CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2021/1/8

Average load for period: 2021/01/08 00:00:00 - 2021/01/08 23:59:59 FWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2021/01/08 00:00:00 - 2021/01/08 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2021/1/8
ACONET->Brno  2.180%  Brno->ACONET  12.129%  Brno->Lednice  6.884%  Lednice->Brno  29.086%  Brno->SANET  4.419%  SANET->Brno  1.814%  Brno->Vyškov  2.215%  Vyškov->Brno  1.281%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.285%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.882%  České Budějovice->Plzeň  0.738%  Plzeň->České Budějovice  0.975e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.357%  Tábor->České Budějovice  0.102%  Brno->Jihlava  2.635%  Jihlava->Brno  1.638%  České Budějovice->Jihlava  0.226e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.015%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.251e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.270e-3 %  Jihlava->Telč  0.695%  Telč->Jihlava  0.079%  Hradec Králové->Liberec  3.289%  Liberec->Hradec Králové  1.028%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.263e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.342e-3 %  Děčín->Most  0.260e-3 %  Most->Děčín  0.376e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.115e-3 %  Brno->Olomouc  0.449%  Olomouc->Brno  0.221%  Hradec Králové->Olomouc  0.758%  Olomouc->Hradec Králové  0.286%  Olomouc->Ostrava  2.611%  Ostrava->Olomouc  0.158%  Olomouc->Zlín  0.860%  Zlín->Olomouc  0.764e-3 %  Brno->Ostrava  2.855%  Ostrava->Brno  1.474%  Karviná->Ostrava  0.894%  Ostrava->Karviná  2.812%  Opava->Ostrava  0.456%  Ostrava->Opava  0.572%  Ostrava->Pionier  6.653%  Pionier->Ostrava  0.909%  Hradec Králové->Pardubice  4.037%  Pardubice->Hradec Králové  0.833%  Cheb->Plzeň  0.041%  Plzeň->Cheb  0.134%  Plzeň->Praha  0.767%  Praha->Plzeň  1.710%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  18.161%  Praha->AMS-IX  0.658%  Brno->Praha  3.715%  Praha->Brno  7.986%  České Budějovice->Praha  1.537%  Praha->České Budějovice  2.347%  GÉANT2->Praha  7.777%  Praha->GÉANT2  5.296%  Hradec Králové->Praha  0.816%  Praha->Hradec Králové  3.514%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.157e-3 %  Praha->Pardubice  0.172e-3 %  Poděbrady->Praha  1.881%  Praha->Poděbrady  8.100%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.708%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.171%  Most->Ústí nad
Labem  3.892e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.019%  Praha->Ústí nad
Labem  4.661%  Ústí nad
Labem->Praha  1.649%  Brno->Zlín  2.002%  Zlín->Brno  0.798%  NIX.cz->Praha  2.151%  Praha->NIX.cz  1.170%  Praha->Public Internet  5.771%  Public Internet->Praha  6.366% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/01/08 00:00:00 - 2021/01/08 23:59:59 FWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/01/08 00:00:00 - 2021/01/08 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  2.17989026428472 % 2.180 %   10 bps 10.000 Gbps   217.989026428472 bps 217.989 Mbps 
Brno → ACONET  12.1293650355243 % 12.129 %   10 bps 10.000 Gbps   1.21293650355243 bps 1.213 Gbps 
Brno → Lednice  6.88419475192679 % 6.884 %   1000 bps 1000.000 Mbps   68.841947519268 bps 68.842 Mbps 
Lednice → Brno  29.086040959977 % 29.086 %   1000 bps 1000.000 Mbps   290.860409599771 bps 290.860 Mbps 
Brno → SANET  4.41894756065503 % 4.419 %   20 bps 20.000 Gbps   883.789512131006 bps 883.790 Mbps 
SANET → Brno  1.81413334488904 % 1.814 %   20 bps 20.000 Gbps   362.826668977808 bps 362.827 Mbps 
Vyškov → Brno  1.28052692918731 % 1.281 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.8052692918731 bps 12.805 Mbps 
Brno → Vyškov  2.21522856690451 % 2.215 %   1000 bps 1000.000 Mbps   22.1522856690451 bps 22.152 Mbps 
Jihlava → Brno  1.63817693828655 % 1.638 %   100 bps 100.000 Gbps   1.63817693828655 bps 1.638 Gbps 
Brno → Jihlava  2.63472621216943 % 2.635 %   100 bps 100.000 Gbps   2.63472621216943 bps 2.635 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.270382774353257 % 0.270 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.70382774353257 bps 2.704 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.251261613695036 % 0.251 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.51261613695036 bps 2.513 Kbps 
Jihlava → Telč  0.694659125256109 % 0.695 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.94659125256109 bps 6.947 Mbps 
