CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2021/1/12

Average load for period: 2021/01/12 00:00:00 - 2021/01/12 23:59:59 SWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2021/01/12 00:00:00 - 2021/01/12 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2021/1/12
ACONET->Brno  2.949%  Brno->ACONET  14.796%  Brno->Lednice  8.000%  Lednice->Brno  31.419%  Brno->SANET  4.537%  SANET->Brno  3.187%  Brno->Vyškov  5.648%  Vyškov->Brno  1.285%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.183%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.164%  České Budějovice->Plzeň  0.011%  Plzeň->České Budějovice  0.845e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.430%  Tábor->České Budějovice  0.125%  Brno->Jihlava  2.101%  Jihlava->Brno  1.544%  České Budějovice->Jihlava  0.344e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.014%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.501e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.270e-3 %  Jihlava->Telč  0.540%  Telč->Jihlava  0.078%  Hradec Králové->Liberec  4.264%  Liberec->Hradec Králové  1.154%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.246e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.649e-3 %  Děčín->Most  0.259e-3 %  Most->Děčín  0.375e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.110e-3 %  Brno->Olomouc  0.445%  Olomouc->Brno  0.236%  Hradec Králové->Olomouc  0.964%  Olomouc->Hradec Králové  0.333%  Olomouc->Ostrava  4.224%  Ostrava->Olomouc  0.152%  Olomouc->Zlín  0.963%  Zlín->Olomouc  0.505e-3 %  Brno->Ostrava  3.235%  Ostrava->Brno  1.582%  Karviná->Ostrava  1.071%  Ostrava->Karviná  2.529%  Opava->Ostrava  0.471%  Ostrava->Opava  0.647%  Ostrava->Pionier  8.004%  Pionier->Ostrava  1.329%  Hradec Králové->Pardubice  4.565%  Pardubice->Hradec Králové  1.147%  Cheb->Plzeň  0.077%  Plzeň->Cheb  5.243%  Plzeň->Praha  0.870%  Praha->Plzeň  1.808%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  21.591%  Praha->AMS-IX  0.635%  Brno->Praha  3.962%  Praha->Brno  9.657%  České Budějovice->Praha  2.452%  Praha->České Budějovice  3.420%  GÉANT2->Praha  6.191%  Praha->GÉANT2  6.863%  Hradec Králové->Praha  1.220%  Praha->Hradec Králové  4.096%  Liberec->Praha  0.157e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.157e-3 %  Praha->Pardubice  0.172e-3 %  Poděbrady->Praha  1.578%  Praha->Poděbrady  8.773%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.165%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.459%  Most->Ústí nad
Labem  4.582e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.027%  Praha->Ústí nad
Labem  5.668%  Ústí nad
Labem->Praha  4.095%  Brno->Zlín  2.036%  Zlín->Brno  0.928%  NIX.cz->Praha  2.423%  Praha->NIX.cz  1.348%  Praha->Public Internet  5.702%  Public Internet->Praha  7.866% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/01/12 00:00:00 - 2021/01/12 23:59:59 SWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/01/12 00:00:00 - 2021/01/12 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  14.7964660294402 % 14.796 %   10 bps 10.000 Gbps   1.47964660294402 bps 1.480 Gbps 
ACONET → Brno  2.94938013435678 % 2.949 %   10 bps 10.000 Gbps   294.938013435678 bps 294.938 Mbps 
Brno → Lednice  8.00002692694505 % 8.000 %   1000 bps 1000.000 Mbps   80.0002692694504 bps 80.000 Mbps 
Lednice → Brno  31.418500466736 % 31.419 %   1000 bps 1000.000 Mbps   314.18500466736 bps 314.185 Mbps 
SANET → Brno  3.18739581856462 % 3.187 %   20 bps 20.000 Gbps   637.479163712925 bps 637.479 Mbps 
Brno → SANET  4.53731663831469 % 4.537 %   20 bps 20.000 Gbps   907.463327662937 bps 907.463 Mbps 
Vyškov → Brno  1.28491374311238 % 1.285 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.8491374311238 bps 12.849 Mbps 
Brno → Vyškov  5.64798514328956 % 5.648 %   1000 bps 1000.000 Mbps   56.4798514328956 bps 56.480 Mbps 
Jihlava → Brno  1.54368918709326 % 1.544 %   100 bps 100.000 Gbps   1.54368918709326 bps 1.544 Gbps 
Brno → Jihlava  2.10055837150557 % 2.101 %   100 bps 100.000 Gbps   2.10055837150557 bps 2.101 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.500958203571404 % 0.501 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.00958203571405 bps 5.010 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.269572300067033 % 0.270 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.69572300067033 bps 2.696 Kbps 
Jihlava → Telč  0.539620374079962 % 0.540 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.39620374079962 bps 5.396 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0778078335042488 % 0.078 %   1000 bps 1000.000 Mbps   778.078335042488 bps 778.078 Kbps 
