CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2020/10/15

Average load for period: 2020/10/15 00:00:00 - 2020/10/15 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2020/10/15 00:00:00 - 2020/10/15 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2020/10/15
ACONET->Brno  5.019%  Brno->ACONET  16.776%  Brno->Lednice  5.586%  Lednice->Brno  25.758%  Brno->SANET  8.908%  SANET->Brno  2.491%  Brno->Vyškov  8.650%  Vyškov->Brno  1.320%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.405%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.222%  České Budějovice->Plzeň  0.311%  Plzeň->České Budějovice  0.710%  České Budějovice->Tábor  0.478%  Tábor->České Budějovice  0.107%  Brno->Jihlava  3.003%  Jihlava->Brno  1.819%  České Budějovice->Jihlava  0.185e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.036%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.238e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.265e-3 %  Jihlava->Telč  0.754%  Telč->Jihlava  0.082%  Hradec Králové->Liberec  3.627%  Liberec->Hradec Králové  2.002%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.169e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.189e-3 %  Děčín->Most  0.260e-3 %  Most->Děčín  0.370e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.100e-3 %  Brno->Olomouc  0.504%  Olomouc->Brno  0.386%  Hradec Králové->Olomouc  0.943%  Olomouc->Hradec Králové  0.346%  Olomouc->Ostrava  2.397%  Ostrava->Olomouc  1.529%  Olomouc->Zlín  0.963%  Zlín->Olomouc  0.525e-3 %  Brno->Ostrava  3.802%  Ostrava->Brno  2.897%  Karviná->Ostrava  1.311%  Ostrava->Karviná  3.414%  Opava->Ostrava  0.424%  Ostrava->Opava  0.667%  Ostrava->Pionier  5.996%  Pionier->Ostrava  0.852%  Hradec Králové->Pardubice  0.021%  Pardubice->Hradec Králové  0.059%  Cheb->Plzeň  0.044%  Plzeň->Cheb  0.141%  Plzeň->Praha  1.048%  Praha->Plzeň  3.520%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  23.382%  Praha->AMS-IX  0.745%  Brno->Praha  5.097%  Praha->Brno  9.656%  České Budějovice->Praha  0.906%  Praha->České Budějovice  1.842%  GÉANT2->Praha  9.211%  Praha->GÉANT2  8.967%  Hradec Králové->Praha  1.399%  Praha->Hradec Králové  4.820%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  1.209%  Praha->Pardubice  3.809%  Poděbrady->Praha  1.474%  Praha->Poděbrady  6.423%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.817%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.072%  Most->Ústí nad
Labem  5.089e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.048%  Praha->Ústí nad
Labem  5.614%  Ústí nad
Labem->Praha  3.215%  Brno->Zlín  2.290%  Zlín->Brno  1.034%  NIX.cz->Praha  2.413%  Praha->NIX.cz  1.463%  Praha->Public Internet  7.938%  Public Internet->Praha  11.386% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/10/15 00:00:00 - 2020/10/15 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/10/15 00:00:00 - 2020/10/15 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  5.01943580124831 % 5.019 %   10 bps 10.000 Gbps   501.943580124831 bps 501.944 Mbps 
Brno → ACONET  16.7756314591905 % 16.776 %   10 bps 10.000 Gbps   1.67756314591905 bps 1.678 Gbps 
Lednice → Brno  25.7581340074427 % 25.758 %   1000 bps 1000.000 Mbps   257.581340074427 bps 257.581 Mbps 
Brno → Lednice  5.5857096295074 % 5.586 %   1000 bps 1000.000 Mbps   55.857096295074 bps 55.857 Mbps 
SANET → Brno  2.49144179046322 % 2.491 %   20 bps 20.000 Gbps   498.288358092644 bps 498.288 Mbps 
Brno → SANET  8.90815416151754 % 8.908 %   20 bps 20.000 Gbps   1.78163083230351 bps 1.782 Gbps 
Brno → Vyškov  8.65044863829531 % 8.650 %   1000 bps 1000.000 Mbps   86.5044863829531 bps 86.504 Mbps 
Vyškov → Brno  1.31962916002859 % 1.320 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.1962916002859 bps 13.196 Mbps 
Brno → Jihlava  3.00269499864946 % 3.003 %   100 bps 100.000 Gbps   3.00269499864946 bps 3.003 Gbps 
Jihlava → Brno  1.81908850347935 % 1.819 %   100 bps 100.000 Gbps   1.81908850347935 bps 1.819 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.265139021827661 % 0.265 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.65139021827661 bps 2.651 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.238106264282265 % 0.238 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.38106264282266 bps 2.381 Kbps 
Telč → Jihlava  0.082014483257058 % 0.082 %   1000 bps 1000.000 Mbps   820.14483257058 bps 820.145 Kbps 
