CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2021/2/17

Average load for period: 2021/02/17 00:00:00 - 2021/02/17 23:59:59 MEWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2021/02/17 00:00:00 - 2021/02/17 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2021/2/17
ACONET->Brno  5.026%  Brno->ACONET  17.352%  Brno->Lednice  6.559%  Lednice->Brno  29.486%  Brno->SANET  4.797%  SANET->Brno  2.042%  Brno->Vyškov  6.529%  Vyškov->Brno  1.491%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.691%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.297%  České Budějovice->Plzeň  0.084e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.087e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.528%  Tábor->České Budějovice  0.101%  Brno->Jihlava  1.791%  Jihlava->Brno  1.963%  České Budějovice->Jihlava  0.337%  Jihlava->České Budějovice  0.039%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.312e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.323e-3 %  Jihlava->Telč  0.510%  Telč->Jihlava  0.055%  Hradec Králové->Liberec  4.520%  Liberec->Hradec Králové  1.305%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.246e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.218e-3 %  Děčín->Most  0.260e-3 %  Most->Děčín  0.377e-3 %  Most->Plzeň  0.209e-3 %  Plzeň->Most  0.112e-3 %  Brno->Olomouc  0.639%  Olomouc->Brno  0.227%  Hradec Králové->Olomouc  1.088%  Olomouc->Hradec Králové  0.366%  Olomouc->Ostrava  3.094%  Ostrava->Olomouc  0.191%  Olomouc->Zlín  1.054%  Zlín->Olomouc  0.484e-3 %  Brno->Ostrava  2.884%  Ostrava->Brno  1.257%  Karviná->Ostrava  0.727%  Ostrava->Karviná  2.412%  Opava->Ostrava  0.491%  Ostrava->Opava  0.881%  Ostrava->Pionier  7.513%  Pionier->Ostrava  1.329%  Hradec Králové->Pardubice  4.537%  Pardubice->Hradec Králové  1.305%  Cheb->Plzeň  0.039%  Plzeň->Cheb  0.286%  Plzeň->Praha  1.702%  Praha->Plzeň  1.919%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  22.376%  Praha->AMS-IX  0.615%  Brno->Praha  4.153%  Praha->Brno  8.344%  České Budějovice->Praha  1.598%  Praha->České Budějovice  4.083%  GÉANT2->Praha  7.837%  Praha->GÉANT2  5.841%  Hradec Králové->Praha  2.895%  Praha->Hradec Králové  6.555%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.157e-3 %  Praha->Pardubice  0.172e-3 %  Poděbrady->Praha  2.049%  Praha->Poděbrady  9.680%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.137%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.250%  Most->Ústí nad
Labem  3.712e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.012%  Praha->Ústí nad
Labem  5.386%  Ústí nad
Labem->Praha  2.485%  Brno->Zlín  2.621%  Zlín->Brno  1.161%  NIX.cz->Praha  2.531%  Praha->NIX.cz  1.533%  Praha->Public Internet  7.447%  Public Internet->Praha  9.008% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/02/17 00:00:00 - 2021/02/17 23:59:59 MEWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/02/17 00:00:00 - 2021/02/17 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  17.3519696268324 % 17.352 %   10 bps 10.000 Gbps   1.73519696268324 bps 1.735 Gbps 
ACONET → Brno  5.02645935359249 % 5.026 %   10 bps 10.000 Gbps   502.645935359248 bps 502.646 Mbps 
Lednice → Brno  29.4855238796041 % 29.486 %   1000 bps 1000.000 Mbps   294.855238796041 bps 294.855 Mbps 
Brno → Lednice  6.5586214823175 % 6.559 %   1000 bps 1000.000 Mbps   65.586214823175 bps 65.586 Mbps 
SANET → Brno  2.04243406393665 % 2.042 %   20 bps 20.000 Gbps   408.48681278733 bps 408.487 Mbps 
Brno → SANET  4.79706664447278 % 4.797 %   20 bps 20.000 Gbps   959.413328894556 bps 959.413 Mbps 
Vyškov → Brno  1.49055212945197 % 1.491 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.9055212945197 bps 14.906 Mbps 
Brno → Vyškov  6.52945817498994 % 6.529 %   1000 bps 1000.000 Mbps   65.2945817498994 bps 65.295 Mbps 
Brno → Jihlava  1.79120655431626 % 1.791 %   100 bps 100.000 Gbps   1.79120655431626 bps 1.791 Gbps 
Jihlava → Brno  1.96280991997079 % 1.963 %   100 bps 100.000 Gbps   1.9628099199708 bps 1.963 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.311904117173255 % 0.312 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.11904117173255 bps 3.119 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.322775846860936 % 0.323 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.22775846860936 bps 3.228 Kbps 
