CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2021/1/10

Average load for period: 2021/01/10 00:00:00 - 2021/01/10 23:59:59 MET (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2021/01/10 00:00:00 - 2021/01/10 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2021/1/10
ACONET->Brno  1.585%  Brno->ACONET  9.535%  Brno->Lednice  9.246%  Lednice->Brno  30.227%  Brno->SANET  3.247%  SANET->Brno  2.102%  Brno->Vyškov  1.171%  Vyškov->Brno  1.038%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.986%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.160%  České Budějovice->Plzeň  0.053%  Plzeň->České Budějovice  1.546e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.258%  Tábor->České Budějovice  0.132%  Brno->Jihlava  2.362%  Jihlava->Brno  2.441%  České Budějovice->Jihlava  0.113e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.033%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.244e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.274e-3 %  Jihlava->Telč  0.143%  Telč->Jihlava  0.060%  Hradec Králové->Liberec  2.724%  Liberec->Hradec Králové  0.947%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.176e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.710e-3 %  Děčín->Most  0.261e-3 %  Most->Děčín  0.376e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.117e-3 %  Brno->Olomouc  0.216%  Olomouc->Brno  0.169%  Hradec Králové->Olomouc  0.524%  Olomouc->Hradec Králové  0.192%  Olomouc->Ostrava  2.450%  Ostrava->Olomouc  0.028%  Olomouc->Zlín  0.528%  Zlín->Olomouc  0.217e-3 %  Brno->Ostrava  2.238%  Ostrava->Brno  1.523%  Karviná->Ostrava  0.580%  Ostrava->Karviná  3.396%  Opava->Ostrava  0.440%  Ostrava->Opava  0.490%  Ostrava->Pionier  4.097%  Pionier->Ostrava  0.764%  Hradec Králové->Pardubice  2.715%  Pardubice->Hradec Králové  0.732%  Cheb->Plzeň  0.016%  Plzeň->Cheb  0.141%  Plzeň->Praha  0.588%  Praha->Plzeň  1.149%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  15.249%  Praha->AMS-IX  0.646%  Brno->Praha  3.384%  Praha->Brno  5.833%  České Budějovice->Praha  1.565%  Praha->České Budějovice  2.472%  GÉANT2->Praha  9.001%  Praha->GÉANT2  6.768%  Hradec Králové->Praha  0.765%  Praha->Hradec Králové  2.684%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.158e-3 %  Praha->Pardubice  0.172e-3 %  Poděbrady->Praha  1.038%  Praha->Poděbrady  6.753%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.089%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.837%  Most->Ústí nad
Labem  2.717e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  1.220e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  3.089%  Ústí nad
Labem->Praha  1.007%  Brno->Zlín  1.161%  Zlín->Brno  0.479%  NIX.cz->Praha  1.559%  Praha->NIX.cz  0.855%  Praha->Public Internet  5.306%  Public Internet->Praha  5.377% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/01/10 00:00:00 - 2021/01/10 23:59:59 MET (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/01/10 00:00:00 - 2021/01/10 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  9.53542821525929 % 9.535 %   10 bps 10.000 Gbps   953.542821525929 bps 953.543 Mbps 
ACONET → Brno  1.58473255434869 % 1.585 %   10 bps 10.000 Gbps   158.473255434869 bps 158.473 Mbps 
Brno → Lednice  9.24556893578316 % 9.246 %   1000 bps 1000.000 Mbps   92.4556893578315 bps 92.456 Mbps 
Lednice → Brno  30.227135659231 % 30.227 %   1000 bps 1000.000 Mbps   302.27135659231 bps 302.271 Mbps 
Brno → SANET  3.24696587248072 % 3.247 %   20 bps 20.000 Gbps   649.393174496143 bps 649.393 Mbps 
SANET → Brno  2.10152880057521 % 2.102 %   20 bps 20.000 Gbps   420.305760115041 bps 420.306 Mbps 
Brno → Vyškov  1.17056585952509 % 1.171 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.7056585952509 bps 11.706 Mbps 
Vyškov → Brno  1.03784809136321 % 1.038 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.3784809136321 bps 10.378 Mbps 
Jihlava → Brno  2.44094730302542 % 2.441 %   100 bps 100.000 Gbps   2.44094730302542 bps 2.441 Gbps 
Brno → Jihlava  2.36224167278183 % 2.362 %   100 bps 100.000 Gbps   2.36224167278183 bps 2.362 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.244182119494396 % 0.244 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.44182119494396 bps 2.442 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.273939820341238 % 0.274 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.73939820341238 bps 2.739 Kbps 
Telč → Jihlava  0.0600488435716043 % 0.060 %   1000 bps 1000.000 Mbps   600.488435716043 bps 600.488 Kbps 
