CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2021/1/9

Average load for period: 2021/01/09 00:00:00 - 2021/01/09 23:59:59 MET (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2021/01/09 00:00:00 - 2021/01/09 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2021/1/9
ACONET->Brno  1.593%  Brno->ACONET  9.206%  Brno->Lednice  9.135%  Lednice->Brno  30.731%  Brno->SANET  3.233%  SANET->Brno  1.465%  Brno->Vyškov  0.639%  Vyškov->Brno  0.973%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.958%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.146%  České Budějovice->Plzeň  0.862%  Plzeň->České Budějovice  2.504e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.307%  Tábor->České Budějovice  0.074%  Brno->Jihlava  2.818%  Jihlava->Brno  2.455%  České Budějovice->Jihlava  0.097e-3 %  Jihlava->České Budějovice  9.055e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.181e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.289e-3 %  Jihlava->Telč  0.418%  Telč->Jihlava  0.122%  Hradec Králové->Liberec  2.683%  Liberec->Hradec Králové  0.743%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.189e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.669e-3 %  Děčín->Most  0.265e-3 %  Most->Děčín  0.390e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.136e-3 %  Brno->Olomouc  0.224%  Olomouc->Brno  0.140%  Hradec Králové->Olomouc  0.503%  Olomouc->Hradec Králové  0.199%  Olomouc->Ostrava  2.309%  Ostrava->Olomouc  0.021%  Olomouc->Zlín  0.539%  Zlín->Olomouc  0.232e-3 %  Brno->Ostrava  2.361%  Ostrava->Brno  1.632%  Karviná->Ostrava  0.554%  Ostrava->Karviná  2.498%  Opava->Ostrava  0.258%  Ostrava->Opava  0.330%  Ostrava->Pionier  4.588%  Pionier->Ostrava  1.010%  Hradec Králové->Pardubice  2.143%  Pardubice->Hradec Králové  0.661%  Cheb->Plzeň  0.016%  Plzeň->Cheb  0.121%  Plzeň->Praha  0.497%  Praha->Plzeň  1.223%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  15.598%  Praha->AMS-IX  0.550%  Brno->Praha  3.204%  Praha->Brno  5.969%  České Budějovice->Praha  1.215%  Praha->České Budějovice  1.779%  GÉANT2->Praha  5.994%  Praha->GÉANT2  4.198%  Hradec Králové->Praha  0.644%  Praha->Hradec Králové  2.660%  Liberec->Praha  0.157e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.157e-3 %  Praha->Pardubice  0.172e-3 %  Poděbrady->Praha  1.087%  Praha->Poděbrady  8.154%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.103%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.786%  Most->Ústí nad
Labem  2.721e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  1.246e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  3.066%  Ústí nad
Labem->Praha  1.734%  Brno->Zlín  1.065%  Zlín->Brno  0.440%  NIX.cz->Praha  1.551%  Praha->NIX.cz  0.811%  Praha->Public Internet  5.523%  Public Internet->Praha  5.429% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/01/09 00:00:00 - 2021/01/09 23:59:59 MET (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/01/09 00:00:00 - 2021/01/09 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  9.20589619733924 % 9.206 %   10 bps 10.000 Gbps   920.589619733924 bps 920.590 Mbps 
ACONET → Brno  1.59255274136657 % 1.593 %   10 bps 10.000 Gbps   159.255274136657 bps 159.255 Mbps 
Brno → Lednice  9.13454167656106 % 9.135 %   1000 bps 1000.000 Mbps   91.3454167656106 bps 91.345 Mbps 
Lednice → Brno  30.731255647676 % 30.731 %   1000 bps 1000.000 Mbps   307.31255647676 bps 307.313 Mbps 
Brno → SANET  3.23338632589417 % 3.233 %   20 bps 20.000 Gbps   646.677265178835 bps 646.677 Mbps 
SANET → Brno  1.46501405020509 % 1.465 %   20 bps 20.000 Gbps   293.002810041018 bps 293.003 Mbps 
Brno → Vyškov  0.63925775370793 % 0.639 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.3925775370793 bps 6.393 Mbps 
Vyškov → Brno  0.972651873287358 % 0.973 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.72651873287358 bps 9.727 Mbps 
Brno → Jihlava  2.81758479329233 % 2.818 %   100 bps 100.000 Gbps   2.81758479329232 bps 2.818 Gbps 
Jihlava → Brno  2.45474777421969 % 2.455 %   100 bps 100.000 Gbps   2.4547477742197 bps 2.455 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.288899639314743 % 0.289 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.88899639314743 bps 2.889 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.181097285193132 % 0.181 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.81097285193132 bps 1.811 Kbps 
Jihlava → Telč  0.417503165455015 % 0.418 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.17503165455015 bps 4.175 Mbps 
