CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2020/10/16

Average load for period: 2020/10/16 00:00:00 - 2020/10/16 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2020/10/16 00:00:00 - 2020/10/16 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2020/10/16
ACONET->Brno  4.785%  Brno->ACONET  15.381%  Brno->Lednice  5.416%  Lednice->Brno  27.412%  Brno->SANET  7.157%  SANET->Brno  2.075%  Brno->Vyškov  4.522%  Vyškov->Brno  1.244%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.346%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.200%  České Budějovice->Plzeň  0.234%  Plzeň->České Budějovice  0.672%  České Budějovice->Tábor  0.532%  Tábor->České Budějovice  0.175%  Brno->Jihlava  2.871%  Jihlava->Brno  1.799%  České Budějovice->Jihlava  0.173e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.109%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.195e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.266e-3 %  Jihlava->Telč  0.517%  Telč->Jihlava  0.078%  Hradec Králové->Liberec  3.148%  Liberec->Hradec Králové  1.129%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.160e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.252e-3 %  Děčín->Most  0.260e-3 %  Most->Děčín  0.371e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.110e-3 %  Brno->Olomouc  0.463%  Olomouc->Brno  0.258%  Hradec Králové->Olomouc  0.884%  Olomouc->Hradec Králové  0.379%  Olomouc->Ostrava  2.228%  Ostrava->Olomouc  0.019%  Olomouc->Zlín  0.831%  Zlín->Olomouc  1.176e-3 %  Brno->Ostrava  3.785%  Ostrava->Brno  2.493%  Karviná->Ostrava  1.032%  Ostrava->Karviná  3.161%  Opava->Ostrava  0.449%  Ostrava->Opava  0.584%  Ostrava->Pionier  6.990%  Pionier->Ostrava  0.727%  Hradec Králové->Pardubice  0.022%  Pardubice->Hradec Králové  0.082%  Cheb->Plzeň  0.037%  Plzeň->Cheb  0.105%  Plzeň->Praha  0.830%  Praha->Plzeň  2.540%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  20.095%  Praha->AMS-IX  0.719%  Brno->Praha  4.840%  Praha->Brno  8.649%  České Budějovice->Praha  1.213%  Praha->České Budějovice  1.773%  GÉANT2->Praha  10.908%  Praha->GÉANT2  11.060%  Hradec Králové->Praha  1.276%  Praha->Hradec Králové  4.278%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.825%  Praha->Pardubice  4.138%  Poděbrady->Praha  1.701%  Praha->Poděbrady  6.336%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.145%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.771%  Most->Ústí nad
Labem  2.487e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  1.178e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  6.132%  Ústí nad
Labem->Praha  2.339%  Brno->Zlín  1.949%  Zlín->Brno  0.985%  NIX.cz->Praha  2.102%  Praha->NIX.cz  1.311%  Praha->Public Internet  8.143%  Public Internet->Praha  9.131% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/10/16 00:00:00 - 2020/10/16 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/10/16 00:00:00 - 2020/10/16 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  15.3807156057127 % 15.381 %   10 bps 10.000 Gbps   1.53807156057127 bps 1.538 Gbps 
ACONET → Brno  4.78495223677407 % 4.785 %   10 bps 10.000 Gbps   478.495223677407 bps 478.495 Mbps 
Brno → Lednice  5.41593924033999 % 5.416 %   1000 bps 1000.000 Mbps   54.1593924033999 bps 54.159 Mbps 
Lednice → Brno  27.411886858928 % 27.412 %   1000 bps 1000.000 Mbps   274.11886858928 bps 274.119 Mbps 
Brno → SANET  7.15654202566148 % 7.157 %   20 bps 20.000 Gbps   1.4313084051323 bps 1.431 Gbps 
SANET → Brno  2.07537547202012 % 2.075 %   20 bps 20.000 Gbps   415.075094404024 bps 415.075 Mbps 
Brno → Vyškov  4.52224241976432 % 4.522 %   1000 bps 1000.000 Mbps   45.2224241976432 bps 45.222 Mbps 
Vyškov → Brno  1.24411026449921 % 1.244 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.4411026449921 bps 12.441 Mbps 
Jihlava → Brno  1.7991640839243 % 1.799 %   100 bps 100.000 Gbps   1.7991640839243 bps 1.799 Gbps 
Brno → Jihlava  2.87096769363519 % 2.871 %   100 bps 100.000 Gbps   2.87096769363519 bps 2.871 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.265801862571938 % 0.266 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.65801862571938 bps 2.658 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.195489398098275 % 0.195 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.95489398098275 bps 1.955 Kbps 
