CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2021/2/21

Average load for period: 2021/02/21 00:00:00 - 2021/02/21 23:59:59 MEZ (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2021/02/21 00:00:00 - 2021/02/21 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2021/2/21
ACONET->Brno  2.873%  Brno->ACONET  11.093%  Brno->Lednice  8.794%  Lednice->Brno  31.601%  Brno->SANET  3.466%  SANET->Brno  1.299%  Brno->Vyškov  0.659%  Vyškov->Brno  0.821%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.050%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.145%  České Budějovice->Plzeň  0.084e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.087e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.409%  Tábor->České Budějovice  0.101%  Brno->Jihlava  2.279%  Jihlava->Brno  1.505%  České Budějovice->Jihlava  0.771%  Jihlava->České Budějovice  0.103%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.203e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.318e-3 %  Jihlava->Telč  0.217%  Telč->Jihlava  0.031%  Hradec Králové->Liberec  3.035%  Liberec->Hradec Králové  1.353%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.155e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.165e-3 %  Děčín->Most  0.259e-3 %  Most->Děčín  0.376e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.112e-3 %  Brno->Olomouc  0.260%  Olomouc->Brno  0.095%  Hradec Králové->Olomouc  0.649%  Olomouc->Hradec Králové  0.185%  Olomouc->Ostrava  2.686%  Ostrava->Olomouc  0.225%  Olomouc->Zlín  0.525%  Zlín->Olomouc  0.229e-3 %  Brno->Ostrava  2.316%  Ostrava->Brno  1.835%  Karviná->Ostrava  0.677%  Ostrava->Karviná  3.159%  Opava->Ostrava  0.348%  Ostrava->Opava  0.477%  Ostrava->Pionier  5.308%  Pionier->Ostrava  0.851%  Hradec Králové->Pardubice  2.400%  Pardubice->Hradec Králové  0.579%  Cheb->Plzeň  0.019%  Plzeň->Cheb  0.183%  Plzeň->Praha  0.671%  Praha->Plzeň  2.320%  Plzeň->Ústí nad
Labem : DOWN Ústí nad
Labem->Plzeň : DOWN AMS-IX->Praha  16.355%  Praha->AMS-IX  0.588%  Brno->Praha  2.921%  Praha->Brno  5.573%  České Budějovice->Praha  0.679%  Praha->České Budějovice  5.687%  GÉANT2->Praha  7.180%  Praha->GÉANT2  6.856%  Hradec Králové->Praha  2.002%  Praha->Hradec Králové  4.827%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.157e-3 %  Praha->Pardubice  0.172e-3 %  Poděbrady->Praha  2.581%  Praha->Poděbrady  7.745%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.091%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.878%  Most->Ústí nad
Labem  2.969e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  1.322e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  3.560%  Ústí nad
Labem->Praha  1.980%  Brno->Zlín  1.181%  Zlín->Brno  0.670%  NIX.cz->Praha  1.561%  Praha->NIX.cz  0.792%  Praha->Public Internet  5.833%  Public Internet->Praha  5.792% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/02/21 00:00:00 - 2021/02/21 23:59:59 MEZ (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/02/21 00:00:00 - 2021/02/21 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  2.872683918643 % 2.873 %   10 bps 10.000 Gbps   287.2683918643 bps 287.268 Mbps 
Brno → ACONET  11.0926993756537 % 11.093 %   10 bps 10.000 Gbps   1.10926993756537 bps 1.109 Gbps 
Brno → Lednice  8.79364855296489 % 8.794 %   1000 bps 1000.000 Mbps   87.9364855296488 bps 87.936 Mbps 
Lednice → Brno  31.6009458828676 % 31.601 %   1000 bps 1000.000 Mbps   316.009458828677 bps 316.009 Mbps 
Brno → SANET  3.46586598915221 % 3.466 %   20 bps 20.000 Gbps   693.173197830442 bps 693.173 Mbps 
SANET → Brno  1.29885555186621 % 1.299 %   20 bps 20.000 Gbps   259.771110373243 bps 259.771 Mbps 
Brno → Vyškov  0.659265762964754 % 0.659 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.59265762964755 bps 6.593 Mbps 
Vyškov → Brno  0.82128166784273 % 0.821 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.21281667842729 bps 8.213 Mbps 
Jihlava → Brno  1.50473458360587 % 1.505 %   100 bps 100.000 Gbps   1.50473458360587 bps 1.505 Gbps 
Brno → Jihlava  2.27868916475499 % 2.279 %   100 bps 100.000 Gbps   2.27868916475499 bps 2.279 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.203066091070951 % 0.203 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.03066091070952 bps 2.031 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.317538702206127 % 0.318 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.17538702206127 bps 3.175 Kbps 