Jihlava → Telč  0.754161336765641 % 0.754 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.5416133676564 bps 7.542 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.184847320979269 % 0.185 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   36.9694641958538 bps 36.969 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0361417260293799 % 0.036 %   20 bps 20.000 Gbps   7.22834520587597 bps 7.228 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  3.6272858557737 % 3.627 %   20 bps 20.000 Gbps   725.457171154741 bps 725.457 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  2.00221473442608 % 2.002 %   20 bps 20.000 Gbps   400.442946885216 bps 400.443 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.188985688785965 % 0.189 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.8985688785965 bps 18.899 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.169159838345314 % 0.169 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.9159838345314 bps 16.916 Kbps 
Děčín → Most  0.259571204597699 % 0.260 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.59571204597699 bps 2.596 Kbps 
Most → Děčín  0.369859328166097 % 0.370 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.69859328166098 bps 3.699 Kbps 
Plzeň → Most  0.100465147622559 % 0.100 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.00465147622559 bps 1.005 Kbps 
Most → Plzeň  0.206978098758061 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.06978098758061 bps 2.070 Kbps 
Olomouc → Brno  0.386023957102656 % 0.386 %   100 bps 100.000 Gbps   386.023957102656 bps 386.024 Mbps 
Brno → Olomouc  0.504020202651159 % 0.504 %   100 bps 100.000 Gbps   504.020202651159 bps 504.020 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.345545860770859 % 0.346 %   100 bps 100.000 Gbps   345.545860770858 bps 345.546 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.942780704448673 % 0.943 %   100 bps 100.000 Gbps   942.780704448674 bps 942.781 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.39703698756488 % 2.397 %   20 bps 20.000 Gbps   468.272911889285 bps 468.273 Mbps 
Ostrava → Olomouc  1.52854443968949 % 1.529 %   20 bps 20.000 Gbps   293.050011814042 bps 293.050 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.962610409638564 % 0.963 %   10 bps 10.000 Gbps   96.2610409638564 bps 96.261 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.524713805929373 % 0.525 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   52.4713805929374 bps 52.471 Kbps 
Ostrava → Brno  2.89678302454133 % 2.897 %   100 bps 100.000 Gbps   2.89678302454133 bps 2.897 Gbps 
Brno → Ostrava  3.80200202784969 % 3.802 %   100 bps 100.000 Gbps   3.80200202784969 bps 3.802 Gbps 
Ostrava → Karviná  3.41414831198586 % 3.414 %   1000 bps 1000.000 Mbps   34.1414831198586 bps 34.141 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.31137008431313 % 1.311 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.1137008431313 bps 13.114 Mbps 
Ostrava → Opava  0.667029640732207 % 0.667 %   10 bps 10.000 Gbps   66.7029640732207 bps 66.703 Mbps 
Opava → Ostrava  0.424184048388275 % 0.424 %   10 bps 10.000 Gbps   42.4184048388275 bps 42.418 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.85218551126747 % 0.852 %   10 bps 10.000 Gbps   85.218551126747 bps 85.219 Mbps 
Ostrava → Pionier  5.99644870696467 % 5.996 %   10 bps 10.000 Gbps   599.644870696467 bps 599.645 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0213540997388638 % 0.021 %   10 bps 10.000 Gbps   2.13540997388638 bps 2.135 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0591040668065191 % 0.059 %   10 bps 10.000 Gbps   5.91040668065191 bps 5.910 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.141098773571311 % 0.141 %   10 bps 10.000 Gbps   14.1098773571311 bps 14.110 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0437675001124463 % 0.044 %   10 bps 10.000 Gbps   4.37675001124463 bps 4.377 Mbps 
Praha → Plzeň  3.52041914180851 % 3.520 %   100 bps 100.000 Gbps   3.52041914180851 bps 3.520 Gbps 
Plzeň → Praha  1.04849869767032 % 1.048 %   100 bps 100.000 Gbps   1.04849869767032 bps 1.048 Gbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.16060809215681 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.060809215681 bps 16.061 Kbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160125750845329 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0125750845329 bps 16.013 Kbps 
Praha → AMS-IX  0.745067135521675 % 0.745 %   10 bps 10.000 Gbps   74.5067135521676 bps 74.507 Mbps 
AMS-IX → Praha  23.3824644092294 % 23.382 %   10 bps 10.000 Gbps   2.33824644092293 bps 2.338 Gbps 
