CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2020/11/17

Average load for period: 2020/11/17 00:00:00 - 2020/11/17 23:59:59 MEZ (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2020/11/17 00:00:00 - 2020/11/17 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2020/11/17
ACONET->Brno  4.326%  Brno->ACONET  10.690%  Brno->Lednice  9.100%  Lednice->Brno  28.591%  Brno->SANET  2.999%  SANET->Brno  0.966%  Brno->Vyškov  2.246%  Vyškov->Brno  1.522%  Brno->České Budějovice  0.164e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.548%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.142%  České Budějovice->Plzeň  3.692e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.297e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.320%  Tábor->České Budějovice  0.088%  Brno->Jihlava  1.161%  Jihlava->Brno  1.112%  České Budějovice->Jihlava  0.103e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.108%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.194e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.265e-3 %  Jihlava->Telč  0.251%  Telč->Jihlava  0.108%  Hradec Králové->Liberec  2.796%  Liberec->Hradec Králové  0.677%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.548e-3 %  Děčín->Most  0.259e-3 %  Most->Děčín  0.372e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.104e-3 %  Brno->Olomouc  0.262%  Olomouc->Brno  0.182%  Hradec Králové->Olomouc  0.680%  Olomouc->Hradec Králové  0.232%  Olomouc->Ostrava  4.361%  Ostrava->Olomouc  0.048%  Olomouc->Zlín  0.601%  Zlín->Olomouc  0.250e-3 %  Brno->Ostrava  3.396%  Ostrava->Brno  1.362%  Karviná->Ostrava  1.125%  Ostrava->Karviná  2.243%  Opava->Ostrava  0.397%  Ostrava->Opava  0.491%  Ostrava->Pionier  9.722%  Pionier->Ostrava  2.520%  Hradec Králové->Pardubice  2.378%  Pardubice->Hradec Králové  0.678%  Cheb->Plzeň  0.046%  Plzeň->Cheb  5.919%  Plzeň->Praha  0.447%  Praha->Plzeň  1.611%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.161e-3 %  AMS-IX->Praha  16.345%  Praha->AMS-IX  0.700%  Brno->Praha  3.170%  Praha->Brno  6.278%  České Budějovice->Praha  1.334%  Praha->České Budějovice  2.150%  GÉANT2->Praha  4.418%  Praha->GÉANT2  8.501%  Hradec Králové->Praha  0.847%  Praha->Hradec Králové  3.073%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  1.162e-3 %  Praha->Pardubice  0.028e-3 %  Poděbrady->Praha  1.597%  Praha->Poděbrady  8.800%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.739%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.270%  Most->Ústí nad
Labem  2.368e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  1.114e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  3.659%  Ústí nad
Labem->Praha  2.116%  Brno->Zlín  1.062%  Zlín->Brno  0.594%  NIX.cz->Praha  1.491%  Praha->NIX.cz  0.873%  Praha->Public Internet  4.694%  Public Internet->Praha  9.853% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/11/17 00:00:00 - 2020/11/17 23:59:59 MEZ (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/11/17 00:00:00 - 2020/11/17 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  10.6899284867372 % 10.690 %   10 bps 10.000 Gbps   1.06899284867372 bps 1.069 Gbps 
ACONET → Brno  4.32599675604987 % 4.326 %   10 bps 10.000 Gbps   432.599675604987 bps 432.600 Mbps 
Brno → Lednice  9.10017931487332 % 9.100 %   1000 bps 1000.000 Mbps   91.0017931487332 bps 91.002 Mbps 
Lednice → Brno  28.5909385196147 % 28.591 %   1000 bps 1000.000 Mbps   285.909385196147 bps 285.909 Mbps 
SANET → Brno  0.966181785651051 % 0.966 %   20 bps 20.000 Gbps   193.23635713021 bps 193.236 Mbps 
Brno → SANET  2.99906280166917 % 2.999 %   20 bps 20.000 Gbps   599.812560333834 bps 599.813 Mbps 
Vyškov → Brno  1.52173990476485 % 1.522 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.2173990476485 bps 15.217 Mbps 
Brno → Vyškov  2.24599399556828 % 2.246 %   1000 bps 1000.000 Mbps   22.4599399556828 bps 22.460 Mbps 
Brno → Jihlava  1.16072921564299 % 1.161 %   100 bps 100.000 Gbps   1.16072921564299 bps 1.161 Gbps 
Jihlava → Brno  1.11175777353825 % 1.112 %   100 bps 100.000 Gbps   1.11175777353825 bps 1.112 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.265202702537346 % 0.265 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.65202702537346 bps 2.652 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.194027400078268 % 0.194 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.94027400078268 bps 1.940 Kbps 
Telč → Jihlava  0.1075190196645 % 0.108 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.075190196645 bps 1.075 Mbps 
