CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2021/2/19

Average load for period: 2021/02/19 00:00:00 - 2021/02/19 23:59:59 MEZ (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2021/02/19 00:00:00 - 2021/02/19 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2021/2/19
ACONET->Brno  3.711%  Brno->ACONET  14.827%  Brno->Lednice  6.167%  Lednice->Brno  29.576%  Brno->SANET  4.623%  SANET->Brno  1.534%  Brno->Vyškov  3.496%  Vyškov->Brno  2.029%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  2.488%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.345%  České Budějovice->Plzeň  0.084e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.087e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.313%  Tábor->České Budějovice  0.126%  Brno->Jihlava  2.781%  Jihlava->Brno  1.145%  České Budějovice->Jihlava  0.172%  Jihlava->České Budějovice  0.114%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.181e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.328e-3 %  Jihlava->Telč  0.346%  Telč->Jihlava  0.470%  Hradec Králové->Liberec  3.324%  Liberec->Hradec Králové  1.164%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.206e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.284e-3 %  Děčín->Most  7.995e-3 %  Most->Děčín  1.597e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.113e-3 %  Brno->Olomouc  0.471%  Olomouc->Brno  0.161%  Hradec Králové->Olomouc  0.921%  Olomouc->Hradec Králové  0.219%  Olomouc->Ostrava  2.039%  Ostrava->Olomouc  0.093%  Olomouc->Zlín  1.011%  Zlín->Olomouc  0.618e-3 %  Brno->Ostrava  2.714%  Ostrava->Brno  2.224%  Karviná->Ostrava  0.715%  Ostrava->Karviná  2.252%  Opava->Ostrava  0.538%  Ostrava->Opava  0.756%  Ostrava->Pionier  8.456%  Pionier->Ostrava  1.266%  Hradec Králové->Pardubice  3.724%  Pardubice->Hradec Králové  0.951%  Cheb->Plzeň  0.040%  Plzeň->Cheb  0.177%  Plzeň->Praha  1.148%  Praha->Plzeň  2.016%  Plzeň->Ústí nad
Labem : DOWN Ústí nad
Labem->Plzeň : DOWN AMS-IX->Praha  20.993%  Praha->AMS-IX  0.587%  Brno->Praha  3.802%  Praha->Brno  7.820%  České Budějovice->Praha  0.902%  Praha->České Budějovice  5.498%  GÉANT2->Praha  11.105%  Praha->GÉANT2  6.965%  Hradec Králové->Praha  2.538%  Praha->Hradec Králové  6.217%  Liberec->Praha  0.157e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.157e-3 %  Praha->Pardubice  0.172e-3 %  Poděbrady->Praha  2.391%  Praha->Poděbrady  10.304%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.167%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.904%  Most->Ústí nad
Labem  3.292e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  4.302e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  5.272%  Ústí nad
Labem->Praha  2.670%  Brno->Zlín  2.025%  Zlín->Brno  0.857%  NIX.cz->Praha  2.214%  Praha->NIX.cz  1.294%  Praha->Public Internet  7.435%  Public Internet->Praha  7.735% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/02/19 00:00:00 - 2021/02/19 23:59:59 MEZ (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/02/19 00:00:00 - 2021/02/19 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  14.8274850407741 % 14.827 %   10 bps 10.000 Gbps   1.48274850407741 bps 1.483 Gbps 
ACONET → Brno  3.71149708331176 % 3.711 %   10 bps 10.000 Gbps   371.149708331176 bps 371.150 Mbps 
Brno → Lednice  6.16666727998715 % 6.167 %   1000 bps 1000.000 Mbps   61.6666727998715 bps 61.667 Mbps 
Lednice → Brno  29.5758669608796 % 29.576 %   1000 bps 1000.000 Mbps   295.758669608796 bps 295.759 Mbps 
SANET → Brno  1.53415606557921 % 1.534 %   20 bps 20.000 Gbps   306.831213115842 bps 306.831 Mbps 
Brno → SANET  4.62306857625441 % 4.623 %   20 bps 20.000 Gbps   924.613715250883 bps 924.614 Mbps 
Brno → Vyškov  3.49550052379757 % 3.496 %   1000 bps 1000.000 Mbps   34.9550052379757 bps 34.955 Mbps 
Vyškov → Brno  2.02905818458994 % 2.029 %   1000 bps 1000.000 Mbps   20.2905818458994 bps 20.291 Mbps 
Jihlava → Brno  1.14521664994264 % 1.145 %   100 bps 100.000 Gbps   1.14521664994264 bps 1.145 Gbps 
Brno → Jihlava  2.7814749912688 % 2.781 %   100 bps 100.000 Gbps   2.7814749912688 bps 2.781 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.181023377136186 % 0.181 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.81023377136186 bps 1.810 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.328236885721429 % 0.328 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.28236885721429 bps 3.282 Kbps 
Jihlava → Telč  0.346000472646694 % 0.346 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.46000472646694 bps 3.460 Mbps 
