CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2020/11/18

Average load for period: 2020/11/18 00:00:00 - 2020/11/18 23:59:59 FWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2020/11/18 00:00:00 - 2020/11/18 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2020/11/18
ACONET->Brno  4.457%  Brno->ACONET  10.337%  Brno->Lednice  7.463%  Lednice->Brno  27.865%  Brno->SANET  5.510%  SANET->Brno  2.000%  Brno->Vyškov  5.116%  Vyškov->Brno  1.488%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.888%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.320%  České Budějovice->Plzeň  4.656e-3 %  Plzeň->České Budějovice  1.798e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.389%  Tábor->České Budějovice  0.092%  Brno->Jihlava  1.039%  Jihlava->Brno  0.922%  České Budějovice->Jihlava  0.168e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.048%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.194e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.265e-3 %  Jihlava->Telč  1.086%  Telč->Jihlava  0.244%  Hradec Králové->Liberec  3.657%  Liberec->Hradec Králové  0.976%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.187e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.295e-3 %  Děčín->Most  0.259e-3 %  Most->Děčín  0.375e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.111e-3 %  Brno->Olomouc  0.553%  Olomouc->Brno  0.461%  Hradec Králové->Olomouc  1.027%  Olomouc->Hradec Králové  0.370%  Olomouc->Ostrava  3.579%  Ostrava->Olomouc  0.070%  Olomouc->Zlín  0.979%  Zlín->Olomouc  0.483e-3 %  Brno->Ostrava  3.398%  Ostrava->Brno  1.868%  Karviná->Ostrava  1.866%  Ostrava->Karviná  3.278%  Opava->Ostrava  0.544%  Ostrava->Opava  0.791%  Ostrava->Pionier  8.556%  Pionier->Ostrava  2.519%  Hradec Králové->Pardubice  4.074%  Pardubice->Hradec Králové  1.126%  Cheb->Plzeň  0.040%  Plzeň->Cheb  0.285%  Plzeň->Praha  1.036%  Praha->Plzeň  2.636%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  22.201%  Praha->AMS-IX  0.766%  Brno->Praha  4.676%  Praha->Brno  8.624%  České Budějovice->Praha  1.185%  Praha->České Budějovice  3.145%  GÉANT2->Praha  5.851%  Praha->GÉANT2  8.609%  Hradec Králové->Praha  1.036%  Praha->Hradec Králové  3.537%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.157e-3 %  Praha->Pardubice  0.171e-3 %  Poděbrady->Praha  2.091%  Praha->Poděbrady  10.208%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.864%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.575%  Most->Ústí nad
Labem  3.202e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.011%  Praha->Ústí nad
Labem  5.381%  Ústí nad
Labem->Praha  2.902%  Brno->Zlín  1.838%  Zlín->Brno  0.995%  NIX.cz->Praha  2.141%  Praha->NIX.cz  1.434%  Praha->Public Internet  5.244%  Public Internet->Praha  13.138% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/11/18 00:00:00 - 2020/11/18 23:59:59 FWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/11/18 00:00:00 - 2020/11/18 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  10.33714961411 % 10.337 %   10 bps 10.000 Gbps   1.033714961411 bps 1.034 Gbps 
ACONET → Brno  4.45744123128226 % 4.457 %   10 bps 10.000 Gbps   445.744123128226 bps 445.744 Mbps 
Brno → Lednice  7.46306342695953 % 7.463 %   1000 bps 1000.000 Mbps   74.6306342695953 bps 74.631 Mbps 
Lednice → Brno  27.8650033019668 % 27.865 %   1000 bps 1000.000 Mbps   278.650033019668 bps 278.650 Mbps 
Brno → SANET  5.5096458444232 % 5.510 %   20 bps 20.000 Gbps   1.10192916888464 bps 1.102 Gbps 
SANET → Brno  2.00047355670369 % 2.000 %   20 bps 20.000 Gbps   400.094711340737 bps 400.095 Mbps 
Vyškov → Brno  1.4883604588381 % 1.488 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.883604588381 bps 14.884 Mbps 
Brno → Vyškov  5.11598768733697 % 5.116 %   1000 bps 1000.000 Mbps   51.1598768733697 bps 51.160 Mbps 
Brno → Jihlava  1.03877097690058 % 1.039 %   100 bps 100.000 Gbps   1.03877097690059 bps 1.039 Gbps 
Jihlava → Brno  0.922205514340923 % 0.922 %   100 bps 100.000 Gbps   922.205514340923 bps 922.206 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.193521457732364 % 0.194 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.93521457732364 bps 1.935 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.265446151498546 % 0.265 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.65446151498546 bps 2.654 Kbps 
Telč → Jihlava  0.244393020853527 % 0.244 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.44393020853527 bps 2.444 Mbps 
