CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2021/1/11

Average load for period: 2021/01/11 00:00:00 - 2021/01/11 23:59:59 MEWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2021/01/11 00:00:00 - 2021/01/11 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2021/1/11
ACONET->Brno  2.796%  Brno->ACONET  14.389%  Brno->Lednice  6.790%  Lednice->Brno  28.473%  Brno->SANET  4.505%  SANET->Brno  2.753%  Brno->Vyškov  6.378%  Vyškov->Brno  1.246%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.319%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.185%  České Budějovice->Plzeň  0.015%  Plzeň->České Budějovice  1.261e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.424%  Tábor->České Budějovice  0.238%  Brno->Jihlava  2.019%  Jihlava->Brno  1.587%  České Budějovice->Jihlava  0.315e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.020%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.308e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.269e-3 %  Jihlava->Telč  0.406%  Telč->Jihlava  0.079%  Hradec Králové->Liberec  3.902%  Liberec->Hradec Králové  1.320%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.213e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.247e-3 %  Děčín->Most  0.258e-3 %  Most->Děčín  0.374e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.119e-3 %  Brno->Olomouc  0.424%  Olomouc->Brno  0.248%  Hradec Králové->Olomouc  0.925%  Olomouc->Hradec Králové  0.309%  Olomouc->Ostrava  3.582%  Ostrava->Olomouc  0.059%  Olomouc->Zlín  0.924%  Zlín->Olomouc  0.876e-3 %  Brno->Ostrava  3.207%  Ostrava->Brno  1.853%  Karviná->Ostrava  0.984%  Ostrava->Karviná  2.325%  Opava->Ostrava  0.580%  Ostrava->Opava  0.625%  Ostrava->Pionier  7.593%  Pionier->Ostrava  1.591%  Hradec Králové->Pardubice  4.741%  Pardubice->Hradec Králové  1.120%  Cheb->Plzeň  0.049%  Plzeň->Cheb  0.137%  Plzeň->Praha  0.803%  Praha->Plzeň  1.974%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.162e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  20.635%  Praha->AMS-IX  0.661%  Brno->Praha  3.955%  Praha->Brno  8.434%  České Budějovice->Praha  2.009%  Praha->České Budějovice  3.082%  GÉANT2->Praha  6.972%  Praha->GÉANT2  5.575%  Hradec Králové->Praha  1.088%  Praha->Hradec Králové  3.863%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.158e-3 %  Praha->Pardubice  0.172e-3 %  Poděbrady->Praha  1.285%  Praha->Poděbrady  8.215%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.174%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.238%  Most->Ústí nad
Labem  4.111e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.023%  Praha->Ústí nad
Labem  4.946%  Ústí nad
Labem->Praha  1.515%  Brno->Zlín  2.116%  Zlín->Brno  0.894%  NIX.cz->Praha  2.288%  Praha->NIX.cz  1.331%  Praha->Public Internet  5.884%  Public Internet->Praha  7.238% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/01/11 00:00:00 - 2021/01/11 23:59:59 MEWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/01/11 00:00:00 - 2021/01/11 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  2.79590072313945 % 2.796 %   10 bps 10.000 Gbps   279.590072313945 bps 279.590 Mbps 
Brno → ACONET  14.3893221410501 % 14.389 %   10 bps 10.000 Gbps   1.43893221410501 bps 1.439 Gbps 
Lednice → Brno  28.4729762245897 % 28.473 %   1000 bps 1000.000 Mbps   284.729762245898 bps 284.730 Mbps 
Brno → Lednice  6.78999268048951 % 6.790 %   1000 bps 1000.000 Mbps   67.899926804895 bps 67.900 Mbps 
Brno → SANET  4.50462099028843 % 4.505 %   20 bps 20.000 Gbps   900.924198057686 bps 900.924 Mbps 
SANET → Brno  2.75259492568773 % 2.753 %   20 bps 20.000 Gbps   550.518985137546 bps 550.519 Mbps 
Brno → Vyškov  6.37783896497413 % 6.378 %   1000 bps 1000.000 Mbps   63.7783896497413 bps 63.778 Mbps 
Vyškov → Brno  1.24626347614181 % 1.246 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.4626347614181 bps 12.463 Mbps 
Brno → Jihlava  2.01857346139248 % 2.019 %   100 bps 100.000 Gbps   2.01857346139248 bps 2.019 Gbps 
Jihlava → Brno  1.58674370116373 % 1.587 %   100 bps 100.000 Gbps   1.58674370116373 bps 1.587 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.268655431603295 % 0.269 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.68655431603295 bps 2.687 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.307889529954027 % 0.308 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.07889529954027 bps 3.079 Kbps 
Telč → Jihlava  0.0789266289991742 % 0.079 %   1000 bps 1000.000 Mbps   789.266289991742 bps 789.266 Kbps 
