CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2021/2/22

Average load for period: 2021/02/22 00:00:00 - 2021/02/22 23:59:59 MEWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2021/02/22 00:00:00 - 2021/02/22 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2021/2/22
ACONET->Brno  4.791%  Brno->ACONET  17.556%  Brno->Lednice  7.781%  Lednice->Brno  28.597%  Brno->SANET  4.811%  SANET->Brno  1.777%  Brno->Vyškov  4.702%  Vyškov->Brno  1.016%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.566%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.354%  České Budějovice->Plzeň  0.084e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.087e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.444%  Tábor->České Budějovice  0.133%  Brno->Jihlava  2.575%  Jihlava->Brno  1.594%  České Budějovice->Jihlava  0.274%  Jihlava->České Budějovice  0.111%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.181e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.328e-3 %  Jihlava->Telč  0.454%  Telč->Jihlava  0.066%  Hradec Králové->Liberec  4.120%  Liberec->Hradec Králové  1.545%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.305e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.208e-3 %  Děčín->Most  0.260e-3 %  Most->Děčín  0.376e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.111e-3 %  Brno->Olomouc  0.528%  Olomouc->Brno  0.224%  Hradec Králové->Olomouc  1.166%  Olomouc->Hradec Králové  0.416%  Olomouc->Ostrava  4.260%  Ostrava->Olomouc  0.206%  Olomouc->Zlín  1.210%  Zlín->Olomouc  0.559e-3 %  Brno->Ostrava  3.524%  Ostrava->Brno  2.487%  Karviná->Ostrava  0.970%  Ostrava->Karviná  2.596%  Opava->Ostrava  0.546%  Ostrava->Opava  0.953%  Ostrava->Pionier  8.310%  Pionier->Ostrava  1.116%  Hradec Králové->Pardubice  4.841%  Pardubice->Hradec Králové  1.172%  Cheb->Plzeň  0.073%  Plzeň->Cheb  0.145%  Plzeň->Praha  1.628%  Praha->Plzeň  2.701%  Plzeň->Ústí nad
Labem : DOWN Ústí nad
Labem->Plzeň : DOWN AMS-IX->Praha  21.662%  Praha->AMS-IX  0.703%  Brno->Praha  3.934%  Praha->Brno  8.206%  České Budějovice->Praha  1.344%  Praha->České Budějovice  5.531%  GÉANT2->Praha  8.413%  Praha->GÉANT2  6.187%  Hradec Králové->Praha  1.858%  Praha->Hradec Králové  5.823%  Liberec->Praha  0.157e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.157e-3 %  Praha->Pardubice  0.172e-3 %  Poděbrady->Praha  3.070%  Praha->Poděbrady  10.217%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.398%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.274%  Most->Ústí nad
Labem  4.703e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.036%  Praha->Ústí nad
Labem  5.494%  Ústí nad
Labem->Praha  4.193%  Brno->Zlín  2.396%  Zlín->Brno  1.281%  NIX.cz->Praha  2.396%  Praha->NIX.cz  1.425%  Praha->Public Internet  6.185%  Public Internet->Praha  8.018% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/02/22 00:00:00 - 2021/02/22 23:59:59 MEWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/02/22 00:00:00 - 2021/02/22 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  4.79108811417047 % 4.791 %   10 bps 10.000 Gbps   479.108811417047 bps 479.109 Mbps 
Brno → ACONET  17.5563654346513 % 17.556 %   10 bps 10.000 Gbps   1.75563654346513 bps 1.756 Gbps 
Brno → Lednice  7.78118807269762 % 7.781 %   1000 bps 1000.000 Mbps   77.8118807269762 bps 77.812 Mbps 
Lednice → Brno  28.5966187660109 % 28.597 %   1000 bps 1000.000 Mbps   285.966187660109 bps 285.966 Mbps 
Brno → SANET  4.81117153415036 % 4.811 %   20 bps 20.000 Gbps   962.234306830073 bps 962.234 Mbps 
SANET → Brno  1.77674202151189 % 1.777 %   20 bps 20.000 Gbps   355.348404302377 bps 355.348 Mbps 
Brno → Vyškov  4.70185733207606 % 4.702 %   1000 bps 1000.000 Mbps   47.0185733207607 bps 47.019 Mbps 
Vyškov → Brno  1.01596937057495 % 1.016 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.1596937057495 bps 10.160 Mbps 
Jihlava → Brno  1.59407585377227 % 1.594 %   100 bps 100.000 Gbps   1.59407585377227 bps 1.594 Gbps 
Brno → Jihlava  2.57523182088411 % 2.575 %   100 bps 100.000 Gbps   2.57523182088411 bps 2.575 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.328123129104052 % 0.328 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.28123129104052 bps 3.281 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.181185602483111 % 0.181 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.81185602483111 bps 1.812 Kbps 
Telč → Jihlava  0.0662778983465586 % 0.066 %   1000 bps 1000.000 Mbps   662.778983465586 bps 662.779 Kbps 