Jihlava → Telč  0.509587040025811 % 0.510 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.09587040025811 bps 5.096 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0552849448469284 % 0.055 %   1000 bps 1000.000 Mbps   552.849448469284 bps 552.849 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0387840168797079 % 0.039 %   20 bps 20.000 Gbps   7.75680337594157 bps 7.757 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.33708097295256 % 0.337 %   20 bps 20.000 Gbps   67.416194590512 bps 67.416 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  4.5198623836387 % 4.520 %   20 bps 20.000 Gbps   903.972476727739 bps 903.972 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  1.3052125811184 % 1.305 %   20 bps 20.000 Gbps   261.042516223679 bps 261.043 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.246059612182366 % 0.246 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   24.6059612182366 bps 24.606 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.217528734550133 % 0.218 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.7528734550133 bps 21.753 Kbps 
Most → Děčín  0.376535943948967 % 0.377 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.76535943948967 bps 3.765 Kbps 
Děčín → Most  0.260427039558335 % 0.260 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.60427039558335 bps 2.604 Kbps 
Plzeň → Most  0.111763250825482 % 0.112 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.11763250825482 bps 1.118 Kbps 
Most → Plzeň  0.208646987479697 % 0.209 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.08646987479697 bps 2.086 Kbps 
Brno → Olomouc  0.639226858058993 % 0.639 %   100 bps 100.000 Gbps   639.226858058993 bps 639.227 Mbps 
Olomouc → Brno  0.226524500849998 % 0.227 %   100 bps 100.000 Gbps   226.524500849998 bps 226.525 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.36607136196866 % 0.366 %   100 bps 100.000 Gbps   366.07136196866 bps 366.071 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.08804497418575 % 1.088 %   100 bps 100.000 Gbps   1.08804497418575 bps 1.088 Gbps 
Olomouc → Ostrava  3.09393483156974 % 3.094 %   20 bps 20.000 Gbps   618.071615707998 bps 618.072 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.19088262154984 % 0.191 %   20 bps 20.000 Gbps   38.0991649175172 bps 38.099 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.483728089205349 % 0.484 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   48.3728089205349 bps 48.373 Kbps 
Olomouc → Zlín  1.05354077859182 % 1.054 %   10 bps 10.000 Gbps   105.354077859182 bps 105.354 Mbps 
Ostrava → Brno  1.25691572699253 % 1.257 %   100 bps 100.000 Gbps   1.25691572699253 bps 1.257 Gbps 
Brno → Ostrava  2.88386040706331 % 2.884 %   100 bps 100.000 Gbps   2.88386040706331 bps 2.884 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.727446782365301 % 0.727 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.27446782365301 bps 7.274 Mbps 
Ostrava → Karviná  2.41151264486548 % 2.412 %   1000 bps 1000.000 Mbps   24.1151264486548 bps 24.115 Mbps 
Ostrava → Opava  0.880929772161581 % 0.881 %   10 bps 10.000 Gbps   88.0929772161581 bps 88.093 Mbps 
Opava → Ostrava  0.490583972133869 % 0.491 %   10 bps 10.000 Gbps   49.0583972133869 bps 49.058 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.32893240852763 % 1.329 %   10 bps 10.000 Gbps   132.893240852763 bps 132.893 Mbps 
Ostrava → Pionier  7.51331978547461 % 7.513 %   10 bps 10.000 Gbps   751.331978547461 bps 751.332 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  4.5371333366596 % 4.537 %   10 bps 10.000 Gbps   453.71333366596 bps 453.713 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  1.30489316597215 % 1.305 %   10 bps 10.000 Gbps   130.489316597215 bps 130.489 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.285540652669927 % 0.286 %   10 bps 10.000 Gbps   28.5540652669927 bps 28.554 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0391384659417055 % 0.039 %   10 bps 10.000 Gbps   3.91384659417055 bps 3.914 Mbps 
Praha → Plzeň  1.91924563815699 % 1.919 %   100 bps 100.000 Gbps   1.91924563815699 bps 1.919 Gbps 
Plzeň → Praha  1.7015501129349 % 1.702 %   100 bps 100.000 Gbps   1.7015501129349 bps 1.702 Gbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.160775604002057 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0775604002057 bps 16.078 Kbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160044566208706 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0044566208706 bps 16.004 Kbps 
Praha → AMS-IX  0.61473971581206 % 0.615 %   10 bps 10.000 Gbps   61.473971581206 bps 61.474 Mbps 
AMS-IX → Praha  22.3764679358187 % 22.376 %   10 bps 10.000 Gbps   2.23764679358187 bps 2.238 Gbps 