Jihlava → Telč  0.405779418582536 % 0.406 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.05779418582536 bps 4.058 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.314704653015839 % 0.315 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   62.9409306031679 bps 62.941 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0201134095051532 % 0.020 %   20 bps 20.000 Gbps   4.02268190103064 bps 4.023 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  3.90168904777274 % 3.902 %   20 bps 20.000 Gbps   780.337809554548 bps 780.338 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  1.31980674532008 % 1.320 %   20 bps 20.000 Gbps   263.961349064016 bps 263.961 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.246854223497364 % 0.247 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   24.6854223497364 bps 24.685 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.213068989252104 % 0.213 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.3068989252104 bps 21.307 Kbps 
Děčín → Most  0.258331245015376 % 0.258 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.58331245015376 bps 2.583 Kbps 
Most → Děčín  0.373961256558141 % 0.374 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.7396125655814 bps 3.740 Kbps 
Most → Plzeň  0.206976910398472 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.06976910398472 bps 2.070 Kbps 
Plzeň → Most  0.118883710147734 % 0.119 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.18883710147734 bps 1.189 Kbps 
Olomouc → Brno  0.248294363044123 % 0.248 %   100 bps 100.000 Gbps   248.294363044123 bps 248.294 Mbps 
Brno → Olomouc  0.424200307351731 % 0.424 %   100 bps 100.000 Gbps   424.200307351731 bps 424.200 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.308952775349879 % 0.309 %   100 bps 100.000 Gbps   308.952775349879 bps 308.953 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.925482593681678 % 0.925 %   100 bps 100.000 Gbps   925.482593681678 bps 925.483 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0585651100550196 % 0.059 %   20 bps 20.000 Gbps   11.6694502613428 bps 11.669 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.58181794041437 % 3.582 %   20 bps 20.000 Gbps   691.915124430073 bps 691.915 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.923790620611524 % 0.924 %   10 bps 10.000 Gbps   92.3790620611524 bps 92.379 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.875571993779059 % 0.876 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   87.5571993779058 bps 87.557 Kbps 
Ostrava → Brno  1.85295667688 % 1.853 %   100 bps 100.000 Gbps   1.85295667688 bps 1.853 Gbps 
Brno → Ostrava  3.20674707747061 % 3.207 %   100 bps 100.000 Gbps   3.20674707747061 bps 3.207 Gbps 
Ostrava → Karviná  2.32490457391657 % 2.325 %   1000 bps 1000.000 Mbps   23.2490457391657 bps 23.249 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.98413951120725 % 0.984 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.8413951120725 bps 9.841 Mbps 
Ostrava → Opava  0.625053511850815 % 0.625 %   10 bps 10.000 Gbps   62.5053511850815 bps 62.505 Mbps 
Opava → Ostrava  0.579718254137398 % 0.580 %   10 bps 10.000 Gbps   57.9718254137398 bps 57.972 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.5908105990153 % 1.591 %   10 bps 10.000 Gbps   159.08105990153 bps 159.081 Mbps 
Ostrava → Pionier  7.59339156897492 % 7.593 %   10 bps 10.000 Gbps   759.339156897492 bps 759.339 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  1.11995271735578 % 1.120 %   10 bps 10.000 Gbps   111.995271735578 bps 111.995 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  4.74119509929089 % 4.741 %   10 bps 10.000 Gbps   474.119509929089 bps 474.120 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0492035100428825 % 0.049 %   10 bps 10.000 Gbps   4.92035100428825 bps 4.920 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.137154826542357 % 0.137 %   10 bps 10.000 Gbps   13.7154826542357 bps 13.715 Mbps 
Plzeň → Praha  0.803008726353734 % 0.803 %   100 bps 100.000 Gbps   803.008726353734 bps 803.009 Mbps 
Praha → Plzeň  1.97436078540147 % 1.974 %   100 bps 100.000 Gbps   1.97436078540147 bps 1.974 Gbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160073773966924 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0073773966924 bps 16.007 Kbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.16178380575472 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.178380575472 bps 16.178 Kbps 
Praha → AMS-IX  0.66123636374577 % 0.661 %   10 bps 10.000 Gbps   66.123636374577 bps 66.124 Mbps 
AMS-IX → Praha  20.634545659632 % 20.635 %   10 bps 10.000 Gbps   2.0634545659632 bps 2.063 Gbps 
