CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2021/2/20

Average load for period: 2021/02/20 00:00:00 - 2021/02/20 23:59:59 MEZ (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2021/02/20 00:00:00 - 2021/02/20 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2021/2/20
ACONET->Brno  3.014%  Brno->ACONET  10.438%  Brno->Lednice  8.625%  Lednice->Brno  30.661%  Brno->SANET  3.306%  SANET->Brno  1.232%  Brno->Vyškov  0.609%  Vyškov->Brno  0.870%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.054%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.232%  České Budějovice->Plzeň  0.084e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.087e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.264%  Tábor->České Budějovice  0.057%  Brno->Jihlava  1.827%  Jihlava->Brno  2.273%  České Budějovice->Jihlava  0.757%  Jihlava->České Budějovice  0.043%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.236e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.318e-3 %  Jihlava->Telč  0.152%  Telč->Jihlava  0.040%  Hradec Králové->Liberec  2.525%  Liberec->Hradec Králové  1.079%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.169e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.169e-3 %  Děčín->Most  0.260e-3 %  Most->Děčín  0.376e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.113e-3 %  Brno->Olomouc  0.274%  Olomouc->Brno  0.088%  Hradec Králové->Olomouc  0.573%  Olomouc->Hradec Králové  0.128%  Olomouc->Ostrava  2.035%  Ostrava->Olomouc  0.050%  Olomouc->Zlín  0.524%  Zlín->Olomouc  0.223e-3 %  Brno->Ostrava  2.722%  Ostrava->Brno  1.727%  Karviná->Ostrava  0.474%  Ostrava->Karviná  1.847%  Opava->Ostrava  0.295%  Ostrava->Opava  0.549%  Ostrava->Pionier  4.486%  Pionier->Ostrava  0.985%  Hradec Králové->Pardubice  2.277%  Pardubice->Hradec Králové  0.584%  Cheb->Plzeň  0.023%  Plzeň->Cheb  0.114%  Plzeň->Praha  0.602%  Praha->Plzeň  1.287%  Plzeň->Ústí nad
Labem : DOWN Ústí nad
Labem->Plzeň : DOWN AMS-IX->Praha  15.314%  Praha->AMS-IX  0.551%  Brno->Praha  3.230%  Praha->Brno  5.865%  České Budějovice->Praha  0.711%  Praha->České Budějovice  5.894%  GÉANT2->Praha  10.569%  Praha->GÉANT2  11.249%  Hradec Králové->Praha  1.517%  Praha->Hradec Králové  3.924%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.158e-3 %  Praha->Pardubice  0.173e-3 %  Poděbrady->Praha  2.119%  Praha->Poděbrady  9.206%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.090%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.675%  Most->Ústí nad
Labem  3.102e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  4.039e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  4.330%  Ústí nad
Labem->Praha  2.441%  Brno->Zlín  1.121%  Zlín->Brno  0.611%  NIX.cz->Praha  1.566%  Praha->NIX.cz  0.812%  Praha->Public Internet  6.267%  Public Internet->Praha  5.836% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/02/20 00:00:00 - 2021/02/20 23:59:59 MEZ (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/02/20 00:00:00 - 2021/02/20 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  3.01355169436928 % 3.014 %   10 bps 10.000 Gbps   301.355169436927 bps 301.355 Mbps 
Brno → ACONET  10.4378636710879 % 10.438 %   10 bps 10.000 Gbps   1.04378636710879 bps 1.044 Gbps 
Lednice → Brno  30.6614162728737 % 30.661 %   1000 bps 1000.000 Mbps   306.614162728737 bps 306.614 Mbps 
Brno → Lednice  8.62528523264666 % 8.625 %   1000 bps 1000.000 Mbps   86.2528523264666 bps 86.253 Mbps 
SANET → Brno  1.23189413873416 % 1.232 %   20 bps 20.000 Gbps   246.378827746832 bps 246.379 Mbps 
Brno → SANET  3.30614303811529 % 3.306 %   20 bps 20.000 Gbps   661.22860762306 bps 661.229 Mbps 
Brno → Vyškov  0.608583972232622 % 0.609 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.08583972232622 bps 6.086 Mbps 
Vyškov → Brno  0.869636657111751 % 0.870 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.69636657111751 bps 8.696 Mbps 
Brno → Jihlava  1.82686904777756 % 1.827 %   100 bps 100.000 Gbps   1.82686904777756 bps 1.827 Gbps 
Jihlava → Brno  2.27261595172859 % 2.273 %   100 bps 100.000 Gbps   2.27261595172859 bps 2.273 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.235789321081083 % 0.236 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.35789321081083 bps 2.358 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.318222021742225 % 0.318 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.18222021742225 bps 3.182 Kbps 
Telč → Jihlava  0.0401097674036987 % 0.040 %   1000 bps 1000.000 Mbps   401.097674036987 bps 401.098 Kbps 