Praha → Brno  8.3436444040328 % 8.344 %   100 bps 100.000 Gbps   8.3436444040328 bps 8.344 Gbps 
Brno → Praha  4.15262463576673 % 4.153 %   100 bps 100.000 Gbps   4.15262463576673 bps 4.153 Gbps 
GÉANT2 → Praha  7.83664494154144 % 7.837 %   100 bps 100.000 Gbps   7.83664494154143 bps 7.837 Gbps 
Praha → GÉANT2  5.84057950085999 % 5.841 %   100 bps 100.000 Gbps   5.84057950086 bps 5.841 Gbps 
Hradec Králové → Praha  2.89530008524899 % 2.895 %   100 bps 100.000 Gbps   2.89530008524899 bps 2.895 Gbps 
Praha → Hradec Králové  6.55479392827797 % 6.555 %   100 bps 100.000 Gbps   6.55479392827797 bps 6.555 Gbps 
Liberec → Praha  0.157544509887802 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7544509887802 bps 15.754 Kbps 
Praha → Liberec  0.172034731559061 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2034731559061 bps 17.203 Kbps 
NIX.cz → Praha  2.53077739767174 % 2.531 %   400 bps 400.000 Gbps   10.123109590687 bps 10.123 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.53283340614836 % 1.533 %   400 bps 400.000 Gbps   6.13133362459346 bps 6.131 Gbps 
Pardubice → Praha  0.157432555474595 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7432555474595 bps 15.743 Kbps 
Praha → Pardubice  0.172273564422042 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2273564422042 bps 17.227 Kbps 
Poděbrady → Praha  2.04944263045337 % 2.049 %   1000 bps 1000.000 Mbps   20.4944263045337 bps 20.494 Mbps 
Praha → Poděbrady  9.68031166139578 % 9.680 %   1000 bps 1000.000 Mbps   96.8031166139578 bps 96.803 Mbps 
Public Internet → Praha  9.00794013008929 % 9.008 %   20 bps 20.000 Gbps   1.80158802601786 bps 1.802 Gbps 
Praha → Public Internet  7.44728648076785 % 7.447 %   20 bps 20.000 Gbps   1.48945729615357 bps 1.489 Gbps 
Praha → České Budějovice  4.08342347214898 % 4.083 %   20 bps 20.000 Gbps   816.684694429796 bps 816.685 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.59823330009258 % 1.598 %   20 bps 20.000 Gbps   319.646660018516 bps 319.647 Mbps 
Zlín → Brno  1.16053564466882 % 1.161 %   10 bps 10.000 Gbps   116.053564466882 bps 116.054 Mbps 
Brno → Zlín  2.62116612801434 % 2.621 %   10 bps 10.000 Gbps   262.116612801434 bps 262.117 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.25019425027668 % 1.250 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.5019425027668 bps 12.502 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.136750161063301 % 0.137 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.36750161063301 bps 1.368 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0116092844368499 % 0.012 %   1000 bps 1000.000 Mbps   116.092844368499 bps 116.093 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  3.7119209370532 % 3.712 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   37.119209370532 bps 37.119 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.48508249129453 % 2.485 %   10 bps 10.000 Gbps   248.508249129453 bps 248.508 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  5.38560342473962 % 5.386 %   10 bps 10.000 Gbps   538.560342473962 bps 538.560 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149783331577243 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9783331577244 bps 14.978 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.163199928078913 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3199928078913 bps 16.320 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.297058202129204 % 0.297 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.97058202129204 bps 2.971 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.69118259801297 % 1.691 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.9118259801298 bps 16.912 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.087379354808713 % 0.087 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   8.7379354808713 bps 8.738 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.0837586915707404 % 0.084 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   8.37586915707404 bps 8.376 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.527540142190938 % 0.528 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.27540142190938 bps 5.275 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.100635476816333 % 0.101 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.00635476816333 bps 1.006 Mbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   81.4861473301631 bps 81.486 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Thu Feb 18 00:05:38 2021