CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2021/2/18

Average load for period: 2021/02/18 00:00:00 - 2021/02/18 23:59:59 MEWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2021/02/18 00:00:00 - 2021/02/18 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2021/2/18
ACONET->Brno  4.852%  Brno->ACONET  15.871%  Brno->Lednice  6.383%  Lednice->Brno  29.256%  Brno->SANET  4.862%  SANET->Brno  2.227%  Brno->Vyškov  6.454%  Vyškov->Brno  1.259%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.689%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.278%  České Budějovice->Plzeň  0.084e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.087e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.533%  Tábor->České Budějovice  0.142%  Brno->Jihlava  2.893%  Jihlava->Brno  0.888%  České Budějovice->Jihlava  0.425%  Jihlava->České Budějovice  0.062%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.244e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.322e-3 %  Jihlava->Telč  0.383%  Telč->Jihlava  0.081%  Hradec Králové->Liberec  3.995%  Liberec->Hradec Králové  1.150%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.176e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.195e-3 %  Děčín->Most  0.261e-3 %  Most->Děčín  0.375e-3 %  Most->Plzeň  0.208e-3 %  Plzeň->Most  0.111e-3 %  Brno->Olomouc  0.557%  Olomouc->Brno  0.203%  Hradec Králové->Olomouc  1.010%  Olomouc->Hradec Králové  0.329%  Olomouc->Ostrava  2.146%  Ostrava->Olomouc  0.384%  Olomouc->Zlín  1.000%  Zlín->Olomouc  0.579e-3 %  Brno->Ostrava  2.752%  Ostrava->Brno  2.094%  Karviná->Ostrava  0.875%  Ostrava->Karviná  1.960%  Opava->Ostrava  0.502%  Ostrava->Opava  0.806%  Ostrava->Pionier  8.988%  Pionier->Ostrava  1.678%  Hradec Králové->Pardubice  4.074%  Pardubice->Hradec Králové  1.202%  Cheb->Plzeň  0.032%  Plzeň->Cheb  0.117%  Plzeň->Praha  1.083%  Praha->Plzeň  2.323%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  22.391%  Praha->AMS-IX  0.658%  Brno->Praha  4.074%  Praha->Brno  8.454%  České Budějovice->Praha  1.299%  Praha->České Budějovice  5.314%  GÉANT2->Praha  9.465%  Praha->GÉANT2  6.967%  Hradec Králové->Praha  2.937%  Praha->Hradec Králové  6.331%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.157e-3 %  Praha->Pardubice  0.172e-3 %  Poděbrady->Praha  1.486%  Praha->Poděbrady  8.696%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.236%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.052%  Most->Ústí nad
Labem  3.393e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.016%  Praha->Ústí nad
Labem  5.653%  Ústí nad
Labem->Praha  2.454%  Brno->Zlín  2.446%  Zlín->Brno  1.159%  NIX.cz->Praha  2.479%  Praha->NIX.cz  1.418%  Praha->Public Internet  7.456%  Public Internet->Praha  7.966% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/02/18 00:00:00 - 2021/02/18 23:59:59 MEWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/02/18 00:00:00 - 2021/02/18 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  4.851840872212 % 4.852 %   10 bps 10.000 Gbps   485.1840872212 bps 485.184 Mbps 
Brno → ACONET  15.8713038052947 % 15.871 %   10 bps 10.000 Gbps   1.58713038052947 bps 1.587 Gbps 
Lednice → Brno  29.2556991821684 % 29.256 %   1000 bps 1000.000 Mbps   292.556991821684 bps 292.557 Mbps 
Brno → Lednice  6.38329508936831 % 6.383 %   1000 bps 1000.000 Mbps   63.8329508936831 bps 63.833 Mbps 
Brno → SANET  4.8621568233812 % 4.862 %   20 bps 20.000 Gbps   972.431364676238 bps 972.431 Mbps 
SANET → Brno  2.22730453469813 % 2.227 %   20 bps 20.000 Gbps   445.460906939626 bps 445.461 Mbps 
Vyškov → Brno  1.25907285599577 % 1.259 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.5907285599577 bps 12.591 Mbps 
Brno → Vyškov  6.45376887714032 % 6.454 %   1000 bps 1000.000 Mbps   64.5376887714031 bps 64.538 Mbps 
Jihlava → Brno  0.887980473894609 % 0.888 %   100 bps 100.000 Gbps   887.980473894609 bps 887.980 Mbps 
Brno → Jihlava  2.89320911668953 % 2.893 %   100 bps 100.000 Gbps   2.89320911668952 bps 2.893 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.321879238841516 % 0.322 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.21879238841516 bps 3.219 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.243941175157715 % 0.244 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.43941175157715 bps 2.439 Kbps 
Telč → Jihlava  0.0807674806554148 % 0.081 %   1000 bps 1000.000 Mbps   807.674806554148 bps 807.675 Kbps 
