CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2020/11/21

Average load for period: 2020/11/21 00:00:00 - 2020/11/21 23:59:59 SWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2020/11/21 00:00:00 - 2020/11/21 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2020/11/21
ACONET->Brno  10.725%  Brno->ACONET  9.620%  Brno->Lednice  10.835%  Lednice->Brno  27.915%  Brno->SANET  3.265%  SANET->Brno  1.674%  Brno->Vyškov  1.244%  Vyškov->Brno  0.917%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.768%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.299%  České Budějovice->Plzeň  4.352e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.279e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.189%  Tábor->České Budějovice  0.142%  Brno->Jihlava  2.090%  Jihlava->Brno  1.677%  České Budějovice->Jihlava  0.133e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.046%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.183e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.265e-3 %  Jihlava->Telč  0.531%  Telč->Jihlava  0.069%  Hradec Králové->Liberec  2.401%  Liberec->Hradec Králové  0.638%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.157e-3 %  Děčín->Most  0.259e-3 %  Most->Děčín  0.376e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.110e-3 %  Brno->Olomouc  0.231%  Olomouc->Brno  0.167%  Hradec Králové->Olomouc  0.653%  Olomouc->Hradec Králové  0.247%  Olomouc->Ostrava  2.155%  Ostrava->Olomouc  0.023%  Olomouc->Zlín  0.610%  Zlín->Olomouc  0.291e-3 %  Brno->Ostrava  3.642%  Ostrava->Brno  1.877%  Karviná->Ostrava  0.948%  Ostrava->Karviná  3.428%  Opava->Ostrava  0.512%  Ostrava->Opava  0.409%  Ostrava->Pionier  5.867%  Pionier->Ostrava  2.448%  Hradec Králové->Pardubice  2.309%  Pardubice->Hradec Králové  0.521%  Cheb->Plzeň  0.012%  Plzeň->Cheb  0.090%  Plzeň->Praha  0.624%  Praha->Plzeň  1.716%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  15.494%  Praha->AMS-IX  0.683%  Brno->Praha  3.399%  Praha->Brno  6.437%  České Budějovice->Praha  1.337%  Praha->České Budějovice  1.798%  GÉANT2->Praha  5.876%  Praha->GÉANT2  4.714%  Hradec Králové->Praha  2.323%  Praha->Hradec Králové  2.651%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.158e-3 %  Praha->Pardubice  0.172e-3 %  Poděbrady->Praha  1.369%  Praha->Poděbrady  7.554%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.377%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.927%  Most->Ústí nad
Labem  2.753e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  2.028e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  3.552%  Ústí nad
Labem->Praha  2.734%  Brno->Zlín  1.141%  Zlín->Brno  0.595%  NIX.cz->Praha  1.421%  Praha->NIX.cz  0.837%  Praha->Public Internet  5.231%  Public Internet->Praha  7.133% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/11/21 00:00:00 - 2020/11/21 23:59:59 SWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/11/21 00:00:00 - 2020/11/21 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  10.7250547192243 % 10.725 %   10 bps 10.000 Gbps   1.07250547192243 bps 1.073 Gbps 
Brno → ACONET  9.61950643094299 % 9.620 %   10 bps 10.000 Gbps   961.950643094299 bps 961.951 Mbps 
Brno → Lednice  10.8349980281985 % 10.835 %   1000 bps 1000.000 Mbps   108.349980281985 bps 108.350 Mbps 
Lednice → Brno  27.9145657788085 % 27.915 %   1000 bps 1000.000 Mbps   279.145657788085 bps 279.146 Mbps 
Brno → SANET  3.26520012510937 % 3.265 %   20 bps 20.000 Gbps   653.040025021875 bps 653.040 Mbps 
SANET → Brno  1.67352689091493 % 1.674 %   20 bps 20.000 Gbps   334.705378182986 bps 334.705 Mbps 
Vyškov → Brno  0.917314793362672 % 0.917 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.17314793362672 bps 9.173 Mbps 
Brno → Vyškov  1.24364591173521 % 1.244 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.4364591173521 bps 12.436 Mbps 
Brno → Jihlava  2.09049457010296 % 2.090 %   100 bps 100.000 Gbps   2.09049457010296 bps 2.090 Gbps 
Jihlava → Brno  1.67680029318529 % 1.677 %   100 bps 100.000 Gbps   1.67680029318529 bps 1.677 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.182753072549188 % 0.183 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.82753072549188 bps 1.828 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.265129866005841 % 0.265 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.65129866005841 bps 2.651 Kbps 
Telč → Jihlava  0.069210357776647 % 0.069 %   1000 bps 1000.000 Mbps   692.10357776647 bps 692.104 Kbps 
