CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2020/11/16

Average load for period: 2020/11/16 00:00:00 - 2020/11/16 23:59:59 SET (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2020/11/16 00:00:00 - 2020/11/16 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2020/11/16
ACONET->Brno  5.901%  Brno->ACONET  14.380%  Brno->Lednice  6.375%  Lednice->Brno  27.859%  Brno->SANET  6.291%  SANET->Brno  2.165%  Brno->Vyškov  5.044%  Vyškov->Brno  2.004%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.477%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.204%  České Budějovice->Plzeň  4.978e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.853e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.345%  Tábor->České Budějovice  0.182%  Brno->Jihlava  0.973%  Jihlava->Brno  1.148%  České Budějovice->Jihlava  0.175e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.041%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.212e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.265e-3 %  Jihlava->Telč  0.454%  Telč->Jihlava  0.096%  Hradec Králové->Liberec  3.416%  Liberec->Hradec Králové  1.002%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.169e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.490e-3 %  Děčín->Most  0.259e-3 %  Most->Děčín  0.371e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.102e-3 %  Brno->Olomouc  0.358%  Olomouc->Brno  0.336%  Hradec Králové->Olomouc  0.873%  Olomouc->Hradec Králové  0.347%  Olomouc->Ostrava  3.177%  Ostrava->Olomouc  0.091%  Olomouc->Zlín  0.806%  Zlín->Olomouc  0.551e-3 %  Brno->Ostrava  3.669%  Ostrava->Brno  2.557%  Karviná->Ostrava  1.027%  Ostrava->Karviná  2.663%  Opava->Ostrava  0.615%  Ostrava->Opava  0.623%  Ostrava->Pionier  9.880%  Pionier->Ostrava  2.277%  Hradec Králové->Pardubice  3.548%  Pardubice->Hradec Králové  1.006%  Cheb->Plzeň  0.037%  Plzeň->Cheb  0.215%  Plzeň->Praha  0.859%  Praha->Plzeň  2.570%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  19.704%  Praha->AMS-IX  0.692%  Brno->Praha  4.702%  Praha->Brno  8.334%  České Budějovice->Praha  1.045%  Praha->České Budějovice  4.161%  GÉANT2->Praha  5.932%  Praha->GÉANT2  7.487%  Hradec Králové->Praha  1.177%  Praha->Hradec Králové  3.955%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.174e-3 %  Pardubice->Praha  0.453e-3 %  Praha->Pardubice  0.027e-3 %  Poděbrady->Praha  1.748%  Praha->Poděbrady  8.747%  Děčín->Ústí nad
Labem  1.195%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.382%  Most->Ústí nad
Labem  2.837e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  5.826e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  4.647%  Ústí nad
Labem->Praha  4.280%  Brno->Zlín  1.737%  Zlín->Brno  1.118%  NIX.cz->Praha  1.858%  Praha->NIX.cz  1.264%  Praha->Public Internet  4.605%  Public Internet->Praha  15.117% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/11/16 00:00:00 - 2020/11/16 23:59:59 SET (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/11/16 00:00:00 - 2020/11/16 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  5.90051912887662 % 5.901 %   10 bps 10.000 Gbps   590.051912887662 bps 590.052 Mbps 
Brno → ACONET  14.3800193188636 % 14.380 %   10 bps 10.000 Gbps   1.43800193188636 bps 1.438 Gbps 
Lednice → Brno  27.8588337328902 % 27.859 %   1000 bps 1000.000 Mbps   278.588337328902 bps 278.588 Mbps 
Brno → Lednice  6.37488365711391 % 6.375 %   1000 bps 1000.000 Mbps   63.7488365711391 bps 63.749 Mbps 
SANET → Brno  2.16500230090261 % 2.165 %   20 bps 20.000 Gbps   433.000460180522 bps 433.000 Mbps 
Brno → SANET  6.29090516157081 % 6.291 %   20 bps 20.000 Gbps   1.25818103231416 bps 1.258 Gbps 
Brno → Vyškov  5.04361580251522 % 5.044 %   1000 bps 1000.000 Mbps   50.4361580251522 bps 50.436 Mbps 
Vyškov → Brno  2.00373123543643 % 2.004 %   1000 bps 1000.000 Mbps   20.0373123543643 bps 20.037 Mbps 
Brno → Jihlava  0.972876798555047 % 0.973 %   100 bps 100.000 Gbps   972.876798555047 bps 972.877 Mbps 
Jihlava → Brno  1.14815086919797 % 1.148 %   100 bps 100.000 Gbps   1.14815086919797 bps 1.148 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.265411008882939 % 0.265 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.65411008882938 bps 2.654 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.211680552436104 % 0.212 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.11680552436104 bps 2.117 Kbps 
Telč → Jihlava  0.0962241654225603 % 0.096 %   1000 bps 1000.000 Mbps   962.241654225603 bps 962.242 Kbps 