Jihlava → Telč  0.216631510282044 % 0.217 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.16631510282044 bps 2.166 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0305249748036496 % 0.031 %   1000 bps 1000.000 Mbps   305.249748036496 bps 305.250 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.103124099538823 % 0.103 %   20 bps 20.000 Gbps   20.6248199077645 bps 20.625 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.770620707790575 % 0.771 %   20 bps 20.000 Gbps   154.124141558115 bps 154.124 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  3.03523410849378 % 3.035 %   20 bps 20.000 Gbps   607.046821698756 bps 607.047 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  1.35312866224983 % 1.353 %   20 bps 20.000 Gbps   270.625732449967 bps 270.626 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.155284340094372 % 0.155 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.5284340094372 bps 15.528 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.165254807298197 % 0.165 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.5254807298197 bps 16.525 Kbps 
Most → Děčín  0.375822652713304 % 0.376 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.75822652713304 bps 3.758 Kbps 
Děčín → Most  0.259143513819984 % 0.259 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.59143513819984 bps 2.591 Kbps 
Plzeň → Most  0.111932909509163 % 0.112 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.11932909509163 bps 1.119 Kbps 
Most → Plzeň  0.207006620914744 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07006620914744 bps 2.070 Kbps 
Olomouc → Brno  0.0950956615879297 % 0.095 %   100 bps 100.000 Gbps   95.0956615879297 bps 95.096 Mbps 
Brno → Olomouc  0.260414341683091 % 0.260 %   100 bps 100.000 Gbps   260.414341683091 bps 260.414 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.185264930198628 % 0.185 %   100 bps 100.000 Gbps   185.264930198628 bps 185.265 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.648587001989144 % 0.649 %   100 bps 100.000 Gbps   648.587001989144 bps 648.587 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.68642591542699 % 2.686 %   20 bps 20.000 Gbps   530.211794372954 bps 530.212 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.22481274129778 % 0.225 %   20 bps 20.000 Gbps   44.8948529995968 bps 44.895 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.229012742276599 % 0.229 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   22.9012742276599 bps 22.901 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.525383936093193 % 0.525 %   10 bps 10.000 Gbps   52.5383936093193 bps 52.538 Mbps 
Ostrava → Brno  1.83532101282616 % 1.835 %   100 bps 100.000 Gbps   1.83532101282617 bps 1.835 Gbps 
Brno → Ostrava  2.31599669886921 % 2.316 %   100 bps 100.000 Gbps   2.31599669886921 bps 2.316 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.676735344528852 % 0.677 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.76735344528852 bps 6.767 Mbps 
Ostrava → Karviná  3.15863760337785 % 3.159 %   1000 bps 1000.000 Mbps   31.5863760337784 bps 31.586 Mbps 
Opava → Ostrava  0.348426486131244 % 0.348 %   10 bps 10.000 Gbps   34.8426486131244 bps 34.843 Mbps 
Ostrava → Opava  0.477217698320278 % 0.477 %   10 bps 10.000 Gbps   47.7217698320278 bps 47.722 Mbps 
Ostrava → Pionier  5.30803778991773 % 5.308 %   10 bps 10.000 Gbps   530.803778991773 bps 530.804 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.851154980549674 % 0.851 %   10 bps 10.000 Gbps   85.1154980549673 bps 85.115 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.579377296353059 % 0.579 %   10 bps 10.000 Gbps   57.9377296353059 bps 57.938 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  2.39997904230951 % 2.400 %   10 bps 10.000 Gbps   239.997904230951 bps 239.998 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0185595045818418 % 0.019 %   10 bps 10.000 Gbps   1.85595045818418 bps 1.856 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.183100737813851 % 0.183 %   10 bps 10.000 Gbps   18.3100737813851 bps 18.310 Mbps 
Praha → Plzeň  2.31950823654065 % 2.320 %   100 bps 100.000 Gbps   2.31950823654065 bps 2.320 Gbps 
Plzeň → Praha  0.671405984966715 % 0.671 %   100 bps 100.000 Gbps   671.405984966715 bps 671.406 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Plzeň → Ústí nad Labem  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
AMS-IX → Praha  16.3548811254019 % 16.355 %   10 bps 10.000 Gbps   1.63548811254019 bps 1.635 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.58847446676805 % 0.588 %   10 bps 10.000 Gbps   58.847446676805 bps 58.847 Mbps 