Jihlava → Telč  0.517028980094153 % 0.517 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.17028980094153 bps 5.170 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0783647672180737 % 0.078 %   1000 bps 1000.000 Mbps   783.647672180736 bps 783.648 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.108856547872733 % 0.109 %   20 bps 20.000 Gbps   21.7713095745466 bps 21.771 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.173172246176736 % 0.173 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   34.6344492353472 bps 34.634 Kbps 
Liberec → Hradec Králové  1.12850840684595 % 1.129 %   20 bps 20.000 Gbps   225.701681369189 bps 225.702 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  3.1480061007646 % 3.148 %   20 bps 20.000 Gbps   629.60122015292 bps 629.601 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.160258077398348 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0258077398348 bps 16.026 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.251649648310298 % 0.252 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   25.1649648310298 bps 25.165 Kbps 
Děčín → Most  0.259687950843754 % 0.260 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.59687950843754 bps 2.597 Kbps 
Most → Děčín  0.370967243581757 % 0.371 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.70967243581757 bps 3.710 Kbps 
Plzeň → Most  0.109806105631927 % 0.110 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.09806105631927 bps 1.098 Kbps 
Most → Plzeň  0.207018704915603 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07018704915603 bps 2.070 Kbps 
Brno → Olomouc  0.46318878561546 % 0.463 %   100 bps 100.000 Gbps   463.18878561546 bps 463.189 Mbps 
Olomouc → Brno  0.258114445669256 % 0.258 %   100 bps 100.000 Gbps   258.114445669256 bps 258.114 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.884294442688605 % 0.884 %   100 bps 100.000 Gbps   884.294442688606 bps 884.294 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.379453730955342 % 0.379 %   100 bps 100.000 Gbps   379.453730955341 bps 379.454 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0190481676855209 % 0.019 %   20 bps 20.000 Gbps   3.70917465791428 bps 3.709 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.22804146316821 % 2.228 %   20 bps 20.000 Gbps   426.431128420298 bps 426.431 Mbps 
Zlín → Olomouc  1.1759836914016 % 1.176 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   117.59836914016 bps 117.598 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.831186243814245 % 0.831 %   10 bps 10.000 Gbps   83.1186243814245 bps 83.119 Mbps 
Ostrava → Brno  2.49337612791954 % 2.493 %   100 bps 100.000 Gbps   2.49337612791954 bps 2.493 Gbps 
Brno → Ostrava  3.78461853702052 % 3.785 %   100 bps 100.000 Gbps   3.78461853702052 bps 3.785 Gbps 
Ostrava → Karviná  3.16078535520503 % 3.161 %   1000 bps 1000.000 Mbps   31.6078535520503 bps 31.608 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.03199981406995 % 1.032 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.3199981406995 bps 10.320 Mbps 
Opava → Ostrava  0.448521909134077 % 0.449 %   10 bps 10.000 Gbps   44.8521909134077 bps 44.852 Mbps 
Ostrava → Opava  0.583856550425154 % 0.584 %   10 bps 10.000 Gbps   58.3856550425153 bps 58.386 Mbps 
Ostrava → Pionier  6.9897016078126 % 6.990 %   10 bps 10.000 Gbps   698.970160781261 bps 698.970 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.726978800279917 % 0.727 %   10 bps 10.000 Gbps   72.6978800279916 bps 72.698 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0224691976397879 % 0.022 %   10 bps 10.000 Gbps   2.24691976397878 bps 2.247 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0815425007443537 % 0.082 %   10 bps 10.000 Gbps   8.15425007443537 bps 8.154 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0372685483169278 % 0.037 %   10 bps 10.000 Gbps   3.72685483169278 bps 3.727 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.104795678455657 % 0.105 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4795678455657 bps 10.480 Mbps 
Plzeň → Praha  0.829537363156682 % 0.830 %   100 bps 100.000 Gbps   829.537363156682 bps 829.537 Mbps 
Praha → Plzeň  2.54046960088666 % 2.540 %   100 bps 100.000 Gbps   2.54046960088666 bps 2.540 Gbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.16012287586968 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.012287586968 bps 16.012 Kbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.16070968684841 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.070968684841 bps 16.071 Kbps 
Praha → AMS-IX  0.719230430679136 % 0.719 %   10 bps 10.000 Gbps   71.9230430679136 bps 71.923 Mbps 
AMS-IX → Praha  20.0949863357133 % 20.095 %   10 bps 10.000 Gbps   2.00949863357133 bps 2.009 Gbps 
