CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2021/2/16

Average load for period: 2021/02/16 00:00:00 - 2021/02/16 23:59:59 CET (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2021/02/16 00:00:00 - 2021/02/16 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2021/2/16
ACONET->Brno  4.384%  Brno->ACONET  17.868%  Brno->Lednice  6.919%  Lednice->Brno  29.040%  Brno->SANET  4.662%  SANET->Brno  1.903%  Brno->Vyškov  6.455%  Vyškov->Brno  1.118%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.805%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.400%  České Budějovice->Plzeň  0.084e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.087e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.431%  Tábor->České Budějovice  0.110%  Brno->Jihlava  1.836%  Jihlava->Brno  1.115%  České Budějovice->Jihlava  0.392%  Jihlava->České Budějovice  0.043%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.181e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.321e-3 %  Jihlava->Telč  0.266%  Telč->Jihlava  0.089%  Hradec Králové->Liberec  4.175%  Liberec->Hradec Králové  1.144%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.205e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.253e-3 %  Děčín->Most  0.260e-3 %  Most->Děčín  0.376e-3 %  Most->Plzeň  0.208e-3 %  Plzeň->Most  0.112e-3 %  Brno->Olomouc  0.645%  Olomouc->Brno  0.285%  Hradec Králové->Olomouc  1.052%  Olomouc->Hradec Králové  0.404%  Olomouc->Ostrava  4.117%  Ostrava->Olomouc  0.262%  Olomouc->Zlín  1.256%  Zlín->Olomouc  0.401e-3 %  Brno->Ostrava  3.283%  Ostrava->Brno  1.611%  Karviná->Ostrava  1.274%  Ostrava->Karviná  2.886%  Opava->Ostrava  0.576%  Ostrava->Opava  0.997%  Ostrava->Pionier  7.671%  Pionier->Ostrava  1.617%  Hradec Králové->Pardubice  4.373%  Pardubice->Hradec Králové  1.059%  Cheb->Plzeň  0.069%  Plzeň->Cheb  5.178%  Plzeň->Praha  1.482%  Praha->Plzeň  2.604%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  22.756%  Praha->AMS-IX  0.769%  Brno->Praha  4.440%  Praha->Brno  9.183%  České Budějovice->Praha  1.185%  Praha->České Budějovice  3.685%  GÉANT2->Praha  10.221%  Praha->GÉANT2  6.964%  Hradec Králové->Praha  2.261%  Praha->Hradec Králové  5.611%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.157e-3 %  Praha->Pardubice  0.172e-3 %  Poděbrady->Praha  1.701%  Praha->Poděbrady  8.861%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.181%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.150%  Most->Ústí nad
Labem  5.284e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.063%  Praha->Ústí nad
Labem  5.344%  Ústí nad
Labem->Praha  2.401%  Brno->Zlín  2.580%  Zlín->Brno  1.280%  NIX.cz->Praha  2.621%  Praha->NIX.cz  1.567%  Praha->Public Internet  8.269%  Public Internet->Praha  8.861% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/02/16 00:00:00 - 2021/02/16 23:59:59 CET (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/02/16 00:00:00 - 2021/02/16 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  17.8683440135799 % 17.868 %   10 bps 10.000 Gbps   1.78683440135799 bps 1.787 Gbps 
ACONET → Brno  4.38430065231961 % 4.384 %   10 bps 10.000 Gbps   438.430065231961 bps 438.430 Mbps 
Lednice → Brno  29.0398422116 % 29.040 %   1000 bps 1000.000 Mbps   290.398422116 bps 290.398 Mbps 
Brno → Lednice  6.9193625715211 % 6.919 %   1000 bps 1000.000 Mbps   69.193625715211 bps 69.194 Mbps 
SANET → Brno  1.90348900403911 % 1.903 %   20 bps 20.000 Gbps   380.697800807822 bps 380.698 Mbps 
Brno → SANET  4.66186122521554 % 4.662 %   20 bps 20.000 Gbps   932.372245043109 bps 932.372 Mbps 
Brno → Vyškov  6.45490917114487 % 6.455 %   1000 bps 1000.000 Mbps   64.5490917114487 bps 64.549 Mbps 
Vyškov → Brno  1.11798798156455 % 1.118 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.1798798156455 bps 11.180 Mbps 
Jihlava → Brno  1.11533830577924 % 1.115 %   100 bps 100.000 Gbps   1.11533830577924 bps 1.115 Gbps 
Brno → Jihlava  1.83556175034773 % 1.836 %   100 bps 100.000 Gbps   1.83556175034773 bps 1.836 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.181115892538134 % 0.181 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.81115892538134 bps 1.811 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.320954780734552 % 0.321 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.20954780734552 bps 3.210 Kbps 
Jihlava → Telč  0.265507669530228 % 0.266 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.65507669530228 bps 2.655 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0890743909838912 % 0.089 %   1000 bps 1000.000 Mbps   890.743909838912 bps 890.744 Kbps 