Praha → Brno  9.65573912888058 % 9.656 %   100 bps 100.000 Gbps   9.65573912888058 bps 9.656 Gbps 
Brno → Praha  5.09659335662025 % 5.097 %   100 bps 100.000 Gbps   5.09659335662024 bps 5.097 Gbps 
GÉANT2 → Praha  9.21086962542346 % 9.211 %   100 bps 100.000 Gbps   9.21086926473038 bps 9.211 Gbps 
Praha → GÉANT2  8.96741721296798 % 8.967 %   100 bps 100.000 Gbps   8.96741717907793 bps 8.967 Gbps 
Praha → Hradec Králové  4.82041271242025 % 4.820 %   100 bps 100.000 Gbps   4.82041271242026 bps 4.820 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.39851830494974 % 1.399 %   100 bps 100.000 Gbps   1.39851830494974 bps 1.399 Gbps 
Liberec → Praha  0.158357198366918 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.8357198366918 bps 15.836 Kbps 
Praha → Liberec  0.172078470538834 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2078470538834 bps 17.208 Kbps 
Praha → NIX.cz  1.46302853199186 % 1.463 %   400 bps 400.000 Gbps   5.84986075431697 bps 5.850 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.41286072763343 % 2.413 %   400 bps 400.000 Gbps   9.6438862164769 bps 9.644 Gbps 
Praha → Pardubice  3.80931117781882 % 3.809 %   10 bps 10.000 Gbps   380.931117781882 bps 380.931 Mbps 
Pardubice → Praha  1.2093414016266 % 1.209 %   10 bps 10.000 Gbps   120.93414016266 bps 120.934 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.47369277044399 % 1.474 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.7369277044399 bps 14.737 Mbps 
Praha → Poděbrady  6.42271892712112 % 6.423 %   1000 bps 1000.000 Mbps   64.2271892712111 bps 64.227 Mbps 
Public Internet → Praha  11.3863676661662 % 11.386 %   20 bps 20.000 Gbps   2.27727350367516 bps 2.277 Gbps 
Praha → Public Internet  7.93839160349397 % 7.938 %   20 bps 20.000 Gbps   1.58767276921509 bps 1.588 Gbps 
Praha → České Budějovice  1.84203104942285 % 1.842 %   20 bps 20.000 Gbps   368.406209884569 bps 368.406 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.906043786327102 % 0.906 %   20 bps 20.000 Gbps   181.20875726542 bps 181.209 Mbps 
Brno → Zlín  2.29007003882157 % 2.290 %   10 bps 10.000 Gbps   229.007003882157 bps 229.007 Mbps 
Zlín → Brno  1.03372883741458 % 1.034 %   10 bps 10.000 Gbps   103.372883741458 bps 103.373 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.07225332580905 % 1.072 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.7225332580905 bps 10.723 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.81720582743155 % 0.817 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.17205827431551 bps 8.172 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0482091462506501 % 0.048 %   1000 bps 1000.000 Mbps   482.091462506502 bps 482.091 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  5.08897911723677 % 5.089 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   50.8897911723677 bps 50.890 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  3.21498072938025 % 3.215 %   10 bps 10.000 Gbps   321.498072938024 bps 321.498 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  5.61398417203698 % 5.614 %   10 bps 10.000 Gbps   561.398417203697 bps 561.398 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163244479165589 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3244479165589 bps 16.324 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.149747818601689 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9747818601689 bps 14.975 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.221931307586683 % 0.222 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.21931307586683 bps 2.219 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.4051872858204 % 1.405 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.051872858204 bps 14.052 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.709750879963928 % 0.710 %   10 bps 10.000 Gbps   70.9750879963927 bps 70.975 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.311179619357815 % 0.311 %   10 bps 10.000 Gbps   31.1179619357815 bps 31.118 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.478089310486279 % 0.478 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.78089310486279 bps 4.781 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.106740820641859 % 0.107 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.06740820641859 bps 1.067 Mbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   89.4178621020058 bps 89.418 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Fri Oct 16 00:05:47 2020