CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2021/1/13

Average load for period: 2021/01/13 00:00:00 - 2021/01/13 23:59:59 CET (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2021/01/13 00:00:00 - 2021/01/13 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2021/1/13
ACONET->Brno  3.404%  Brno->ACONET  15.160%  Brno->Lednice  9.063%  Lednice->Brno  28.166%  Brno->SANET  4.497%  SANET->Brno  1.918%  Brno->Vyškov  5.022%  Vyškov->Brno  1.225%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.623%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.197%  České Budějovice->Plzeň  0.424%  Plzeň->České Budějovice  2.842e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.644%  Tábor->České Budějovice  0.111%  Brno->Jihlava  1.359%  Jihlava->Brno  1.779%  České Budějovice->Jihlava  0.250e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.041%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.182e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.270e-3 %  Jihlava->Telč  0.664%  Telč->Jihlava  0.097%  Hradec Králové->Liberec  4.359%  Liberec->Hradec Králové  1.206%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.272e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.242e-3 %  Děčín->Most  0.259e-3 %  Most->Děčín  0.375e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.112e-3 %  Brno->Olomouc  0.555%  Olomouc->Brno  0.259%  Hradec Králové->Olomouc  1.078%  Olomouc->Hradec Králové  0.404%  Olomouc->Ostrava  3.116%  Ostrava->Olomouc  0.149%  Olomouc->Zlín  0.998%  Zlín->Olomouc  1.470e-3 %  Brno->Ostrava  3.547%  Ostrava->Brno  1.366%  Karviná->Ostrava  1.091%  Ostrava->Karviná  3.180%  Opava->Ostrava  0.504%  Ostrava->Opava  0.799%  Ostrava->Pionier  8.041%  Pionier->Ostrava  1.391%  Hradec Králové->Pardubice  5.021%  Pardubice->Hradec Králové  1.176%  Cheb->Plzeň  0.042%  Plzeň->Cheb  0.258%  Plzeň->Praha  0.816%  Praha->Plzeň  1.966%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  20.576%  Praha->AMS-IX  0.604%  Brno->Praha  4.620%  Praha->Brno  10.478%  České Budějovice->Praha  1.511%  Praha->České Budějovice  3.564%  GÉANT2->Praha  6.805%  Praha->GÉANT2  5.549%  Hradec Králové->Praha  0.927%  Praha->Hradec Králové  3.831%  Liberec->Praha  0.157e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  0.157e-3 %  Praha->Pardubice  0.172e-3 %  Poděbrady->Praha  1.504%  Praha->Poděbrady  9.200%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.146%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.233%  Most->Ústí nad
Labem  3.639e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.012%  Praha->Ústí nad
Labem  5.669%  Ústí nad
Labem->Praha  2.674%  Brno->Zlín  2.222%  Zlín->Brno  1.035%  NIX.cz->Praha  2.444%  Praha->NIX.cz  1.414%  Praha->Public Internet  6.123%  Public Internet->Praha  8.663% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/01/13 00:00:00 - 2021/01/13 23:59:59 CET (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/01/13 00:00:00 - 2021/01/13 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  3.40383833891563 % 3.404 %   10 bps 10.000 Gbps   340.383833891563 bps 340.384 Mbps 
Brno → ACONET  15.1600256747597 % 15.160 %   10 bps 10.000 Gbps   1.51600256747597 bps 1.516 Gbps 
Brno → Lednice  9.06341980204652 % 9.063 %   1000 bps 1000.000 Mbps   90.6341980204652 bps 90.634 Mbps 
Lednice → Brno  28.1661269180229 % 28.166 %   1000 bps 1000.000 Mbps   281.661269180229 bps 281.661 Mbps 
Brno → SANET  4.49691431606249 % 4.497 %   20 bps 20.000 Gbps   899.382863212499 bps 899.383 Mbps 
SANET → Brno  1.91752037992747 % 1.918 %   20 bps 20.000 Gbps   383.504075985494 bps 383.504 Mbps 
Vyškov → Brno  1.22490751557917 % 1.225 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.2490751557917 bps 12.249 Mbps 
Brno → Vyškov  5.02233755398906 % 5.022 %   1000 bps 1000.000 Mbps   50.2233755398906 bps 50.223 Mbps 
Brno → Jihlava  1.35908456686937 % 1.359 %   100 bps 100.000 Gbps   1.35908456686937 bps 1.359 Gbps 
Jihlava → Brno  1.77864499911928 % 1.779 %   100 bps 100.000 Gbps   1.77864499911928 bps 1.779 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.270057400620425 % 0.270 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.70057400620425 bps 2.701 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.181973503680194 % 0.182 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.81973503680194 bps 1.820 Kbps 