Jihlava → Telč  0.454258420234145 % 0.454 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.54258420234145 bps 4.543 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.174562406801679 % 0.175 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   34.9124813603358 bps 34.912 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0406118519549351 % 0.041 %   20 bps 20.000 Gbps   8.12237039098701 bps 8.122 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  3.41624936547164 % 3.416 %   20 bps 20.000 Gbps   683.249873094329 bps 683.250 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  1.00152303652515 % 1.002 %   20 bps 20.000 Gbps   200.304607305031 bps 200.305 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.168961703916093 % 0.169 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.8961703916093 bps 16.896 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.48987443090743 % 0.490 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   48.987443090743 bps 48.987 Kbps 
Most → Děčín  0.370932610408988 % 0.371 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.70932610408988 bps 3.709 Kbps 
Děčín → Most  0.259275115312799 % 0.259 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.59275115312799 bps 2.593 Kbps 
Most → Plzeň  0.20705597919706 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.0705597919706 bps 2.071 Kbps 
Plzeň → Most  0.101799807205801 % 0.102 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.01799807205801 bps 1.018 Kbps 
Brno → Olomouc  0.357836940634352 % 0.358 %   100 bps 100.000 Gbps   357.836940634352 bps 357.837 Mbps 
Olomouc → Brno  0.336367265775653 % 0.336 %   100 bps 100.000 Gbps   336.367265775652 bps 336.367 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.347433891947468 % 0.347 %   100 bps 100.000 Gbps   347.433891947468 bps 347.434 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.872558246896638 % 0.873 %   100 bps 100.000 Gbps   872.558246896639 bps 872.558 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0909174931423582 % 0.091 %   20 bps 20.000 Gbps   17.8640736209128 bps 17.864 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.17697882159811 % 3.177 %   20 bps 20.000 Gbps   599.463101454038 bps 599.463 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.805706068254943 % 0.806 %   10 bps 10.000 Gbps   80.5706068254943 bps 80.571 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.550965872773502 % 0.551 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   55.0965872773501 bps 55.097 Kbps 
Brno → Ostrava  3.66893536908005 % 3.669 %   100 bps 100.000 Gbps   3.66893536908005 bps 3.669 Gbps 
Ostrava → Brno  2.55668689210201 % 2.557 %   100 bps 100.000 Gbps   2.55668689210202 bps 2.557 Gbps 
Ostrava → Karviná  2.66315423547544 % 2.663 %   1000 bps 1000.000 Mbps   26.6315423547544 bps 26.632 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.02718203759077 % 1.027 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.2718203759077 bps 10.272 Mbps 
Ostrava → Opava  0.622835767834237 % 0.623 %   10 bps 10.000 Gbps   62.2835767834237 bps 62.284 Mbps 
Opava → Ostrava  0.614789838565651 % 0.615 %   10 bps 10.000 Gbps   61.4789838565651 bps 61.479 Mbps 
Pionier → Ostrava  2.27727073299551 % 2.277 %   10 bps 10.000 Gbps   227.727073299551 bps 227.727 Mbps 
Ostrava → Pionier  9.88029976851223 % 9.880 %   10 bps 10.000 Gbps   988.029976851223 bps 988.030 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  1.00620479829117 % 1.006 %   10 bps 10.000 Gbps   100.620479829117 bps 100.620 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  3.54849615142444 % 3.548 %   10 bps 10.000 Gbps   354.849615142444 bps 354.850 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.21456399287507 % 0.215 %   10 bps 10.000 Gbps   21.456399287507 bps 21.456 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0372806705344434 % 0.037 %   10 bps 10.000 Gbps   3.72806705344434 bps 3.728 Mbps 
Praha → Plzeň  2.57015408526978 % 2.570 %   100 bps 100.000 Gbps   2.57015408526978 bps 2.570 Gbps 
Plzeň → Praha  0.859023065558784 % 0.859 %   100 bps 100.000 Gbps   859.023065558784 bps 859.023 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160276391914613 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0276391914613 bps 16.028 Kbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.16076425591542 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.076425591542 bps 16.076 Kbps 
Praha → AMS-IX  0.691891112580833 % 0.692 %   10 bps 10.000 Gbps   69.1891112580833 bps 69.189 Mbps 
AMS-IX → Praha  19.7041884868094 % 19.704 %   10 bps 10.000 Gbps   1.97041884868094 bps 1.970 Gbps 
