CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2020/11/20

Average load for period: 2020/11/20 00:00:00 - 2020/11/20 23:59:59 MET (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2020/11/20 00:00:00 - 2020/11/20 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2020/11/20
ACONET->Brno  15.105%  Brno->ACONET  12.957%  Brno->Lednice  7.763%  Lednice->Brno  27.127%  Brno->SANET  5.851%  SANET->Brno  2.176%  Brno->Vyškov  3.044%  Vyškov->Brno  1.327%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.275%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.045%  České Budějovice->Plzeň  5.627e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.655e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.234%  Tábor->České Budějovice  0.136%  Brno->Jihlava  2.480%  Jihlava->Brno  2.133%  České Budějovice->Jihlava  0.200e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.089%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.214e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.266e-3 %  Jihlava->Telč  0.555%  Telč->Jihlava  0.117%  Hradec Králové->Liberec  3.351%  Liberec->Hradec Králové  0.977%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.249e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.279e-3 %  Děčín->Most  0.259e-3 %  Most->Děčín  0.376e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.112e-3 %  Brno->Olomouc  0.423%  Olomouc->Brno  0.278%  Hradec Králové->Olomouc  0.884%  Olomouc->Hradec Králové  0.346%  Olomouc->Ostrava  2.291%  Ostrava->Olomouc  0.038%  Olomouc->Zlín  0.912%  Zlín->Olomouc  1.453e-3 %  Brno->Ostrava  3.662%  Ostrava->Brno  1.970%  Karviná->Ostrava  1.422%  Ostrava->Karviná  2.825%  Opava->Ostrava  0.492%  Ostrava->Opava  0.704%  Ostrava->Pionier  9.097%  Pionier->Ostrava  2.397%  Hradec Králové->Pardubice  3.647%  Pardubice->Hradec Králové  0.915%  Cheb->Plzeň  0.046%  Plzeň->Cheb  0.199%  Plzeň->Praha  1.028%  Praha->Plzeň  2.942%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  20.140%  Praha->AMS-IX  0.877%  Brno->Praha  4.488%  Praha->Brno  8.295%  České Budějovice->Praha  1.738%  Praha->České Budějovice  2.559%  GÉANT2->Praha  11.324%  Praha->GÉANT2  6.010%  Hradec Králové->Praha  3.015%  Praha->Hradec Králové  3.696%  Liberec->Praha  0.157e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.157e-3 %  Praha->Pardubice  0.172e-3 %  Poděbrady->Praha  2.099%  Praha->Poděbrady  9.725%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.596%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.079%  Most->Ústí nad
Labem  2.493e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  1.190e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  5.597%  Ústí nad
Labem->Praha  3.370%  Brno->Zlín  1.806%  Zlín->Brno  0.865%  NIX.cz->Praha  2.030%  Praha->NIX.cz  1.236%  Praha->Public Internet  5.414%  Public Internet->Praha  9.940% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/11/20 00:00:00 - 2020/11/20 23:59:59 MET (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/11/20 00:00:00 - 2020/11/20 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  15.1053085123496 % 15.105 %   10 bps 10.000 Gbps   1.51053085123496 bps 1.511 Gbps 
Brno → ACONET  12.9570924081722 % 12.957 %   10 bps 10.000 Gbps   1.29570924081722 bps 1.296 Gbps 
Lednice → Brno  27.1273306915057 % 27.127 %   1000 bps 1000.000 Mbps   271.273306915057 bps 271.273 Mbps 
Brno → Lednice  7.76280100911407 % 7.763 %   1000 bps 1000.000 Mbps   77.6280100911407 bps 77.628 Mbps 
SANET → Brno  2.17631484562521 % 2.176 %   20 bps 20.000 Gbps   435.262969125041 bps 435.263 Mbps 
Brno → SANET  5.85058258445656 % 5.851 %   20 bps 20.000 Gbps   1.17011651689131 bps 1.170 Gbps 
Vyškov → Brno  1.32715759079948 % 1.327 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.2715759079948 bps 13.272 Mbps 
Brno → Vyškov  3.04363713931425 % 3.044 %   1000 bps 1000.000 Mbps   30.4363713931425 bps 30.436 Mbps 
Brno → Jihlava  2.48048716510491 % 2.480 %   100 bps 100.000 Gbps   2.48048716510491 bps 2.480 Gbps 
Jihlava → Brno  2.13274374436565 % 2.133 %   100 bps 100.000 Gbps   2.13274374436565 bps 2.133 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.213518195856805 % 0.214 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.13518195856805 bps 2.135 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.265593412871174 % 0.266 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.65593412871174 bps 2.656 Kbps 
Telč → Jihlava  0.11741980851975 % 0.117 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.1741980851975 bps 1.174 Mbps 