Jihlava → Telč  0.663812872013076 % 0.664 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.63812872013077 bps 6.638 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0966868543656893 % 0.097 %   1000 bps 1000.000 Mbps   966.868543656894 bps 966.869 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0410699295701885 % 0.041 %   20 bps 20.000 Gbps   8.2139859140377 bps 8.214 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.249969950329349 % 0.250 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   49.9939900658698 bps 49.994 Kbps 
Liberec → Hradec Králové  1.20633706769713 % 1.206 %   20 bps 20.000 Gbps   241.267413539426 bps 241.267 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  4.35914346448275 % 4.359 %   20 bps 20.000 Gbps   871.82869289655 bps 871.829 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.272291266655522 % 0.272 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   27.2291266655522 bps 27.229 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.241734957776562 % 0.242 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   24.1734957776562 bps 24.173 Kbps 
Most → Děčín  0.375157693782499 % 0.375 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.75157693782498 bps 3.752 Kbps 
Děčín → Most  0.259446942640783 % 0.259 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.59446942640783 bps 2.594 Kbps 
Most → Plzeň  0.207033143356421 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07033143356421 bps 2.070 Kbps 
Plzeň → Most  0.112270966461891 % 0.112 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.12270966461891 bps 1.123 Kbps 
Olomouc → Brno  0.259146105292624 % 0.259 %   100 bps 100.000 Gbps   259.146105292624 bps 259.146 Mbps 
Brno → Olomouc  0.555150149338695 % 0.555 %   100 bps 100.000 Gbps   555.150149338695 bps 555.150 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.07753394407773 % 1.078 %   100 bps 100.000 Gbps   1.07753394407773 bps 1.078 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.403510065821114 % 0.404 %   100 bps 100.000 Gbps   403.510065821115 bps 403.510 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.149061817164562 % 0.149 %   20 bps 20.000 Gbps   28.4125842840466 bps 28.413 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.11626438167433 % 3.116 %   20 bps 20.000 Gbps   614.297815336967 bps 614.298 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.998125072395367 % 0.998 %   10 bps 10.000 Gbps   99.8125072395367 bps 99.813 Mbps 
Zlín → Olomouc  1.46959835162062 % 1.470 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   146.959835162062 bps 146.960 Kbps 
Ostrava → Brno  1.36564734210714 % 1.366 %   100 bps 100.000 Gbps   1.36564734210714 bps 1.366 Gbps 
Brno → Ostrava  3.54747553742964 % 3.547 %   100 bps 100.000 Gbps   3.54747553742964 bps 3.547 Gbps 
Ostrava → Karviná  3.18021132347925 % 3.180 %   1000 bps 1000.000 Mbps   31.8021132347924 bps 31.802 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.0910821101666 % 1.091 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.910821101666 bps 10.911 Mbps 
Ostrava → Opava  0.798679564615883 % 0.799 %   10 bps 10.000 Gbps   79.8679564615883 bps 79.868 Mbps 
Opava → Ostrava  0.504202888890551 % 0.504 %   10 bps 10.000 Gbps   50.4202888890551 bps 50.420 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.39091749230619 % 1.391 %   10 bps 10.000 Gbps   139.091749230619 bps 139.092 Mbps 
Ostrava → Pionier  8.04068874472771 % 8.041 %   10 bps 10.000 Gbps   804.068874472772 bps 804.069 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  5.02070612650893 % 5.021 %   10 bps 10.000 Gbps   502.070612650893 bps 502.071 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  1.17631165528753 % 1.176 %   10 bps 10.000 Gbps   117.631165528753 bps 117.631 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.258217665610457 % 0.258 %   10 bps 10.000 Gbps   25.8217665610456 bps 25.822 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0424426626206471 % 0.042 %   10 bps 10.000 Gbps   4.24426626206471 bps 4.244 Mbps 
Plzeň → Praha  0.815628392304466 % 0.816 %   100 bps 100.000 Gbps   815.628392304466 bps 815.628 Mbps 
Praha → Plzeň  1.96558997543983 % 1.966 %   100 bps 100.000 Gbps   1.96558997543984 bps 1.966 Gbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.160821006409993 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0821006409993 bps 16.082 Kbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160105253904772 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0105253904772 bps 16.011 Kbps 
AMS-IX → Praha  20.5758288949046 % 20.576 %   10 bps 10.000 Gbps   2.05758288949047 bps 2.058 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.60408714581246 % 0.604 %   10 bps 10.000 Gbps   60.4087145812459 bps 60.409 Mbps 
