CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2020/10/17

Average load for period: 2020/10/17 00:00:00 - 2020/10/17 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2020/10/17 00:00:00 - 2020/10/17 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2020/10/17
ACONET->Brno  2.830%  Brno->ACONET  9.777%  Brno->Lednice  8.809%  Lednice->Brno  28.940%  Brno->SANET  3.874%  SANET->Brno  1.505%  Brno->Vyškov  1.561%  Vyškov->Brno  0.968%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.887%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.098%  České Budějovice->Plzeň  0.167%  Plzeň->České Budějovice  0.454%  České Budějovice->Tábor  0.322%  Tábor->České Budějovice  0.081%  Brno->Jihlava  2.171%  Jihlava->Brno  1.970%  České Budějovice->Jihlava  0.110e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.071%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.181e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.265e-3 %  Jihlava->Telč  0.364%  Telč->Jihlava  0.192%  Hradec Králové->Liberec  2.726%  Liberec->Hradec Králové  0.448%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.155e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.168e-3 %  Děčín->Most  0.259e-3 %  Most->Děčín  0.379e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.108e-3 %  Brno->Olomouc  0.290%  Olomouc->Brno  0.175%  Hradec Králové->Olomouc  0.591%  Olomouc->Hradec Králové  0.252%  Olomouc->Ostrava  2.502%  Ostrava->Olomouc  0.016%  Olomouc->Zlín  0.566%  Zlín->Olomouc  0.229e-3 %  Brno->Ostrava  4.059%  Ostrava->Brno  2.084%  Karviná->Ostrava  1.127%  Ostrava->Karviná  3.357%  Opava->Ostrava  0.440%  Ostrava->Opava  0.449%  Ostrava->Pionier  5.748%  Pionier->Ostrava  0.691%  Hradec Králové->Pardubice  8.043e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.042%  Cheb->Plzeň  0.015%  Plzeň->Cheb  0.073%  Plzeň->Praha  0.538%  Praha->Plzeň  1.064%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  16.313%  Praha->AMS-IX  0.876%  Brno->Praha  4.075%  Praha->Brno  6.959%  České Budějovice->Praha  1.215%  Praha->České Budějovice  1.522%  GÉANT2->Praha  8.229%  Praha->GÉANT2  11.624%  Hradec Králové->Praha  0.850%  Praha->Hradec Králové  2.760%  Liberec->Praha  0.157e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.460%  Praha->Pardubice  2.060%  Poděbrady->Praha  0.774%  Praha->Poděbrady  4.940%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.094%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.665%  Most->Ústí nad
Labem  2.332e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  1.110e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  3.993%  Ústí nad
Labem->Praha  1.294%  Brno->Zlín  1.261%  Zlín->Brno  0.619%  NIX.cz->Praha  1.396%  Praha->NIX.cz  0.820%  Praha->Public Internet  7.482%  Public Internet->Praha  6.501% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/10/17 00:00:00 - 2020/10/17 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/10/17 00:00:00 - 2020/10/17 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  9.77693983093505 % 9.777 %   10 bps 10.000 Gbps   977.693983093505 bps 977.694 Mbps 
ACONET → Brno  2.83021334785759 % 2.830 %   10 bps 10.000 Gbps   283.021334785759 bps 283.021 Mbps 
Lednice → Brno  28.9404697105711 % 28.940 %   1000 bps 1000.000 Mbps   289.404697105711 bps 289.405 Mbps 
Brno → Lednice  8.80893687848692 % 8.809 %   1000 bps 1000.000 Mbps   88.0893687848691 bps 88.089 Mbps 
Brno → SANET  3.87405041763665 % 3.874 %   20 bps 20.000 Gbps   774.81008352733 bps 774.810 Mbps 
SANET → Brno  1.50507669121087 % 1.505 %   20 bps 20.000 Gbps   301.015338242174 bps 301.015 Mbps 
Brno → Vyškov  1.56099292997833 % 1.561 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.6099292997833 bps 15.610 Mbps 
Vyškov → Brno  0.968250294290394 % 0.968 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.68250294290395 bps 9.683 Mbps 
Jihlava → Brno  1.9703033710096 % 1.970 %   100 bps 100.000 Gbps   1.9703033710096 bps 1.970 Gbps 
Brno → Jihlava  2.17125183016893 % 2.171 %   100 bps 100.000 Gbps   2.17125183016893 bps 2.171 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.181102025379988 % 0.181 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.81102025379988 bps 1.811 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.265161977184678 % 0.265 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.65161977184678 bps 2.652 Kbps 
Jihlava → Telč  0.364092629641264 % 0.364 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.64092629641264 bps 3.641 Mbps 