Jihlava → Telč  0.382892449904181 % 0.383 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.82892449904181 bps 3.829 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.42518053841066 % 0.425 %   20 bps 20.000 Gbps   85.036107682132 bps 85.036 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0616630799442246 % 0.062 %   20 bps 20.000 Gbps   12.3326159888449 bps 12.333 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  1.14989613105322 % 1.150 %   20 bps 20.000 Gbps   229.979226210644 bps 229.979 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  3.99535332295486 % 3.995 %   20 bps 20.000 Gbps   799.070664590971 bps 799.071 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.194569359151779 % 0.195 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   19.4569359151779 bps 19.457 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.176142415800648 % 0.176 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.6142415800648 bps 17.614 Kbps 
Most → Děčín  0.374680312665842 % 0.375 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.74680312665842 bps 3.747 Kbps 
Děčín → Most  0.260581551103712 % 0.261 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.60581551103712 bps 2.606 Kbps 
Plzeň → Most  0.111249507898192 % 0.111 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.11249507898192 bps 1.112 Kbps 
Most → Plzeň  0.207597640734893 % 0.208 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07597640734893 bps 2.076 Kbps 
Brno → Olomouc  0.557161294576493 % 0.557 %   100 bps 100.000 Gbps   557.161294576493 bps 557.161 Mbps 
Olomouc → Brno  0.203260645190857 % 0.203 %   100 bps 100.000 Gbps   203.260645190857 bps 203.261 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.01004101276672 % 1.010 %   100 bps 100.000 Gbps   1.01004101276672 bps 1.010 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.328605233612141 % 0.329 %   100 bps 100.000 Gbps   328.605233612141 bps 328.605 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.384414120878317 % 0.384 %   20 bps 20.000 Gbps   73.6458496092756 bps 73.646 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.14577391561004 % 2.146 %   20 bps 20.000 Gbps   428.347792332427 bps 428.348 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.578964066845879 % 0.579 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   57.896406684588 bps 57.896 Kbps 
Olomouc → Zlín  1.00034217795659 % 1.000 %   10 bps 10.000 Gbps   100.034217795659 bps 100.034 Mbps 
Brno → Ostrava  2.75244047361043 % 2.752 %   100 bps 100.000 Gbps   2.75244047361043 bps 2.752 Gbps 
Ostrava → Brno  2.09418433522427 % 2.094 %   100 bps 100.000 Gbps   2.09418433522427 bps 2.094 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.875077727600571 % 0.875 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.75077727600571 bps 8.751 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.95986801440733 % 1.960 %   1000 bps 1000.000 Mbps   19.5986801440733 bps 19.599 Mbps 
Ostrava → Opava  0.805575206979766 % 0.806 %   10 bps 10.000 Gbps   80.5575206979766 bps 80.558 Mbps 
Opava → Ostrava  0.502356880990895 % 0.502 %   10 bps 10.000 Gbps   50.2356880990896 bps 50.236 Mbps 
Ostrava → Pionier  8.98751412703048 % 8.988 %   10 bps 10.000 Gbps   898.751412703048 bps 898.751 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.67806793723049 % 1.678 %   10 bps 10.000 Gbps   167.806793723049 bps 167.807 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  4.07416839407082 % 4.074 %   10 bps 10.000 Gbps   407.416839407082 bps 407.417 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  1.20176595245843 % 1.202 %   10 bps 10.000 Gbps   120.176595245843 bps 120.177 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0318191733597137 % 0.032 %   10 bps 10.000 Gbps   3.18191733597137 bps 3.182 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.116781676714501 % 0.117 %   10 bps 10.000 Gbps   11.6781676714501 bps 11.678 Mbps 
Praha → Plzeň  2.32288083422555 % 2.323 %   100 bps 100.000 Gbps   2.32288083422555 bps 2.323 Gbps 
Plzeň → Praha  1.08314896024383 % 1.083 %   100 bps 100.000 Gbps   1.08314896024383 bps 1.083 Gbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.160791025602145 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.075997421791 bps 16.076 Kbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.159974483752643 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.9988190410905 bps 15.999 Kbps 
Praha → AMS-IX  0.657844130741629 % 0.658 %   10 bps 10.000 Gbps   65.7844130741628 bps 65.784 Mbps 
AMS-IX → Praha  22.3907728515602 % 22.391 %   10 bps 10.000 Gbps   2.23907728515602 bps 2.239 Gbps 