Brno → Praha  4.62040040864466 % 4.620 %   100 bps 100.000 Gbps   4.62040040864467 bps 4.620 Gbps 
Praha → Brno  10.4781519693374 % 10.478 %   100 bps 100.000 Gbps   10.4781519693374 bps 10.478 Gbps 
Praha → GÉANT2  5.54860136650009 % 5.549 %   100 bps 100.000 Gbps   5.54860136650009 bps 5.549 Gbps 
GÉANT2 → Praha  6.8050418812775 % 6.805 %   100 bps 100.000 Gbps   6.80504188127751 bps 6.805 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.83119116690647 % 3.831 %   100 bps 100.000 Gbps   3.83119116690646 bps 3.831 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.926820092493738 % 0.927 %   100 bps 100.000 Gbps   926.820092493738 bps 926.820 Mbps 
Praha → Liberec  0.173230110005816 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.3230110005816 bps 17.323 Kbps 
Liberec → Praha  0.157383141323028 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7383141323028 bps 15.738 Kbps 
Praha → NIX.cz  1.41423413492061 % 1.414 %   400 bps 400.000 Gbps   5.65693653968245 bps 5.657 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.44430879778625 % 2.444 %   400 bps 400.000 Gbps   9.77723519114498 bps 9.777 Gbps 
Praha → Pardubice  0.1724349577614 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.24349577614 bps 17.243 Kbps 
Pardubice → Praha  0.157150509306939 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7150509306939 bps 15.715 Kbps 
Praha → Poděbrady  9.19972305960319 % 9.200 %   1000 bps 1000.000 Mbps   91.9972305960318 bps 91.997 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.50410326466625 % 1.504 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.0410326466625 bps 15.041 Mbps 
Praha → Public Internet  6.12334330650018 % 6.123 %   20 bps 20.000 Gbps   1.22466866130003 bps 1.225 Gbps 
Public Internet → Praha  8.66286078821732 % 8.663 %   20 bps 20.000 Gbps   1.73257215764346 bps 1.733 Gbps 
Praha → České Budějovice  3.5639067794975 % 3.564 %   20 bps 20.000 Gbps   712.781355899499 bps 712.781 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.51122466045431 % 1.511 %   20 bps 20.000 Gbps   302.244932090861 bps 302.245 Mbps 
Zlín → Brno  1.03463656975313 % 1.035 %   10 bps 10.000 Gbps   103.463656975313 bps 103.464 Mbps 
Brno → Zlín  2.22196968685319 % 2.222 %   10 bps 10.000 Gbps   222.196968685319 bps 222.197 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.23336932743344 % 1.233 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.3336932743344 bps 12.334 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.146048650197346 % 0.146 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.46048650197346 bps 1.460 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.011576846366971 % 0.012 %   1000 bps 1000.000 Mbps   115.76846366971 bps 115.768 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  3.6394053486073 % 3.639 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   36.394053486073 bps 36.394 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  5.6693670548544 % 5.669 %   10 bps 10.000 Gbps   566.936705485439 bps 566.937 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.67383840622968 % 2.674 %   10 bps 10.000 Gbps   267.383840622968 bps 267.384 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163236729096301 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3236729096301 bps 16.324 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.149738058053779 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9738058053779 bps 14.974 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.196559332385407 % 0.197 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.96559332385407 bps 1.966 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.62277678790859 % 1.623 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.2277678790859 bps 16.228 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  2.84206844441352 % 2.842 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   284.206844441352 bps 284.207 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.423578090561048 % 0.424 %   10 bps 10.000 Gbps   42.3578090561047 bps 42.358 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.111331542900721 % 0.111 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.11331542900721 bps 1.113 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.643550499211944 % 0.644 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.43550499211944 bps 6.436 Mbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   75.4231990747729 bps 75.423 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Thu Jan 14 00:06:13 2021