Jihlava → Telč  0.142757286403512 % 0.143 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.42757286403512 bps 1.428 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0328855661602473 % 0.033 %   20 bps 20.000 Gbps   6.57711323204945 bps 6.577 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.112638486724283 % 0.113 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   22.5276973448565 bps 22.528 Kbps 
Hradec Králové → Liberec  2.72381182361527 % 2.724 %   20 bps 20.000 Gbps   544.762364723054 bps 544.762 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.946974374125045 % 0.947 %   20 bps 20.000 Gbps   189.394874825009 bps 189.395 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.710137131352386 % 0.710 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   71.0137131352386 bps 71.014 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.176179464372227 % 0.176 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.6179464372226 bps 17.618 Kbps 
Děčín → Most  0.261100501534474 % 0.261 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.61100501534474 bps 2.611 Kbps 
Most → Děčín  0.376404905295107 % 0.376 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.76404905295107 bps 3.764 Kbps 
Plzeň → Most  0.117030910565416 % 0.117 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.17030910565416 bps 1.170 Kbps 
Most → Plzeň  0.206966427995197 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.06966427995197 bps 2.070 Kbps 
Olomouc → Brno  0.16886214430469 % 0.169 %   100 bps 100.000 Gbps   168.86214430469 bps 168.862 Mbps 
Brno → Olomouc  0.216394007657568 % 0.216 %   100 bps 100.000 Gbps   216.394007657568 bps 216.394 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.191874356281319 % 0.192 %   100 bps 100.000 Gbps   191.874356281319 bps 191.874 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.523535848488673 % 0.524 %   100 bps 100.000 Gbps   523.535848488673 bps 523.536 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0278673777793588 % 0.028 %   20 bps 20.000 Gbps   5.26171751113262 bps 5.262 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.45043706103596 % 2.450 %   20 bps 20.000 Gbps   458.360816656239 bps 458.361 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.216858443313171 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6858443313171 bps 21.686 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.528210537016504 % 0.528 %   10 bps 10.000 Gbps   52.8210537016504 bps 52.821 Mbps 
Ostrava → Brno  1.52254676149608 % 1.523 %   100 bps 100.000 Gbps   1.52254676149608 bps 1.523 Gbps 
Brno → Ostrava  2.23797151177311 % 2.238 %   100 bps 100.000 Gbps   2.23797151177311 bps 2.238 Gbps 
Ostrava → Karviná  3.39587456747718 % 3.396 %   1000 bps 1000.000 Mbps   33.9587456747718 bps 33.959 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.58046807821388 % 0.580 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.8046807821388 bps 5.805 Mbps 
Opava → Ostrava  0.439692327118369 % 0.440 %   10 bps 10.000 Gbps   43.9692327118369 bps 43.969 Mbps 
Ostrava → Opava  0.489923296190415 % 0.490 %   10 bps 10.000 Gbps   48.9923296190415 bps 48.992 Mbps 
Ostrava → Pionier  4.09706310471387 % 4.097 %   10 bps 10.000 Gbps   409.706310471387 bps 409.706 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.763769543026013 % 0.764 %   10 bps 10.000 Gbps   76.3769543026013 bps 76.377 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.731831261429914 % 0.732 %   10 bps 10.000 Gbps   73.1831261429914 bps 73.183 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  2.71513785430743 % 2.715 %   10 bps 10.000 Gbps   271.513785430743 bps 271.514 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.141390013988624 % 0.141 %   10 bps 10.000 Gbps   14.1390013988624 bps 14.139 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0163008550313593 % 0.016 %   10 bps 10.000 Gbps   1.63008550313593 bps 1.630 Mbps 
Plzeň → Praha  0.587935702405357 % 0.588 %   100 bps 100.000 Gbps   587.935702405357 bps 587.936 Mbps 
Praha → Plzeň  1.14928442849915 % 1.149 %   100 bps 100.000 Gbps   1.14928442849915 bps 1.149 Gbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.160863551787228 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0863551787228 bps 16.086 Kbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.16005073088318 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.005073088318 bps 16.005 Kbps 
AMS-IX → Praha  15.2494708642815 % 15.249 %   10 bps 10.000 Gbps   1.52494708642815 bps 1.525 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.646121434178779 % 0.646 %   10 bps 10.000 Gbps   64.6121434178779 bps 64.612 Mbps 