Telč → Jihlava  0.079263453041751 % 0.079 %   1000 bps 1000.000 Mbps   792.63453041751 bps 792.635 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0150842206889659 % 0.015 %   20 bps 20.000 Gbps   3.01684413779318 bps 3.017 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.225745806919045 % 0.226 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   45.149161383809 bps 45.149 Kbps 
Liberec → Hradec Králové  1.02819745471462 % 1.028 %   20 bps 20.000 Gbps   205.639490942923 bps 205.639 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  3.2888644952015 % 3.289 %   20 bps 20.000 Gbps   657.772899040299 bps 657.773 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.342159365748754 % 0.342 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   34.2159365748754 bps 34.216 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.262843720309613 % 0.263 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   26.2843720309613 bps 26.284 Kbps 
Most → Děčín  0.375531055760857 % 0.376 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.75531055760857 bps 3.755 Kbps 
Děčín → Most  0.260298298265029 % 0.260 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.60298298265029 bps 2.603 Kbps 
Plzeň → Most  0.114656742951383 % 0.115 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.14656742951383 bps 1.147 Kbps 
Most → Plzeň  0.206969333929963 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.06969333929963 bps 2.070 Kbps 
Olomouc → Brno  0.221281269073989 % 0.221 %   100 bps 100.000 Gbps   221.281269073989 bps 221.281 Mbps 
Brno → Olomouc  0.449377895251364 % 0.449 %   100 bps 100.000 Gbps   449.377895251364 bps 449.378 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.757595447257784 % 0.758 %   100 bps 100.000 Gbps   757.595447257783 bps 757.595 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.285893310966311 % 0.286 %   100 bps 100.000 Gbps   285.893310966311 bps 285.893 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.61080262012014 % 2.611 %   20 bps 20.000 Gbps   494.038515613823 bps 494.039 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.158348194225647 % 0.158 %   20 bps 20.000 Gbps   31.6155757775552 bps 31.616 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.764189222163147 % 0.764 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   76.4189222163148 bps 76.419 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.860019886351364 % 0.860 %   10 bps 10.000 Gbps   86.0019886351364 bps 86.002 Mbps 
Ostrava → Brno  1.47359600747246 % 1.474 %   100 bps 100.000 Gbps   1.47359600747246 bps 1.474 Gbps 
Brno → Ostrava  2.85539817437023 % 2.855 %   100 bps 100.000 Gbps   2.85539817437023 bps 2.855 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.893646623399898 % 0.894 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.93646623399898 bps 8.936 Mbps 
Ostrava → Karviná  2.81170672673395 % 2.812 %   1000 bps 1000.000 Mbps   28.1170672673395 bps 28.117 Mbps 
Ostrava → Opava  0.57236532313771 % 0.572 %   10 bps 10.000 Gbps   57.236532313771 bps 57.237 Mbps 
Opava → Ostrava  0.455699420255487 % 0.456 %   10 bps 10.000 Gbps   45.5699420255487 bps 45.570 Mbps 
Ostrava → Pionier  6.65294677304221 % 6.653 %   10 bps 10.000 Gbps   665.294677304221 bps 665.295 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.909388037296393 % 0.909 %   10 bps 10.000 Gbps   90.9388037296393 bps 90.939 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.83290612681106 % 0.833 %   10 bps 10.000 Gbps   83.2906126811061 bps 83.291 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  4.03670814334965 % 4.037 %   10 bps 10.000 Gbps   403.670814334965 bps 403.671 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.134450870981855 % 0.134 %   10 bps 10.000 Gbps   13.4450870981855 bps 13.445 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.040522775499691 % 0.041 %   10 bps 10.000 Gbps   4.0522775499691 bps 4.052 Mbps 
Praha → Plzeň  1.71025652125924 % 1.710 %   100 bps 100.000 Gbps   1.71025652125924 bps 1.710 Gbps 
Plzeň → Praha  0.766895592640609 % 0.767 %   100 bps 100.000 Gbps   766.895592640608 bps 766.896 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160129390439316 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0129390439316 bps 16.013 Kbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.160814885432068 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0814885432068 bps 16.081 Kbps 
AMS-IX → Praha  18.1608846643355 % 18.161 %   10 bps 10.000 Gbps   1.81608846643355 bps 1.816 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.658469041663311 % 0.658 %   10 bps 10.000 Gbps   65.8469041663312 bps 65.847 Mbps 