Telč → Jihlava  0.192264313403538 % 0.192 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.92264313403538 bps 1.923 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.109676091078191 % 0.110 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   21.9352182156382 bps 21.935 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0709185652912705 % 0.071 %   20 bps 20.000 Gbps   14.1837130582541 bps 14.184 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.72600494609971 % 2.726 %   20 bps 20.000 Gbps   545.200989219942 bps 545.201 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.447732973415627 % 0.448 %   20 bps 20.000 Gbps   89.5465946831253 bps 89.547 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.154934784966028 % 0.155 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.4934784966028 bps 15.493 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.167719536535194 % 0.168 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.7719536535194 bps 16.772 Kbps 
Děčín → Most  0.258603857408637 % 0.259 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.58603857408636 bps 2.586 Kbps 
Most → Děčín  0.378648607207772 % 0.379 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.78648607207772 bps 3.786 Kbps 
Most → Plzeň  0.207039827785485 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07039827785485 bps 2.070 Kbps 
Plzeň → Most  0.107508225261835 % 0.108 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.07508225261835 bps 1.075 Kbps 
Olomouc → Brno  0.174719781719323 % 0.175 %   100 bps 100.000 Gbps   174.719781719323 bps 174.720 Mbps 
Brno → Olomouc  0.290144687944276 % 0.290 %   100 bps 100.000 Gbps   290.144687944276 bps 290.145 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.252201732995794 % 0.252 %   100 bps 100.000 Gbps   252.201732995794 bps 252.202 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.591059413914677 % 0.591 %   100 bps 100.000 Gbps   591.059413914677 bps 591.059 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.5017130048509 % 2.502 %   20 bps 20.000 Gbps   455.540911882151 bps 455.541 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0161241892644666 % 0.016 %   20 bps 20.000 Gbps   3.14145811539664 bps 3.141 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.566481805066975 % 0.566 %   10 bps 10.000 Gbps   56.6481805066974 bps 56.648 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.229391012906082 % 0.229 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   22.9391012906082 bps 22.939 Kbps 
Brno → Ostrava  4.05927998196418 % 4.059 %   100 bps 100.000 Gbps   4.05927998196418 bps 4.059 Gbps 
Ostrava → Brno  2.08409832855983 % 2.084 %   100 bps 100.000 Gbps   2.08409832855983 bps 2.084 Gbps 
Karviná → Ostrava  1.12745917464005 % 1.127 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.2745917464005 bps 11.275 Mbps 
Ostrava → Karviná  3.3572316338976 % 3.357 %   1000 bps 1000.000 Mbps   33.572316338976 bps 33.572 Mbps 
Opava → Ostrava  0.44009138608706 % 0.440 %   10 bps 10.000 Gbps   44.009138608706 bps 44.009 Mbps 
Ostrava → Opava  0.449004895858118 % 0.449 %   10 bps 10.000 Gbps   44.9004895858118 bps 44.900 Mbps 
Ostrava → Pionier  5.74773361449123 % 5.748 %   10 bps 10.000 Gbps   574.773361449123 bps 574.773 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.690975540555532 % 0.691 %   10 bps 10.000 Gbps   69.0975540555531 bps 69.098 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0418373849216884 % 0.042 %   10 bps 10.000 Gbps   4.18373849216884 bps 4.184 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  8.04275964134388 % 8.043 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   804.275964134388 bps 804.276 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.0145506025379009 % 0.015 %   10 bps 10.000 Gbps   1.45506025379009 bps 1.455 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.0730179927293539 % 0.073 %   10 bps 10.000 Gbps   7.30179927293539 bps 7.302 Mbps 
Praha → Plzeň  1.06367459708191 % 1.064 %   100 bps 100.000 Gbps   1.06367459708191 bps 1.064 Gbps 
Plzeň → Praha  0.538343658739057 % 0.538 %   100 bps 100.000 Gbps   538.343658739057 bps 538.344 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.160711875870859 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0711875870859 bps 16.071 Kbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160104671098586 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0104671098586 bps 16.010 Kbps 