Jihlava → Telč  0.530644283200672 % 0.531 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.30644283200671 bps 5.306 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0457693744316829 % 0.046 %   20 bps 20.000 Gbps   9.15387488633657 bps 9.154 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.133380296146955 % 0.133 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   26.6760592293911 bps 26.676 Kbps 
Hradec Králové → Liberec  2.40109646880348 % 2.401 %   20 bps 20.000 Gbps   480.219293760695 bps 480.219 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.638063597474781 % 0.638 %   20 bps 20.000 Gbps   127.612719494956 bps 127.613 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.157253054018657 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7253054018657 bps 15.725 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.16100020829997 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.100020829997 bps 16.100 Kbps 
Děčín → Most  0.259435698848568 % 0.259 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.59435698848568 bps 2.594 Kbps 
Most → Děčín  0.375685266186932 % 0.376 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.75685266186932 bps 3.757 Kbps 
Most → Plzeň  0.206985203726937 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.06985203726937 bps 2.070 Kbps 
Plzeň → Most  0.110244134618322 % 0.110 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.10244134618322 bps 1.102 Kbps 
Brno → Olomouc  0.231193063384336 % 0.231 %   100 bps 100.000 Gbps   231.193063384336 bps 231.193 Mbps 
Olomouc → Brno  0.166934838025468 % 0.167 %   100 bps 100.000 Gbps   166.934838025468 bps 166.935 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.653242634422995 % 0.653 %   100 bps 100.000 Gbps   653.242634422996 bps 653.243 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.247469082990177 % 0.247 %   100 bps 100.000 Gbps   247.469082990177 bps 247.469 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.15460744007267 % 2.155 %   20 bps 20.000 Gbps   421.60001946232 bps 421.600 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0232831491735822 % 0.023 %   20 bps 20.000 Gbps   4.58208604514699 bps 4.582 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.609998868523147 % 0.610 %   10 bps 10.000 Gbps   60.9998868523147 bps 61.000 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.290915283333222 % 0.291 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   29.0915283333222 bps 29.092 Kbps 
Brno → Ostrava  3.64237908514147 % 3.642 %   100 bps 100.000 Gbps   3.64237908514147 bps 3.642 Gbps 
Ostrava → Brno  1.87665088186602 % 1.877 %   100 bps 100.000 Gbps   1.87665088186602 bps 1.877 Gbps 
Ostrava → Karviná  3.42808867068126 % 3.428 %   1000 bps 1000.000 Mbps   34.2808867068126 bps 34.281 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.947698036591336 % 0.948 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.47698036591336 bps 9.477 Mbps 
Ostrava → Opava  0.408634037718749 % 0.409 %   10 bps 10.000 Gbps   40.8634037718749 bps 40.863 Mbps 
Opava → Ostrava  0.512254572746484 % 0.512 %   10 bps 10.000 Gbps   51.2254572746484 bps 51.225 Mbps 
Ostrava → Pionier  5.86713631451262 % 5.867 %   10 bps 10.000 Gbps   586.713631451262 bps 586.714 Mbps 
Pionier → Ostrava  2.44779716388886 % 2.448 %   10 bps 10.000 Gbps   244.779716388886 bps 244.780 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.521437439008399 % 0.521 %   10 bps 10.000 Gbps   52.1437439008398 bps 52.144 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  2.30883362405593 % 2.309 %   10 bps 10.000 Gbps   230.883362405593 bps 230.883 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0115522134337683 % 0.012 %   10 bps 10.000 Gbps   1.15522134337683 bps 1.155 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.0898077308235134 % 0.090 %   10 bps 10.000 Gbps   8.98077308235134 bps 8.981 Mbps 
Praha → Plzeň  1.71615527693894 % 1.716 %   100 bps 100.000 Gbps   1.71615527693894 bps 1.716 Gbps 
Plzeň → Praha  0.624138062727341 % 0.624 %   100 bps 100.000 Gbps   624.138062727341 bps 624.138 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.16075127994631 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.075127994631 bps 16.075 Kbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160102512958035 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0102512958035 bps 16.010 Kbps 
Praha → AMS-IX  0.683020986854817 % 0.683 %   10 bps 10.000 Gbps   68.3020986854817 bps 68.302 Mbps 
AMS-IX → Praha  15.4938183089546 % 15.494 %   10 bps 10.000 Gbps   1.54938183089546 bps 1.549 Gbps 