Praha → Brno  8.43352256428059 % 8.434 %   100 bps 100.000 Gbps   8.43352256428058 bps 8.434 Gbps 
Brno → Praha  3.95496560556162 % 3.955 %   100 bps 100.000 Gbps   3.95496560556162 bps 3.955 Gbps 
GÉANT2 → Praha  6.97177684565151 % 6.972 %   100 bps 100.000 Gbps   6.97177684565151 bps 6.972 Gbps 
Praha → GÉANT2  5.57513491507254 % 5.575 %   100 bps 100.000 Gbps   5.57513491507254 bps 5.575 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.08779695356705 % 1.088 %   100 bps 100.000 Gbps   1.08779695356705 bps 1.088 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.86341421857992 % 3.863 %   100 bps 100.000 Gbps   3.86341421857992 bps 3.863 Gbps 
Liberec → Praha  0.157795238760907 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7795238760907 bps 15.780 Kbps 
Praha → Liberec  0.172266747457635 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2266747457635 bps 17.227 Kbps 
NIX.cz → Praha  2.28755600423478 % 2.288 %   400 bps 400.000 Gbps   9.13889300820873 bps 9.139 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.33123471744699 % 1.331 %   400 bps 400.000 Gbps   5.32171866466571 bps 5.322 Gbps 
Praha → Pardubice  0.172463243028629 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2463243028629 bps 17.246 Kbps 
Pardubice → Praha  0.157753998338509 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7753998338509 bps 15.775 Kbps 
Praha → Poděbrady  8.2149911258844 % 8.215 %   1000 bps 1000.000 Mbps   82.149911258844 bps 82.150 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.28502695410561 % 1.285 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.8502695410561 bps 12.850 Mbps 
Public Internet → Praha  7.23835086942913 % 7.238 %   20 bps 20.000 Gbps   1.44767009231757 bps 1.448 Gbps 
Praha → Public Internet  5.88414367055487 % 5.884 %   20 bps 20.000 Gbps   1.17682871164358 bps 1.177 Gbps 
Praha → České Budějovice  3.08235825775771 % 3.082 %   20 bps 20.000 Gbps   616.471651551543 bps 616.472 Mbps 
České Budějovice → Praha  2.00890015239102 % 2.009 %   20 bps 20.000 Gbps   401.780030478204 bps 401.780 Mbps 
Zlín → Brno  0.894372960980566 % 0.894 %   10 bps 10.000 Gbps   89.4372960980566 bps 89.437 Mbps 
Brno → Zlín  2.11638202205936 % 2.116 %   10 bps 10.000 Gbps   211.638202205936 bps 211.638 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.23791253653072 % 1.238 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.3791253653072 bps 12.379 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.173596351638799 % 0.174 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.73596351638799 bps 1.736 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.023076724050517 % 0.023 %   1000 bps 1000.000 Mbps   230.76724050517 bps 230.767 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  4.11140364053511 % 4.111 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   41.114036405351 bps 41.114 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.51472325111462 % 1.515 %   10 bps 10.000 Gbps   151.472325111462 bps 151.472 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.94570724471626 % 4.946 %   10 bps 10.000 Gbps   494.570724471626 bps 494.571 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149724658326332 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9724658326332 bps 14.972 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.163161089637551 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3161089637551 bps 16.316 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.31949391209979 % 1.319 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.1949391209979 bps 13.195 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.184572672768495 % 0.185 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.84572672768495 bps 1.846 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  1.26062414408342 % 1.261 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   126.062414408342 bps 126.062 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.0154143683818299 % 0.015 %   10 bps 10.000 Gbps   1.54143683818299 bps 1.541 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.238086852716675 % 0.238 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.38086852716676 bps 2.381 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.423617466472207 % 0.424 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.23617466472207 bps 4.236 Mbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   71.6737513492285 bps 71.674 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Tue Jan 12 00:06:10 2021