CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2020/11/15

Average load for period: 2020/11/15 00:00:00 - 2020/11/15 23:59:59 MET (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2020/11/15 00:00:00 - 2020/11/15 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2020/11/15
ACONET->Brno  3.656%  Brno->ACONET  10.160%  Brno->Lednice  9.666%  Lednice->Brno  30.482%  Brno->SANET  4.063%  SANET->Brno  1.660%  Brno->Vyškov  2.229%  Vyškov->Brno  1.053%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.342%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.126%  České Budějovice->Plzeň  4.127e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.812e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.347%  Tábor->České Budějovice  0.142%  Brno->Jihlava  0.968%  Jihlava->Brno  1.709%  České Budějovice->Jihlava  0.098e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.086%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.188e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.265e-3 %  Jihlava->Telč  0.214%  Telč->Jihlava  0.074%  Hradec Králové->Liberec  2.555%  Liberec->Hradec Králové  0.551%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.157e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.280e-3 %  Děčín->Most  0.260e-3 %  Most->Děčín  0.371e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.102e-3 %  Brno->Olomouc  0.305%  Olomouc->Brno  0.162%  Hradec Králové->Olomouc  0.590%  Olomouc->Hradec Králové  0.171%  Olomouc->Ostrava  2.418%  Ostrava->Olomouc  0.028%  Olomouc->Zlín  0.649%  Zlín->Olomouc  0.258e-3 %  Brno->Ostrava  3.240%  Ostrava->Brno  1.622%  Karviná->Ostrava  0.971%  Ostrava->Karviná  3.833%  Opava->Ostrava  0.558%  Ostrava->Opava  0.426%  Ostrava->Pionier  5.575%  Pionier->Ostrava  2.006%  Hradec Králové->Pardubice  2.618%  Pardubice->Hradec Králové  0.551%  Cheb->Plzeň  0.018%  Plzeň->Cheb  0.187%  Plzeň->Praha  0.599%  Praha->Plzeň  2.287%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  15.799%  Praha->AMS-IX  1.095%  Brno->Praha  3.794%  Praha->Brno  6.334%  České Budějovice->Praha  1.181%  Praha->České Budějovice  3.733%  GÉANT2->Praha  6.192%  Praha->GÉANT2  6.149%  Hradec Králové->Praha  0.813%  Praha->Hradec Králové  2.708%  Liberec->Praha  0.157e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.128e-3 %  Praha->Pardubice  0.026e-3 %  Poděbrady->Praha  1.466%  Praha->Poděbrady  8.708%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.399%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.773%  Most->Ústí nad
Labem  3.285e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.028%  Praha->Ústí nad
Labem  3.299%  Ústí nad
Labem->Praha  2.187%  Brno->Zlín  1.150%  Zlín->Brno  0.691%  NIX.cz->Praha  1.430%  Praha->NIX.cz  0.793%  Praha->Public Internet  4.116%  Public Internet->Praha  14.514% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/11/15 00:00:00 - 2020/11/15 23:59:59 MET (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/11/15 00:00:00 - 2020/11/15 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  3.65575527991865 % 3.656 %   10 bps 10.000 Gbps   365.575527991865 bps 365.576 Mbps 
Brno → ACONET  10.1599527936473 % 10.160 %   10 bps 10.000 Gbps   1.01599527936473 bps 1.016 Gbps 
Brno → Lednice  9.6656987631498 % 9.666 %   1000 bps 1000.000 Mbps   96.6569876314981 bps 96.657 Mbps 
Lednice → Brno  30.482281251445 % 30.482 %   1000 bps 1000.000 Mbps   304.82281251445 bps 304.823 Mbps 
Brno → SANET  4.06252706284281 % 4.063 %   20 bps 20.000 Gbps   812.505412568561 bps 812.505 Mbps 
SANET → Brno  1.66036080241669 % 1.660 %   20 bps 20.000 Gbps   332.072160483339 bps 332.072 Mbps 
Brno → Vyškov  2.22888871321589 % 2.229 %   1000 bps 1000.000 Mbps   22.2888871321589 bps 22.289 Mbps 
Vyškov → Brno  1.05315070683695 % 1.053 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.5315070683695 bps 10.532 Mbps 
Jihlava → Brno  1.7085614932399 % 1.709 %   100 bps 100.000 Gbps   1.7085614932399 bps 1.709 Gbps 
Brno → Jihlava  0.967955548810974 % 0.968 %   100 bps 100.000 Gbps   967.955548810974 bps 967.956 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.188144676890803 % 0.188 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.88144676890803 bps 1.881 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.265319414272436 % 0.265 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.65319414272436 bps 2.653 Kbps 