Jihlava → Telč  0.250575225741852 % 0.251 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.50575225741852 bps 2.506 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.102700802006333 % 0.103 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   20.5401604012666 bps 20.540 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.107711848468399 % 0.108 %   20 bps 20.000 Gbps   21.5423696936798 bps 21.542 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.676613318905632 % 0.677 %   20 bps 20.000 Gbps   135.322663781126 bps 135.323 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.79601936761564 % 2.796 %   20 bps 20.000 Gbps   559.203873523127 bps 559.204 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.160770455600153 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0770455600153 bps 16.077 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.548355098116491 % 0.548 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   54.8355098116491 bps 54.836 Kbps 
Děčín → Most  0.258997241959087 % 0.259 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.58997241959087 bps 2.590 Kbps 
Most → Děčín  0.371915223709166 % 0.372 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.71915223709165 bps 3.719 Kbps 
Plzeň → Most  0.104038619088536 % 0.104 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.04038619088536 bps 1.040 Kbps 
Most → Plzeň  0.207012855243756 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07012855243756 bps 2.070 Kbps 
Brno → Olomouc  0.261790628726598 % 0.262 %   100 bps 100.000 Gbps   261.790628726598 bps 261.791 Mbps 
Olomouc → Brno  0.181798013106597 % 0.182 %   100 bps 100.000 Gbps   181.798013106597 bps 181.798 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.232421479375115 % 0.232 %   100 bps 100.000 Gbps   232.421479375115 bps 232.421 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.680172505153416 % 0.680 %   100 bps 100.000 Gbps   680.172505153416 bps 680.173 Mbps 
Olomouc → Ostrava  4.36057344200046 % 4.361 %   20 bps 20.000 Gbps   832.577287616457 bps 832.577 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0477522609548408 % 0.048 %   20 bps 20.000 Gbps   9.42334182081965 bps 9.423 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.249858169517194 % 0.250 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   24.9858169517194 bps 24.986 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.60132798991454 % 0.601 %   10 bps 10.000 Gbps   60.132798991454 bps 60.133 Mbps 
Ostrava → Brno  1.36173318528894 % 1.362 %   100 bps 100.000 Gbps   1.36173318528894 bps 1.362 Gbps 
Brno → Ostrava  3.39552050179114 % 3.396 %   100 bps 100.000 Gbps   3.39552050179115 bps 3.396 Gbps 
Ostrava → Karviná  2.24338326792999 % 2.243 %   1000 bps 1000.000 Mbps   22.4338326792999 bps 22.434 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.12503037631872 % 1.125 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.2503037631872 bps 11.250 Mbps 
Opava → Ostrava  0.396862171643195 % 0.397 %   10 bps 10.000 Gbps   39.6862171643194 bps 39.686 Mbps 
Ostrava → Opava  0.491381440955852 % 0.491 %   10 bps 10.000 Gbps   49.1381440955852 bps 49.138 Mbps 
Pionier → Ostrava  2.52026650750468 % 2.520 %   10 bps 10.000 Gbps   252.026650750468 bps 252.027 Mbps 
Ostrava → Pionier  9.72230557651428 % 9.722 %   10 bps 10.000 Gbps   972.230557651428 bps 972.231 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.677741919210375 % 0.678 %   10 bps 10.000 Gbps   67.7741919210374 bps 67.774 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  2.37848448595105 % 2.378 %   10 bps 10.000 Gbps   237.848448595105 bps 237.848 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0460752694377711 % 0.046 %   10 bps 10.000 Gbps   4.60752694377711 bps 4.608 Mbps 
Plzeň → Cheb  5.91928039880757 % 5.919 %   10 bps 10.000 Gbps   591.928039880757 bps 591.928 Mbps 
Praha → Plzeň  1.61062527925121 % 1.611 %   100 bps 100.000 Gbps   1.61062527925121 bps 1.611 Gbps 
Plzeň → Praha  0.446936459417217 % 0.447 %   100 bps 100.000 Gbps   446.936459417217 bps 446.936 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160572599620498 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0572599620498 bps 16.057 Kbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.161162192309424 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1162192309424 bps 16.116 Kbps 
Praha → AMS-IX  0.700013994042187 % 0.700 %   10 bps 10.000 Gbps   70.0013994042186 bps 70.001 Mbps 
AMS-IX → Praha  16.3447444555766 % 16.345 %   10 bps 10.000 Gbps   1.63447444555766 bps 1.634 Gbps 