České Budějovice → Jihlava  0.391945067657395 % 0.392 %   20 bps 20.000 Gbps   78.389013531479 bps 78.389 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0428031490950171 % 0.043 %   20 bps 20.000 Gbps   8.56062981900341 bps 8.561 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  4.17539846349392 % 4.175 %   20 bps 20.000 Gbps   835.079692698783 bps 835.080 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  1.14409394804294 % 1.144 %   20 bps 20.000 Gbps   228.818789608587 bps 228.819 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.205116156399839 % 0.205 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.5116156399839 bps 20.512 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.253092367083393 % 0.253 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   25.3092367083393 bps 25.309 Kbps 
Most → Děčín  0.375793360980173 % 0.376 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.75793360980173 bps 3.758 Kbps 
Děčín → Most  0.259811854622534 % 0.260 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.59811854622534 bps 2.598 Kbps 
Most → Plzeň  0.207951423872454 % 0.208 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07951423872453 bps 2.080 Kbps 
Plzeň → Most  0.111828131802074 % 0.112 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.11828131802074 bps 1.118 Kbps 
Olomouc → Brno  0.284638314534613 % 0.285 %   100 bps 100.000 Gbps   284.638314534613 bps 284.638 Mbps 
Brno → Olomouc  0.645170793046529 % 0.645 %   100 bps 100.000 Gbps   645.170793046528 bps 645.171 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.05182998086374 % 1.052 %   100 bps 100.000 Gbps   1.05182998086374 bps 1.052 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.404485222844279 % 0.404 %   100 bps 100.000 Gbps   404.485222844278 bps 404.485 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.261801303723715 % 0.262 %   20 bps 20.000 Gbps   52.3275088821008 bps 52.328 Mbps 
Olomouc → Ostrava  4.11694109422601 % 4.117 %   20 bps 20.000 Gbps   813.191999948949 bps 813.192 Mbps 
Olomouc → Zlín  1.25647317908017 % 1.256 %   10 bps 10.000 Gbps   125.647317908017 bps 125.647 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.400700772787237 % 0.401 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   40.0700772787237 bps 40.070 Kbps 
Ostrava → Brno  1.61104383801551 % 1.611 %   100 bps 100.000 Gbps   1.61104383801551 bps 1.611 Gbps 
Brno → Ostrava  3.28303669135767 % 3.283 %   100 bps 100.000 Gbps   3.28303669135767 bps 3.283 Gbps 
Karviná → Ostrava  1.27402668881433 % 1.274 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.7402668881432 bps 12.740 Mbps 
Ostrava → Karviná  2.88628504642027 % 2.886 %   1000 bps 1000.000 Mbps   28.8628504642027 bps 28.863 Mbps 
Opava → Ostrava  0.575753923262014 % 0.576 %   10 bps 10.000 Gbps   57.5753923262014 bps 57.575 Mbps 
Ostrava → Opava  0.997292340257727 % 0.997 %   10 bps 10.000 Gbps   99.7292340257727 bps 99.729 Mbps 
Ostrava → Pionier  7.67124726148305 % 7.671 %   10 bps 10.000 Gbps   767.124726148305 bps 767.125 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.61727834407515 % 1.617 %   10 bps 10.000 Gbps   161.727834407515 bps 161.728 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  4.37302190298995 % 4.373 %   10 bps 10.000 Gbps   437.302190298995 bps 437.302 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  1.05931564994834 % 1.059 %   10 bps 10.000 Gbps   105.931564994835 bps 105.932 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0689197358196691 % 0.069 %   10 bps 10.000 Gbps   6.89197358196691 bps 6.892 Mbps 
Plzeň → Cheb  5.17824660985766 % 5.178 %   10 bps 10.000 Gbps   517.824660985766 bps 517.825 Mbps 
Praha → Plzeň  2.60354996198671 % 2.604 %   100 bps 100.000 Gbps   2.60354996198672 bps 2.604 Gbps 
Plzeň → Praha  1.4817616819587 % 1.482 %   100 bps 100.000 Gbps   1.4817616819587 bps 1.482 Gbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.160813938459437 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0813938459437 bps 16.081 Kbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160015705160915 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0015705160915 bps 16.002 Kbps 
AMS-IX → Praha  22.7561819967272 % 22.756 %   10 bps 10.000 Gbps   2.27561819967272 bps 2.276 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.76900254062769 % 0.769 %   10 bps 10.000 Gbps   76.900254062769 bps 76.900 Mbps 