Jihlava → Telč  0.453817546738913 % 0.454 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.53817546738912 bps 4.538 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.110753572478727 % 0.111 %   20 bps 20.000 Gbps   22.1507144957453 bps 22.151 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.274137709606506 % 0.274 %   20 bps 20.000 Gbps   54.8275419213011 bps 54.828 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  4.12034453813483 % 4.120 %   20 bps 20.000 Gbps   824.068907626966 bps 824.069 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  1.54452499461533 % 1.545 %   20 bps 20.000 Gbps   308.904998923066 bps 308.905 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.305252496262284 % 0.305 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   30.5252496262284 bps 30.525 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.208063891956511 % 0.208 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.8063891956511 bps 20.806 Kbps 
Most → Děčín  0.376399848920997 % 0.376 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.76399848920997 bps 3.764 Kbps 
Děčín → Most  0.259598433754759 % 0.260 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.59598433754759 bps 2.596 Kbps 
Plzeň → Most  0.111282476910394 % 0.111 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.11282476910394 bps 1.113 Kbps 
Most → Plzeň  0.207325782915222 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07325782915222 bps 2.073 Kbps 
Olomouc → Brno  0.224132041761802 % 0.224 %   100 bps 100.000 Gbps   224.132041761802 bps 224.132 Mbps 
Brno → Olomouc  0.528128079446984 % 0.528 %   100 bps 100.000 Gbps   528.128079446985 bps 528.128 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.16599424368291 % 1.166 %   100 bps 100.000 Gbps   1.16599424368291 bps 1.166 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.416415514452507 % 0.416 %   100 bps 100.000 Gbps   416.415514452507 bps 416.416 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.206021057839949 % 0.206 %   20 bps 20.000 Gbps   41.1786540906409 bps 41.179 Mbps 
Olomouc → Ostrava  4.25979649502331 % 4.260 %   20 bps 20.000 Gbps   851.95641696543 bps 851.956 Mbps 
Olomouc → Zlín  1.21021825073346 % 1.210 %   10 bps 10.000 Gbps   121.021825073346 bps 121.022 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.558636786382688 % 0.559 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   55.8636786382687 bps 55.864 Kbps 
Ostrava → Brno  2.48703344124415 % 2.487 %   100 bps 100.000 Gbps   2.48703344124415 bps 2.487 Gbps 
Brno → Ostrava  3.52357729659337 % 3.524 %   100 bps 100.000 Gbps   3.52357729659336 bps 3.524 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.970471283304454 % 0.970 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.70471283304454 bps 9.705 Mbps 
Ostrava → Karviná  2.59605834159338 % 2.596 %   1000 bps 1000.000 Mbps   25.9605834159338 bps 25.961 Mbps 
Ostrava → Opava  0.95291593404519 % 0.953 %   10 bps 10.000 Gbps   95.291593404519 bps 95.292 Mbps 
Opava → Ostrava  0.546189398949512 % 0.546 %   10 bps 10.000 Gbps   54.6189398949512 bps 54.619 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.11578100223771 % 1.116 %   10 bps 10.000 Gbps   111.578100223771 bps 111.578 Mbps 
Ostrava → Pionier  8.30971537515807 % 8.310 %   10 bps 10.000 Gbps   830.971537515807 bps 830.972 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  4.84123231605728 % 4.841 %   10 bps 10.000 Gbps   484.123231605728 bps 484.123 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  1.17226125848554 % 1.172 %   10 bps 10.000 Gbps   117.226125848554 bps 117.226 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0732783965487724 % 0.073 %   10 bps 10.000 Gbps   7.32783965487724 bps 7.328 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.145013606780122 % 0.145 %   10 bps 10.000 Gbps   14.5013606780122 bps 14.501 Mbps 
Plzeň → Praha  1.62849018054171 % 1.628 %   100 bps 100.000 Gbps   1.62849018054171 bps 1.628 Gbps 
Praha → Plzeň  2.70107019430513 % 2.701 %   100 bps 100.000 Gbps   2.70107019430513 bps 2.701 Gbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Plzeň → Ústí nad Labem  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
AMS-IX → Praha  21.6618224526042 % 21.662 %   10 bps 10.000 Gbps   2.16618224526042 bps 2.166 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.703314124276007 % 0.703 %   10 bps 10.000 Gbps   70.3314124276007 bps 70.331 Mbps 