Telč → Jihlava  0.12249354948483 % 0.122 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.2249354948483 bps 1.225 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  9.05528339427836 % 9.055 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   1.81105667885567 bps 1.811 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.0967619790956123 % 0.097 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   19.3523958191225 bps 19.352 Kbps 
Hradec Králové → Liberec  2.68319665051032 % 2.683 %   20 bps 20.000 Gbps   536.639330102063 bps 536.639 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.742971865313265 % 0.743 %   20 bps 20.000 Gbps   148.594373062653 bps 148.594 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.189365707855134 % 0.189 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.9365707855134 bps 18.937 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.669316273946082 % 0.669 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   66.9316273946082 bps 66.932 Kbps 
Most → Děčín  0.389663411704204 % 0.390 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.89663411704204 bps 3.897 Kbps 
Děčín → Most  0.264580732937955 % 0.265 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.64580732937955 bps 2.646 Kbps 
Plzeň → Most  0.135850597460838 % 0.136 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.35850597460838 bps 1.359 Kbps 
Most → Plzeň  0.206979547265314 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.06979547265314 bps 2.070 Kbps 
Brno → Olomouc  0.224026088442474 % 0.224 %   100 bps 100.000 Gbps   224.026088442474 bps 224.026 Mbps 
Olomouc → Brno  0.140451022176474 % 0.140 %   100 bps 100.000 Gbps   140.451022176474 bps 140.451 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.503134161409861 % 0.503 %   100 bps 100.000 Gbps   503.13416140986 bps 503.134 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.198966500836733 % 0.199 %   100 bps 100.000 Gbps   198.966500836733 bps 198.967 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0205951157454075 % 0.021 %   20 bps 20.000 Gbps   4.09962784632793 bps 4.100 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.30936559583208 % 2.309 %   20 bps 20.000 Gbps   433.816796182881 bps 433.817 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.232002396742981 % 0.232 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   23.2002396742981 bps 23.200 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.538720815064159 % 0.539 %   10 bps 10.000 Gbps   53.8720815064159 bps 53.872 Mbps 
Brno → Ostrava  2.36058986084786 % 2.361 %   100 bps 100.000 Gbps   2.36058986084786 bps 2.361 Gbps 
Ostrava → Brno  1.6316819520961 % 1.632 %   100 bps 100.000 Gbps   1.6316819520961 bps 1.632 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.554293874181258 % 0.554 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.54293874181259 bps 5.543 Mbps 
Ostrava → Karviná  2.49841106161041 % 2.498 %   1000 bps 1000.000 Mbps   24.9841106161042 bps 24.984 Mbps 
Opava → Ostrava  0.25833787908321 % 0.258 %   10 bps 10.000 Gbps   25.833787908321 bps 25.834 Mbps 
Ostrava → Opava  0.329563941710475 % 0.330 %   10 bps 10.000 Gbps   32.9563941710475 bps 32.956 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.01013112673075 % 1.010 %   10 bps 10.000 Gbps   101.013112673075 bps 101.013 Mbps 
Ostrava → Pionier  4.58803770016105 % 4.588 %   10 bps 10.000 Gbps   458.803770016105 bps 458.804 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  2.14337140081136 % 2.143 %   10 bps 10.000 Gbps   214.337140081136 bps 214.337 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.661086629074168 % 0.661 %   10 bps 10.000 Gbps   66.1086629074168 bps 66.109 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.120869071287951 % 0.121 %   10 bps 10.000 Gbps   12.0869071287952 bps 12.087 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.015982048205449 % 0.016 %   10 bps 10.000 Gbps   1.5982048205449 bps 1.598 Mbps 
Praha → Plzeň  1.22322093817649 % 1.223 %   100 bps 100.000 Gbps   1.22322093817649 bps 1.223 Gbps 
Plzeň → Praha  0.497309225900064 % 0.497 %   100 bps 100.000 Gbps   497.309225900064 bps 497.309 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.160900564811171 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0900564811171 bps 16.090 Kbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160053658497733 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0053658497733 bps 16.005 Kbps 
Praha → AMS-IX  0.549781519560431 % 0.550 %   10 bps 10.000 Gbps   54.9781519560431 bps 54.978 Mbps 