Jihlava → Telč  0.214049185570518 % 0.214 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.14049185570518 bps 2.140 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0738184645278163 % 0.074 %   1000 bps 1000.000 Mbps   738.184645278163 bps 738.185 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.085986029267961 % 0.086 %   20 bps 20.000 Gbps   17.1972058535922 bps 17.197 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.0982069902581639 % 0.098 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   19.6413980516328 bps 19.641 Kbps 
Hradec Králové → Liberec  2.55488784058824 % 2.555 %   20 bps 20.000 Gbps   510.977568117648 bps 510.978 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.551294221924022 % 0.551 %   20 bps 20.000 Gbps   110.258844384804 bps 110.259 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.156759734882158 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.6759734882158 bps 15.676 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.280168552842069 % 0.280 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   28.0168552842069 bps 28.017 Kbps 
Most → Děčín  0.371095995370773 % 0.371 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.71095995370773 bps 3.711 Kbps 
Děčín → Most  0.26016024029431 % 0.260 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.6016024029431 bps 2.602 Kbps 
Most → Plzeň  0.206994508735581 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.06994508735581 bps 2.070 Kbps 
Plzeň → Most  0.101882568601714 % 0.102 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.01882568601714 bps 1.019 Kbps 
Olomouc → Brno  0.162292296002417 % 0.162 %   100 bps 100.000 Gbps   162.292296002417 bps 162.292 Mbps 
Brno → Olomouc  0.304885364892618 % 0.305 %   100 bps 100.000 Gbps   304.885364892618 bps 304.885 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.17077429434093 % 0.171 %   100 bps 100.000 Gbps   170.77429434093 bps 170.774 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.590107397736718 % 0.590 %   100 bps 100.000 Gbps   590.107397736718 bps 590.107 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0277778022022793 % 0.028 %   20 bps 20.000 Gbps   5.31774102116112 bps 5.318 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.41752760968885 % 2.418 %   20 bps 20.000 Gbps   472.576006227577 bps 472.576 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.64935650105441 % 0.649 %   10 bps 10.000 Gbps   64.935650105441 bps 64.936 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.257516299490506 % 0.258 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   25.7516299490506 bps 25.752 Kbps 
Ostrava → Brno  1.6224197524535 % 1.622 %   100 bps 100.000 Gbps   1.6224197524535 bps 1.622 Gbps 
Brno → Ostrava  3.23985217821925 % 3.240 %   100 bps 100.000 Gbps   3.23985217821925 bps 3.240 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.971378479865392 % 0.971 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.71378479865392 bps 9.714 Mbps 
Ostrava → Karviná  3.83340313638034 % 3.833 %   1000 bps 1000.000 Mbps   38.3340313638034 bps 38.334 Mbps 
Ostrava → Opava  0.425992929030127 % 0.426 %   10 bps 10.000 Gbps   42.5992929030127 bps 42.599 Mbps 
Opava → Ostrava  0.558116612006782 % 0.558 %   10 bps 10.000 Gbps   55.8116612006783 bps 55.812 Mbps 
Pionier → Ostrava  2.00561299535323 % 2.006 %   10 bps 10.000 Gbps   200.561299535323 bps 200.561 Mbps 
Ostrava → Pionier  5.575201064398 % 5.575 %   10 bps 10.000 Gbps   557.5201064398 bps 557.520 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  2.61769568997837 % 2.618 %   10 bps 10.000 Gbps   261.769568997837 bps 261.770 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.550704305504785 % 0.551 %   10 bps 10.000 Gbps   55.0704305504785 bps 55.070 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.186793536772234 % 0.187 %   10 bps 10.000 Gbps   18.6793536772234 bps 18.679 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0181439803924087 % 0.018 %   10 bps 10.000 Gbps   1.81439803924087 bps 1.814 Mbps 
Plzeň → Praha  0.598605349006556 % 0.599 %   100 bps 100.000 Gbps   598.605349006556 bps 598.605 Mbps 
Praha → Plzeň  2.2872265993176 % 2.287 %   100 bps 100.000 Gbps   2.2872265993176 bps 2.287 Gbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.160583168592079 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0583168592079 bps 16.058 Kbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160093013295516 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0093013295516 bps 16.009 Kbps 
AMS-IX → Praha  15.7991232557006 % 15.799 %   10 bps 10.000 Gbps   1.57991232557005 bps 1.580 Gbps 
Praha → AMS-IX  1.09543602872271 % 1.095 %   10 bps 10.000 Gbps   109.543602872271 bps 109.544 Mbps 