Praha → Brno  8.20587919462099 % 8.206 %   100 bps 100.000 Gbps   8.205879194621 bps 8.206 Gbps 
Brno → Praha  3.93449799155683 % 3.934 %   100 bps 100.000 Gbps   3.93449799155682 bps 3.934 Gbps 
Praha → GÉANT2  6.18691569470993 % 6.187 %   100 bps 100.000 Gbps   6.18691569470993 bps 6.187 Gbps 
GÉANT2 → Praha  8.41268111100016 % 8.413 %   100 bps 100.000 Gbps   8.41268111100015 bps 8.413 Gbps 
Praha → Hradec Králové  5.82279418411907 % 5.823 %   100 bps 100.000 Gbps   5.82279418411907 bps 5.823 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.85837171095878 % 1.858 %   100 bps 100.000 Gbps   1.85837171095878 bps 1.858 Gbps 
Liberec → Praha  0.157377353340989 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7377353340989 bps 15.738 Kbps 
Praha → Liberec  0.17192225982695 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.192225982695 bps 17.192 Kbps 
Praha → NIX.cz  1.42540063815026 % 1.425 %   400 bps 400.000 Gbps   5.69813056425458 bps 5.698 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.39561251814182 % 2.396 %   400 bps 400.000 Gbps   9.57447995878141 bps 9.574 Gbps 
Pardubice → Praha  0.157443827301776 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7443827301776 bps 15.744 Kbps 
Praha → Pardubice  0.172317418127842 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2317418127842 bps 17.232 Kbps 
Praha → Poděbrady  10.2166680476415 % 10.217 %   1000 bps 1000.000 Mbps   102.166680476415 bps 102.167 Mbps 
Poděbrady → Praha  3.06960273598972 % 3.070 %   1000 bps 1000.000 Mbps   30.6960273598972 bps 30.696 Mbps 
Praha → Public Internet  6.18514933479951 % 6.185 %   20 bps 20.000 Gbps   1.2370298669599 bps 1.237 Gbps 
Public Internet → Praha  8.01843242326621 % 8.018 %   20 bps 20.000 Gbps   1.60368648465324 bps 1.604 Gbps 
Praha → České Budějovice  5.53107811626662 % 5.531 %   20 bps 20.000 Gbps   1.10621562325332 bps 1.106 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.34381613929165 % 1.344 %   20 bps 20.000 Gbps   268.76322785833 bps 268.763 Mbps 
Brno → Zlín  2.39556953174548 % 2.396 %   10 bps 10.000 Gbps   239.556953174548 bps 239.557 Mbps 
Zlín → Brno  1.28110435485953 % 1.281 %   10 bps 10.000 Gbps   128.110435485953 bps 128.110 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.27394421563776 % 1.274 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.7394421563776 bps 12.739 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.397723752266996 % 0.398 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.97723752266996 bps 3.977 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  4.70346638142023 % 4.703 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   47.0346638142023 bps 47.035 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0364688327308715 % 0.036 %   1000 bps 1000.000 Mbps   364.688327308715 bps 364.688 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  5.49442681906237 % 5.494 %   10 bps 10.000 Gbps   549.442681906237 bps 549.443 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  4.19347171842784 % 4.193 %   10 bps 10.000 Gbps   419.347171842784 bps 419.347 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163227670669077 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3227670669077 bps 16.323 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.149745685841597 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9745685841597 bps 14.975 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.56584082594692 % 1.566 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.6584082594692 bps 15.658 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.353613964705278 % 0.354 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.53613964705278 bps 3.536 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.0838023743619911 % 0.084 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   8.38023743619911 bps 8.380 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.0873210827635826 % 0.087 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   8.73210827635826 bps 8.732 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.444075282235979 % 0.444 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.44075282235979 bps 4.441 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.133016201655488 % 0.133 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.33016201655488 bps 1.330 Mbps 
Summary  empty NA   2.944 bps 2.944 Tbps   82.4556563430492 bps 82.456 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Tue Feb 23 00:05:45 2021