praha → Poděbrady  7.97586504040709 % 7.976 %   1000 bps 1000.000 Mbps   79.7586504040708 bps 79.759 Mbps 
Public Internet → Praha  14.0220170937621 % 14.022 %   20 bps 20.000 Gbps   2.80440338340067 bps 2.804 Gbps 
Praha → Public Internet  7.81278476693935 % 7.813 %   20 bps 20.000 Gbps   1.5625567777347 bps 1.563 Gbps 
Praha → České Budějovice  2.31620536021405 % 2.316 %   20 bps 20.000 Gbps   463.241072042809 bps 463.241 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.31279076010593 % 1.313 %   20 bps 20.000 Gbps   262.558152021185 bps 262.558 Mbps 
Zlín → Brno  1.2901997843269 % 1.290 %   10 bps 10.000 Gbps   129.01997843269 bps 129.020 Mbps 
Brno → Zlín  2.82548648866002 % 2.825 %   10 bps 10.000 Gbps   282.548648866002 bps 282.549 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.15524804834488 % 1.155 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.5524804834488 bps 11.552 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  1.50479941676841 % 1.505 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.0479941676841 bps 15.048 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0169042454676479 % 0.017 %   1000 bps 1000.000 Mbps   169.042454676479 bps 169.042 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  3.75981575506422 % 3.760 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   37.5981575506422 bps 37.598 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  6.2327743034792 % 6.233 %   10 bps 10.000 Gbps   623.277430347919 bps 623.277 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  3.15160596128145 % 3.152 %   10 bps 10.000 Gbps   315.160596128145 bps 315.161 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163267225090374 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3267225090374 bps 16.327 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.149799606455751 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9799606455751 bps 14.980 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.39068253039376 % 0.391 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.9068253039376 bps 3.907 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.83152081914398 % 1.832 %   1000 bps 1000.000 Mbps   18.3152081914398 bps 18.315 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.8734443553474 % 0.873 %   10 bps 10.000 Gbps   87.34443553474 bps 87.344 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.246044320369408 % 0.246 %   10 bps 10.000 Gbps   24.6044320369408 bps 24.604 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.750132581744105 % 0.750 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.50132581744105 bps 7.501 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.170402523450059 % 0.170 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.70402523450059 bps 1.704 Mbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   95.4158249005719 bps 95.416 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Thu Oct 15 00:05:50 2020