Praha → Brno  5.83289031700126 % 5.833 %   100 bps 100.000 Gbps   5.83289031700126 bps 5.833 Gbps 
Brno → Praha  3.38428722232832 % 3.384 %   100 bps 100.000 Gbps   3.38428722232832 bps 3.384 Gbps 
Praha → GÉANT2  6.76838781026665 % 6.768 %   100 bps 100.000 Gbps   6.76838781026665 bps 6.768 Gbps 
GÉANT2 → Praha  9.00128077177535 % 9.001 %   100 bps 100.000 Gbps   9.00128077177535 bps 9.001 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.68385614682284 % 2.684 %   100 bps 100.000 Gbps   2.68385614682284 bps 2.684 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.7653629373342 % 0.765 %   100 bps 100.000 Gbps   765.3629373342 bps 765.363 Mbps 
Liberec → Praha  0.157535718431327 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7535718431327 bps 15.754 Kbps 
Praha → Liberec  0.172122408532529 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2122408532529 bps 17.212 Kbps 
Praha → NIX.cz  0.854526106085592 % 0.855 %   400 bps 400.000 Gbps   3.41810442434237 bps 3.418 Gbps 
NIX.cz → Praha  1.55859953338032 % 1.559 %   400 bps 400.000 Gbps   6.23439813352127 bps 6.234 Gbps 
Praha → Pardubice  0.172150957839728 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2150957839728 bps 17.215 Kbps 
Pardubice → Praha  0.157587617325515 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7587617325515 bps 15.759 Kbps 
Praha → Poděbrady  6.75276135500841 % 6.753 %   1000 bps 1000.000 Mbps   67.5276135500841 bps 67.528 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.03796603354219 % 1.038 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.3796603354219 bps 10.380 Mbps 
Public Internet → Praha  5.37709370157386 % 5.377 %   20 bps 20.000 Gbps   1.07541874031477 bps 1.075 Gbps 
Praha → Public Internet  5.30643823221192 % 5.306 %   20 bps 20.000 Gbps   1.06128764644238 bps 1.061 Gbps 
Praha → České Budějovice  2.47164755716317 % 2.472 %   20 bps 20.000 Gbps   494.329511432633 bps 494.330 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.56499689306722 % 1.565 %   20 bps 20.000 Gbps   312.999378613445 bps 312.999 Mbps 
Zlín → Brno  0.479181036989288 % 0.479 %   10 bps 10.000 Gbps   47.9181036989288 bps 47.918 Mbps 
Brno → Zlín  1.16111251083726 % 1.161 %   10 bps 10.000 Gbps   116.111251083725 bps 116.111 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.83650156454406 % 0.837 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.3650156454406 bps 8.365 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.0890558432582464 % 0.089 %   1000 bps 1000.000 Mbps   890.558432582464 bps 890.558 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  1.22023748838361 % 1.220 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.2023748838361 bps 12.202 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  2.71667178410797 % 2.717 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   27.1667178410797 bps 27.167 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.00729460283497 % 1.007 %   10 bps 10.000 Gbps   100.729460283497 bps 100.729 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  3.08861666914903 % 3.089 %   10 bps 10.000 Gbps   308.861666914903 bps 308.862 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149729741738738 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9729741738738 bps 14.973 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.163346586487955 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3346586487955 bps 16.335 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.159649509058708 % 0.160 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.59649509058708 bps 1.596 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.985545755832839 % 0.986 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.85545755832839 bps 9.855 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  1.54599144238776 % 1.546 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   154.599144238776 bps 154.599 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.053305107908443 % 0.053 %   10 bps 10.000 Gbps   5.3305107908443 bps 5.331 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.257827403868475 % 0.258 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.57827403868475 bps 2.578 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.132361083498209 % 0.132 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.32361083498209 bps 1.324 Mbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   59.5427010844465 bps 59.543 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Jan 11 00:06:11 2021