Praha → Brno  5.57319294060491 % 5.573 %   100 bps 100.000 Gbps   5.57319294060491 bps 5.573 Gbps 
Brno → Praha  2.92110790315469 % 2.921 %   100 bps 100.000 Gbps   2.92110790315469 bps 2.921 Gbps 
GÉANT2 → Praha  7.18021471409437 % 7.180 %   100 bps 100.000 Gbps   7.18021471409438 bps 7.180 Gbps 
Praha → GÉANT2  6.85589132671365 % 6.856 %   100 bps 100.000 Gbps   6.85589132671366 bps 6.856 Gbps 
Praha → Hradec Králové  4.82685814945845 % 4.827 %   100 bps 100.000 Gbps   4.82685814945845 bps 4.827 Gbps 
Hradec Králové → Praha  2.00201607366071 % 2.002 %   100 bps 100.000 Gbps   2.0020160736607 bps 2.002 Gbps 
Liberec → Praha  0.157550241599838 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7550241599838 bps 15.755 Kbps 
Praha → Liberec  0.171982093530207 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.1982093530207 bps 17.198 Kbps 
Praha → NIX.cz  0.792434966230286 % 0.792 %   400 bps 400.000 Gbps   3.16855505421231 bps 3.169 Gbps 
NIX.cz → Praha  1.56069753175516 % 1.561 %   400 bps 400.000 Gbps   6.23998547524332 bps 6.240 Gbps 
Praha → Pardubice  0.172287493169126 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2287493169126 bps 17.229 Kbps 
Pardubice → Praha  0.157362588985218 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7362588985218 bps 15.736 Kbps 
Poděbrady → Praha  2.58087708374276 % 2.581 %   1000 bps 1000.000 Mbps   25.8087708374276 bps 25.809 Mbps 
Praha → Poděbrady  7.74465218407093 % 7.745 %   1000 bps 1000.000 Mbps   77.4465218407094 bps 77.447 Mbps 
Praha → Public Internet  5.83346403205839 % 5.833 %   20 bps 20.000 Gbps   1.16669280641168 bps 1.167 Gbps 
Public Internet → Praha  5.79174742261127 % 5.792 %   20 bps 20.000 Gbps   1.15834948452225 bps 1.158 Gbps 
Praha → České Budějovice  5.68718980163998 % 5.687 %   20 bps 20.000 Gbps   1.137437960328 bps 1.137 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.678746251082534 % 0.679 %   20 bps 20.000 Gbps   135.749250216507 bps 135.749 Mbps 
Zlín → Brno  0.669971990145553 % 0.670 %   10 bps 10.000 Gbps   66.9971990145553 bps 66.997 Mbps 
Brno → Zlín  1.18068328766993 % 1.181 %   10 bps 10.000 Gbps   118.068328766993 bps 118.068 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.878031836423608 % 0.878 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.78031836423609 bps 8.780 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.0905768151211279 % 0.091 %   1000 bps 1000.000 Mbps   905.768151211279 bps 905.768 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  2.96903242229399 % 2.969 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   29.6903242229399 bps 29.690 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  1.32235643148457 % 1.322 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.2235643148457 bps 13.224 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.98004112237673 % 1.980 %   10 bps 10.000 Gbps   198.004112237673 bps 198.004 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  3.56023446093493 % 3.560 %   10 bps 10.000 Gbps   356.023446093493 bps 356.023 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149736682251673 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9736682251673 bps 14.974 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.163214921942246 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3214921942246 bps 16.321 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.144716409883049 % 0.145 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.44716409883049 bps 1.447 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.04974918455328 % 1.050 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.4974918455328 bps 10.497 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.0873392334928347 % 0.087 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   8.73392334928347 bps 8.734 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.0837543147620329 % 0.084 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   8.3754314762033 bps 8.375 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.101327112060943 % 0.101 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.01327112060943 bps 1.013 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.409006230439585 % 0.409 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.09006230439586 bps 4.090 Mbps 
Summary  empty NA   2.944 bps 2.944 Tbps   62.5504249672992 bps 62.550 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Feb 22 00:05:41 2021