Brno → Praha  4.43999325817403 % 4.440 %   100 bps 100.000 Gbps   4.43999325817403 bps 4.440 Gbps 
Praha → Brno  9.18266856370668 % 9.183 %   100 bps 100.000 Gbps   9.18266856370668 bps 9.183 Gbps 
Praha → GÉANT2  6.96427960400823 % 6.964 %   100 bps 100.000 Gbps   6.96427960400823 bps 6.964 Gbps 
GÉANT2 → Praha  10.2213120487372 % 10.221 %   100 bps 100.000 Gbps   10.2213120487372 bps 10.221 Gbps 
Praha → Hradec Králové  5.61087477842349 % 5.611 %   100 bps 100.000 Gbps   5.61087477842349 bps 5.611 Gbps 
Hradec Králové → Praha  2.26149280360379 % 2.261 %   100 bps 100.000 Gbps   2.26149280360379 bps 2.261 Gbps 
Liberec → Praha  0.157546685712137 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7546685712137 bps 15.755 Kbps 
Praha → Liberec  0.171904199493746 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.1904199493746 bps 17.190 Kbps 
NIX.cz → Praha  2.62122839495382 % 2.621 %   400 bps 400.000 Gbps   10.4849135798153 bps 10.485 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.56683962957787 % 1.567 %   400 bps 400.000 Gbps   6.26735851831149 bps 6.267 Gbps 
Praha → Pardubice  0.172069053912701 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2069053912701 bps 17.207 Kbps 
Pardubice → Praha  0.157422429067677 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7422429067677 bps 15.742 Kbps 
Poděbrady → Praha  1.70107843494099 % 1.701 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.0107843494099 bps 17.011 Mbps 
Praha → Poděbrady  8.86069299745104 % 8.861 %   1000 bps 1000.000 Mbps   88.6069299745104 bps 88.607 Mbps 
Praha → Public Internet  8.26915162338114 % 8.269 %   20 bps 20.000 Gbps   1.65383032467623 bps 1.654 Gbps 
Public Internet → Praha  8.86101388444682 % 8.861 %   20 bps 20.000 Gbps   1.77220277688936 bps 1.772 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.18453160160347 % 1.185 %   20 bps 20.000 Gbps   236.906320320694 bps 236.906 Mbps 
Praha → České Budějovice  3.68485569713118 % 3.685 %   20 bps 20.000 Gbps   736.971139426237 bps 736.971 Mbps 
Zlín → Brno  1.28019580592506 % 1.280 %   10 bps 10.000 Gbps   128.019580592506 bps 128.020 Mbps 
Brno → Zlín  2.57999353367045 % 2.580 %   10 bps 10.000 Gbps   257.999353367045 bps 257.999 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.180929545100993 % 0.181 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.80929545100993 bps 1.809 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.1499416658806 % 1.150 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.499416658806 bps 11.499 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  5.28392750394827 % 5.284 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   52.8392750394827 bps 52.839 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0625966243328773 % 0.063 %   1000 bps 1000.000 Mbps   625.966243328773 bps 625.966 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.40075906459217 % 2.401 %   10 bps 10.000 Gbps   240.075906459217 bps 240.076 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  5.34404615434324 % 5.344 %   10 bps 10.000 Gbps   534.404615434325 bps 534.405 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163148576247411 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3148576247411 bps 16.315 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.149714906090846 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9714906090846 bps 14.971 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.80450579481749 % 1.805 %   1000 bps 1000.000 Mbps   18.0450579481749 bps 18.045 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.399905236444046 % 0.400 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.99905236444047 bps 3.999 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.0837361616674701 % 0.084 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   8.373616166747 bps 8.374 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.0873705475684875 % 0.087 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   8.73705475684875 bps 8.737 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.430911010582534 % 0.431 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.30911010582534 bps 4.309 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.110482866743523 % 0.110 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.10482866743523 bps 1.105 Mbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   86.1244752860814 bps 86.124 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Wed Feb 17 00:05:44 2021