AMS-IX → Praha  16.3129075308846 % 16.313 %   10 bps 10.000 Gbps   1.63129075308846 bps 1.631 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.876264927898181 % 0.876 %   10 bps 10.000 Gbps   87.626492789818 bps 87.626 Mbps 
Brno → Praha  4.07516883574693 % 4.075 %   100 bps 100.000 Gbps   4.07516883574693 bps 4.075 Gbps 
Praha → Brno  6.95915417380761 % 6.959 %   100 bps 100.000 Gbps   6.95915417380761 bps 6.959 Gbps 
GÉANT2 → Praha  8.22885417630501 % 8.229 %   100 bps 100.000 Gbps   8.228854176305 bps 8.229 Gbps 
Praha → GÉANT2  11.6239164733972 % 11.624 %   100 bps 100.000 Gbps   11.6239164733972 bps 11.624 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.849568105224916 % 0.850 %   100 bps 100.000 Gbps   849.568105224916 bps 849.568 Mbps 
Praha → Hradec Králové  2.76031627805013 % 2.760 %   100 bps 100.000 Gbps   2.76031627805013 bps 2.760 Gbps 
Liberec → Praha  0.157473191165447 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7473191165447 bps 15.747 Kbps 
Praha → Liberec  0.172200233747517 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2200233747517 bps 17.220 Kbps 
NIX.cz → Praha  1.39566727157867 % 1.396 %   400 bps 400.000 Gbps   5.58266908631468 bps 5.583 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.820242706465363 % 0.820 %   400 bps 400.000 Gbps   3.28097082586145 bps 3.281 Gbps 
Pardubice → Praha  0.459676213360934 % 0.460 %   10 bps 10.000 Gbps   45.9676213360934 bps 45.968 Mbps 
Praha → Pardubice  2.06023858725637 % 2.060 %   10 bps 10.000 Gbps   206.023858725637 bps 206.024 Mbps 
Poděbrady → Praha  0.774352978925124 % 0.774 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.74352978925123 bps 7.744 Mbps 
Praha → Poděbrady  4.93997578198511 % 4.940 %   1000 bps 1000.000 Mbps   49.3997578198511 bps 49.400 Mbps 
Public Internet → Praha  6.50101322391959 % 6.501 %   20 bps 20.000 Gbps   1.30020264478392 bps 1.300 Gbps 
Praha → Public Internet  7.48168866738296 % 7.482 %   20 bps 20.000 Gbps   1.49633773347659 bps 1.496 Gbps 
Praha → České Budějovice  1.52211580071594 % 1.522 %   20 bps 20.000 Gbps   304.423160143187 bps 304.423 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.21465596806192 % 1.215 %   20 bps 20.000 Gbps   242.931193612383 bps 242.931 Mbps 
Zlín → Brno  0.619490556786118 % 0.619 %   10 bps 10.000 Gbps   61.9490556786118 bps 61.949 Mbps 
Brno → Zlín  1.26104228889512 % 1.261 %   10 bps 10.000 Gbps   126.104228889512 bps 126.104 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.664562466465739 % 0.665 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.64562466465739 bps 6.646 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.0942862760106549 % 0.094 %   1000 bps 1000.000 Mbps   942.862760106549 bps 942.863 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  2.33192257137938 % 2.332 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   23.3192257137938 bps 23.319 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  1.11036735475193 % 1.110 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.1036735475193 bps 11.104 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  3.99262475103441 % 3.993 %   10 bps 10.000 Gbps   399.262475103441 bps 399.262 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.294436973959 % 1.294 %   10 bps 10.000 Gbps   129.4436973959 bps 129.444 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149697798830968 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9697798830968 bps 14.970 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.163220571495758 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3220571495758 bps 16.322 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.0979832957807029 % 0.098 %   1000 bps 1000.000 Mbps   979.832957807029 bps 979.833 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.886561526899144 % 0.887 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.86561526899143 bps 8.866 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.454360606262108 % 0.454 %   10 bps 10.000 Gbps   45.4360606262107 bps 45.436 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.167358534547787 % 0.167 %   10 bps 10.000 Gbps   16.7358534547787 bps 16.736 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.322291329182446 % 0.322 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.22291329182446 bps 3.223 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.0809044872369235 % 0.081 %   1000 bps 1000.000 Mbps   809.044872369235 bps 809.045 Kbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   67.4287862139109 bps 67.429 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Sun Oct 18 00:05:55 2020