CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2021/4/1

Average load for period: 2021/04/01 00:00:00 - 2021/04/01 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2021/04/01 00:00:00 - 2021/04/01 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2021/4/1
ACONET->Brno  3.476%  Brno->ACONET  11.343%  Brno->Lednice  5.627%  Lednice->Brno  28.287%  Brno->SANET  2.058%  SANET->Brno  1.343%  Brno->Vyškov  3.642%  Vyškov->Brno  0.773%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.206e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.091%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.137%  České Budějovice->Plzeň  0.100e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.087e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.085%  Tábor->České Budějovice  0.035%  Brno->Jihlava  1.660%  Jihlava->Brno  1.244%  České Budějovice->Jihlava  0.184%  Jihlava->České Budějovice  0.144%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.320e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.580e-3 %  Jihlava->Telč  0.135%  Telč->Jihlava  0.047%  Hradec Králové->Liberec  3.590%  Liberec->Hradec Králové  0.965%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.213e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.236e-3 %  Děčín->Most  0.289e-3 %  Most->Děčín  0.376e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.110e-3 %  Brno->Olomouc  0.428%  Olomouc->Brno  0.404%  Hradec Králové->Olomouc  0.753%  Olomouc->Hradec Králové  0.202%  Olomouc->Ostrava  1.993%  Ostrava->Olomouc  0.070%  Olomouc->Zlín  0.716%  Zlín->Olomouc  0.832e-3 %  Brno->Ostrava  2.957%  Ostrava->Brno  1.911%  Karviná->Ostrava  0.934%  Ostrava->Karviná  2.621%  Opava->Ostrava  0.461%  Ostrava->Opava  0.586%  Ostrava->Pionier  5.889%  Pionier->Ostrava  1.215%  Hradec Králové->Pardubice  3.109%  Pardubice->Hradec Králové  0.965%  Cheb->Plzeň  0.035%  Plzeň->Cheb  0.110%  Plzeň->Praha  0.747%  Praha->Plzeň  1.643%  Plzeň->Ústí nad
Labem : DOWN Ústí nad
Labem->Plzeň : DOWN AMS-IX->Praha  13.315%  Praha->AMS-IX  0.711%  Brno->Praha  5.401%  Praha->Brno  7.884%  České Budějovice->Praha  3.053%  Praha->České Budějovice  4.120%  GÉANT2->Praha  6.401%  Praha->GÉANT2  4.662%  Hradec Králové->Praha  1.183%  Praha->Hradec Králové  2.628%  Liberec->Praha  0.217e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.217e-3 %  Praha->Pardubice  0.172e-3 %  Poděbrady->Praha  1.314%  Praha->Poděbrady  7.932%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.170%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.106%  Most->Ústí nad
Labem  4.026e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.015%  Praha->Ústí nad
Labem  4.305%  Ústí nad
Labem->Praha  2.033%  Brno->Zlín  1.781%  Zlín->Brno  1.002%  NIX.cz->Praha  2.294%  Praha->NIX.cz  1.202%  Praha->Public Internet  6.329%  Public Internet->Praha  7.923% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/04/01 00:00:00 - 2021/04/01 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/04/01 00:00:00 - 2021/04/01 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  11.3428856853278 % 11.343 %   10 bps 10.000 Gbps   1.13428856853278 bps 1.134 Gbps 
ACONET → Brno  3.47556675000419 % 3.476 %   10 bps 10.000 Gbps   347.556675000419 bps 347.557 Mbps 
Brno → Lednice  5.62672907400385 % 5.627 %   1000 bps 1000.000 Mbps   56.2672907400385 bps 56.267 Mbps 
Lednice → Brno  28.287219442129 % 28.287 %   1000 bps 1000.000 Mbps   282.87219442129 bps 282.872 Mbps 
Brno → SANET  2.05835443412876 % 2.058 %   40 bps 40.000 Gbps   823.341773651503 bps 823.342 Mbps 
SANET → Brno  1.34280642954614 % 1.343 %   40 bps 40.000 Gbps   537.122571818457 bps 537.123 Mbps 
Vyškov → Brno  0.773061080873541 % 0.773 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.73061080873541 bps 7.731 Mbps 
Brno → Vyškov  3.64249981049185 % 3.642 %   1000 bps 1000.000 Mbps   36.4249981049185 bps 36.425 Mbps 
Brno → Jihlava  1.65950005630563 % 1.660 %   100 bps 100.000 Gbps   1.65950005630563 bps 1.660 Gbps 
Jihlava → Brno  1.24374798123507 % 1.244 %   100 bps 100.000 Gbps   1.24374798123507 bps 1.244 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.320274112232085 % 0.320 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.20274112232085 bps 3.203 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.580488085998804 % 0.580 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.80488085998805 bps 5.805 Kbps 
Telč → Jihlava  0.0467381634004557 % 0.047 %   1000 bps 1000.000 Mbps   467.381634004557 bps 467.382 Kbps 