Jihlava → Telč  0.152120602767985 % 0.152 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.52120602767985 bps 1.521 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.043094992743912 % 0.043 %   20 bps 20.000 Gbps   8.61899854878241 bps 8.619 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.757257609326473 % 0.757 %   20 bps 20.000 Gbps   151.451521865295 bps 151.452 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  1.07888257630823 % 1.079 %   20 bps 20.000 Gbps   215.776515261647 bps 215.777 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.52534413784577 % 2.525 %   20 bps 20.000 Gbps   505.068827569153 bps 505.069 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.169078934209241 % 0.169 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.9078934209241 bps 16.908 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.169275482638842 % 0.169 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.9275482638842 bps 16.928 Kbps 
Děčín → Most  0.259713754572899 % 0.260 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.59713754572899 bps 2.597 Kbps 
Most → Děčín  0.37581785443237 % 0.376 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.7581785443237 bps 3.758 Kbps 
Plzeň → Most  0.112846036916004 % 0.113 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.12846036916003 bps 1.128 Kbps 
Most → Plzeň  0.207354941774061 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07354941774061 bps 2.074 Kbps 
Brno → Olomouc  0.274304045966354 % 0.274 %   100 bps 100.000 Gbps   274.304045966354 bps 274.304 Mbps 
Olomouc → Brno  0.0883602650519106 % 0.088 %   100 bps 100.000 Gbps   88.3602650519105 bps 88.360 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.572502632576129 % 0.573 %   100 bps 100.000 Gbps   572.502632576129 bps 572.503 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.128174804061273 % 0.128 %   100 bps 100.000 Gbps   128.174804061273 bps 128.175 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.03498346756609 % 2.035 %   20 bps 20.000 Gbps   395.437707160289 bps 395.438 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0501484348070102 % 0.050 %   20 bps 20.000 Gbps   9.97007057792103 bps 9.970 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.223395645624164 % 0.223 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   22.3395645624164 bps 22.340 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.524071659018911 % 0.524 %   10 bps 10.000 Gbps   52.4071659018911 bps 52.407 Mbps 
Brno → Ostrava  2.72170282433347 % 2.722 %   100 bps 100.000 Gbps   2.72170282433347 bps 2.722 Gbps 
Ostrava → Brno  1.72699822697746 % 1.727 %   100 bps 100.000 Gbps   1.72699822697746 bps 1.727 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.474299707186747 % 0.474 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.74299707186747 bps 4.743 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.84669124700309 % 1.847 %   1000 bps 1000.000 Mbps   18.4669124700309 bps 18.467 Mbps 
Ostrava → Opava  0.549301628162834 % 0.549 %   10 bps 10.000 Gbps   54.9301628162834 bps 54.930 Mbps 
Opava → Ostrava  0.2952013674103 % 0.295 %   10 bps 10.000 Gbps   29.52013674103 bps 29.520 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.985012754123534 % 0.985 %   10 bps 10.000 Gbps   98.5012754123535 bps 98.501 Mbps 
Ostrava → Pionier  4.48563342418417 % 4.486 %   10 bps 10.000 Gbps   448.563342418417 bps 448.563 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.583848109327401 % 0.584 %   10 bps 10.000 Gbps   58.3848109327401 bps 58.385 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  2.27676264968339 % 2.277 %   10 bps 10.000 Gbps   227.676264968339 bps 227.676 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.114167290165435 % 0.114 %   10 bps 10.000 Gbps   11.4167290165435 bps 11.417 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0229493147631389 % 0.023 %   10 bps 10.000 Gbps   2.29493147631389 bps 2.295 Mbps 
Praha → Plzeň  1.28687008316093 % 1.287 %   100 bps 100.000 Gbps   1.28687008316093 bps 1.287 Gbps 
Plzeň → Praha  0.601835141317976 % 0.602 %   100 bps 100.000 Gbps   601.835141317976 bps 601.835 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Plzeň → Ústí nad Labem  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
AMS-IX → Praha  15.3142350315134 % 15.314 %   10 bps 10.000 Gbps   1.53142350315135 bps 1.531 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.551297573004304 % 0.551 %   10 bps 10.000 Gbps   55.1297573004303 bps 55.130 Mbps 