České Budějovice → Jihlava  0.34397393120569 % 0.344 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   68.794786241138 bps 68.795 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0144221366003089 % 0.014 %   20 bps 20.000 Gbps   2.88442732006178 bps 2.884 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  1.15386902357623 % 1.154 %   20 bps 20.000 Gbps   230.773804715246 bps 230.774 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  4.26426152289282 % 4.264 %   20 bps 20.000 Gbps   852.852304578564 bps 852.852 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.6487175928233 % 0.649 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   64.87175928233 bps 64.872 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.24556641224338 % 0.246 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   24.556641224338 bps 24.557 Kbps 
Děčín → Most  0.258694957990747 % 0.259 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.58694957990747 bps 2.587 Kbps 
Most → Děčín  0.374537287367182 % 0.375 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.74537287367182 bps 3.745 Kbps 
Most → Plzeň  0.206988652168694 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.06988652168694 bps 2.070 Kbps 
Plzeň → Most  0.110486690463809 % 0.110 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.10486690463809 bps 1.105 Kbps 
Brno → Olomouc  0.444615853404146 % 0.445 %   100 bps 100.000 Gbps   444.615853404146 bps 444.616 Mbps 
Olomouc → Brno  0.236098480747646 % 0.236 %   100 bps 100.000 Gbps   236.098480747646 bps 236.098 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.333410009780867 % 0.333 %   100 bps 100.000 Gbps   333.410009780867 bps 333.410 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.964095929656807 % 0.964 %   100 bps 100.000 Gbps   964.095929656808 bps 964.096 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.1523342425064 % 0.152 %   20 bps 20.000 Gbps   30.4315954197082 bps 30.432 Mbps 
Olomouc → Ostrava  4.22449748165253 % 4.224 %   20 bps 20.000 Gbps   834.703861360725 bps 834.704 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.96257813990386 % 0.963 %   10 bps 10.000 Gbps   96.257813990386 bps 96.258 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.505242371815105 % 0.505 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   50.5242371815105 bps 50.524 Kbps 
Brno → Ostrava  3.23474095526305 % 3.235 %   100 bps 100.000 Gbps   3.23474095526305 bps 3.235 Gbps 
Ostrava → Brno  1.58219862010371 % 1.582 %   100 bps 100.000 Gbps   1.58219862010371 bps 1.582 Gbps 
Ostrava → Karviná  2.5287132517495 % 2.529 %   1000 bps 1000.000 Mbps   25.287132517495 bps 25.287 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.07092207596687 % 1.071 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.7092207596687 bps 10.709 Mbps 
Opava → Ostrava  0.471371461438685 % 0.471 %   10 bps 10.000 Gbps   47.1371461438685 bps 47.137 Mbps 
Ostrava → Opava  0.64748480678218 % 0.647 %   10 bps 10.000 Gbps   64.748480678218 bps 64.748 Mbps 
Ostrava → Pionier  8.00374399080807 % 8.004 %   10 bps 10.000 Gbps   800.374399080806 bps 800.374 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.32923240416326 % 1.329 %   10 bps 10.000 Gbps   132.923240416326 bps 132.923 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  4.56538857572351 % 4.565 %   10 bps 10.000 Gbps   456.538857572351 bps 456.539 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  1.1468048287266 % 1.147 %   10 bps 10.000 Gbps   114.68048287266 bps 114.680 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0773759971993538 % 0.077 %   10 bps 10.000 Gbps   7.73759971993538 bps 7.738 Mbps 
Plzeň → Cheb  5.2425300767795 % 5.243 %   10 bps 10.000 Gbps   524.25300767795 bps 524.253 Mbps 
Praha → Plzeň  1.80842279909651 % 1.808 %   100 bps 100.000 Gbps   1.80842279909651 bps 1.808 Gbps 
Plzeň → Praha  0.869999705628899 % 0.870 %   100 bps 100.000 Gbps   869.999705628899 bps 870.000 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.160609918016848 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0609918016848 bps 16.061 Kbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160033103254962 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0033103254962 bps 16.003 Kbps 
AMS-IX → Praha  21.5908271718467 % 21.591 %   10 bps 10.000 Gbps   2.15908271718467 bps 2.159 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.6351749939766 % 0.635 %   10 bps 10.000 Gbps   63.51749939766 bps 63.517 Mbps 