Brno → Praha  4.07387829954616 % 4.074 %   100 bps 100.000 Gbps   4.07387829954616 bps 4.074 Gbps 
Praha → Brno  8.45430754956261 % 8.454 %   100 bps 100.000 Gbps   8.45430754956261 bps 8.454 Gbps 
Praha → GÉANT2  6.96690634794504 % 6.967 %   100 bps 100.000 Gbps   6.96690634794502 bps 6.967 Gbps 
GÉANT2 → Praha  9.46471197623262 % 9.465 %   100 bps 100.000 Gbps   9.46471197623261 bps 9.465 Gbps 
Hradec Králové → Praha  2.93687047650597 % 2.937 %   100 bps 100.000 Gbps   2.93687047650597 bps 2.937 Gbps 
Praha → Hradec Králové  6.33102555278345 % 6.331 %   100 bps 100.000 Gbps   6.33102555278344 bps 6.331 Gbps 
Liberec → Praha  0.157513135953792 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7513135953792 bps 15.751 Kbps 
Praha → Liberec  0.17203217851437 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.203217851437 bps 17.203 Kbps 
NIX.cz → Praha  2.4794966675563 % 2.479 %   400 bps 400.000 Gbps   9.9179866702252 bps 9.918 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.41798791460382 % 1.418 %   400 bps 400.000 Gbps   5.67195165841528 bps 5.672 Gbps 
Pardubice → Praha  0.157387917885747 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7387917885747 bps 15.739 Kbps 
Praha → Pardubice  0.172292063736693 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2292063736693 bps 17.229 Kbps 
Praha → Poděbrady  8.69550583008417 % 8.696 %   1000 bps 1000.000 Mbps   86.9550583008416 bps 86.955 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.48581665337412 % 1.486 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.8581665337412 bps 14.858 Mbps 
Praha → Public Internet  7.45639688556519 % 7.456 %   20 bps 20.000 Gbps   1.49127937711304 bps 1.491 Gbps 
Public Internet → Praha  7.96606035964631 % 7.966 %   20 bps 20.000 Gbps   1.59321207192926 bps 1.593 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.29940243084688 % 1.299 %   20 bps 20.000 Gbps   259.880486169376 bps 259.880 Mbps 
Praha → České Budějovice  5.31355297082634 % 5.314 %   20 bps 20.000 Gbps   1.06271059416527 bps 1.063 Gbps 
Brno → Zlín  2.44583505204063 % 2.446 %   10 bps 10.000 Gbps   244.583505204063 bps 244.584 Mbps 
Zlín → Brno  1.15858848534272 % 1.159 %   10 bps 10.000 Gbps   115.858848534272 bps 115.859 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.05173536966435 % 1.052 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.5173536966435 bps 10.517 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.235816071364905 % 0.236 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.35816071364905 bps 2.358 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.015988574064462 % 0.016 %   1000 bps 1000.000 Mbps   159.88574064462 bps 159.886 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  3.39305421339938 % 3.393 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   33.9305421339938 bps 33.931 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.45354863652206 % 2.454 %   10 bps 10.000 Gbps   245.354863652206 bps 245.355 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  5.65295983208976 % 5.653 %   10 bps 10.000 Gbps   565.295983208975 bps 565.296 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149720953741626 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9720953741626 bps 14.972 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.163179941221036 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3179941221035 bps 16.318 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.277830284600953 % 0.278 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.77830284600952 bps 2.778 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.68884079419648 % 1.689 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.8884079419648 bps 16.888 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.087302591045287 % 0.087 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   8.7302591045287 bps 8.730 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.0837817340669667 % 0.084 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   8.37817340669667 bps 8.378 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.533273565534091 % 0.533 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.33273565534091 bps 5.333 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.142013012477079 % 0.142 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.42013012477078 bps 1.420 Mbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   83.400109599532 bps 83.400 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Fri Feb 19 00:05:40 2021