Praha → Brno  7.98598002928932 % 7.986 %   100 bps 100.000 Gbps   7.98598002928931 bps 7.986 Gbps 
Brno → Praha  3.71545052608423 % 3.715 %   100 bps 100.000 Gbps   3.71545052608424 bps 3.715 Gbps 
Praha → GÉANT2  5.29589177458349 % 5.296 %   100 bps 100.000 Gbps   5.29589177458349 bps 5.296 Gbps 
GÉANT2 → Praha  7.77675034082292 % 7.777 %   100 bps 100.000 Gbps   7.77675034082293 bps 7.777 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.51428142445633 % 3.514 %   100 bps 100.000 Gbps   3.51428142445634 bps 3.514 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.816359539258259 % 0.816 %   100 bps 100.000 Gbps   816.359539258259 bps 816.360 Mbps 
Liberec → Praha  0.157776209990504 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7776209990504 bps 15.778 Kbps 
Praha → Liberec  0.172333518632202 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2333518632202 bps 17.233 Kbps 
Praha → NIX.cz  1.16969353816047 % 1.170 %   400 bps 400.000 Gbps   4.67877415264188 bps 4.679 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.15051475490368 % 2.151 %   400 bps 400.000 Gbps   8.60205901961473 bps 8.602 Gbps 
Praha → Pardubice  0.172137197616455 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2137197616456 bps 17.214 Kbps 
Pardubice → Praha  0.157427717545868 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7427717545868 bps 15.743 Kbps 
Praha → Poděbrady  8.09987697137773 % 8.100 %   1000 bps 1000.000 Mbps   80.9987697137772 bps 80.999 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.88074980895785 % 1.881 %   1000 bps 1000.000 Mbps   18.8074980895785 bps 18.807 Mbps 
Public Internet → Praha  6.36632165070061 % 6.366 %   20 bps 20.000 Gbps   1.27326433014012 bps 1.273 Gbps 
Praha → Public Internet  5.77086625700944 % 5.771 %   20 bps 20.000 Gbps   1.15417325140189 bps 1.154 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.53704614889584 % 1.537 %   20 bps 20.000 Gbps   307.409229779168 bps 307.409 Mbps 
Praha → České Budějovice  2.34696048313886 % 2.347 %   20 bps 20.000 Gbps   469.392096627772 bps 469.392 Mbps 
Brno → Zlín  2.00152013273773 % 2.002 %   10 bps 10.000 Gbps   200.152013273773 bps 200.152 Mbps 
Zlín → Brno  0.79845624349542 % 0.798 %   10 bps 10.000 Gbps   79.845624349542 bps 79.846 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.17137154252999 % 1.171 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.7137154252999 bps 11.714 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.708052620995072 % 0.708 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.08052620995072 bps 7.081 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0188815768152544 % 0.019 %   1000 bps 1000.000 Mbps   188.815768152544 bps 188.816 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  3.89182185811412 % 3.892 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   38.9182185811413 bps 38.918 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.66103346902837 % 4.661 %   10 bps 10.000 Gbps   466.103346902837 bps 466.103 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.64852875550828 % 1.649 %   10 bps 10.000 Gbps   164.852875550828 bps 164.853 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149748639568852 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9748639568852 bps 14.975 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.163330978988694 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3330978988694 bps 16.333 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.882353425141842 % 0.882 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.82353425141842 bps 8.824 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.28484040050762 % 1.285 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.8484040050762 bps 12.848 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.73810180935532 % 0.738 %   10 bps 10.000 Gbps   73.810180935532 bps 73.810 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.974516794226143 % 0.975 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   97.4516794226143 bps 97.452 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.357063339053628 % 0.357 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.57063339053628 bps 3.571 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.101834927454095 % 0.102 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.01834927454095 bps 1.018 Mbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   67.35377378397 bps 67.354 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Sat Jan 9 00:06:18 2021