Praha → Brno  8.64937747451995 % 8.649 %   100 bps 100.000 Gbps   8.64937747451994 bps 8.649 Gbps 
Brno → Praha  4.83994037154914 % 4.840 %   100 bps 100.000 Gbps   4.83994037154915 bps 4.840 Gbps 
GÉANT2 → Praha  10.9078582337124 % 10.908 %   100 bps 100.000 Gbps   10.9078575596854 bps 10.908 Gbps 
Praha → GÉANT2  11.0600154283082 % 11.060 %   100 bps 100.000 Gbps   11.0600153605803 bps 11.060 Gbps 
Praha → Hradec Králové  4.27797202394962 % 4.278 %   100 bps 100.000 Gbps   4.27797202394962 bps 4.278 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.27571496631212 % 1.276 %   100 bps 100.000 Gbps   1.27571496631212 bps 1.276 Gbps 
Praha → Liberec  0.172246800436475 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2246800436475 bps 17.225 Kbps 
Liberec → Praha  0.15792286619897 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.792286619897 bps 15.792 Kbps 
NIX.cz → Praha  2.10229934239586 % 2.102 %   400 bps 400.000 Gbps   8.40919736958344 bps 8.409 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.31139717700069 % 1.311 %   400 bps 400.000 Gbps   5.24558870800278 bps 5.246 Gbps 
Praha → Pardubice  4.13768508792246 % 4.138 %   10 bps 10.000 Gbps   413.768508792246 bps 413.769 Mbps 
Pardubice → Praha  0.825219142819326 % 0.825 %   10 bps 10.000 Gbps   82.5219142819326 bps 82.522 Mbps 
Praha → Poděbrady  6.33565986662505 % 6.336 %   1000 bps 1000.000 Mbps   63.3565986662505 bps 63.357 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.70126443102461 % 1.701 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.0126443102461 bps 17.013 Mbps 
Public Internet → Praha  9.1309110190404 % 9.131 %   20 bps 20.000 Gbps   1.82618220380808 bps 1.826 Gbps 
Praha → Public Internet  8.14274219678807 % 8.143 %   20 bps 20.000 Gbps   1.62854843935761 bps 1.629 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.21292126108872 % 1.213 %   20 bps 20.000 Gbps   242.584252217743 bps 242.584 Mbps 
Praha → České Budějovice  1.77311985115578 % 1.773 %   20 bps 20.000 Gbps   354.623970231156 bps 354.624 Mbps 
Zlín → Brno  0.984845314168438 % 0.985 %   10 bps 10.000 Gbps   98.4845314168439 bps 98.485 Mbps 
Brno → Zlín  1.94851461015719 % 1.949 %   10 bps 10.000 Gbps   194.851461015719 bps 194.851 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.144888153696257 % 0.145 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.44888153696257 bps 1.449 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.771263354339112 % 0.771 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.71263354339112 bps 7.713 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  2.48741136618189 % 2.487 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   24.8741136618189 bps 24.874 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  1.17821406254603 % 1.178 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.7821406254603 bps 11.782 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  6.13247901537006 % 6.132 %   10 bps 10.000 Gbps   613.247901537006 bps 613.248 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.33930943035711 % 2.339 %   10 bps 10.000 Gbps   233.930943035711 bps 233.931 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163382581205255 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3382581205255 bps 16.338 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.149777361056229 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9777361056229 bps 14.978 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.199849758803937 % 0.200 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.99849758803937 bps 1.998 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.34569255282325 % 1.346 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.4569255282325 bps 13.457 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.233518548161194 % 0.234 %   10 bps 10.000 Gbps   23.3518548161194 bps 23.352 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.672303333409454 % 0.672 %   10 bps 10.000 Gbps   67.2303333409454 bps 67.230 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.531876624386149 % 0.532 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.31876624386149 bps 5.319 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.174513639645954 % 0.175 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.74513639645954 bps 1.745 Mbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   85.5286077823565 bps 85.529 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Sat Oct 17 00:05:55 2020