Jihlava → Telč  0.134501853426362 % 0.135 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.34501853426362 bps 1.345 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.14370191925451 % 0.144 %   20 bps 20.000 Gbps   28.7403838509019 bps 28.740 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.183820443807534 % 0.184 %   20 bps 20.000 Gbps   36.7640887615068 bps 36.764 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  3.5901168013642 % 3.590 %   20 bps 20.000 Gbps   718.023360272839 bps 718.023 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.9653648774566 % 0.965 %   20 bps 20.000 Gbps   193.07297549132 bps 193.073 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.235803692218321 % 0.236 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   23.5803692218321 bps 23.580 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.212912002334201 % 0.213 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.2912002334201 bps 21.291 Kbps 
Most → Děčín  0.375768558774909 % 0.376 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.75768558774909 bps 3.758 Kbps 
Děčín → Most  0.289137672316477 % 0.289 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.89137672316477 bps 2.891 Kbps 
Plzeň → Most  0.110268757830654 % 0.110 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.10268757830654 bps 1.103 Kbps 
Most → Plzeň  0.207036505242277 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07036505242277 bps 2.070 Kbps 
Olomouc → Brno  0.403722233521121 % 0.404 %   100 bps 100.000 Gbps   403.722233521122 bps 403.722 Mbps 
Brno → Olomouc  0.427902612771334 % 0.428 %   100 bps 100.000 Gbps   427.902612771334 bps 427.903 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.202326729039023 % 0.202 %   100 bps 100.000 Gbps   202.326729039023 bps 202.327 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.752676086182022 % 0.753 %   100 bps 100.000 Gbps   752.676086182023 bps 752.676 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0700571205299024 % 0.070 %   20 bps 20.000 Gbps   14.0114241059805 bps 14.011 Mbps 
Olomouc → Ostrava  1.99272084496066 % 1.993 %   20 bps 20.000 Gbps   382.849480123018 bps 382.849 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.716243188249955 % 0.716 %   10 bps 10.000 Gbps   71.6243188249955 bps 71.624 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.831754754730146 % 0.832 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   83.1754754730146 bps 83.175 Kbps 
Brno → Ostrava  2.95656039063401 % 2.957 %   100 bps 100.000 Gbps   2.95656039063401 bps 2.957 Gbps 
Ostrava → Brno  1.91070620623964 % 1.911 %   100 bps 100.000 Gbps   1.91070620623964 bps 1.911 Gbps 
Ostrava → Karviná  2.62061530029354 % 2.621 %   1000 bps 1000.000 Mbps   26.2061530029353 bps 26.206 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.934034469144107 % 0.934 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.34034469144108 bps 9.340 Mbps 
Ostrava → Opava  0.585616347713477 % 0.586 %   10 bps 10.000 Gbps   58.5616347713477 bps 58.562 Mbps 
Opava → Ostrava  0.461335096411742 % 0.461 %   10 bps 10.000 Gbps   46.1335096411742 bps 46.134 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.21548774817691 % 1.215 %   10 bps 10.000 Gbps   121.548774817691 bps 121.549 Mbps 
Ostrava → Pionier  5.8892879452392 % 5.889 %   10 bps 10.000 Gbps   588.92879452392 bps 588.929 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  3.10853414794271 % 3.109 %   10 bps 10.000 Gbps   310.853414794271 bps 310.853 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.965289616107815 % 0.965 %   10 bps 10.000 Gbps   96.5289616107815 bps 96.529 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.109579376201921 % 0.110 %   10 bps 10.000 Gbps   10.9579376201921 bps 10.958 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0352515140763697 % 0.035 %   10 bps 10.000 Gbps   3.52515140763697 bps 3.525 Mbps 
Praha → Plzeň  1.64272990880639 % 1.643 %   100 bps 100.000 Gbps   1.64272990880638 bps 1.643 Gbps 
Plzeň → Praha  0.747487818083691 % 0.747 %   100 bps 100.000 Gbps   747.487818083692 bps 747.488 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Plzeň → Ústí nad Labem  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Praha → AMS-IX  0.711098485632941 % 0.711 %   10 bps 10.000 Gbps   71.1098485632942 bps 71.110 Mbps 
AMS-IX → Praha  13.3149573676846 % 13.315 %   10 bps 10.000 Gbps   1.33149573676846 bps 1.331 Gbps 