Praha → Brno  8.33396443265553 % 8.334 %   100 bps 100.000 Gbps   8.33396443265553 bps 8.334 Gbps 
Brno → Praha  4.70219555211231 % 4.702 %   100 bps 100.000 Gbps   4.70219555211232 bps 4.702 Gbps 
GÉANT2 → Praha  5.93210621858394 % 5.932 %   100 bps 100.000 Gbps   5.93210570113595 bps 5.932 Gbps 
Praha → GÉANT2  7.48704169792135 % 7.487 %   100 bps 100.000 Gbps   7.48704166284167 bps 7.487 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.17657208981541 % 1.177 %   100 bps 100.000 Gbps   1.17657208981541 bps 1.177 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.95489160361508 % 3.955 %   100 bps 100.000 Gbps   3.95489160361508 bps 3.955 Gbps 
Praha → Liberec  0.173675438284801 % 0.174 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.3675438284801 bps 17.368 Kbps 
Liberec → Praha  0.15817692386281 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.817692386281 bps 15.818 Kbps 
Praha → NIX.cz  1.26409733627495 % 1.264 %   400 bps 400.000 Gbps   5.05420815677318 bps 5.054 Gbps 
NIX.cz → Praha  1.85801001987171 % 1.858 %   400 bps 400.000 Gbps   7.42339495284827 bps 7.423 Gbps 
Praha → Pardubice  0.0270542774680683 % 0.027 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   2.70542774680683 bps 2.705 Kbps 
Pardubice → Praha  0.452936404772982 % 0.453 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   45.2936404772982 bps 45.294 Kbps 
Poděbrady → Praha  1.74781384779679 % 1.748 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.4781384779679 bps 17.478 Mbps 
Praha → Poděbrady  8.74737219158997 % 8.747 %   1000 bps 1000.000 Mbps   87.4737219158998 bps 87.474 Mbps 
Public Internet → Praha  15.1168521923456 % 15.117 %   20 bps 20.000 Gbps   3.02337038410426 bps 3.023 Gbps 
Praha → Public Internet  4.60453710640895 % 4.605 %   20 bps 20.000 Gbps   920.907083807811 bps 920.907 Mbps 
Praha → České Budějovice  4.16059216373194 % 4.161 %   20 bps 20.000 Gbps   832.118432746389 bps 832.118 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.0445043662595 % 1.045 %   20 bps 20.000 Gbps   208.9008732519 bps 208.901 Mbps 
Zlín → Brno  1.11795122800295 % 1.118 %   10 bps 10.000 Gbps   111.795122800295 bps 111.795 Mbps 
Brno → Zlín  1.73653973831009 % 1.737 %   10 bps 10.000 Gbps   173.653973831009 bps 173.654 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.3815814379886 % 1.382 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.815814379886 bps 13.816 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  1.1953161384756 % 1.195 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.953161384756 bps 11.953 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  2.83674948428731 % 2.837 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   28.3674948428731 bps 28.367 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  5.82564828638853 % 5.826 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   58.2564828638853 bps 58.256 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.64693939214833 % 4.647 %   10 bps 10.000 Gbps   464.693939214834 bps 464.694 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  4.28036276842847 % 4.280 %   10 bps 10.000 Gbps   428.036276842847 bps 428.036 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.16336223494575 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.336223494575 bps 16.336 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.149910826235369 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9910826235369 bps 14.991 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.2036287753581 % 0.204 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.036287753581 bps 2.036 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.47747868502184 % 1.477 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.7747868502184 bps 14.775 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.853313360174985 % 0.853 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   85.3313360174985 bps 85.331 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  4.97817040735364 % 4.978 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   497.817040735364 bps 497.817 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.345212634125455 % 0.345 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.45212634125455 bps 3.452 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.182112244704751 % 0.182 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.82112244704751 bps 1.821 Mbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   73.6954742000964 bps 73.695 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Tue Nov 17 00:06:04 2020