Brno → Praha  3.9621336304748 % 3.962 %   100 bps 100.000 Gbps   3.9621336304748 bps 3.962 Gbps 
Praha → Brno  9.65699955615173 % 9.657 %   100 bps 100.000 Gbps   9.65699955615173 bps 9.657 Gbps 
GÉANT2 → Praha  6.19146033724396 % 6.191 %   100 bps 100.000 Gbps   6.19146033724396 bps 6.191 Gbps 
Praha → GÉANT2  6.86252041698884 % 6.863 %   100 bps 100.000 Gbps   6.86252041698885 bps 6.863 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.21959631087794 % 1.220 %   100 bps 100.000 Gbps   1.21959631087794 bps 1.220 Gbps 
Praha → Hradec Králové  4.09586868734629 % 4.096 %   100 bps 100.000 Gbps   4.09586868734629 bps 4.096 Gbps 
Praha → Liberec  0.171815148653817 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.1815148653817 bps 17.182 Kbps 
Liberec → Praha  0.157351383098831 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7351383098831 bps 15.735 Kbps 
NIX.cz → Praha  2.4231920720809 % 2.423 %   400 bps 400.000 Gbps   9.6818996551141 bps 9.682 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.34791430800159 % 1.348 %   400 bps 400.000 Gbps   5.38816538988536 bps 5.388 Gbps 
Pardubice → Praha  0.157352068036288 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7352068036288 bps 15.735 Kbps 
Praha → Pardubice  0.172202357016825 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2202357016825 bps 17.220 Kbps 
Poděbrady → Praha  1.57833491942575 % 1.578 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.7833491942575 bps 15.783 Mbps 
Praha → Poděbrady  8.77332980168053 % 8.773 %   1000 bps 1000.000 Mbps   87.7332980168053 bps 87.733 Mbps 
Public Internet → Praha  7.8663235982694 % 7.866 %   20 bps 20.000 Gbps   1.57326465328105 bps 1.573 Gbps 
Praha → Public Internet  5.70180726676616 % 5.702 %   20 bps 20.000 Gbps   1.1403614233518 bps 1.140 Gbps 
Praha → České Budějovice  3.42008136292078 % 3.420 %   20 bps 20.000 Gbps   684.016272584157 bps 684.016 Mbps 
České Budějovice → Praha  2.45181586490845 % 2.452 %   20 bps 20.000 Gbps   490.36317298169 bps 490.363 Mbps 
Brno → Zlín  2.03556611577468 % 2.036 %   10 bps 10.000 Gbps   203.556611577468 bps 203.557 Mbps 
Zlín → Brno  0.928490888033861 % 0.928 %   10 bps 10.000 Gbps   92.8490888033861 bps 92.849 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.45861022515191 % 1.459 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.5861022515191 bps 14.586 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.165202293580189 % 0.165 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.65202293580189 bps 1.652 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0265234281093379 % 0.027 %   1000 bps 1000.000 Mbps   265.234281093379 bps 265.234 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  4.58151577530233 % 4.582 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   45.8151577530233 bps 45.815 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  4.09526972389502 % 4.095 %   10 bps 10.000 Gbps   409.526972389502 bps 409.527 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  5.66823046830405 % 5.668 %   10 bps 10.000 Gbps   566.823046830405 bps 566.823 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163244967757689 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3244967757689 bps 16.324 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.149796770143015 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9796770143015 bps 14.980 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.164398584001096 % 0.164 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.64398584001096 bps 1.644 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.18279598356377 % 1.183 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.8279598356378 bps 11.828 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.844887903193917 % 0.845 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   84.4887903193917 bps 84.489 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.0105117398010365 % 0.011 %   10 bps 10.000 Gbps   1.05117398010365 bps 1.051 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.125332757917623 % 0.125 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.25332757917623 bps 1.253 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.42997151101371 % 0.430 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.2997151101371 bps 4.300 Mbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   75.7219260555505 bps 75.722 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Wed Jan 13 00:06:12 2021