Jihlava → Telč  1.08617996540245 % 1.086 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.8617996540245 bps 10.862 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0481087539041486 % 0.048 %   20 bps 20.000 Gbps   9.62175078082973 bps 9.622 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.167535261467271 % 0.168 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   33.5070522934541 bps 33.507 Kbps 
Hradec Králové → Liberec  3.6572906478188 % 3.657 %   20 bps 20.000 Gbps   731.458129563761 bps 731.458 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.975563754377089 % 0.976 %   20 bps 20.000 Gbps   195.112750875418 bps 195.113 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.187231030925015 % 0.187 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.7231030925015 bps 18.723 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.295164731651374 % 0.295 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   29.5164731651374 bps 29.516 Kbps 
Děčín → Most  0.259479092253896 % 0.259 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.59479092253896 bps 2.595 Kbps 
Most → Děčín  0.375214801061067 % 0.375 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.75214801061067 bps 3.752 Kbps 
Most → Plzeň  0.207000999730582 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07000999730582 bps 2.070 Kbps 
Plzeň → Most  0.111084087857911 % 0.111 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.11084087857911 bps 1.111 Kbps 
Olomouc → Brno  0.460575020873643 % 0.461 %   100 bps 100.000 Gbps   460.575020873643 bps 460.575 Mbps 
Brno → Olomouc  0.552891510772261 % 0.553 %   100 bps 100.000 Gbps   552.891510772261 bps 552.892 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.369792866082119 % 0.370 %   100 bps 100.000 Gbps   369.792866082119 bps 369.793 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.02708681026355 % 1.027 %   100 bps 100.000 Gbps   1.02708681026356 bps 1.027 Gbps 
Olomouc → Ostrava  3.5790666756321 % 3.579 %   20 bps 20.000 Gbps   694.946557668013 bps 694.947 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0702172067747874 % 0.070 %   20 bps 20.000 Gbps   14.0118291754649 bps 14.012 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.483429514341364 % 0.483 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   48.3429514341364 bps 48.343 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.97862727402417 % 0.979 %   10 bps 10.000 Gbps   97.862727402417 bps 97.863 Mbps 
Ostrava → Brno  1.86802187927 % 1.868 %   100 bps 100.000 Gbps   1.86802187927 bps 1.868 Gbps 
Brno → Ostrava  3.39806901094764 % 3.398 %   100 bps 100.000 Gbps   3.39806901094764 bps 3.398 Gbps 
Ostrava → Karviná  3.27781547941734 % 3.278 %   1000 bps 1000.000 Mbps   32.7781547941734 bps 32.778 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.86583833419336 % 1.866 %   1000 bps 1000.000 Mbps   18.6583833419336 bps 18.658 Mbps 
Opava → Ostrava  0.544076392977006 % 0.544 %   10 bps 10.000 Gbps   54.4076392977006 bps 54.408 Mbps 
Ostrava → Opava  0.790830275993256 % 0.791 %   10 bps 10.000 Gbps   79.0830275993256 bps 79.083 Mbps 
Pionier → Ostrava  2.51916816856567 % 2.519 %   10 bps 10.000 Gbps   251.916816856567 bps 251.917 Mbps 
Ostrava → Pionier  8.55606683084435 % 8.556 %   10 bps 10.000 Gbps   855.606683084436 bps 855.607 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  1.12618816611189 % 1.126 %   10 bps 10.000 Gbps   112.618816611189 bps 112.619 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  4.0739698782223 % 4.074 %   10 bps 10.000 Gbps   407.39698782223 bps 407.397 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.284624982650155 % 0.285 %   10 bps 10.000 Gbps   28.4624982650155 bps 28.462 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0404815759381742 % 0.040 %   10 bps 10.000 Gbps   4.04815759381742 bps 4.048 Mbps 
Plzeň → Praha  1.03622279706926 % 1.036 %   100 bps 100.000 Gbps   1.03622279706926 bps 1.036 Gbps 
Praha → Plzeň  2.63611633591297 % 2.636 %   100 bps 100.000 Gbps   2.63611633591297 bps 2.636 Gbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160068349655766 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0068349655766 bps 16.007 Kbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.160666719383191 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0666719383191 bps 16.067 Kbps 
Praha → AMS-IX  0.765505646531959 % 0.766 %   10 bps 10.000 Gbps   76.5505646531959 bps 76.551 Mbps 
AMS-IX → Praha  22.2007845065547 % 22.201 %   10 bps 10.000 Gbps   2.22007845065547 bps 2.220 Gbps 