Brno → Praha  3.39853549948469 % 3.399 %   100 bps 100.000 Gbps   3.3985354994847 bps 3.399 Gbps 
Praha → Brno  6.43667157825653 % 6.437 %   100 bps 100.000 Gbps   6.43667157825652 bps 6.437 Gbps 
Praha → GÉANT2  4.71366449925567 % 4.714 %   100 bps 100.000 Gbps   4.71366449925567 bps 4.714 Gbps 
GÉANT2 → Praha  5.87639666940753 % 5.876 %   100 bps 100.000 Gbps   5.87639666940753 bps 5.876 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.65141832194988 % 2.651 %   100 bps 100.000 Gbps   2.65141832194988 bps 2.651 Gbps 
Hradec Králové → Praha  2.32275619739422 % 2.323 %   100 bps 100.000 Gbps   2.32275619739421 bps 2.323 Gbps 
Liberec → Praha  0.157629697981807 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7629697981807 bps 15.763 Kbps 
Praha → Liberec  0.172209712748535 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2209712748535 bps 17.221 Kbps 
NIX.cz → Praha  1.42141872520768 % 1.421 %   400 bps 400.000 Gbps   5.68567490083072 bps 5.686 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.836790163281783 % 0.837 %   400 bps 400.000 Gbps   3.34716065312714 bps 3.347 Gbps 
Pardubice → Praha  0.157559033451147 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7559033451147 bps 15.756 Kbps 
Praha → Pardubice  0.172126027504938 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2126027504937 bps 17.213 Kbps 
Praha → Poděbrady  7.5538116370471 % 7.554 %   1000 bps 1000.000 Mbps   75.5381163704709 bps 75.538 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.36908994277224 % 1.369 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.6908994277224 bps 13.691 Mbps 
Public Internet → Praha  7.13260750751566 % 7.133 %   20 bps 20.000 Gbps   1.42652150150313 bps 1.427 Gbps 
Praha → Public Internet  5.23060904863272 % 5.231 %   20 bps 20.000 Gbps   1.04612180972654 bps 1.046 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.33663143439112 % 1.337 %   20 bps 20.000 Gbps   267.326286878224 bps 267.326 Mbps 
Praha → České Budějovice  1.79845517808371 % 1.798 %   20 bps 20.000 Gbps   359.691035616742 bps 359.691 Mbps 
Brno → Zlín  1.1405884632931 % 1.141 %   10 bps 10.000 Gbps   114.05884632931 bps 114.059 Mbps 
Zlín → Brno  0.594640080107558 % 0.595 %   10 bps 10.000 Gbps   59.4640080107557 bps 59.464 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.927379337946557 % 0.927 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.27379337946556 bps 9.274 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.377221717666724 % 0.377 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.77221717666724 bps 3.772 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  2.75304588542283 % 2.753 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   27.5304588542282 bps 27.530 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  2.0277879400295 % 2.028 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   20.277879400295 bps 20.278 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.73367833112857 % 2.734 %   10 bps 10.000 Gbps   273.367833112857 bps 273.368 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  3.55220966878876 % 3.552 %   10 bps 10.000 Gbps   355.220966878876 bps 355.221 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163273367227953 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3273367227953 bps 16.327 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.149777463916717 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9777463916717 bps 14.978 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.29920525172486 % 0.299 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.9920525172486 bps 2.992 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.767821318601971 % 0.768 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.67821318601971 bps 7.678 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  4.35178828987254 % 4.352 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   435.178828987254 bps 435.179 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.278597792826279 % 0.279 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   27.8597792826279 bps 27.860 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.142004740212865 % 0.142 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.42004740212865 bps 1.420 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.188677372308804 % 0.189 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.88677372308804 bps 1.887 Mbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   58.7961625913596 bps 58.796 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Sun Nov 22 00:05:42 2020