Jihlava → Telč  0.555208747405874 % 0.555 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.55208747405874 bps 5.552 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0893405676893228 % 0.089 %   20 bps 20.000 Gbps   17.8681135378646 bps 17.868 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.199959164022262 % 0.200 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   39.9918328044525 bps 39.992 Kbps 
Liberec → Hradec Králové  0.976962447861999 % 0.977 %   20 bps 20.000 Gbps   195.3924895724 bps 195.392 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  3.35091403565641 % 3.351 %   20 bps 20.000 Gbps   670.182807131281 bps 670.183 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.279190041808733 % 0.279 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   27.9190041808733 bps 27.919 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.248777933301627 % 0.249 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   24.8777933301627 bps 24.878 Kbps 
Děčín → Most  0.259420584607152 % 0.259 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.59420584607152 bps 2.594 Kbps 
Most → Děčín  0.375682312821998 % 0.376 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.75682312821998 bps 3.757 Kbps 
Most → Plzeň  0.207071784628963 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07071784628963 bps 2.071 Kbps 
Plzeň → Most  0.112154839913732 % 0.112 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.12154839913732 bps 1.122 Kbps 
Brno → Olomouc  0.423274638279148 % 0.423 %   100 bps 100.000 Gbps   423.274638279148 bps 423.275 Mbps 
Olomouc → Brno  0.278288503897144 % 0.278 %   100 bps 100.000 Gbps   278.288503897144 bps 278.289 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.883728901573804 % 0.884 %   100 bps 100.000 Gbps   883.728901573804 bps 883.729 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.346065480912538 % 0.346 %   100 bps 100.000 Gbps   346.065480912538 bps 346.065 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0384035989064429 % 0.038 %   20 bps 20.000 Gbps   7.36051124434477 bps 7.361 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.29052042205781 % 2.291 %   20 bps 20.000 Gbps   436.518694809492 bps 436.519 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.912369441023396 % 0.912 %   10 bps 10.000 Gbps   91.2369441023396 bps 91.237 Mbps 
Zlín → Olomouc  1.45278903117932 % 1.453 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   145.278903117932 bps 145.279 Kbps 
Ostrava → Brno  1.96966527458224 % 1.970 %   100 bps 100.000 Gbps   1.96966527458224 bps 1.970 Gbps 
Brno → Ostrava  3.66155497469826 % 3.662 %   100 bps 100.000 Gbps   3.66155497469826 bps 3.662 Gbps 
Karviná → Ostrava  1.42244218152166 % 1.422 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.2244218152166 bps 14.224 Mbps 
Ostrava → Karviná  2.82463581637056 % 2.825 %   1000 bps 1000.000 Mbps   28.2463581637056 bps 28.246 Mbps 
Opava → Ostrava  0.492489237180277 % 0.492 %   10 bps 10.000 Gbps   49.2489237180277 bps 49.249 Mbps 
Ostrava → Opava  0.703749004755447 % 0.704 %   10 bps 10.000 Gbps   70.3749004755447 bps 70.375 Mbps 
Ostrava → Pionier  9.09656184269464 % 9.097 %   10 bps 10.000 Gbps   909.656184269464 bps 909.656 Mbps 
Pionier → Ostrava  2.39725065467464 % 2.397 %   10 bps 10.000 Gbps   239.725065467464 bps 239.725 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  3.64694967022614 % 3.647 %   10 bps 10.000 Gbps   364.694967022614 bps 364.695 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.914630341428615 % 0.915 %   10 bps 10.000 Gbps   91.4630341428614 bps 91.463 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.19937736046477 % 0.199 %   10 bps 10.000 Gbps   19.937736046477 bps 19.938 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0462304591547117 % 0.046 %   10 bps 10.000 Gbps   4.62304591547117 bps 4.623 Mbps 
Praha → Plzeň  2.94158147484745 % 2.942 %   100 bps 100.000 Gbps   2.94158147484746 bps 2.942 Gbps 
Plzeň → Praha  1.02772634548536 % 1.028 %   100 bps 100.000 Gbps   1.02772634548536 bps 1.028 Gbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.160857180378788 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0857180378788 bps 16.086 Kbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160019982855779 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0019982855779 bps 16.002 Kbps 
Praha → AMS-IX  0.876744944337068 % 0.877 %   10 bps 10.000 Gbps   87.6744944337069 bps 87.674 Mbps 
AMS-IX → Praha  20.1402912324138 % 20.140 %   10 bps 10.000 Gbps   2.01402912324138 bps 2.014 Gbps 