Telč → Jihlava  0.469826058499776 % 0.470 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.69826058499776 bps 4.698 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.172221128670131 % 0.172 %   20 bps 20.000 Gbps   34.4442257340261 bps 34.444 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.113884938520629 % 0.114 %   20 bps 20.000 Gbps   22.7769877041258 bps 22.777 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  1.16360446638741 % 1.164 %   20 bps 20.000 Gbps   232.720893277481 bps 232.721 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  3.32438414420584 % 3.324 %   20 bps 20.000 Gbps   664.876828841168 bps 664.877 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.206158224505332 % 0.206 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.6158224505332 bps 20.616 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.284040257073266 % 0.284 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   28.4040257073266 bps 28.404 Kbps 
Most → Děčín  1.59745598978386 % 1.597 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.9745598978386 bps 15.975 Kbps 
Děčín → Most  7.9946506938594 % 7.995 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   79.946506938594 bps 79.947 Kbps 
Plzeň → Most  0.113167291641901 % 0.113 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.13167291641901 bps 1.132 Kbps 
Most → Plzeň  0.207114974083427 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07114974083427 bps 2.071 Kbps 
Brno → Olomouc  0.47086553007586 % 0.471 %   100 bps 100.000 Gbps   470.86553007586 bps 470.866 Mbps 
Olomouc → Brno  0.160748882204933 % 0.161 %   100 bps 100.000 Gbps   160.748882204933 bps 160.749 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.920783059106654 % 0.921 %   100 bps 100.000 Gbps   920.783059106654 bps 920.783 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.219136813285857 % 0.219 %   100 bps 100.000 Gbps   219.136813285857 bps 219.137 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0933461555951196 % 0.093 %   20 bps 20.000 Gbps   18.659775948773 bps 18.660 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.03863488199129 % 2.039 %   20 bps 20.000 Gbps   401.740933602458 bps 401.741 Mbps 
Olomouc → Zlín  1.01059968608573 % 1.011 %   10 bps 10.000 Gbps   101.059968608573 bps 101.060 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.618084268355528 % 0.618 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   61.8084268355528 bps 61.808 Kbps 
Ostrava → Brno  2.22439068494833 % 2.224 %   100 bps 100.000 Gbps   2.22439068494833 bps 2.224 Gbps 
Brno → Ostrava  2.7139194161409 % 2.714 %   100 bps 100.000 Gbps   2.7139194161409 bps 2.714 Gbps 
Ostrava → Karviná  2.25225883087124 % 2.252 %   1000 bps 1000.000 Mbps   22.5225883087124 bps 22.523 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.715120648019572 % 0.715 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.15120648019571 bps 7.151 Mbps 
Ostrava → Opava  0.756307931285538 % 0.756 %   10 bps 10.000 Gbps   75.6307931285539 bps 75.631 Mbps 
Opava → Ostrava  0.538009375296491 % 0.538 %   10 bps 10.000 Gbps   53.8009375296491 bps 53.801 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.26613972828925 % 1.266 %   10 bps 10.000 Gbps   126.613972828925 bps 126.614 Mbps 
Ostrava → Pionier  8.45572415761951 % 8.456 %   10 bps 10.000 Gbps   845.572415761951 bps 845.572 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.950627888010203 % 0.951 %   10 bps 10.000 Gbps   95.0627888010203 bps 95.063 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  3.72426252577865 % 3.724 %   10 bps 10.000 Gbps   372.426252577864 bps 372.426 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0400383684327651 % 0.040 %   10 bps 10.000 Gbps   4.00383684327651 bps 4.004 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.176597736864029 % 0.177 %   10 bps 10.000 Gbps   17.6597736864029 bps 17.660 Mbps 
Praha → Plzeň  2.01594059098362 % 2.016 %   100 bps 100.000 Gbps   2.01594059098362 bps 2.016 Gbps 
Plzeň → Praha  1.14769249268708 % 1.148 %   100 bps 100.000 Gbps   1.14769249268708 bps 1.148 Gbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Plzeň → Ústí nad Labem  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Praha → AMS-IX  0.586838174629648 % 0.587 %   10 bps 10.000 Gbps   58.6838174629648 bps 58.684 Mbps 
AMS-IX → Praha  20.9925408349859 % 20.993 %   10 bps 10.000 Gbps   2.09925408349859 bps 2.099 Gbps 