AMS-IX → Praha  15.597701087014 % 15.598 %   10 bps 10.000 Gbps   1.5597701087014 bps 1.560 Gbps 
Praha → Brno  5.96923206065555 % 5.969 %   100 bps 100.000 Gbps   5.96923206065555 bps 5.969 Gbps 
Brno → Praha  3.20398912161655 % 3.204 %   100 bps 100.000 Gbps   3.20398912161655 bps 3.204 Gbps 
Praha → GÉANT2  4.19797451988588 % 4.198 %   100 bps 100.000 Gbps   4.19797451988588 bps 4.198 Gbps 
GÉANT2 → Praha  5.99440593983462 % 5.994 %   100 bps 100.000 Gbps   5.99440593983462 bps 5.994 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.66010214266678 % 2.660 %   100 bps 100.000 Gbps   2.66010214266677 bps 2.660 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.643554815975345 % 0.644 %   100 bps 100.000 Gbps   643.554815975345 bps 643.555 Mbps 
Praha → Liberec  0.172251885065323 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2251885065323 bps 17.225 Kbps 
Liberec → Praha  0.157389939790721 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7389939790721 bps 15.739 Kbps 
Praha → NIX.cz  0.810614959282077 % 0.811 %   400 bps 400.000 Gbps   3.23909597886822 bps 3.239 Gbps 
NIX.cz → Praha  1.55071957816983 % 1.551 %   400 bps 400.000 Gbps   6.19235800657707 bps 6.192 Gbps 
Pardubice → Praha  0.157280103015549 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7280103015549 bps 15.728 Kbps 
Praha → Pardubice  0.172490590780266 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2490590780266 bps 17.249 Kbps 
Poděbrady → Praha  1.08715649907031 % 1.087 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.8715649907031 bps 10.872 Mbps 
Praha → Poděbrady  8.15388321610985 % 8.154 %   1000 bps 1000.000 Mbps   81.5388321610984 bps 81.539 Mbps 
Public Internet → Praha  5.42899717002279 % 5.429 %   20 bps 20.000 Gbps   1.08579934429074 bps 1.086 Gbps 
Praha → Public Internet  5.5233739170485 % 5.523 %   20 bps 20.000 Gbps   1.10467475876156 bps 1.105 Gbps 
Praha → České Budějovice  1.77897313612017 % 1.779 %   20 bps 20.000 Gbps   355.794627224034 bps 355.795 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.21454106875955 % 1.215 %   20 bps 20.000 Gbps   242.90821375191 bps 242.908 Mbps 
Zlín → Brno  0.439885235311678 % 0.440 %   10 bps 10.000 Gbps   43.9885235311678 bps 43.989 Mbps 
Brno → Zlín  1.06508874378371 % 1.065 %   10 bps 10.000 Gbps   106.508874378371 bps 106.509 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.786036054691875 % 0.786 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.86036054691874 bps 7.860 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.102573150959979 % 0.103 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.02573150959979 bps 1.026 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  1.24596005239741 % 1.246 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.4596005239741 bps 12.460 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  2.72080236020946 % 2.721 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   27.2080236020946 bps 27.208 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  3.0662998550044 % 3.066 %   10 bps 10.000 Gbps   306.62998550044 bps 306.630 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.73429223475346 % 1.734 %   10 bps 10.000 Gbps   173.429223475346 bps 173.429 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149700088931647 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9700088931647 bps 14.970 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.163495764066517 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3495764066517 bps 16.350 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.958218867333512 % 0.958 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.58218867333512 bps 9.582 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.145503365300257 % 0.146 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.45503365300257 bps 1.455 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  2.50392568707338 % 2.504 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   250.392568707338 bps 250.393 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.861725690526174 % 0.862 %   10 bps 10.000 Gbps   86.1725690526174 bps 86.173 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.0738898755038144 % 0.074 %   1000 bps 1000.000 Mbps   738.898755038144 bps 738.899 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.306632960895393 % 0.307 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.06632960895393 bps 3.066 Mbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   53.9515810321942 bps 53.952 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Sun Jan 10 00:06:12 2021