Brno → Praha  4.67586739543549 % 4.676 %   100 bps 100.000 Gbps   4.67586739543549 bps 4.676 Gbps 
Praha → Brno  8.62393054841428 % 8.624 %   100 bps 100.000 Gbps   8.62393054841427 bps 8.624 Gbps 
GÉANT2 → Praha  5.85132898751506 % 5.851 %   100 bps 100.000 Gbps   5.85132809907194 bps 5.851 Gbps 
Praha → GÉANT2  8.60883985064627 % 8.609 %   100 bps 100.000 Gbps   8.60883978130317 bps 8.609 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.03575137204461 % 1.036 %   100 bps 100.000 Gbps   1.03575137204461 bps 1.036 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.53673754617125 % 3.537 %   100 bps 100.000 Gbps   3.53673754617125 bps 3.537 Gbps 
Liberec → Praha  0.15798765599533 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.798765599533 bps 15.799 Kbps 
Praha → Liberec  0.17208613509806 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.208613509806 bps 17.209 Kbps 
Praha → NIX.cz  1.43376402372002 % 1.434 %   400 bps 400.000 Gbps   5.73318888145152 bps 5.733 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.14086639739852 % 2.141 %   400 bps 400.000 Gbps   8.55885901434888 bps 8.559 Gbps 
Praha → Pardubice  0.170588146682539 % 0.171 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.0588146682539 bps 17.059 Kbps 
Pardubice → Praha  0.156515759961961 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.6515759961961 bps 15.652 Kbps 
Praha → Poděbrady  10.2075748565678 % 10.208 %   1000 bps 1000.000 Mbps   102.075748565678 bps 102.076 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.09111156507431 % 2.091 %   1000 bps 1000.000 Mbps   20.9111156507431 bps 20.911 Mbps 
Praha → Public Internet  5.24410002126619 % 5.244 %   20 bps 20.000 Gbps   1.04881997603362 bps 1.049 Gbps 
Public Internet → Praha  13.1378606905432 % 13.138 %   20 bps 20.000 Gbps   2.62757204755865 bps 2.628 Gbps 
Praha → České Budějovice  3.14470179869532 % 3.145 %   20 bps 20.000 Gbps   628.940359739065 bps 628.940 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.18455815872711 % 1.185 %   20 bps 20.000 Gbps   236.911631745422 bps 236.912 Mbps 
Zlín → Brno  0.994734888846977 % 0.995 %   10 bps 10.000 Gbps   99.4734888846978 bps 99.473 Mbps 
Brno → Zlín  1.83834600466459 % 1.838 %   10 bps 10.000 Gbps   183.834600466459 bps 183.835 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.864422519403647 % 0.864 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.64422519403647 bps 8.644 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.57521088602711 % 1.575 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.7521088602711 bps 15.752 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  3.20205674383265 % 3.202 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   32.0205674383265 bps 32.021 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0110249528037364 % 0.011 %   1000 bps 1000.000 Mbps   110.249528037364 bps 110.250 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  5.38133108653337 % 5.381 %   10 bps 10.000 Gbps   538.133108653337 bps 538.133 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.90169827041866 % 2.902 %   10 bps 10.000 Gbps   290.169827041866 bps 290.170 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149753717554542 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9753717554542 bps 14.975 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.163319544470293 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3319544470293 bps 16.332 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.320265457355537 % 0.320 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.20265457355537 bps 3.203 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.88780349614181 % 1.888 %   1000 bps 1000.000 Mbps   18.8780349614181 bps 18.878 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  4.65550213429274 % 4.656 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   465.550213429274 bps 465.550 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  1.79780297136294 % 1.798 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   179.780297136294 bps 179.780 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.388962803855504 % 0.389 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.88962803855504 bps 3.890 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.0915440418326129 % 0.092 %   1000 bps 1000.000 Mbps   915.440418326129 bps 915.440 Kbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   75.0621730327337 bps 75.062 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Thu Nov 19 00:06:09 2020