Praha → Brno  7.82014192109725 % 7.820 %   100 bps 100.000 Gbps   7.82014192109725 bps 7.820 Gbps 
Brno → Praha  3.80238017894892 % 3.802 %   100 bps 100.000 Gbps   3.80238017894893 bps 3.802 Gbps 
Praha → GÉANT2  6.96455538760519 % 6.965 %   100 bps 100.000 Gbps   6.9645553876052 bps 6.965 Gbps 
GÉANT2 → Praha  11.1050968362211 % 11.105 %   100 bps 100.000 Gbps   11.1050968362211 bps 11.105 Gbps 
Praha → Hradec Králové  6.21692422697228 % 6.217 %   100 bps 100.000 Gbps   6.21692422697228 bps 6.217 Gbps 
Hradec Králové → Praha  2.53846413916723 % 2.538 %   100 bps 100.000 Gbps   2.53846413916723 bps 2.538 Gbps 
Liberec → Praha  0.157311492208249 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7311492208249 bps 15.731 Kbps 
Praha → Liberec  0.172273510506208 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2273510506208 bps 17.227 Kbps 
NIX.cz → Praha  2.21413328403103 % 2.214 %   400 bps 400.000 Gbps   8.85653313612413 bps 8.857 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.29383549701493 % 1.294 %   400 bps 400.000 Gbps   5.1753419880597 bps 5.175 Gbps 
Praha → Pardubice  0.172414491992699 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.24144919927 bps 17.241 Kbps 
Pardubice → Praha  0.157495281675098 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7495281675097 bps 15.750 Kbps 
Poděbrady → Praha  2.39082761830836 % 2.391 %   1000 bps 1000.000 Mbps   23.9082761830836 bps 23.908 Mbps 
Praha → Poděbrady  10.3037120955777 % 10.304 %   1000 bps 1000.000 Mbps   103.037120955777 bps 103.037 Mbps 
Public Internet → Praha  7.73548111166061 % 7.735 %   20 bps 20.000 Gbps   1.54709622233212 bps 1.547 Gbps 
Praha → Public Internet  7.43454574717692 % 7.435 %   20 bps 20.000 Gbps   1.48690914943538 bps 1.487 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.902474668632312 % 0.902 %   20 bps 20.000 Gbps   180.494933726462 bps 180.495 Mbps 
Praha → České Budějovice  5.49828655558219 % 5.498 %   20 bps 20.000 Gbps   1.09965731111644 bps 1.100 Gbps 
Brno → Zlín  2.02547173316537 % 2.025 %   10 bps 10.000 Gbps   202.547173316537 bps 202.547 Mbps 
Zlín → Brno  0.857469973522187 % 0.857 %   10 bps 10.000 Gbps   85.7469973522187 bps 85.747 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.904224788509135 % 0.904 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.04224788509135 bps 9.042 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.167494532620441 % 0.167 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.67494532620441 bps 1.675 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  4.30167873814745 % 4.302 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   43.0167873814745 bps 43.017 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  3.29183472538546 % 3.292 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   32.9183472538546 bps 32.918 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  5.27163035137687 % 5.272 %   10 bps 10.000 Gbps   527.163035137687 bps 527.163 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.66967299143291 % 2.670 %   10 bps 10.000 Gbps   266.967299143291 bps 266.967 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163177659013883 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3177659013883 bps 16.318 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.149724137957614 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9724137957614 bps 14.972 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  2.48840355998052 % 2.488 %   1000 bps 1000.000 Mbps   24.8840355998052 bps 24.884 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.344619871953581 % 0.345 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.44619871953581 bps 3.446 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.0837856302523957 % 0.084 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   8.37856302523956 bps 8.379 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.0873855897793789 % 0.087 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   8.73855897793789 bps 8.739 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.31308968046133 % 0.313 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.1308968046133 bps 3.131 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.126198569353436 % 0.126 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.26198569353436 bps 1.262 Mbps 
Summary  empty NA   2.944 bps 2.944 Tbps   80.6078145064534 bps 80.608 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Sat Feb 20 00:05:50 2021