Brno → Praha  4.48751065333783 % 4.488 %   100 bps 100.000 Gbps   4.48751065333783 bps 4.488 Gbps 
Praha → Brno  8.29521163296257 % 8.295 %   100 bps 100.000 Gbps   8.29521163296256 bps 8.295 Gbps 
GÉANT2 → Praha  11.323671294161 % 11.324 %   100 bps 100.000 Gbps   11.3236698659935 bps 11.324 Gbps 
Praha → GÉANT2  6.01006918701082 % 6.010 %   100 bps 100.000 Gbps   6.01006905620434 bps 6.010 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.6962592718914 % 3.696 %   100 bps 100.000 Gbps   3.6962592718914 bps 3.696 Gbps 
Hradec Králové → Praha  3.01516990506856 % 3.015 %   100 bps 100.000 Gbps   3.01516990506856 bps 3.015 Gbps 
Praha → Liberec  0.17177888749159 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.177888749159 bps 17.178 Kbps 
Liberec → Praha  0.157169143227752 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7169143227752 bps 15.717 Kbps 
NIX.cz → Praha  2.02970953947694 % 2.030 %   400 bps 400.000 Gbps   8.11883815790775 bps 8.119 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.23601836754356 % 1.236 %   400 bps 400.000 Gbps   4.94407347017423 bps 4.944 Gbps 
Praha → Pardubice  0.171692959885091 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.1692959885091 bps 17.169 Kbps 
Pardubice → Praha  0.156914855010485 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.6914855010485 bps 15.691 Kbps 
Poděbrady → Praha  2.09944783685684 % 2.099 %   1000 bps 1000.000 Mbps   20.9944783685684 bps 20.994 Mbps 
Praha → Poděbrady  9.72501619385829 % 9.725 %   1000 bps 1000.000 Mbps   97.2501619385829 bps 97.250 Mbps 
Praha → Public Internet  5.41367212596024 % 5.414 %   20 bps 20.000 Gbps   1.08273442519205 bps 1.083 Gbps 
Public Internet → Praha  9.93989344364261 % 9.940 %   20 bps 20.000 Gbps   1.98797868872852 bps 1.988 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.73784188584917 % 1.738 %   20 bps 20.000 Gbps   347.568377169834 bps 347.568 Mbps 
Praha → České Budějovice  2.55905351091657 % 2.559 %   20 bps 20.000 Gbps   511.810702183314 bps 511.811 Mbps 
Zlín → Brno  0.865104225390815 % 0.865 %   10 bps 10.000 Gbps   86.5104225390815 bps 86.510 Mbps 
Brno → Zlín  1.80622904372925 % 1.806 %   10 bps 10.000 Gbps   180.622904372925 bps 180.623 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.07920845531272 % 1.079 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.7920845531272 bps 10.792 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.596396491930824 % 0.596 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.96396491930824 bps 5.964 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  1.19038154226483 % 1.190 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.9038154226483 bps 11.904 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  2.49278842331836 % 2.493 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   24.9278842331836 bps 24.928 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  3.37016912747829 % 3.370 %   10 bps 10.000 Gbps   337.016912747828 bps 337.017 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  5.59708465918474 % 5.597 %   10 bps 10.000 Gbps   559.708465918474 bps 559.708 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149801453451696 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9801453451696 bps 14.980 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.163335526700388 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3335526700388 bps 16.334 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.04489539083066 % 1.045 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.4489539083066 bps 10.449 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.27496503027544 % 1.275 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.7496503027544 bps 12.750 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.655400932560299 % 0.655 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   65.5400932560299 bps 65.540 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  5.62718382624453 % 5.627 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   562.718382624453 bps 562.718 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.233867960451449 % 0.234 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.33867960451449 bps 2.339 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.136092048291828 % 0.136 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.36092048291828 bps 1.361 Mbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   81.4162279023808 bps 81.416 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Sat Nov 21 00:05:45 2020