Brno → Praha  3.79350550284643 % 3.794 %   100 bps 100.000 Gbps   3.79350550284643 bps 3.794 Gbps 
Praha → Brno  6.33351070303925 % 6.334 %   100 bps 100.000 Gbps   6.33351070303924 bps 6.334 Gbps 
Praha → GÉANT2  6.14885190201517 % 6.149 %   100 bps 100.000 Gbps   6.14885187065433 bps 6.149 Gbps 
GÉANT2 → Praha  6.19245366682554 % 6.192 %   100 bps 100.000 Gbps   6.19245239969691 bps 6.192 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.812679214884283 % 0.813 %   100 bps 100.000 Gbps   812.679214884283 bps 812.679 Mbps 
Praha → Hradec Králové  2.70771064793216 % 2.708 %   100 bps 100.000 Gbps   2.70771064793216 bps 2.708 Gbps 
Liberec → Praha  0.156674753372154 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.6674753372154 bps 15.667 Kbps 
Praha → Liberec  0.172048758767942 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2048758767942 bps 17.205 Kbps 
Praha → NIX.cz  0.792643299864777 % 0.793 %   400 bps 400.000 Gbps   3.16825029829779 bps 3.168 Gbps 
NIX.cz → Praha  1.42987088785331 % 1.430 %   400 bps 400.000 Gbps   5.71143672011151 bps 5.711 Gbps 
Pardubice → Praha  0.12845531297737 % 0.128 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   12.845531297737 bps 12.846 Kbps 
Praha → Pardubice  0.0260035570178917 % 0.026 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   2.60035570178917 bps 2.600 Kbps 
Praha → Poděbrady  8.7076734724222 % 8.708 %   1000 bps 1000.000 Mbps   87.076734724222 bps 87.077 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.46642898120653 % 1.466 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.6642898120653 bps 14.664 Mbps 
Public Internet → Praha  14.5138533009007 % 14.514 %   20 bps 20.000 Gbps   2.90277063154954 bps 2.903 Gbps 
Praha → Public Internet  4.11592181783052 % 4.116 %   20 bps 20.000 Gbps   823.184352388821 bps 823.184 Mbps 
Praha → České Budějovice  3.73336171589108 % 3.733 %   20 bps 20.000 Gbps   746.672343178217 bps 746.672 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.18069828497632 % 1.181 %   20 bps 20.000 Gbps   236.139656995263 bps 236.140 Mbps 
Brno → Zlín  1.14997614314967 % 1.150 %   10 bps 10.000 Gbps   114.997614314967 bps 114.998 Mbps 
Zlín → Brno  0.690924951205754 % 0.691 %   10 bps 10.000 Gbps   69.0924951205754 bps 69.092 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.399260174670038 % 0.399 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.99260174670038 bps 3.993 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.773158721821023 % 0.773 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.73158721821023 bps 7.732 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0281088562493923 % 0.028 %   1000 bps 1000.000 Mbps   281.088562493923 bps 281.089 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  3.28457031610677 % 3.285 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   32.8457031610678 bps 32.846 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  3.29866318742524 % 3.299 %   10 bps 10.000 Gbps   329.866318742524 bps 329.866 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.18687689262777 % 2.187 %   10 bps 10.000 Gbps   218.687689262777 bps 218.688 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149812602745398 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9812602745398 bps 14.981 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.163303445208695 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3303445208695 bps 16.330 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.34180909886623 % 1.342 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.4180909886623 bps 13.418 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.126290869217547 % 0.126 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.26290869217547 bps 1.263 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  4.12747917495998 % 4.127 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   412.747917495998 bps 412.748 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.812132910215482 % 0.812 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   81.2132910215482 bps 81.213 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.142149726926425 % 0.142 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.42149726926425 bps 1.421 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.346539057975718 % 0.347 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.46539057975718 bps 3.465 Mbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   59.1724645717476 bps 59.172 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Nov 16 00:05:55 2020