Brno → Praha  3.16992991622003 % 3.170 %   100 bps 100.000 Gbps   3.16992991622003 bps 3.170 Gbps 
Praha → Brno  6.27794005545366 % 6.278 %   100 bps 100.000 Gbps   6.27794005545366 bps 6.278 Gbps 
Praha → GÉANT2  8.5012688883474 % 8.501 %   100 bps 100.000 Gbps   8.50126862564154 bps 8.501 Gbps 
GÉANT2 → Praha  4.41814198833293 % 4.418 %   100 bps 100.000 Gbps   4.41813963477873 bps 4.418 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.07347714530456 % 3.073 %   100 bps 100.000 Gbps   3.07347714530455 bps 3.073 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.847080713662684 % 0.847 %   100 bps 100.000 Gbps   847.080713662683 bps 847.081 Mbps 
Praha → Liberec  0.173220941020651 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.3220941020651 bps 17.322 Kbps 
Liberec → Praha  0.157724873070201 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7724873070201 bps 15.772 Kbps 
NIX.cz → Praha  1.49146873056813 % 1.491 %   400 bps 400.000 Gbps   5.95803815634914 bps 5.958 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.873120836986656 % 0.873 %   400 bps 400.000 Gbps   3.49044047489275 bps 3.490 Gbps 
Pardubice → Praha  1.16169070022991 % 1.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   116.169070022991 bps 116.169 Kbps 
Praha → Pardubice  0.0280570819657341 % 0.028 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   2.80570819657341 bps 2.806 Kbps 
Praha → Poděbrady  8.79997694750271 % 8.800 %   1000 bps 1000.000 Mbps   87.9997694750271 bps 88.000 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.5965507373247 % 1.597 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.965507373247 bps 15.966 Mbps 
Public Internet → Praha  9.85279168448999 % 9.853 %   20 bps 20.000 Gbps   1.9705582993675 bps 1.971 Gbps 
Praha → Public Internet  4.69376114418752 % 4.694 %   20 bps 20.000 Gbps   938.752207375493 bps 938.752 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.33361525313649 % 1.334 %   20 bps 20.000 Gbps   266.723050627297 bps 266.723 Mbps 
Praha → České Budějovice  2.14984924423671 % 2.150 %   20 bps 20.000 Gbps   429.969848847341 bps 429.970 Mbps 
Brno → Zlín  1.06215658300478 % 1.062 %   10 bps 10.000 Gbps   106.215658300478 bps 106.216 Mbps 
Zlín → Brno  0.594407979329127 % 0.594 %   10 bps 10.000 Gbps   59.4407979329127 bps 59.441 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.26994370503399 % 1.270 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.6994370503399 bps 12.699 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.738697583814505 % 0.739 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.38697583814505 bps 7.387 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  2.36840869969187 % 2.368 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   23.6840869969187 bps 23.684 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  1.11428588788684 % 1.114 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.1428588788684 bps 11.143 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.11631495740252 % 2.116 %   10 bps 10.000 Gbps   211.631495740252 bps 211.631 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  3.65873701559327 % 3.659 %   10 bps 10.000 Gbps   365.873701559327 bps 365.874 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163815224572711 % 0.164 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3815224572711 bps 16.382 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.15031799508165 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.031799508165 bps 15.032 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.54807563485353 % 1.548 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.4807563485353 bps 15.481 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.142289968207004 % 0.142 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.42289968207004 bps 1.423 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.29715526469472 % 0.297 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   29.715526469472 bps 29.716 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  3.69200845622005 % 3.692 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   369.200845622005 bps 369.201 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.0878593877478508 % 0.088 %   1000 bps 1000.000 Mbps   878.593877478508 bps 878.594 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.319752656241594 % 0.320 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.19752656241594 bps 3.198 Mbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   58.9591891348829 bps 58.959 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Wed Nov 18 00:06:11 2020