Brno → Praha  3.22963758945372 % 3.230 %   100 bps 100.000 Gbps   3.22963758945372 bps 3.230 Gbps 
Praha → Brno  5.86526759842853 % 5.865 %   100 bps 100.000 Gbps   5.86526759842853 bps 5.865 Gbps 
Praha → GÉANT2  11.2487637578044 % 11.249 %   100 bps 100.000 Gbps   11.2487637578044 bps 11.249 Gbps 
GÉANT2 → Praha  10.5688905358612 % 10.569 %   100 bps 100.000 Gbps   10.5688905358611 bps 10.569 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.5165469452657 % 1.517 %   100 bps 100.000 Gbps   1.51654694526569 bps 1.517 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.92401932534899 % 3.924 %   100 bps 100.000 Gbps   3.92401932534899 bps 3.924 Gbps 
Liberec → Praha  0.157645049445581 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7645049445581 bps 15.765 Kbps 
Praha → Liberec  0.172498061994044 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2498061994044 bps 17.250 Kbps 
NIX.cz → Praha  1.56553732961104 % 1.566 %   400 bps 400.000 Gbps   6.26214931844417 bps 6.262 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.811977811313077 % 0.812 %   400 bps 400.000 Gbps   3.24791124525231 bps 3.248 Gbps 
Pardubice → Praha  0.157699460414374 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7699460414374 bps 15.770 Kbps 
Praha → Pardubice  0.172891265601108 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2891265601108 bps 17.289 Kbps 
Praha → Poděbrady  9.20581374651239 % 9.206 %   1000 bps 1000.000 Mbps   92.0581374651239 bps 92.058 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.11907123042924 % 2.119 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.1907123042924 bps 21.191 Mbps 
Public Internet → Praha  5.83638027535402 % 5.836 %   20 bps 20.000 Gbps   1.1672760550708 bps 1.167 Gbps 
Praha → Public Internet  6.26745801067449 % 6.267 %   20 bps 20.000 Gbps   1.2534916021349 bps 1.253 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.711411484791113 % 0.711 %   20 bps 20.000 Gbps   142.282296958223 bps 142.282 Mbps 
Praha → České Budějovice  5.89355643535626 % 5.894 %   20 bps 20.000 Gbps   1.17871128707125 bps 1.179 Gbps 
Zlín → Brno  0.611398378954535 % 0.611 %   10 bps 10.000 Gbps   61.1398378954535 bps 61.140 Mbps 
Brno → Zlín  1.12127111476946 % 1.121 %   10 bps 10.000 Gbps   112.127111476946 bps 112.127 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.0901063735791653 % 0.090 %   1000 bps 1000.000 Mbps   901.063735791653 bps 901.064 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.674976791785811 % 0.675 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.74976791785811 bps 6.750 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  3.10186959552568 % 3.102 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   31.0186959552568 bps 31.019 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  4.0392926910288 % 4.039 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   40.392926910288 bps 40.393 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.33004414181876 % 4.330 %   10 bps 10.000 Gbps   433.004414181876 bps 433.004 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.44134570716583 % 2.441 %   10 bps 10.000 Gbps   244.134570716583 bps 244.135 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163152107080458 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3152107080458 bps 16.315 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.149739884917171 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9739884917171 bps 14.974 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.232040085047457 % 0.232 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.32040085047457 bps 2.320 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.05403536927291 % 1.054 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.5403536927291 bps 10.540 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.0837526148096306 % 0.084 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   8.37526148096306 bps 8.375 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.0873243194379584 % 0.087 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   8.73243194379584 bps 8.732 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.0572021216841454 % 0.057 %   1000 bps 1000.000 Mbps   572.021216841453 bps 572.021 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.263661128762819 % 0.264 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.63661128762819 bps 2.637 Mbps 
Summary  empty NA   2.944 bps 2.944 Tbps   68.6349148647588 bps 68.635 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Sun Feb 21 00:06:15 2021