Praha → Brno  7.88445423069221 % 7.884 %   100 bps 100.000 Gbps   7.88445423069221 bps 7.884 Gbps 
Brno → Praha  5.40055867164836 % 5.401 %   100 bps 100.000 Gbps   5.40055867164836 bps 5.401 Gbps 
GÉANT2 → Praha  6.40086816547316 % 6.401 %   100 bps 100.000 Gbps   6.40086816547316 bps 6.401 Gbps 
Praha → GÉANT2  4.66228317972586 % 4.662 %   100 bps 100.000 Gbps   4.66228317972586 bps 4.662 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.18276989537751 % 1.183 %   100 bps 100.000 Gbps   1.18276989537751 bps 1.183 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.62813472447367 % 2.628 %   100 bps 100.000 Gbps   2.62813472447367 bps 2.628 Gbps 
Liberec → Praha  0.216828825887214 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6828825887214 bps 21.683 Kbps 
Praha → Liberec  0.172107365982627 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2107365982627 bps 17.211 Kbps 
Praha → NIX.cz  1.20216800210792 % 1.202 %   400 bps 400.000 Gbps   4.80679060870063 bps 4.807 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.29402445095935 % 2.294 %   400 bps 400.000 Gbps   9.16959818326819 bps 9.170 Gbps 
Pardubice → Praha  0.216741836087506 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6741836087506 bps 21.674 Kbps 
Praha → Pardubice  0.172367691631859 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2367691631859 bps 17.237 Kbps 
Poděbrady → Praha  1.31376141065003 % 1.314 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.1376141065003 bps 13.138 Mbps 
Praha → Poděbrady  7.93229650687197 % 7.932 %   1000 bps 1000.000 Mbps   79.3229650687198 bps 79.323 Mbps 
Praha → Public Internet  6.32883090707165 % 6.329 %   20 bps 20.000 Gbps   1.26576618141433 bps 1.266 Gbps 
Public Internet → Praha  7.92264863113355 % 7.923 %   20 bps 20.000 Gbps   1.58452972622671 bps 1.585 Gbps 
České Budějovice → Praha  3.05310806564192 % 3.053 %   20 bps 20.000 Gbps   610.621613128384 bps 610.622 Mbps 
Praha → České Budějovice  4.11995119312901 % 4.120 %   20 bps 20.000 Gbps   823.990238625802 bps 823.990 Mbps 
Brno → Zlín  1.78109582731444 % 1.781 %   10 bps 10.000 Gbps   178.109582731444 bps 178.110 Mbps 
Zlín → Brno  1.00156102135288 % 1.002 %   10 bps 10.000 Gbps   100.156102135288 bps 100.156 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.170100635980799 % 0.170 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.70100635980799 bps 1.701 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.10565683700456 % 1.106 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.0565683700456 bps 11.057 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  4.0261674430884 % 4.026 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   40.261674430884 bps 40.262 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0145907160213601 % 0.015 %   1000 bps 1000.000 Mbps   145.907160213602 bps 145.907 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.03270474322766 % 2.033 %   10 bps 10.000 Gbps   203.270474322766 bps 203.270 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.30487173523983 % 4.305 %   10 bps 10.000 Gbps   430.487173523983 bps 430.487 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.205567590922218 % 0.206 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.5567590922218 bps 20.557 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.16317097460994 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.317097460994 bps 16.317 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.09088811725588 % 1.091 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.9088811725588 bps 10.909 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.137496698677104 % 0.137 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.37496698677104 bps 1.375 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.100127785378807 % 0.100 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0127785378807 bps 10.013 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.0873537394029418 % 0.087 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   8.73537394029418 bps 8.735 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.0348069715154004 % 0.035 %   1000 bps 1000.000 Mbps   348.069715154004 bps 348.070 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.0846221276891572 % 0.085 %   1000 bps 1000.000 Mbps   846.221276891572 bps 846.221 Kbps 
Summary  empty NA   2.984 bps 2.984 Tbps   66.7466049164303 bps 66.747 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Fri Apr 2 00:05:34 2021